8 MART'TAN NEWROZ'A HER YERDE EMPERYALİST SAVAŞA İSYAN!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar!

Mart ayı, tarihe ezilenlerin kanlarıyla yazılmış kavga günleriyle yüklüdür. 8 Mart'tan Newroz'a, Newroz'dan 30 Mart'a değin onların her biri, sizi onurunuz ve özgürlüğünüz için harekete geçmeye çağırıyor. Günümüzde bu çağrıya cevap olmak, ABD'nin Irak'a emperyalist saldırısına karşı mücadeleyi yükseltmekle mümkündür.

Kardeşler,

Gerçekler gözlerinizin önündedir. Amansız bir kavga tüm yerküreyi sardı. Kölelik ve özgürlük, zulüm ve adalet, ırkçılık ve halkların kardeşliği, soysuzluk ve onur karşı karşıya. Şimdi tüm kıtalarda iki irade çarpışmakta. ABD emperyalizmi Irak'ı kana boğmak için gün sayıyor. Dünya işçi sınıfı ve ezilenleri ise ABD ve suç ortaklarını durdurmak için sokakları, alanları zaptediyor. Dünya, savaşan iki cepheye bölündü. Peki sizin yeriniz neresi? Kimin safındasınız?

İşçiler, Türk ve Kürt Halklarımız!

Irak'ta patlayacak savaş ABD ile Saddam rejimi arasında bir hesaplaşma olmayacaktır. Aksini iddia edenler yalan söylüyorlar. Bu savaş, ABD emperyalizminin başta petrol olmak üzere Irak'ın tüm zenginliklerini yağmalama savaşıdır. Bu savaş ABD'nin Arap, Kürt ve Türkmen halklarını köleleştirme savaşıdır. Bu savaş ABD emperyalizminin Ortadoğu'yu boyunduruğu altına alma savaşıdır. Bu savaş İsrail'in zulüm ve kanlı saltanatını sonsuz kılma savaşıdır. Bu savaş ABD'nin tüm yerküreye korku salma, emperyalist yeni dünya düzeninin tek lideri olduğunu rakiplerine kabul ettirme ve dünya egemenliği için büyük bir adım atma savaşıdır. Dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların vahşi ve acımasız düşmanı küstah ABD'nin bu hayvani emperyalist amaçlarını gerçekleştirmesine seyirci kalacak mısınız?

İşçiler, Ezilenler, Yoksullar!

MGK'nın, TÜSİAD'ın ve hükümetin elindeki bayrağa iyi bakın. O ABD bayrağıdır. İşbirlikçi sermaye, generaller ve AKP, yüzbinlerce Arap emekçisinin, çocuk ve kadınının öldürülmesinde ABD'ye taşeronluk yapacaklarını ilan ettiler. Üsler, hava alanları ve limanlar ABD'nin savaş makinasına açıldı. Onbinlerce Yankee postallarıyla Anadolu ve Mezopotamya topraklarını kirletmeye hazırlanıyor. Halklarımızın asker elbisesi giydirilmiş çocukları, Türk, Kürt, Laz, Gürcü, Arap, Çerkes, Abhaz ve Çingene gençleri bu haksız savaşta Arap kardeşlerini öldürsünler ve ölsünler diye ABD'nin yanında cepheye sürülecekler. Buna izin verecek misiniz? Bu lanetli suça ortak olacak mısınız?

Kardeşler!

8 Mart'ta kadınların eşitliği ve özgürlüğü için, 12 Mart'ta Gazi ve Ümraniye katliamlarının, 16 Mart'ta Halepçe Kürt soykırımının ve yine 16 Mart'ta Beyazıt üniversitesi devrimci gençlerinin katledilmelerinin hesabını sormak için, Newroz'da Kürt ulusunun sömürgeci boyunduruktan kurtuluşu, kendi geleceğini belirleme hakkı ve halkların eşit, özgür, gönüllü birliği için sokakları, meydanları, kampüsleri doldurduğunuzda emperyalist savaşa isyanınızı yükseltin. ABD ve işbirlikçilerine öfkenizi ateşleyin. Yüreğinizi dünyanın dört yanında yüzbinler ve milyonlar halinde emperyalist savaşa isyan edenlerin yüreklerine katın. ABD ve suç ortaklarına karşı kahramanca mücadele etmenin büyük onurunu kuşanın. Sömürünün ve zulmün ordularının karşısına özgürlüğün ve emeğin ordusu olarak çıkın.

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar

MLKP, Mart ayının tarihsel günlerinde ve emperyalist savaşa karşı mücadelede de yanıbaşınızda ve kavganın önündedir. Özgürlük, adalet, halklara eşitlik ve demokratik bir barış için MLKP'nin saflarında toplanın. Onun bayrağını yükseltin. Çağrılarını ve şiarlarını yayın. MLKP adını, insani ve özgür bir yaşama susamış herkese ulaştırın.

8 Mart'tan Newroz'a Her Yerde Emperyalist Savaşa İsyan!

Kahrolsun Irak'a Sömürgeci Saldırı!

Üsler Kapatılsın, ABD Defol!

Ortadoğu ABD Emperyalizmine Mezar Olacak!

Kahrolsun Savaş Taşeronu MGK Ve AKP Hükümeti!

Gençlerimizin Kanı Satılık Değildir!

Yaşasın Dünya İşçi Sınıfının Ve Ezilenlerin Birleşik Mücadelesi!

Ya Barbarlık Ya Sosyalizm!

Yaşasın Özgürlük Yaşasın Sosyalizm!

