12. savaş yılında partiyle devrime sosyalizme
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimiz MLKP, kan ve ter içinde yürüttüğü devrim ve sosyalizm mücadelesinde bir yılını daha geride bıraktı. Komünist örgütlerin (TKİH, TDKİH ve TKP/ML Hareketi) 1989 yılında başlayan zorlu bir birlik mücadelesinin ardından yaşama merhaba diyen partimiz, 10 Eylül 1994'te kuruldu. 1995'te gerçekleştirdiği 1. Parti ve Birlik Konferansı'nda TKP/ML-YİÖ'nün de katılımıyla daha da güçlenen partimiz, birlik mücadelesinde, dar grupçuluğa vurduğu darbelerle uluslararası komünist hareketin tarihsel deneyim hazinesine artılar kazandırdı. Uluslararası alanda yoğun tasfiyeciliğin yaşandığı, sosyalizm öldü naralarının atıldığı o tarihsel süreçte, partimizi oluşturan örgütlerin birlik çabasının anlamı büyüktür. Attığı her adımda yenilenme, Marksizm Leninizm bayrağını daha da göndere çekme anlayışıyla mücadele veren partimiz, 12 yıllık kısa tarihinde birçok başarıya imza attı. Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimci hareketine kattığı mücadele araç ve biçimleriyle, kitleleri seferber etme anlayışıyla, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın öncü komünist partisidir o. Takvim devrimcisi değil, yaşamın devrimcisidir partimiz.

Partimiz, daha kuruluş sürecinde Gazi ayaklanmasına öncülük etmiş, barikat ateşinde kendini çelikleştirmiştir. Gazi ayaklanması komutanı Hasan Ocak yoldaş şahsında yürütülen gözaltında kayıplar mücadelesi onun eseridir. Üniversite gençliğin parasız-bilimsel-demokratik üniversite mücadelesinde gençlik örgütümüz KGÖ'nün rolü büyüktür. Demokratik kadın hareketinin daha da ileriye taşınmasında, ‘Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüz Kurultayı'nda onun payı görülmelidir. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın dört bir yanında işçilerin mücadelesine katılmış, öncülük etmiştir. Sınıf sendikacılığı perspektifiyle tersanelerde yürütülen dişe diş mücadele onun çeliğindendir. 2004 NATO zirvesine karşı mücadelede yaratılan Okmeydanı direnişinde onun izlerini rahatlıkla görülebilir. 1 Mayıslar'da, 8 Martlar'da meydanların kızıl rengidir o.

Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne yaklaşımında, şovenizme karşı proletarya enternasyonalizmi perspektifiyle hareket etmiş, ulusal devrim yangınını Batı metropollerine taşımaya çalışmıştır. Kürt ulusunun ulusal demokratik taleplerine kayıtsız kalmamış, daha da ileriye giderek Kürdistan'da ‘sosyalist yurtseverlik' perspektifiyle mücadele vermiştir.
Partimiz, uluslararası komünist hareketin Türkiye ve K. Kürdistan koludur. Partimiz, uluslararası komünist hareketin yeni bir enternasyonal çatısı altında toplanması için canla başla mücadele ediyor. O, enternasyonal ilişkilerini gün be gün geliştirmekte, bölgesel koordinasyonların oluşturulmasına katılarak fikirlerini, deneyimlerini uluslararası komünist hareketin hazinesine sunmaktadır.

Faşist diktatörlüğün, baskı, yıldırma ve tecrit politikalarına, gözaltı-tutuklama, gözaltında kaybetme ve katletme saldırılarına karşı, başı dik, onurluca direnmiş, savaşmıştır. Birçok savaşçısını, militanını şehit vererek yaratılan bu tarihte, partimiz proletarya diktatörlüğü hedefini gerçekleştirmek için ateş altında savaşıyor. Şair Metin Demirtaş'ın dediği gibi, "Yürüyor umudun ordusu umutsuzluğu kurşuna dizerek".

