Emperyalist Saldırganlığa Geçit Yok
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Dünyanın lanetlileri, özgürlük isteyen insanlık gitgide daha büyük kitleler halinde emperyalist saldırganlığı durdurmak için ayağa kalkıyor. Ezilenlerin emperyalist militarizme ve saldırganlığa karşı mücadelesi dünyamızı kuşatıyor. Bütün ülkelerin işçi ve emekçilerinin, ezilenlerin emperyalist saldırganlığı durdurma iradesi gelişiyor, güçleniyor. Dünyanın başlıca kentlerinin en büyük meydanlarından emperyalist saldırganlığa karşı ezilen, sömürülen milyonların kitle enternasyonali güçleniyor.

Ne 3. Enternasyonal ve ne de SSCB var; ama Moskova'da emperyalist saldırganlığa karşı Lenin, Stalin ve Arafat'ın posterlerini taşıyor göstericiler. Arjantin'de emperyalist savaş karşıtı gösterilerin en önünde kayıp anaları yürüyor, Plaza de Mayo'da. Suriye, Mısır ve Filistin'de Arap halkları ayakta. Avrupa'nın önde gelen başkentleri ve Londra, emperyalist saldırganlığı durdurmak için harekete geçen binlere ve onbinlere tanıklık ediyor. Paris sokaklarında Filistin bayraklarını dalgalandırıyor göstericiler. Eylemlerin bir çoğunda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük teröristi ABD'nin silahsızlandırılmasını istiyor göstericiler. Ve en büyük gösteriler emperyalist saldırganlığın yüreğinde, evinde patlak veriyor'

Washington'da, San Francisco'da saldırganı durdurmak için yüz binler dolduruyor meydanları. Arapça şarkı söylüyor ABD emekçileri. Vietnam ruhu bir kez daha diriliyor. Amerikan halkları bir kez daha ABD emperyalist militarizmine meydan okuyor.

Gösteriler ve kamuoyu yoklamaları bütün ülkelerde emekçilerin, ezilenlerin emperyalist savaş karşıtı duygu ve bilincinin gelişmekte olduğunu gösteriyor. ABD ve İngiliz emperyalizminin yönetici çevrelerinin manipülasyon, şartlandırma, çarpıtma çabalarına karşın kitleler arasında savaş karşıtı duygu ve düşünceler, ABD ve İngiltere'de de güçleniyor. Keza hareket geliştikçe emperyalist saldırganın durdurulabileceği bilinç ve inancı kitleler arasında belirginleşiyor.

Sayısız eylem biçimi ile dünyanın dört bir köşesinde emekçiler, ezilenler emperyalist saldırganlığı durdurmak için ayağa kalkıyorlar. İnsanlığı emperyalist saldırganlık ve emperyalist savaş vahşetinden kurtaracak olan, emperyalist küreselleşmenin alternatifi emekçi enternasyonalidir bu. Henüz şekilsiz, hedefe götürecek proğramdan yoksun, merkezileşememiş; henüz her konuda tek bir dil konuşma yeteneğine kavuşmamış; ama enternasyonal dili konuşmaya başlamış, emperyalist barbarlık, kokuşma, azgın sömürü ve yıkıntılar içinden doğmakta olan bir enternasyonaldir bu. Bütün ülkelerin emekçileri bulundukları yerden aynı emperyalist düşmanlara karşı, emperyalist saldırganlığı, tezgahlanan emperyalist savaşı önlemek amacıyla zamandaş harekete geçiyorlar. Aynı dili kullanmayı giderek daha çok öğreniyorlar. Emperyalist saldırganlığı önleme bilinç ve kararlılığı her gün biraz daha güçleniyor.

Mavi göğün koynunda ezilen insanlığın dünya kardeşliği silüeti her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. Ve bir kez daha en kalın harflerle göğe kazınıyor ezilen insanlığın bugünkü birleştirici manifestosu: Emperyalist saldırganlığa geçit yok!

Uzaydan bakan her göz bugün çarpıcı biçimde ikiye bölünmüşlüğün gezegenimize damgasını vurduğu gerçeğiyle yüz yüze gelir. Bir yanda, İngiliz emperyalizmini de yedekleyen, Irak ve Ortadoğu'ya saldırı hazırlığını profesyonel bir katilin soğukkanlılığıyla yürüten ABD emperyalizmi; diğer yanda ise emperyalist saldırganlığa karşı gelişerek dünyayı kuşatan kitle hareketi. Dünyanın efendilerinin de ezilenlerinin de gündemi aynı. Emperyalist saldırganlık dünya gündeminin tam merkezinde duruyor.

