MLKP Merkez Komitesinden BASIN AÇIKLAMASI
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar

 

ABD emperyalizmi, hiç bir engel ve uluslararası kural tanımadığını ve Irak'a saldıracağını yeniden ilan etti.

O, bu aşağılık planı bir yıldır gündeminde tutuyordu. Ne var ki, Filistin halkının Siyonist İsrail'e karşı kahramanca direnişi ve başta Müslüman halklar olmak üzere dünyanın dört köşesinden milyonlarca işçi ve emekçinin Filistin halkıyla girdiği dayanışma, ABD emperyalizminin hızını kesti. Onu daha uygun koşulları beklemeye itti.

ABD, artık bir an önce saldırmak istiyor. Çünkü, her şeyden önce işçi sınıfının ve ezilen milyonların Irak'a emperyalist saldırı ve işgale karşı gösterileri giderek yayılıyor ve büyüyor. Çünkü Filistin halkının direnişi söndürülemiyor. Çünkü, emperyalistler arası hegemonya mücadelesinin bir parçası olarak Irak çatlağı genişliyor.

Gelişmelerin bu yönde derinleşeceğini gören ABD emperyalizmi, saldırı için bahane ve uluslararası emperyalist birlik aramayı da bir kenara bırakarak hızla işgale girişmeye ve Irak'ta, o aşağılık "yeni dünya düzeni"nin hizmetinde bir rejim kurmaya hazırlanıyor.

 

İşçiler, Gençler, Türk ve Kürt Halklarımız

ABD emperyalizminin, petrol kaynaklarına el koymak, Ortadoğu'yu tümüyle denetim altına almak, ABD'li silah ve petrol tekellerinin isteklerini yerine getirmek ve tüm dünyaya korku salmak için girişeceği bu saldırı amacına ulaşırsa, işçi sınıfının ve ezilen halkların boynundaki ilmik biraz daha sıkılacaktır. Başta Irak olmak üzere, tüm bölgede, emperya- list boyunduruk güçlenecek, işçi sınıfının kurtuluşu ve halkların özgürlüğü mücadelesinin önüne yeni engeller dikilecektir. Tıpkı mazlum Afganistan ve Filistin halkları gibi, Irak ve Güney Kürdistan'ın Arap, Kürt, Türkmen ve Süryani halkları da sınırsız bir zulme ve büyük acılara maruz kalacaktır.

 

Buna izin vermeyin.

Dünya işçi sınıfının ve ilerici insanlığın yer küremizin dört bir yanında yükselttiği mücadeleyi büyütün. Grev, direniş, boykot, iş yavaşlatma ve gösterilerle ABD emperya- lizminin Irak'ı işgal ve Ortadoğu'yu kan gölüne çevirme saldırısına barikat olun. "Emperyalist Savaşa Hayır" şiarını alanlara, fabrikalara, okullara, mahallelere, köylere, burjuva partilerin seçim toplantı ve mitinglerine taşıyın. Bu saldırı ve işgalde ABD ile işbirliğine ve Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz, Çingene gençlerinin kanını emmeye girişen faşist diktatörlüğe karşı mücadeleyi büyütün. Emperyalist savaşı ve ABD işgalini meşru gösteren ve destekleyen burjuva medyayı protesto edin. ABD uşağı düzen partilerinden hesap sorun. Her biçim ve yolla ABD emperyalizmine nefretinizi gözler önüne serin. Yiğit Türk ve Kürt gençlerinin ‘68'lerde Deniz Gezmiş'lerde simgelenen ABD 6. Filosuna ve askerlerine gösterdikleri onurlu karşı duruşu ve hücum ruhunu kuşanın. Tüm bu savaşımın ön siperlerinde yer alacak olan MLKP'nin etrafında kenetlenin. Onun çağrılarına destek verin. Şiarlarını yayın.

 

Irak'a Saldırıya ve İşgale Geçit Yok!

Emperyalist Savaşa Hayır!

Kahrolsun ABD Emperyalizmi!

Kahrolsun İsrail Siyonizmi!

Yaşasın Ortadoğu Halklarının Birliği!

Yaşasın Dünya Halklarının Kardeşliği ve Birleşik Mücadelesi!

Kurtuluş İçin Tek Yol Devrim ve Sosyalizm!