Şan olsun partimiz MLKP'ye!
Şan olsun onu yaratanlara!
Yaşasın Marksizm Leninizm!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

12. savaş yılında partiyle devrime sosyalizme
fc Share on Twitter
 

Partimiz MLKP, kan ve ter içinde yürüttüğü devrim ve sosyalizm mücadelesinde bir yılını daha geride bıraktı. Komünist örgütlerin (TKİH, TDKİH ve TKP/ML Hareketi) 1989 yılında başlayan zorlu bir birlik mücadelesinin ardından yaşama merhaba diyen partimiz, 10 Eylül 1994'te kuruldu. 1995'te gerçekleştirdiği 1. Parti ve Birlik Konferansı'nda TKP/ML-YİÖ'nün de katılımıyla daha da güçlenen partimiz, birlik mücadelesinde, dar grupçuluğa vurduğu darbelerle uluslararası komünist hareketin tarihsel deneyim hazinesine artılar kazandırdı. Uluslararası alanda yoğun tasfiyeciliğin yaşandığı, sosyalizm öldü naralarının atıldığı o tarihsel süreçte, partimizi oluşturan örgütlerin birlik çabasının anlamı büyüktür. Attığı her adımda yenilenme, Marksizm Leninizm bayrağını daha da göndere çekme anlayışıyla mücadele veren partimiz, 12 yıllık kısa tarihinde birçok başarıya imza attı. Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimci hareketine kattığı mücadele araç ve biçimleriyle, kitleleri seferber etme anlayışıyla, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın öncü komünist partisidir o. Takvim devrimcisi değil, yaşamın devrimcisidir partimiz.

Partimiz, daha kuruluş sürecinde Gazi ayaklanmasına öncülük etmiş, barikat ateşinde kendini çelikleştirmiştir. Gazi ayaklanması komutanı Hasan Ocak yoldaş şahsında yürütülen gözaltında kayıplar mücadelesi onun eseridir. Üniversite gençliğin parasız-bilimsel-demokratik üniversite mücadelesinde gençlik örgütümüz KGÖ'nün rolü büyüktür. Demokratik kadın hareketinin daha da ileriye taşınmasında, ‘Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüz Kurultayı'nda onun payı görülmelidir. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın dört bir yanında işçilerin mücadelesine katılmış, öncülük etmiştir. Sınıf sendikacılığı perspektifiyle tersanelerde yürütülen dişe diş mücadele onun çeliğindendir. 2004 NATO zirvesine karşı mücadelede yaratılan Okmeydanı direnişinde onun izlerini rahatlıkla görülebilir. 1 Mayıslar'da, 8 Martlar'da meydanların kızıl rengidir o.

Kürt Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne yaklaşımında, şovenizme karşı proletarya enternasyonalizmi perspektifiyle hareket etmiş, ulusal devrim yangınını Batı metropollerine taşımaya çalışmıştır. Kürt ulusunun ulusal demokratik taleplerine kayıtsız kalmamış, daha da ileriye giderek Kürdistan'da ‘sosyalist yurtseverlik' perspektifiyle mücadele vermiştir.
Partimiz, uluslararası komünist hareketin Türkiye ve K. Kürdistan koludur. Partimiz, uluslararası komünist hareketin yeni bir enternasyonal çatısı altında toplanması için canla başla mücadele ediyor. O, enternasyonal ilişkilerini gün be gün geliştirmekte, bölgesel koordinasyonların oluşturulmasına katılarak fikirlerini, deneyimlerini uluslararası komünist hareketin hazinesine sunmaktadır.

Faşist diktatörlüğün, baskı, yıldırma ve tecrit politikalarına, gözaltı-tutuklama, gözaltında kaybetme ve katletme saldırılarına karşı, başı dik, onurluca direnmiş, savaşmıştır. Birçok savaşçısını, militanını şehit vererek yaratılan bu tarihte, partimiz proletarya diktatörlüğü hedefini gerçekleştirmek için ateş altında savaşıyor. Şair Metin Demirtaş'ın dediği gibi, "Yürüyor umudun ordusu umutsuzluğu kurşuna dizerek".

Şan olsun partimiz MLKP'ye!
Şan olsun onu yaratanlara!
Yaşasın Marksizm Leninizm!