DENGÊ KURDİSTAN
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimiz, "Kürt ulusuna uygulanan asimilasyon ve sömürgeci faşist terör siyasetine ve kirli savaşa son verileceğine, Kürt ulusunun kendi devletini kurma hakkını kullanmasının ve bu amaçla ajitasyon, propaganda ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılacağına, Kürt ulusunun birleşme hakkı tanınacağına ve savunulacağına" programında yer vermektedir. Yine programındaki "Kürtlerle Türkler arasında her alanda tam hak eşitliği sağlanacak, tüm dil ve kültürler üzerindeki baskılara son verilecek, Türk milliyetçiliğine karşı sistemli bir savaşım sürdürülecek, Kürt ve Türk halklarının; Laz, Çingene, Abhaz, Gürcü, Çerkez, Arap, Ermeni, Rum ve diğer ulusal toplulukların tam hak eşitliği temelinde özgür iradeleriyle İşçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birliği'nde birlikte yaşaması için çaba harcanacaktır" perspektifi doğrultusunda mücadele yürüten partimiz, değişik ulus ve milliyetlerden komünistlerin saflarında örgütlendiği enternasyonal komünist bir partidir.

Partimiz, Kuzey Kürdistan'da siyasal faaliyetini, seksiyon biçiminde örgütlenerek sürdürmektedir. Kuzey Kürdistan'daki parti çalışmamızın en önemli araçlarından birisi de MLKP Kürdistan Örgütü yayın organı olan Dengê Kurdistan'dır. İllegal yayınlanan Dengê Kürdistan'ın Kasım-Aralık-Ocak aylarında 5. sayısı yayınlandı. Kürdistan işçi sınıfı ve halkını örgütleyip faşist diktatörlüğe ve her türden gericiliğe karşı savaştırmakta geniş perspektifler sunan Dengê Kurdistan'ın 5. sayısında işlenen konular şu başlıklarla yer almakta:

- Seçimler, Kazanımların Örgütlenmesi ve Politik Faaliyetin Yönü

- Kürt Yasaları Hakkında Değerlendirme ve Karar

- 24. yıldönümünde Maraş Katliamını Unutmadık, Hesap Soracağız

- ABD'nin Irak savaşı: Özgürlük Değil, Kölelik Getirir

- Ulusal Özgürlük, Devrim ve Komünizm Şehitleri Yolumuzu Aydınlatıyor

- Mektuplar

- Bir Çalışma Deneyiminin Öğrettikleri

- Bu Çığlık Bize

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

DENGÊ KURDİSTAN
fc Share on Twitter
 

Partimiz, "Kürt ulusuna uygulanan asimilasyon ve sömürgeci faşist terör siyasetine ve kirli savaşa son verileceğine, Kürt ulusunun kendi devletini kurma hakkını kullanmasının ve bu amaçla ajitasyon, propaganda ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılacağına, Kürt ulusunun birleşme hakkı tanınacağına ve savunulacağına" programında yer vermektedir. Yine programındaki "Kürtlerle Türkler arasında her alanda tam hak eşitliği sağlanacak, tüm dil ve kültürler üzerindeki baskılara son verilecek, Türk milliyetçiliğine karşı sistemli bir savaşım sürdürülecek, Kürt ve Türk halklarının; Laz, Çingene, Abhaz, Gürcü, Çerkez, Arap, Ermeni, Rum ve diğer ulusal toplulukların tam hak eşitliği temelinde özgür iradeleriyle İşçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birliği'nde birlikte yaşaması için çaba harcanacaktır" perspektifi doğrultusunda mücadele yürüten partimiz, değişik ulus ve milliyetlerden komünistlerin saflarında örgütlendiği enternasyonal komünist bir partidir.

Partimiz, Kuzey Kürdistan'da siyasal faaliyetini, seksiyon biçiminde örgütlenerek sürdürmektedir. Kuzey Kürdistan'daki parti çalışmamızın en önemli araçlarından birisi de MLKP Kürdistan Örgütü yayın organı olan Dengê Kurdistan'dır. İllegal yayınlanan Dengê Kürdistan'ın Kasım-Aralık-Ocak aylarında 5. sayısı yayınlandı. Kürdistan işçi sınıfı ve halkını örgütleyip faşist diktatörlüğe ve her türden gericiliğe karşı savaştırmakta geniş perspektifler sunan Dengê Kurdistan'ın 5. sayısında işlenen konular şu başlıklarla yer almakta:

- Seçimler, Kazanımların Örgütlenmesi ve Politik Faaliyetin Yönü

- Kürt Yasaları Hakkında Değerlendirme ve Karar

- 24. yıldönümünde Maraş Katliamını Unutmadık, Hesap Soracağız

- ABD'nin Irak savaşı: Özgürlük Değil, Kölelik Getirir

- Ulusal Özgürlük, Devrim ve Komünizm Şehitleri Yolumuzu Aydınlatıyor

- Mektuplar

- Bir Çalışma Deneyiminin Öğrettikleri

- Bu Çığlık Bize