1 Mayıs: İşçilerin birliği, halkların kardeşliği
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

İşçi sınıfının, birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, bu sene, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da "işçilerin birliği, halkların kardeşliği" şiarlarını öne çıkardı. Devletin, 1 Mayıs'ı terörize etme çabalarına rağmen onbinler "birlik, dayanışma ve mücadele" ruhuyla alanları doldurdu. İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Malatya, Antep, Van, Antakya, Balıkesir, Çanakkale, Adana, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Hopa, Fındıklı, Trabzon, Samsun, Uşak, Denizli, Kayseri, Erzincan, Sivas vb. 40 aşkın il ve ilçede kutladıkları 1 Mayıs'ta, Terörle Mücadele Yasa'sını, Genel Sağlık Sigortasını da protesto etti. Marksist Leninist Komünist Parti, birleşik, kitlesel ve militan 1 Mayıs için, semt semt, fabrika fabrika, ev ev, yürüttüğü yoğun kitle çalışmasıyla işçi ve emekçileri alanlara çağırdı. TMY, GSS, şovenizme karşı mücadele gibi toplumsal gündemlerle işçileri alanlara davet eden MLKP militanları İstanbul Gazi mahallesinde, silahlı kahve konuşmaları yaparken Diyarbakır'da da "Eşitlik, özgürlük, adalet için 1 Mayıs'a MLKP/Kürdistan" yazılı bombalı pankart astı. Komünist Gençlik Örgütü de İstanbul Ümraniye'de trafiği molotoflarla kesip "1 Mayıs'ta KGÖ saflarına" yazılı pankart astı. Kürt yurtsever güçlerinin, önceki senelere nazaran, kendi ulusal taleplerini Türk işçi ve emekçilerinin talepleriyle ortaklaştırma, yakınlaştırma arayışları olumluydu. Devletin başta Kürt halkı üzerinde estirdiği terör dalgasına karşı, Türkiyeli devrimci örgüt ve partilerin Kürtlerle birlikte yürümesi 1 Mayıs'ın diğer bir kazanımıdır. İstanbul'da Kadıköy meydanında yapılan mitinge yaklaşık 50 bin işçi ve emekçi katıldı. ESP, DTP, EMEP ve SDP "Emeğin kurtuluşu, halkların özgürlüğü için omuz omuza" yazılı ortak pankart arkasında yürüdüler. 2 bin kişilik kızıl kitlesiyle alanda yerini alan ESP "Yaşasın proletarya enternasyonalizmi, yaşasın sosyalizm", "Yaşasın halkların kardeşliği" vb. pankartları taşıdı. ESP, coşkusu ve görselliğiyle ilgi odağı oldu. Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu ise sabah okullarda boykot çağrıları yaparak alana geldi. Gençlik birçok ilde coşkusunu alanlara taşıdı. SGDF'liler "Sosyalizm gelecek, gelecek sosyalizm", "Hayallerini uyuşturma, geleceğine sahip çık" yazılı pankartlar açtılar. MLKP ve KGÖ güçleri de pankartlarıyla alanın ilgi odağındaydılar. "İşçiler partiye, MLKP'ye", "Parti, atılım, zafer", "Yaşasın partimiz MLKP" sloganları atıldı. Diğer devrimci güçler ise, "Devrimci 1 Mayıs Platformu" pankartı arkasında 1 Mayıs'a katıldılar. Haklar ve Özgürlükler Cephesi görselliği ve kitleselliğiyle bu kortejin öne çıkan gücüydü. Limter-İş, sabah erken saatlerinde tersanelerde

