3. Ortadoğu Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 


17-18 Eylül'den ICOR, MLKP ve partimizin inisiyatifiyle partiler ve örgütler Ortadoğu'daki durum üzerine tartışmak ve görüş teatisinde bulunmak için üçüncü kez toplandı. Konferansa çok sayıda ülkeden ICOR temsilcileri; Hindistan'dan, Güney Afrika'dan, Peru'dan, Togo'dan Almanya ve Ukrayna'dan; Ortadoğu ve Magreb'den partimizin yanı sıra TKP/ML, Bolşevik Partizan, Fas'tan MMLPL, Tunus'tan PPDS ve İran'dan bir temsilci katıldılar. Konferansın büyük eksikliği Kürt Özgürlük Hareketinden ve Filistin kurtuluş mücadelesinden katılımın olmamasıydı.

Dünyanın yeniden paylaşımı mücadelesi, emperyalist güçler arası çelişkiler, bölgesel gerici güçlerin çıkarları Ortadoğu'da şiddetle çarpışmaktadır. Ortadoğu'da ülkelerin 100 senelik sömürge statüsü çökmekte ve jeopolitik nüfuz alanı için mücadele Ortadoğu'da ülkeleri sürekli yeni kanlı savaş alanlarına çevirmektedir. Konferansın görevi bu gelişmeleri analiz etmek ve sonuçlar çıkartmaktı.
Konferans iki gün boyunca sadece Ortadoğu'daki durumu değil, aynı zamanda bununla bağlam içinde emperyalist dünya sistemindeki gelişmeleri de tartıştı. Ortadoğu ve Magreb ülkelerinde güncel siyasi durum üzerine sunulan raporlardan sonra Ortadoğu'daki ve gelişmeler ve kurtuluş mücadelesinin perspektifleri üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı. Tartışmaların merkezinde gerici bölgesel güçlerin rolü, onların bölgesel saldırgan iktidar talepleri, faşist ve gerici rejimlerin gelişmesi ve IŞİD'in rolü durmaktaydı.

Konferans sonuç bildirgesinde Ortadoğu'nun emperyalizme karşı  enternasyonal devrimci kurtuluş mücadelesinin ana odaklarından biri olduğunu, özelde Rojava'da ve genel anlamda da Kürdistan'da  halkların mücadelesinin, halkları kaos ve savaştan çıkartacak yol olduğunu onayladı.

Partimiz tek tek ülkelerde ve bütün bölgede devrimci güçlerin ortaklaşa mücadelesinin zorunluluğunu vurguladı ve bölgesel devrim konsptini açıkladı. Türk ve Kürt devrimcilerin HBDH'deki ortaklaşa mücadelesinin önemini ortaya koydu ve Ortadoğu'da devrimcilerin birleşik mücadelesinin Antiemperyalist Mücadele Koordinasyonu biçimindeki zorunluluğunu açıkladı. Konferans, bölgenin devrimci güçleri arasında güçlü ilişkilerin kurulması gerekliliğine dikkati çekti.

Türk ordusunun Rojava'daki sömürgeci ilerleyişine karşı ortak bildirgede şu  yer alıyor: “Çeşitli ülkelerin ve kıtaların devrimcileri olarak Rojava ve Suriye'ye saldırıyı mahkum ediyoruz ve  Cerablus'un işgaline derhal son verilmesini talep ediyoruz. Rojava'da özgürlük mücadelesi veren halklarla dayanışmayı yükseltelim“.

Konferansa katılan örgütler aynı zamanda, Münih'de TKP/ML üyeliği nedeniyle “anti-terör yasası” gerekçesiyle dava açılan 10 devrimciyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Konferansın kapsamlaşması; Ortadoğu'dan başka örgütlerin de katılması; pratikte mücadelelerin koordine edilmesi için delegeler, gelecek konferansın doğrudan Ortadoğu'da örgütlenmesi gerektiğini dile getirdiler. Bu, Antiemperyalist Mücadele Koordinasyonunun yeniden canlandırılması için bir adım olur. Bu, partimizin gerçekleştirilmesi için mücadele edeceği bir hedeftir.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

