BİR ANMA TOPLANTISI
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

9 Kasımda yoldaş B. Bland'ı anmak için Berlin'de bir anma toplantısı düzenledik. Yoldaş Bland, proleter enternasyonalizmi için yol gösterici bir örnektir, Yeni Zelanda'da ve İngiltere'de yaşadı ve mücadele etti. Sosyalist Arnavutluk ile sıkı bağları vardı. Bulunduğu her yerde ve ortamda Marksizm-Leninizmin ilkesel savunusunu yaptı ve revizonizmin her türüne karşı tutarlı bir mücadele verdi. Revizyonizme karşı mücadelede sayısız makaleleri ve "Sovyetler Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu' kitabı önemlidir.

Toplantıda sadece Bill Bland anılmadı. Bilakis bütün devrim şehitleri anıldı. Salon Filistin'den, Almanya'dan, Türkiye'den, Latin Amerika'dan şehitlerin re- simleriyle donatılmıştı. "Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi", "Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" gibi sloganların yer aldığı pankartlar, başka ülkelerden gönderilen mesajlar toplantının enternasyonal karakterini ön plana çıkartıyordu. Bland yoldaşın yaşamı üzerine konuşmadan sonra, Komünistlerin uluslararası görevleri üzerine de bir konuşma yapıldı. Bu konuşmada Uluslararası Komünist Hareketin dağınık durumu ve bu duruma karşı mücadele edilmesinin zorunluluğu dile getirildi.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

BİR ANMA TOPLANTISI
fc Share on Twitter
 

9 Kasımda yoldaş B. Bland'ı anmak için Berlin'de bir anma toplantısı düzenledik. Yoldaş Bland, proleter enternasyonalizmi için yol gösterici bir örnektir, Yeni Zelanda'da ve İngiltere'de yaşadı ve mücadele etti. Sosyalist Arnavutluk ile sıkı bağları vardı. Bulunduğu her yerde ve ortamda Marksizm-Leninizmin ilkesel savunusunu yaptı ve revizonizmin her türüne karşı tutarlı bir mücadele verdi. Revizyonizme karşı mücadelede sayısız makaleleri ve "Sovyetler Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu' kitabı önemlidir.

Toplantıda sadece Bill Bland anılmadı. Bilakis bütün devrim şehitleri anıldı. Salon Filistin'den, Almanya'dan, Türkiye'den, Latin Amerika'dan şehitlerin re- simleriyle donatılmıştı. "Yaşasın Proleter Enternasyonalizmi", "Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" gibi sloganların yer aldığı pankartlar, başka ülkelerden gönderilen mesajlar toplantının enternasyonal karakterini ön plana çıkartıyordu. Bland yoldaşın yaşamı üzerine konuşmadan sonra, Komünistlerin uluslararası görevleri üzerine de bir konuşma yapıldı. Bu konuşmada Uluslararası Komünist Hareketin dağınık durumu ve bu duruma karşı mücadele edilmesinin zorunluluğu dile getirildi.