Paris'te revizyonizme karşı seminer
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimiz, enternasyonal ilişkileri soyut teorik biçimler altında değil somut olarak ele alıyor. Bu ilişkileri yoldaşça dayanışmacı ilişkiler olarak görüyor. Partimiz, enternasyonal toplantıları sürekli yapmakta ve bu tür toplantıların sınıf mücadelesini ilerletmede ve enternasyonal ilişkileri geliştirmede önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. Paris'te Arnavutluk Emek Partisi ile yaptığımız "Arnavutluk'ta Sosyalizmin Inşası ve Modern Revizyonizme Karşı Mücadele'de Enver Hoca" başlıklı seminerde bunun bir örneğidir. 15 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz seminere AEP Merkez Komite ve Enternasyonal Büro üyesi Laver Stroka'da konuşmacı olarak katıldı. Enver Hoca şahsında tüm devrim şehitleri için saygı duruşunun ardından, Arnavutluk'ta Hitler faşizmine karşı direniş ve sosya-lizmin inşasını anlatan film gösterimi yapıldı. Arnavutluk'ta sosyalizmin inşası ve gelişimini aktaran resim sergisinin de bulunduğu seminerimizi yaklaşık 70 kişi izledi.

Laver Stroka, AEP önderliğinde, faşist işgale karşı kahramanca savaşan Arnavut emekçilerinin mücadelesinden ve sosyalizmin kuruluş sürecinden örnekler verdi. Stroka, "AEP, küçük bir ülkede bile sosyalizmin kurulabileceğini gösterdi"ğini belirtikten sonra şunları söyledi: "Marksizmi ve Leninizmi kendine rehber alan Enver Hoca, Sovyet revizyonizmine, Titoizme ve Mao önderliğindeki Çin revizyonizmine karşı mücadelede önemli bir yere sahiptir. Özellikle Mao'nun, sınıfların varlığını inkar eden, sınıf mücadelesinde yanlış ittifakları savunan ve ırkçı yaklaşımları da içeren 'üç dünya teorisi'ne karşı mücadelede Enver Hoca'nın önemli bir katkısı oldu. Enver Hoca her zaman Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in teorisini savunmuştur."

Partimiz adına konuşan Demircioğlu ise, "Biz modern revizyonizme karşı bir dönem anti-revizyo- nist cephede yer alan ÇKP'nin de katkılarını hissettik. Ülkemizde bir dönem 'üç dünya teorisi'ni tartıştık. Bu teorinin, sınıf işbirliği teorisi olduğu saptamasında ve bu teorinin reddedilmesinde Enver Hoca'nın katkısı önemlidir. Ayrıca, Kurusçev revizyonizmine ve ÇKP revizyonizmine karşı mücadelede Enver Hoca'nın yeri vardır. Kurusçev ve Çin revizyonizminin AEP'e dönük ekonomik ve siyasal yaptırımlarına karşı küçük bir ülke olan Arnavutluk, onurlu komünistlere ve halka sahip olan Arnavutluk, tüm yaptırımlara karşı 'ot yeriz ama boyun eğmeyiz' diyerek revizyonizme karşı öğretici olmuştur" diyerek "Marksist leninist komünistler olarak Enver Hoca'dan, revizyonizme karşı mücadeleden öğrenerek, dersler çıkarmalı ve yeni katkılar sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Demircioğlu, "revizyonizme karşı mücadelede isçi ve emekçileri, iktisadi, siyasi kültürel ve politik yaşama katarak, kitlelerle bağı güçlendirerek mücadele ile revizyonizme karşı mücadeleyi büyütebiliriz. Geriye dönüşlerde temel bir sorun olan bürokratizme karşı mücadelede, Leninist parti teorisini yerleştirmeliyiz.Geriye dönüşler bireylerle açıklanamaz. Bizler Leninist teoriye sarılarak yeni mekanizmalar ve unsurlarla Leninist teoriye katkı sunmalıyız" dedi.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Paris'te revizyonizme karşı seminer
fc Share on Twitter
 