3. Ortadoğu Konferansı Başarıyla Gerçekleştirildi
fc Share on Twitter
 


17-18 Eylül'den ICOR, MLKP ve partimizin inisiyatifiyle partiler ve örgütler Ortadoğu'daki durum üzerine tartışmak ve görüş teatisinde bulunmak için üçüncü kez toplandı. Konferansa çok sayıda ülkeden ICOR temsilcileri; Hindistan'dan, Güney Afrika'dan, Peru'dan, Togo'dan Almanya ve Ukrayna'dan; Ortadoğu ve Magreb'den partimizin yanı sıra TKP/ML, Bolşevik Partizan, Fas'tan MMLPL, Tunus'tan PPDS ve İran'dan bir temsilci katıldılar. Konferansın büyük eksikliği Kürt Özgürlük Hareketinden ve Filistin kurtuluş mücadelesinden katılımın olmamasıydı.

Dünyanın yeniden paylaşımı mücadelesi, emperyalist güçler arası çelişkiler, bölgesel gerici güçlerin çıkarları Ortadoğu'da şiddetle çarpışmaktadır. Ortadoğu'da ülkelerin 100 senelik sömürge statüsü çökmekte ve jeopolitik nüfuz alanı için mücadele Ortadoğu'da ülkeleri sürekli yeni kanlı savaş alanlarına çevirmektedir. Konferansın görevi bu gelişmeleri analiz etmek ve sonuçlar çıkartmaktı.
Konferans iki gün boyunca sadece Ortadoğu'daki durumu değil, aynı zamanda bununla bağlam içinde emperyalist dünya sistemindeki gelişmeleri de tartıştı. Ortadoğu ve Magreb ülkelerinde güncel siyasi durum üzerine sunulan raporlardan sonra Ortadoğu'daki ve gelişmeler ve kurtuluş mücadelesinin perspektifleri üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı. Tartışmaların merkezinde gerici bölgesel güçlerin rolü, onların bölgesel saldırgan iktidar talepleri, faşist ve gerici rejimlerin gelişmesi ve IŞİD'in rolü durmaktaydı.

Konferans sonuç bildirgesinde Ortadoğu'nun emperyalizme karşı  enternasyonal devrimci kurtuluş mücadelesinin ana odaklarından biri olduğunu, özelde Rojava'da ve genel anlamda da Kürdistan'da  halkların mücadelesinin, halkları kaos ve savaştan çıkartacak yol olduğunu onayladı.

Partimiz tek tek ülkelerde ve bütün bölgede devrimci güçlerin ortaklaşa mücadelesinin zorunluluğunu vurguladı ve bölgesel devrim konsptini açıkladı. Türk ve Kürt devrimcilerin HBDH'deki ortaklaşa mücadelesinin önemini ortaya koydu ve Ortadoğu'da devrimcilerin birleşik mücadelesinin Antiemperyalist Mücadele Koordinasyonu biçimindeki zorunluluğunu açıkladı. Konferans, bölgenin devrimci güçleri arasında güçlü ilişkilerin kurulması gerekliliğine dikkati çekti.

Türk ordusunun Rojava'daki sömürgeci ilerleyişine karşı ortak bildirgede şu  yer alıyor: “Çeşitli ülkelerin ve kıtaların devrimcileri olarak Rojava ve Suriye'ye saldırıyı mahkum ediyoruz ve  Cerablus'un işgaline derhal son verilmesini talep ediyoruz. Rojava'da özgürlük mücadelesi veren halklarla dayanışmayı yükseltelim“.

Konferansa katılan örgütler aynı zamanda, Münih'de TKP/ML üyeliği nedeniyle “anti-terör yasası” gerekçesiyle dava açılan 10 devrimciyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Konferansın kapsamlaşması; Ortadoğu'dan başka örgütlerin de katılması; pratikte mücadelelerin koordine edilmesi için delegeler, gelecek konferansın doğrudan Ortadoğu'da örgütlenmesi gerektiğini dile getirdiler. Bu, Antiemperyalist Mücadele Koordinasyonunun yeniden canlandırılması için bir adım olur. Bu, partimizin gerçekleştirilmesi için mücadele edeceği bir hedeftir.