WILLIAM BILL BLAND KİMDİR?
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

28 Nisan 1916`da İngiltere`de Ashton-under-Lyne kasabasında dünyaya gelen W.Bill Bland, ilkokulu 10 yaşına kadar bu kasabada, daha sonra da Manchester Gramer Okulunda sürdürdü. Maddi zorluklardan dolayı okuldan ayrıldı ve çalışmaya başladı. 1937`de gittiği Sovyetler Birliği`nde sosyalizmin insan yaşantısında yarattığı muazzam değişimleri gördü ve sosyalizme ilgi duydu.

2. Dünya savaşından hemen önce Yeni Zelanda`ya taşındı. Burada ekonomi eğitimi aldı. Yeni Zelanda Komünist Partisi`ne üye oldu. Uzun yıllar belli semt çalışmalarında sekreterlik yaptı, Auckland şehrinde kurulan "Marksist Okul"da sorumluluk aldı ve Marksizm üzerine dersler verdi. İngiltere`ye tekrar döndü. Büyük Britanya Komünist Partisi'ne katılarak Parti içerisinde aktif görevler aldı. SBKP 20. Kongresinden sonra BBKP`nin de revizyonizme dümen kırışına karşı mücadele etti. 1960'larda kendisiyle aynı düşünenlerle birlikte Britanya Marksist Leninist Örgütü`nü kurdu. Bu örgüt daha sonra 1976`da Komünist Birlik adını alır.

Mao Zedong üzerine yaptığı araştırmalar sonucu Mao`nun düşüncelerinin reviz- yonizmin bir başka türü olduğu sonucuna vardı ve Mao Zedong Düşüncesini reddetti.

Bill Bland, ölümüne kadar (2001) bu örgüt içerisinde büyük bir eğitmen, teorisyen ve pratisyen olarak görev aldı. Bugün hala çalışmalarına devam eden Marksist-Leninist Birlik İçin Ulusal Komite`nin oluşturulmasında çok önemli paya sahiptir. Sanata ve özellikle de tiyatroya büyük ilgi gösterir. Arnavutluk üzerine yaptığı "Kartallar Ülkesi" adlı belgesel değişik Film festivallerinde ve televizyon kanallarında gösterilir. Bir çok araştırma ve makalenin yanı sıra, "Sovyetler Birliği`nde Kapitalist Restorasyon" adlı bir de kitabı yayınlanmıştır.

Bütün bir ömrünü insanlığın kurtuluşu için mücadeleye adayan Bill Bland bulunduğu her ortamda Marksizm-Leninizmin saflığını korumaya ve onu doğru biçimde uygulamaya çalışırken, aynı zamanda, her türlü revizyonizme ve troçkizme karşı amansız bir mücadele yürütmüştür.

O, bıraktığı eserler ve her koşul altında yılmayan iradesi ve bilinciyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor, edecek.

Emperyalizme, kapitalizme ve her türden reviz- yonizme karşı mücadelede seçkin bir komünist kişiliğe sahip olan Bill Bland'i anmayı enternasyo- nal devrimci görevimiz olarak görüyoruz.

Devrim ve Sosyalizm şehitleri Ölümsüzdür!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

WILLIAM BILL BLAND KİMDİR?
fc Share on Twitter
 

28 Nisan 1916`da İngiltere`de Ashton-under-Lyne kasabasında dünyaya gelen W.Bill Bland, ilkokulu 10 yaşına kadar bu kasabada, daha sonra da Manchester Gramer Okulunda sürdürdü. Maddi zorluklardan dolayı okuldan ayrıldı ve çalışmaya başladı. 1937`de gittiği Sovyetler Birliği`nde sosyalizmin insan yaşantısında yarattığı muazzam değişimleri gördü ve sosyalizme ilgi duydu.

2. Dünya savaşından hemen önce Yeni Zelanda`ya taşındı. Burada ekonomi eğitimi aldı. Yeni Zelanda Komünist Partisi`ne üye oldu. Uzun yıllar belli semt çalışmalarında sekreterlik yaptı, Auckland şehrinde kurulan "Marksist Okul"da sorumluluk aldı ve Marksizm üzerine dersler verdi. İngiltere`ye tekrar döndü. Büyük Britanya Komünist Partisi'ne katılarak Parti içerisinde aktif görevler aldı. SBKP 20. Kongresinden sonra BBKP`nin de revizyonizme dümen kırışına karşı mücadele etti. 1960'larda kendisiyle aynı düşünenlerle birlikte Britanya Marksist Leninist Örgütü`nü kurdu. Bu örgüt daha sonra 1976`da Komünist Birlik adını alır.

Mao Zedong üzerine yaptığı araştırmalar sonucu Mao`nun düşüncelerinin reviz- yonizmin bir başka türü olduğu sonucuna vardı ve Mao Zedong Düşüncesini reddetti.

Bill Bland, ölümüne kadar (2001) bu örgüt içerisinde büyük bir eğitmen, teorisyen ve pratisyen olarak görev aldı. Bugün hala çalışmalarına devam eden Marksist-Leninist Birlik İçin Ulusal Komite`nin oluşturulmasında çok önemli paya sahiptir. Sanata ve özellikle de tiyatroya büyük ilgi gösterir. Arnavutluk üzerine yaptığı "Kartallar Ülkesi" adlı belgesel değişik Film festivallerinde ve televizyon kanallarında gösterilir. Bir çok araştırma ve makalenin yanı sıra, "Sovyetler Birliği`nde Kapitalist Restorasyon" adlı bir de kitabı yayınlanmıştır.

Bütün bir ömrünü insanlığın kurtuluşu için mücadeleye adayan Bill Bland bulunduğu her ortamda Marksizm-Leninizmin saflığını korumaya ve onu doğru biçimde uygulamaya çalışırken, aynı zamanda, her türlü revizyonizme ve troçkizme karşı amansız bir mücadele yürütmüştür.

O, bıraktığı eserler ve her koşul altında yılmayan iradesi ve bilinciyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor, edecek.

Emperyalizme, kapitalizme ve her türden reviz- yonizme karşı mücadelede seçkin bir komünist kişiliğe sahip olan Bill Bland'i anmayı enternasyo- nal devrimci görevimiz olarak görüyoruz.

Devrim ve Sosyalizm şehitleri Ölümsüzdür!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!