1 Mayıs kutlaması yaparak işçileri iş bırak-maya ve alanlara davet etti. Limter-İş'in çağrısıyla Çeksan, Sedef, Ursa ve RMK taşeron işçileri Limter-İş kortejinde yerlerini aldılar. İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları Gündoğdu meydanında yapıldı. 400 kişilik ESP kortejinde "1 Mayıs resmi tatil günü ilan edilsin", "Emperyalizme, sömürgeciliğe, şovenizme karşı yaşasın halkların kardeşliği. Biji bıratiya gelan" pankartları vardı. Sosyalist Gençlik Derneği ise "Fransa'dan Amed'e isyan, revolte, serhıldan" pankartıyla alanda yerini aldı. Polisin Kürtlerin kortejine saldırısına ESP, HÖC ve Partizan güçleri müdahale ederek Kürt-Türk kardeşliğini alana taşıdı. Alanda MLKP ve KGÖ pankartı açıldı. MLKP militanları emekçileri MLKP saflarında örgütlenmeye çağırdı. MLKP emekçiler tarafından alkışlandı. Ankara'da işçi ve emekçiler 1 Mayıs'ı Tandoğan meydanında kutladılar. Onbinlerce emekçinin eşitlik, kardeşlik çağrısı yaptığı miting de ESP'de 350 kişilik çoşkulu kortejiyle yer aldı. SGDF'li gençler ise, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Che posterleri taşıdılar. Liseli gençliğinde katıldığı SGDF kortejine mitingi izleyen gençlerden de katılım oldu. Emekçi Kadınlar Derneği de, "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son", "Kadınlar, özgürlük örgütlü güçte" sloganlarıyla mitingde yerlerini aldılar.

Adana'da da MLKP bayrakları ve KGÖ pankartı açıldı. MLKP'lilerin "Yaşasın partimiz MLKP" sloganı emekçiler tarafından alkışlandı. Mersin'de ise polis işçi ve emekçilere saldırdı. Saldırı sloganlar ve oturma eylemiyle yanıtlandı. Diyarbakır'da 1 Mayıs bu yıl, yine yasağa rağmen kutlandı. ESP, "Bıji yek gulan - Yaşasın 1 Mayıs" pankartıyla alana girerken, "Bıji bratiya gelan" sloganları kitle tarafından alkışlandı. Sendikaların düşük katılımına, pankartsız, bayraksız alana gelmelerine rağmen ESP pankartları, sloganları ve dövizleriyle dikkat çekti.

MLKP güçleri "Emperyalist işgale, sosyal yıkıma ve anti-terör yasalarına karşı 1 Mayıs'a" şiarıyla Avrupa'da da alanlardaydı. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da 1 Mayıs'ı kutlayan binlerce MLKP taraftarı, kitlesellikleri, görsellikleri ve coşkularıyla öne çıktılar.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

1 Mayıs: İşçilerin birliği, halkların kardeşliği
fc Share on Twitter
 

İşçi sınıfının, birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, bu sene, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da "işçilerin birliği, halkların kardeşliği" şiarlarını öne çıkardı. Devletin, 1 Mayıs'ı terörize etme çabalarına rağmen onbinler "birlik, dayanışma ve mücadele" ruhuyla alanları doldurdu. İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Malatya, Antep, Van, Antakya, Balıkesir, Çanakkale, Adana, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Hopa, Fındıklı, Trabzon, Samsun, Uşak, Denizli, Kayseri, Erzincan, Sivas vb. 40 aşkın il ve ilçede kutladıkları 1 Mayıs'ta, Terörle Mücadele Yasa'sını, Genel Sağlık Sigortasını da protesto etti. Marksist Leninist Komünist Parti, birleşik, kitlesel ve militan 1 Mayıs için, semt semt, fabrika fabrika, ev ev, yürüttüğü yoğun kitle çalışmasıyla işçi ve emekçileri alanlara çağırdı. TMY, GSS, şovenizme karşı mücadele gibi toplumsal gündemlerle işçileri alanlara davet eden MLKP militanları İstanbul Gazi mahallesinde, silahlı kahve konuşmaları yaparken Diyarbakır'da da "Eşitlik, özgürlük, adalet için 1 Mayıs'a MLKP/Kürdistan" yazılı bombalı pankart astı. Komünist Gençlik Örgütü de İstanbul Ümraniye'de trafiği molotoflarla kesip "1 Mayıs'ta KGÖ saflarına" yazılı pankart astı. Kürt yurtsever güçlerinin, önceki senelere nazaran, kendi ulusal taleplerini Türk işçi ve emekçilerinin talepleriyle ortaklaştırma, yakınlaştırma arayışları olumluydu. Devletin başta Kürt halkı üzerinde estirdiği terör dalgasına karşı, Türkiyeli devrimci örgüt ve partilerin Kürtlerle birlikte yürümesi 1 Mayıs'ın diğer bir kazanımıdır. İstanbul'da Kadıköy meydanında yapılan mitinge yaklaşık 50 bin işçi ve emekçi katıldı. ESP, DTP, EMEP ve SDP "Emeğin kurtuluşu, halkların özgürlüğü için omuz omuza" yazılı ortak pankart arkasında yürüdüler. 2 bin kişilik kızıl kitlesiyle alanda yerini alan ESP "Yaşasın proletarya enternasyonalizmi, yaşasın sosyalizm", "Yaşasın halkların kardeşliği" vb. pankartları taşıdı. ESP, coşkusu ve görselliğiyle ilgi odağı oldu. Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu ise sabah okullarda boykot çağrıları yaparak alana geldi. Gençlik birçok ilde coşkusunu alanlara taşıdı. SGDF'liler "Sosyalizm gelecek, gelecek sosyalizm", "Hayallerini uyuşturma, geleceğine sahip çık" yazılı pankartlar açtılar. MLKP ve KGÖ güçleri de pankartlarıyla alanın ilgi odağındaydılar. "İşçiler partiye, MLKP'ye", "Parti, atılım, zafer", "Yaşasın partimiz MLKP" sloganları atıldı. Diğer devrimci güçler ise, "Devrimci 1 Mayıs Platformu" pankartı arkasında 1 Mayıs'a katıldılar. Haklar ve Özgürlükler Cephesi görselliği ve kitleselliğiyle bu kortejin öne çıkan gücüydü. Limter-İş, sabah erken saatlerinde tersanelerde