 

8 Ekim 2002

MLKP Merkez Komitesi

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

MLKP Merkez Komitesinden BASIN AÇIKLAMASI
fc Share on Twitter
 

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar

 

ABD emperyalizmi, hiç bir engel ve uluslararası kural tanımadığını ve Irak'a saldıracağını yeniden ilan etti.

O, bu aşağılık planı bir yıldır gündeminde tutuyordu. Ne var ki, Filistin halkının Siyonist İsrail'e karşı kahramanca direnişi ve başta Müslüman halklar olmak üzere dünyanın dört köşesinden milyonlarca işçi ve emekçinin Filistin halkıyla girdiği dayanışma, ABD emperyalizminin hızını kesti. Onu daha uygun koşulları beklemeye itti.

ABD, artık bir an önce saldırmak istiyor. Çünkü, her şeyden önce işçi sınıfının ve ezilen milyonların Irak'a emperyalist saldırı ve işgale karşı gösterileri giderek yayılıyor ve büyüyor. Çünkü Filistin halkının direnişi söndürülemiyor. Çünkü, emperyalistler arası hegemonya mücadelesinin bir parçası olarak Irak çatlağı genişliyor.

Gelişmelerin bu yönde derinleşeceğini gören ABD emperyalizmi, saldırı için bahane ve uluslararası emperyalist birlik aramayı da bir kenara bırakarak hızla işgale girişmeye ve Irak'ta, o aşağılık "yeni dünya düzeni"nin hizmetinde bir rejim kurmaya hazırlanıyor.

 

İşçiler, Gençler, Türk ve Kürt Halklarımız

ABD emperyalizminin, petrol kaynaklarına el koymak, Ortadoğu'yu tümüyle denetim altına almak, ABD'li silah ve petrol tekellerinin isteklerini yerine getirmek ve tüm dünyaya korku salmak için girişeceği bu saldırı amacına ulaşırsa, işçi sınıfının ve ezilen halkların boynundaki ilmik biraz daha sıkılacaktır. Başta Irak olmak üzere, tüm bölgede, emperya- list boyunduruk güçlenecek, işçi sınıfının kurtuluşu ve halkların özgürlüğü mücadelesinin önüne yeni engeller dikilecektir. Tıpkı mazlum Afganistan ve Filistin halkları gibi, Irak ve Güney Kürdistan'ın Arap, Kürt, Türkmen ve Süryani halkları da sınırsız bir zulme ve büyük acılara maruz kalacaktır.

 

Buna izin vermeyin.

Dünya işçi sınıfının ve ilerici insanlığın yer küremizin dört bir yanında yükselttiği mücadeleyi büyütün. Grev, direniş, boykot, iş yavaşlatma ve gösterilerle ABD emperya- lizminin Irak'ı işgal ve Ortadoğu'yu kan gölüne çevirme saldırısına barikat olun. "Emperyalist Savaşa Hayır" şiarını alanlara, fabrikalara, okullara, mahallelere, köylere, burjuva partilerin seçim toplantı ve mitinglerine taşıyın. Bu saldırı ve işgalde ABD ile işbirliğine ve Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abhaz, Çingene gençlerinin kanını emmeye girişen faşist diktatörlüğe karşı mücadeleyi büyütün. Emperyalist savaşı ve ABD işgalini meşru gösteren ve destekleyen burjuva medyayı protesto edin. ABD uşağı düzen partilerinden hesap sorun. Her biçim ve yolla ABD emperyalizmine nefretinizi gözler önüne serin. Yiğit Türk ve Kürt gençlerinin ‘68'lerde Deniz Gezmiş'lerde simgelenen ABD 6. Filosuna ve askerlerine gösterdikleri onurlu karşı duruşu ve hücum ruhunu kuşanın. Tüm bu savaşımın ön siperlerinde yer alacak olan MLKP'nin etrafında kenetlenin. Onun çağrılarına destek verin. Şiarlarını yayın.

 

Irak'a Saldırıya ve İşgale Geçit Yok!

Emperyalist Savaşa Hayır!

Kahrolsun ABD Emperyalizmi!

Kahrolsun İsrail Siyonizmi!

Yaşasın Ortadoğu Halklarının Birliği!

Yaşasın Dünya Halklarının Kardeşliği ve Birleşik Mücadelesi!

Kurtuluş İçin Tek Yol Devrim ve Sosyalizm!

 

8 Ekim 2002

MLKP Merkez Komitesi