Partimiz, enternasyonal ilişkileri soyut teorik biçimler altında değil somut olarak ele alıyor. Bu ilişkileri yoldaşça dayanışmacı ilişkiler olarak görüyor. Partimiz, enternasyonal toplantıları sürekli yapmakta ve bu tür toplantıların sınıf mücadelesini ilerletmede ve enternasyonal ilişkileri geliştirmede önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. Paris'te Arnavutluk Emek Partisi ile yaptığımız "Arnavutluk'ta Sosyalizmin Inşası ve Modern Revizyonizme Karşı Mücadele'de Enver Hoca" başlıklı seminerde bunun bir örneğidir. 15 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz seminere AEP Merkez Komite ve Enternasyonal Büro üyesi Laver Stroka'da konuşmacı olarak katıldı. Enver Hoca şahsında tüm devrim şehitleri için saygı duruşunun ardından, Arnavutluk'ta Hitler faşizmine karşı direniş ve sosya-lizmin inşasını anlatan film gösterimi yapıldı. Arnavutluk'ta sosyalizmin inşası ve gelişimini aktaran resim sergisinin de bulunduğu seminerimizi yaklaşık 70 kişi izledi.

Laver Stroka, AEP önderliğinde, faşist işgale karşı kahramanca savaşan Arnavut emekçilerinin mücadelesinden ve sosyalizmin kuruluş sürecinden örnekler verdi. Stroka, "AEP, küçük bir ülkede bile sosyalizmin kurulabileceğini gösterdi"ğini belirtikten sonra şunları söyledi: "Marksizmi ve Leninizmi kendine rehber alan Enver Hoca, Sovyet revizyonizmine, Titoizme ve Mao önderliğindeki Çin revizyonizmine karşı mücadelede önemli bir yere sahiptir. Özellikle Mao'nun, sınıfların varlığını inkar eden, sınıf mücadelesinde yanlış ittifakları savunan ve ırkçı yaklaşımları da içeren 'üç dünya teorisi'ne karşı mücadelede Enver Hoca'nın önemli bir katkısı oldu. Enver Hoca her zaman Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in teorisini savunmuştur."

Partimiz adına konuşan Demircioğlu ise, "Biz modern revizyonizme karşı bir dönem anti-revizyo- nist cephede yer alan ÇKP'nin de katkılarını hissettik. Ülkemizde bir dönem 'üç dünya teorisi'ni tartıştık. Bu teorinin, sınıf işbirliği teorisi olduğu saptamasında ve bu teorinin reddedilmesinde Enver Hoca'nın katkısı önemlidir. Ayrıca, Kurusçev revizyonizmine ve ÇKP revizyonizmine karşı mücadelede Enver Hoca'nın yeri vardır. Kurusçev ve Çin revizyonizminin AEP'e dönük ekonomik ve siyasal yaptırımlarına karşı küçük bir ülke olan Arnavutluk, onurlu komünistlere ve halka sahip olan Arnavutluk, tüm yaptırımlara karşı 'ot yeriz ama boyun eğmeyiz' diyerek revizyonizme karşı öğretici olmuştur" diyerek "Marksist leninist komünistler olarak Enver Hoca'dan, revizyonizme karşı mücadeleden öğrenerek, dersler çıkarmalı ve yeni katkılar sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Demircioğlu, "revizyonizme karşı mücadelede isçi ve emekçileri, iktisadi, siyasi kültürel ve politik yaşama katarak, kitlelerle bağı güçlendirerek mücadele ile revizyonizme karşı mücadeleyi büyütebiliriz. Geriye dönüşlerde temel bir sorun olan bürokratizme karşı mücadelede, Leninist parti teorisini yerleştirmeliyiz.Geriye dönüşler bireylerle açıklanamaz. Bizler Leninist teoriye sarılarak yeni mekanizmalar ve unsurlarla Leninist teoriye katkı sunmalıyız" dedi.