22 Şubat 2003

MLKP Merkez Komitesi

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

8 MART'TAN NEWROZ'A HER YERDE EMPERYALİST SAVAŞA İSYAN!
fc Share on Twitter
 

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar!

Mart ayı, tarihe ezilenlerin kanlarıyla yazılmış kavga günleriyle yüklüdür. 8 Mart'tan Newroz'a, Newroz'dan 30 Mart'a değin onların her biri, sizi onurunuz ve özgürlüğünüz için harekete geçmeye çağırıyor. Günümüzde bu çağrıya cevap olmak, ABD'nin Irak'a emperyalist saldırısına karşı mücadeleyi yükseltmekle mümkündür.

Kardeşler,

Gerçekler gözlerinizin önündedir. Amansız bir kavga tüm yerküreyi sardı. Kölelik ve özgürlük, zulüm ve adalet, ırkçılık ve halkların kardeşliği, soysuzluk ve onur karşı karşıya. Şimdi tüm kıtalarda iki irade çarpışmakta. ABD emperyalizmi Irak'ı kana boğmak için gün sayıyor. Dünya işçi sınıfı ve ezilenleri ise ABD ve suç ortaklarını durdurmak için sokakları, alanları zaptediyor. Dünya, savaşan iki cepheye bölündü. Peki sizin yeriniz neresi? Kimin safındasınız?

İşçiler, Türk ve Kürt Halklarımız!

Irak'ta patlayacak savaş ABD ile Saddam rejimi arasında bir hesaplaşma olmayacaktır. Aksini iddia edenler yalan söylüyorlar. Bu savaş, ABD emperyalizminin başta petrol olmak üzere Irak'ın tüm zenginliklerini yağmalama savaşıdır. Bu savaş ABD'nin Arap, Kürt ve Türkmen halklarını köleleştirme savaşıdır. Bu savaş ABD emperyalizminin Ortadoğu'yu boyunduruğu altına alma savaşıdır. Bu savaş İsrail'in zulüm ve kanlı saltanatını sonsuz kılma savaşıdır. Bu savaş ABD'nin tüm yerküreye korku salma, emperyalist yeni dünya düzeninin tek lideri olduğunu rakiplerine kabul ettirme ve dünya egemenliği için büyük bir adım atma savaşıdır. Dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların vahşi ve acımasız düşmanı küstah ABD'nin bu hayvani emperyalist amaçlarını gerçekleştirmesine seyirci kalacak mısınız?

İşçiler, Ezilenler, Yoksullar!

MGK'nın, TÜSİAD'ın ve hükümetin elindeki bayrağa iyi bakın. O ABD bayrağıdır. İşbirlikçi sermaye, generaller ve AKP, yüzbinlerce Arap emekçisinin, çocuk ve kadınının öldürülmesinde ABD'ye taşeronluk yapacaklarını ilan ettiler. Üsler, hava alanları ve limanlar ABD'nin savaş makinasına açıldı. Onbinlerce Yankee postallarıyla Anadolu ve Mezopotamya topraklarını kirletmeye hazırlanıyor. Halklarımızın asker elbisesi giydirilmiş çocukları, Türk, Kürt, Laz, Gürcü, Arap, Çerkes, Abhaz ve Çingene gençleri bu haksız savaşta Arap kardeşlerini öldürsünler ve ölsünler diye ABD'nin yanında cepheye sürülecekler. Buna izin verecek misiniz? Bu lanetli suça ortak olacak mısınız?

Kardeşler!

8 Mart'ta kadınların eşitliği ve özgürlüğü için, 12 Mart'ta Gazi ve Ümraniye katliamlarının, 16 Mart'ta Halepçe Kürt soykırımının ve yine 16 Mart'ta Beyazıt üniversitesi devrimci gençlerinin katledilmelerinin hesabını sormak için, Newroz'da Kürt ulusunun sömürgeci boyunduruktan kurtuluşu, kendi geleceğini belirleme hakkı ve halkların eşit, özgür, gönüllü birliği için sokakları, meydanları, kampüsleri doldurduğunuzda emperyalist savaşa isyanınızı yükseltin. ABD ve işbirlikçilerine öfkenizi ateşleyin. Yüreğinizi dünyanın dört yanında yüzbinler ve milyonlar halinde emperyalist savaşa isyan edenlerin yüreklerine katın. ABD ve suç ortaklarına karşı kahramanca mücadele etmenin büyük onurunu kuşanın. Sömürünün ve zulmün ordularının karşısına özgürlüğün ve emeğin ordusu olarak çıkın.

İşçiler, Emekçiler, Gençler, Kadınlar

MLKP, Mart ayının tarihsel günlerinde ve emperyalist savaşa karşı mücadelede de yanıbaşınızda ve kavganın önündedir. Özgürlük, adalet, halklara eşitlik ve demokratik bir barış için MLKP'nin saflarında toplanın. Onun bayrağını yükseltin. Çağrılarını ve şiarlarını yayın. MLKP adını, insani ve özgür bir yaşama susamış herkese ulaştırın.

8 Mart'tan Newroz'a Her Yerde Emperyalist Savaşa İsyan!

Kahrolsun Irak'a Sömürgeci Saldırı!

Üsler Kapatılsın, ABD Defol!

Ortadoğu ABD Emperyalizmine Mezar Olacak!

Kahrolsun Savaş Taşeronu MGK Ve AKP Hükümeti!

Gençlerimizin Kanı Satılık Değildir!

Yaşasın Dünya İşçi Sınıfının Ve Ezilenlerin Birleşik Mücadelesi!

Ya Barbarlık Ya Sosyalizm!

Yaşasın Özgürlük Yaşasın Sosyalizm!

22 Şubat 2003

MLKP Merkez Komitesi