Türkiye işçi ve emekçilerinin gündemi de farklı değil. Türkiye'nin her yanında irili ufaklı, farklı biçimlerde bir dizi eylem gerçekleştiriliyor. Savaş karşıtı bilinç çok yaygın. Gün geçmiyor ki sokaklarda emperyalist ABD karşıtı gösteri yapılmasın. Yine de yetersiz. Kitle eylemlerinin büyük çaplı eylemlere dönüştürülmesi ihtiyacı var. Bu hareketleri birleştirmek, emperyalist saldırganlığı durdurabilecek hedeflere yöneltmek görevi bütün önemini koruyor. Açıktır ki mücadeleyi sonuca götürecek olan; işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilenlerin büyük kitlesinin ABD saldırganlığını durdurmak için ayağa kalkışıdır. Bunun için de kitlelere gitmek gerekiyor. Saldırganlığı durdurmaya kilitlenmiş, bunun başarıla-bileceği bilinç ve inancıyla dopdolu kitle ajitasyonu; ezilenlerin, sömürülenlerin olduğu her yerde en etkili biçimde örgütlemek kitle tepkisini ve eylemini açığa çıkaracaktır. Çok sayıdaki gösteri, yürüyüş ve protesto eyleminin daha da yaygınlaştırılması, her emekçi semtin, fabrikanın, okulun emperyalist savaşa karşı mücadele siperlerine dönüştürülmesi; bütün bu alanlarda kitle insiyatifi açığa çıkarılarak örgütlenmelere gidilmesi yakıcı önemdedir.

Emperyalist savaş karşıtı hareketin merkezileştirilmesi, hem hareketin etki gücünü arttıracak hem de birçok yoldan siyasal hedefe yürünmesini sağlayarak emperyalist savaş cephesi üzerindeki basıncı artacak, emperyalist savaşı durdurma yolunda önemli bir adım olacaktır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Emperyalist Saldırganlığa Geçit Yok
fc Share on Twitter
 

Dünyanın lanetlileri, özgürlük isteyen insanlık gitgide daha büyük kitleler halinde emperyalist saldırganlığı durdurmak için ayağa kalkıyor. Ezilenlerin emperyalist militarizme ve saldırganlığa karşı mücadelesi dünyamızı kuşatıyor. Bütün ülkelerin işçi ve emekçilerinin, ezilenlerin emperyalist saldırganlığı durdurma iradesi gelişiyor, güçleniyor. Dünyanın başlıca kentlerinin en büyük meydanlarından emperyalist saldırganlığa karşı ezilen, sömürülen milyonların kitle enternasyonali güçleniyor.

Ne 3. Enternasyonal ve ne de SSCB var; ama Moskova'da emperyalist saldırganlığa karşı Lenin, Stalin ve Arafat'ın posterlerini taşıyor göstericiler. Arjantin'de emperyalist savaş karşıtı gösterilerin en önünde kayıp anaları yürüyor, Plaza de Mayo'da. Suriye, Mısır ve Filistin'de Arap halkları ayakta. Avrupa'nın önde gelen başkentleri ve Londra, emperyalist saldırganlığı durdurmak için harekete geçen binlere ve onbinlere tanıklık ediyor. Paris sokaklarında Filistin bayraklarını dalgalandırıyor göstericiler. Eylemlerin bir çoğunda dünyanın gelmiş geçmiş en büyük teröristi ABD'nin silahsızlandırılmasını istiyor göstericiler. Ve en büyük gösteriler emperyalist saldırganlığın yüreğinde, evinde patlak veriyor'

Washington'da, San Francisco'da saldırganı durdurmak için yüz binler dolduruyor meydanları. Arapça şarkı söylüyor ABD emekçileri. Vietnam ruhu bir kez daha diriliyor. Amerikan halkları bir kez daha ABD emperyalist militarizmine meydan okuyor.

