Oaxaca Komünü yol gösteriyor
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Ekim devriminin 90. yılında Oaxaca halkları dünya işçi ve emekçilerinin mücadelesine 6 aydır süren bir Komün deneyimi armağan ettiler.
22 Mayısta öğretmenlerin ekonomik nitelikte taleplerle başlattığı grev, 14 Haziranda Oaxaca eyaleti silahlı kuvvetlerinin kanlı saldırısından sonra giderek büyüdü ve Oaxaca'lı işçi, emekçi, öğrenci, yoksul köylü ve yerli halkların desteğini alarak, saldırılardan sorumlu vali Ulises Ruiz Ortiz'in istifası talebiyle büyük bir isyana dönüştü.
Oaxaca işçi ve emekçilerinin bu birleşik isyanı büyütmek için kurdukları Oaxaca Halk Meclisi (APPO), kısa zamanda halk iktidarının organına evrildi.
Meksika devletinin her saldırısında bilinç sıçraması yaşayan hareket, katliamlara, tutuklamalara, kaçırma ve kaybetmelere, işkence ve tecavüzlere rağmen sürüyor, APPO'da örgütlenen Oaxaca halkları kahramanca direniyor.
Geçtiğimiz aylarda ABD'nin desteğinde seçim hileleri ile ve başkanlık dayatması ile karşı karşıya gelen Meksika'da, seçim hilelerine ve ABD dayatmalarına karşı milyonları kapsayan bir hareket yükseldi. Bu hareket, seçimleri kaybeden burjuva PRD partisi adayı Obrador'un etrafında gelişse de, Obrador'u aşarak Meksika burjuvazisinin saldırı, katliam ve aldatmacalarına tepki duyan yığınları mücadeleye çekiyor.
Güneyinde Chiapas'ta Zapatista işgali, Oaxaca'da Komün, başkentte seçim hilelerine karşı mücadeleyle sarsılan Meksika'da işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen yerli halkların ABD emperyalizmine göbekten bağlı Meksika burjuvazisinin yıkım politikalarına, baskılara ve zulme, rüşvete, yolsuzluğa, yoksulluğa, açlığa isyanı, halkın egemen sınıfın temsilcilerini tanımayarak sokaklarda kendi temsilcilerini, kendi hükümetini ilan ettiği, Meksika burjuvazisinin halkın en asgari taleplerini dahi karşılamaktan aciz kalarak eskisi gibi yönetemediği bir politik krizin içine yuvarlandığı bir devrimci durumu açığa çıkarıyor.
Oaxaca halkı taleplerini ve örgütlülüğünü gitgide yükselterek, arkasında şu ana dek 18 şehit, yüzlerce yaralı, onlarca kayıp ve 105 tutsak bırakan bu büyük mücadeleyi sürdürüyor.
Oaxaca Komünü, Latin Amerika ve tüm dünyada proletarya ve halklara yeni ufuklar açmış, ayaklanmalar çağı olan 21. yüzyılın ilk yıllarında onlara büyük bir mücadele deneyimi armağan etmiş, burjuvazinin "tarihin sonu geldi, sosyalizm öldü" propagandalarına 15 yıldır tüm dünya çapında direniş ve mücadele dalgasıyla verilen yanıtların en ileri örneği olmuştur.
Oaxaca Komünü yeni saldırı ve katliamlarla yüz yüze. Buna rağmen direniş kararlılığından bir adım geri atmıyor. Barikatları, işgal edilen hükümet binalarının sayısını gün be gün artırarak halk iktidarını ilerletiyor. Oaxaca Komünü'nün en temel dolaylı yedeklerinden biri, dünya halkları ve işçi sınıfının uluslararası dayanışmasıdır.
Bugün bütün ilerici, devrimci, komünist parti ve örgütler, Oaxaca Komünü ile dayanışmayı yükseltme, emperyalist kapitalist sisteme karşı süren direnişin, niteliksel açıdan bu en ileri mevzisini savunma enternasyonalist göreviyle karşı karşıyadır.
Oaxaca Komünü'nden öğrenmek, onun derslerini incelemek ve tüm dünyada yaymak önümüzde duran bir diğer görevdir.
Oaxaca Komünü, Ekim devriminin geleceğe gülümseyen mirasıdır.
Oaxaca halklarının mücadelesi mücadelemizdir!
Yaşasın Oaxaca Komünü!
