TMY yetmedi! Polise Olağanüstü Yetki
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

AB ile ilişkileri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle rafta tutulan, polise geniş yetkiler verilmesini içeren düzenleme 'yasa teklifi' olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin kısa zamanda yasalaşması bekleniyor. Yasa meclisten geçtiği takdirde şunları öngörüyor:
-Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği doğrudan ve duraksamadan silah kullanma yetkisi polise yeniden veriliyor.
-Polis şüphelenirse, istediği herkesi rahatlıkla durdurup arayabilecek. Durmayan kişi ve araçlara karşı zor kullanılabilecek.
-Polis, kullanacağı zorun derecesini kendisi tayin edecek. Böylece dayak, işkence, infazlar yasallaştırılmış oluyor.
-Polis, şüpheli görürse, gözaltına alınana kadar istediği kişiyi istediği kadar alıkoyabilecek.
-Polis, silah ruhsatı, ehliyet ve pasaport için başvuran, polis ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarla, gözaltına alınan herkesin parmak izini alacak, fotoğrafını çekebilecek ve fişleyecek.
-Polis, tehlikeyi veya suç işlenme olasılığını bahane ederek hâkim kararı olmadan mülki idare amirinin verdiği yazılı emirle kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arayabilecek ve evlere girilebilecek.
-Polis, toplantı ve gösteri yapılan yerlerin yakınında, her türlü eğitim kurumunun içinde, umuma açık yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında "önleme araması" yapabilecek. Yani artık avukatlar da aranacak.
-Polis, DNA ve biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere kişisel bilgileri, kişilerin rızası olmasa da toplayıp derleyebilecek.
-İstihbarat faaliyetlerinde bulunurken polis, her türlü teknik imkânlardan yararlanabilecek. Zanlıları izlemek için ajan ve haber elemanı gibi yöntemlerle takibe alınan kişileri uzaktan kamerayla izleyebilecek, seslerini kaydedebilecek. Telefonlarını dinleyip internetteki her türlü iletişimini de kayda alabilecek.
Polis, bu yasa önerisinin yasalaşması durumunda olağanüstü yetkilerle donatılmış olacak. Bu yetkiyle polis eskiden olduğu gibi insan avına çıkabilir; istediğini sokakta kurşuna dizebilir; istediği eve girebilir; istediği kişiyi istediği yerde durdurabilir; istediği kadar işkence yapabilir; istediği kişiyi takip altına alabilir, dinleyebilir, fişleyebilir.
Bilindiği gibi, faşist diktatörlüğün "AB standartlarına uygun hale getirme" olarak sunduğu bu ve benzeri yasalar, AB ülkelerinde de demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan kısıtlayan yasalardır.
Devrimci hareketi teslim almada, tasfiye etmede, Kürt ulusunu imha ve inkârda sonuç alabilmek için faşist diktatörlük polisi güçlü kılmayı amaçlamaktadır. Faşist diktatörlük, polisin yetkilerini artırarak sokağı teslim almak istiyor. Diktatörlüğün TMY'si nasıl boşa çıkartıldıysa bu da boşa çıkartılacaktır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

TMY yetmedi! Polise Olağanüstü Yetki
fc Share on Twitter
 

AB ile ilişkileri olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle rafta tutulan, polise geniş yetkiler verilmesini içeren düzenleme 'yasa teklifi' olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin kısa zamanda yasalaşması bekleniyor. Yasa meclisten geçtiği takdirde şunları öngörüyor:
-Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği doğrudan ve duraksamadan silah kullanma yetkisi polise yeniden veriliyor.
-Polis şüphelenirse, istediği herkesi rahatlıkla durdurup arayabilecek. Durmayan kişi ve araçlara karşı zor kullanılabilecek.
-Polis, kullanacağı zorun derecesini kendisi tayin edecek. Böylece dayak, işkence, infazlar yasallaştırılmış oluyor.
-Polis, şüpheli görürse, gözaltına alınana kadar istediği kişiyi istediği kadar alıkoyabilecek.
-Polis, silah ruhsatı, ehliyet ve pasaport için başvuran, polis ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen, vatandaşlık başvurusunda bulunanlarla, gözaltına alınan herkesin parmak izini alacak, fotoğrafını çekebilecek ve fişleyecek.
-Polis, tehlikeyi veya suç işlenme olasılığını bahane ederek hâkim kararı olmadan mülki idare amirinin verdiği yazılı emirle kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arayabilecek ve evlere girilebilecek.
-Polis, toplantı ve gösteri yapılan yerlerin yakınında, her türlü eğitim kurumunun içinde, umuma açık yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında "önleme araması" yapabilecek. Yani artık avukatlar da aranacak.
-Polis, DNA ve biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere kişisel bilgileri, kişilerin rızası olmasa da toplayıp derleyebilecek.
-İstihbarat faaliyetlerinde bulunurken polis, her türlü teknik imkânlardan yararlanabilecek. Zanlıları izlemek için ajan ve haber elemanı gibi yöntemlerle takibe alınan kişileri uzaktan kamerayla izleyebilecek, seslerini kaydedebilecek. Telefonlarını dinleyip internetteki her türlü iletişimini de kayda alabilecek.
Polis, bu yasa önerisinin yasalaşması durumunda olağanüstü yetkilerle donatılmış olacak. Bu yetkiyle polis eskiden olduğu gibi insan avına çıkabilir; istediğini sokakta kurşuna dizebilir; istediği eve girebilir; istediği kişiyi istediği yerde durdurabilir; istediği kadar işkence yapabilir; istediği kişiyi takip altına alabilir, dinleyebilir, fişleyebilir.
Bilindiği gibi, faşist diktatörlüğün "AB standartlarına uygun hale getirme" olarak sunduğu bu ve benzeri yasalar, AB ülkelerinde de demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan kısıtlayan yasalardır.
Devrimci hareketi teslim almada, tasfiye etmede, Kürt ulusunu imha ve inkârda sonuç alabilmek için faşist diktatörlük polisi güçlü kılmayı amaçlamaktadır. Faşist diktatörlük, polisin yetkilerini artırarak sokağı teslim almak istiyor. Diktatörlüğün TMY'si nasıl boşa çıkartıldıysa bu da boşa çıkartılacaktır.