1 Mayıs kutlaması yaparak işçileri iş bırak-maya ve alanlara davet etti. Limter-İş'in çağrısıyla Çeksan, Sedef, Ursa ve RMK taşeron işçileri Limter-İş kortejinde yerlerini aldılar. İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları Gündoğdu meydanında yapıldı. 400 kişilik ESP kortejinde "1 Mayıs resmi tatil günü ilan edilsin", "Emperyalizme, sömürgeciliğe, şovenizme karşı yaşasın halkların kardeşliği. Biji bıratiya gelan" pankartları vardı. Sosyalist Gençlik Derneği ise "Fransa'dan Amed'e isyan, revolte, serhıldan" pankartıyla alanda yerini aldı. Polisin Kürtlerin kortejine saldırısına ESP, HÖC ve Partizan güçleri müdahale ederek Kürt-Türk kardeşliğini alana taşıdı. Alanda MLKP ve KGÖ pankartı açıldı. MLKP militanları emekçileri MLKP saflarında örgütlenmeye çağırdı. MLKP emekçiler tarafından alkışlandı. Ankara'da işçi ve emekçiler 1 Mayıs'ı Tandoğan meydanında kutladılar. Onbinlerce emekçinin eşitlik, kardeşlik çağrısı yaptığı miting de ESP'de 350 kişilik çoşkulu kortejiyle yer aldı. SGDF'li gençler ise, Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Che posterleri taşıdılar. Liseli gençliğinde katıldığı SGDF kortejine mitingi izleyen gençlerden de katılım oldu. Emekçi Kadınlar Derneği de, "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son", "Kadınlar, özgürlük örgütlü güçte" sloganlarıyla mitingde yerlerini aldılar.

Adana'da da MLKP bayrakları ve KGÖ pankartı açıldı. MLKP'lilerin "Yaşasın partimiz MLKP" sloganı emekçiler tarafından alkışlandı. Mersin'de ise polis işçi ve emekçilere saldırdı. Saldırı sloganlar ve oturma eylemiyle yanıtlandı. Diyarbakır'da 1 Mayıs bu yıl, yine yasağa rağmen kutlandı. ESP, "Bıji yek gulan - Yaşasın 1 Mayıs" pankartıyla alana girerken, "Bıji bratiya gelan" sloganları kitle tarafından alkışlandı. Sendikaların düşük katılımına, pankartsız, bayraksız alana gelmelerine rağmen ESP pankartları, sloganları ve dövizleriyle dikkat çekti.

MLKP güçleri "Emperyalist işgale, sosyal yıkıma ve anti-terör yasalarına karşı 1 Mayıs'a" şiarıyla Avrupa'da da alanlardaydı. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'da 1 Mayıs'ı kutlayan binlerce MLKP taraftarı, kitlesellikleri, görsellikleri ve coşkularıyla öne çıktılar.