21. Yüzyılda Yeni Ekimlere!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Oaxaca Komünü yol gösteriyor
fc Share on Twitter
 

Ekim devriminin 90. yılında Oaxaca halkları dünya işçi ve emekçilerinin mücadelesine 6 aydır süren bir Komün deneyimi armağan ettiler.
22 Mayısta öğretmenlerin ekonomik nitelikte taleplerle başlattığı grev, 14 Haziranda Oaxaca eyaleti silahlı kuvvetlerinin kanlı saldırısından sonra giderek büyüdü ve Oaxaca'lı işçi, emekçi, öğrenci, yoksul köylü ve yerli halkların desteğini alarak, saldırılardan sorumlu vali Ulises Ruiz Ortiz'in istifası talebiyle büyük bir isyana dönüştü.
Oaxaca işçi ve emekçilerinin bu birleşik isyanı büyütmek için kurdukları Oaxaca Halk Meclisi (APPO), kısa zamanda halk iktidarının organına evrildi.
Meksika devletinin her saldırısında bilinç sıçraması yaşayan hareket, katliamlara, tutuklamalara, kaçırma ve kaybetmelere, işkence ve tecavüzlere rağmen sürüyor, APPO'da örgütlenen Oaxaca halkları kahramanca direniyor.
Geçtiğimiz aylarda ABD'nin desteğinde seçim hileleri ile ve başkanlık dayatması ile karşı karşıya gelen Meksika'da, seçim hilelerine ve ABD dayatmalarına karşı milyonları kapsayan bir hareket yükseldi. Bu hareket, seçimleri kaybeden burjuva PRD partisi adayı Obrador'un etrafında gelişse de, Obrador'u aşarak Meksika burjuvazisinin saldırı, katliam ve aldatmacalarına tepki duyan yığınları mücadeleye çekiyor.
Güneyinde Chiapas'ta Zapatista işgali, Oaxaca'da Komün, başkentte seçim hilelerine karşı mücadeleyle sarsılan Meksika'da işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen yerli halkların ABD emperyalizmine göbekten bağlı Meksika burjuvazisinin yıkım politikalarına, baskılara ve zulme, rüşvete, yolsuzluğa, yoksulluğa, açlığa isyanı, halkın egemen sınıfın temsilcilerini tanımayarak sokaklarda kendi temsilcilerini, kendi hükümetini ilan ettiği, Meksika burjuvazisinin halkın en asgari taleplerini dahi karşılamaktan aciz kalarak eskisi gibi yönetemediği bir politik krizin içine yuvarlandığı bir devrimci durumu açığa çıkarıyor.
Oaxaca halkı taleplerini ve örgütlülüğünü gitgide yükselterek, arkasında şu ana dek 18 şehit, yüzlerce yaralı, onlarca kayıp ve 105 tutsak bırakan bu büyük mücadeleyi sürdürüyor.
Oaxaca Komünü, Latin Amerika ve tüm dünyada proletarya ve halklara yeni ufuklar açmış, ayaklanmalar çağı olan 21. yüzyılın ilk yıllarında onlara büyük bir mücadele deneyimi armağan etmiş, burjuvazinin "tarihin sonu geldi, sosyalizm öldü" propagandalarına 15 yıldır tüm dünya çapında direniş ve mücadele dalgasıyla verilen yanıtların en ileri örneği olmuştur.
Oaxaca Komünü yeni saldırı ve katliamlarla yüz yüze. Buna rağmen direniş kararlılığından bir adım geri atmıyor. Barikatları, işgal edilen hükümet binalarının sayısını gün be gün artırarak halk iktidarını ilerletiyor. Oaxaca Komünü'nün en temel dolaylı yedeklerinden biri, dünya halkları ve işçi sınıfının uluslararası dayanışmasıdır.
Bugün bütün ilerici, devrimci, komünist parti ve örgütler, Oaxaca Komünü ile dayanışmayı yükseltme, emperyalist kapitalist sisteme karşı süren direnişin, niteliksel açıdan bu en ileri mevzisini savunma enternasyonalist göreviyle karşı karşıyadır.
Oaxaca Komünü'nden öğrenmek, onun derslerini incelemek ve tüm dünyada yaymak önümüzde duran bir diğer görevdir.
Oaxaca Komünü, Ekim devriminin geleceğe gülümseyen mirasıdır.
Oaxaca halklarının mücadelesi mücadelemizdir!
Yaşasın Oaxaca Komünü!
21. Yüzyılda Yeni Ekimlere!