Gösteriler ve kamuoyu yoklamaları bütün ülkelerde emekçilerin, ezilenlerin emperyalist savaş karşıtı duygu ve bilincinin gelişmekte olduğunu gösteriyor. ABD ve İngiliz emperyalizminin yönetici çevrelerinin manipülasyon, şartlandırma, çarpıtma çabalarına karşın kitleler arasında savaş karşıtı duygu ve düşünceler, ABD ve İngiltere'de de güçleniyor. Keza hareket geliştikçe emperyalist saldırganın durdurulabileceği bilinç ve inancı kitleler arasında belirginleşiyor.

Sayısız eylem biçimi ile dünyanın dört bir köşesinde emekçiler, ezilenler emperyalist saldırganlığı durdurmak için ayağa kalkıyorlar. İnsanlığı emperyalist saldırganlık ve emperyalist savaş vahşetinden kurtaracak olan, emperyalist küreselleşmenin alternatifi emekçi enternasyonalidir bu. Henüz şekilsiz, hedefe götürecek proğramdan yoksun, merkezileşememiş; henüz her konuda tek bir dil konuşma yeteneğine kavuşmamış; ama enternasyonal dili konuşmaya başlamış, emperyalist barbarlık, kokuşma, azgın sömürü ve yıkıntılar içinden doğmakta olan bir enternasyonaldir bu. Bütün ülkelerin emekçileri bulundukları yerden aynı emperyalist düşmanlara karşı, emperyalist saldırganlığı, tezgahlanan emperyalist savaşı önlemek amacıyla zamandaş harekete geçiyorlar. Aynı dili kullanmayı giderek daha çok öğreniyorlar. Emperyalist saldırganlığı önleme bilinç ve kararlılığı her gün biraz daha güçleniyor.

Mavi göğün koynunda ezilen insanlığın dünya kardeşliği silüeti her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. Ve bir kez daha en kalın harflerle göğe kazınıyor ezilen insanlığın bugünkü birleştirici manifestosu: Emperyalist saldırganlığa geçit yok!

Uzaydan bakan her göz bugün çarpıcı biçimde ikiye bölünmüşlüğün gezegenimize damgasını vurduğu gerçeğiyle yüz yüze gelir. Bir yanda, İngiliz emperyalizmini de yedekleyen, Irak ve Ortadoğu'ya saldırı hazırlığını profesyonel bir katilin soğukkanlılığıyla yürüten ABD emperyalizmi; diğer yanda ise emperyalist saldırganlığa karşı gelişerek dünyayı kuşatan kitle hareketi. Dünyanın efendilerinin de ezilenlerinin de gündemi aynı. Emperyalist saldırganlık dünya gündeminin tam merkezinde duruyor.

Türkiye işçi ve emekçilerinin gündemi de farklı değil. Türkiye'nin her yanında irili ufaklı, farklı biçimlerde bir dizi eylem gerçekleştiriliyor. Savaş karşıtı bilinç çok yaygın. Gün geçmiyor ki sokaklarda emperyalist ABD karşıtı gösteri yapılmasın. Yine de yetersiz. Kitle eylemlerinin büyük çaplı eylemlere dönüştürülmesi ihtiyacı var. Bu hareketleri birleştirmek, emperyalist saldırganlığı durdurabilecek hedeflere yöneltmek görevi bütün önemini koruyor. Açıktır ki mücadeleyi sonuca götürecek olan; işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilenlerin büyük kitlesinin ABD saldırganlığını durdurmak için ayağa kalkışıdır. Bunun için de kitlelere gitmek gerekiyor. Saldırganlığı durdurmaya kilitlenmiş, bunun başarıla-bileceği bilinç ve inancıyla dopdolu kitle ajitasyonu; ezilenlerin, sömürülenlerin olduğu her yerde en etkili biçimde örgütlemek kitle tepkisini ve eylemini açığa çıkaracaktır. Çok sayıdaki gösteri, yürüyüş ve protesto eyleminin daha da yaygınlaştırılması, her emekçi semtin, fabrikanın, okulun emperyalist savaşa karşı mücadele siperlerine dönüştürülmesi; bütün bu alanlarda kitle insiyatifi açığa çıkarılarak örgütlenmelere gidilmesi yakıcı önemdedir.

Emperyalist savaş karşıtı hareketin merkezileştirilmesi, hem hareketin etki gücünü arttıracak hem de birçok yoldan siyasal hedefe yürünmesini sağlayarak emperyalist savaş cephesi üzerindeki basıncı artacak, emperyalist savaşı durdurma yolunda önemli bir adım olacaktır.