AB'NİN SELANİK ZİRVESİ VE PROTESTOLAR
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Avrupa Birliği emperyalistleri 19-22 Haziran 2003'te Selanik'te bir kez daha bir araya geldiler. Emperyalist burjuvazinin temsilcileri dönem dönem bir araya gelerek, işçi ve emekçilerin alınterini, göznurunu nasıl daha fazla gasp edeceklerini, kendi saltanatlarını devam ettirebilmek için hangi ülkeleri nasıl yağmalayacaklarını ve halklarını nasıl köleleştireceklerinin hesabını yapmaktalar. Bu hedefleri doğrultusunda işçi sınıfı ve emekçi yığınların, gençliğin mücadelesini nasıl engelleyeceklerini tartışmakta, ortak politikalar belirlemekteler.

Haziran ayındaki zirvelerine de ''yasadışı göçlere karşı mücadele" gündemiyle, sermayenin tüm ülkelerde rahatça dolaşımı önünde hiçbir engel yokken, işçi ve emekçilerin bir ülkeden bir başka ülkeye geçmelerini nasıl engelleyebileceklerini tartışmayla başladılar. Ardından hazırladıkları AB Anayasası taslağıyla, başta ABD olmak üzere diğer emperyalist merkezlere karşı emperyalist birliğini pekiştirmeye çalıştılar. Bir nevi, Irak'a karşı emperya-list savaş ve öncesi sürecinde çatlayan ilişkileri ve ortaya çıkan iç çelişkilerinin üzerini tekrardan örtmeye ve birlik görünümü vermeye çalıştılar.

AB emperyalistlerinin yukarıda belirttiğimiz amaçlar için biraraya geldikleri 19-22 Haziranda, onlar Selanik'e yakın Porto Karas'ta hapis olurken, Selanik sokakları onbinlerce işçi ve emekçilerin gösterileriyle özgürdü. Selanik ve çevresi, emperyalist zirveye karşı düzenlenen sokak eylemleri, forumlar, paneller, çalışma grupları ve konserlerle dört gün boyunca emperyalizme karşı öfkeye tanıklık etti. Birbirinden bağımsızda olsa, çeşitli kollardan oluşan sokak gösterilerinde rengarenk pankartlarıyla, kızıl bayraklarıyla ve dinmeyen sloganlarıyla militan duruş ve söylem hakimdi. Kamu emekçilerinin bir günlük grev yaparak desteklediği, halkın sempatiyle karşıladığı ve katıldığı sokak gösterilerinde sadece bu zirve değil, NATO, AB ve ABD'de protesto edildi. AB ülkelerinde uygulanan neoliberal politika, Amerikan emperyalizminin uluslararası saldırganlığı ve NATO'nun bu politikayı desteklemesi, işsizlik, özelleştirme, sağlık ve eğitim alanlarının sermayenin talanına sunulması, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve emperyalist saldırganlık protesto edildi.

Partimiz MLKP, zirve boyunca düzenlenen sokak gösterilerine Yunanca yazılı "Dünyayı Sosyalizm Kurtaracak" pankartıyla ve bayraklarıyla katılarak, çıkardığı özel sayının genişçe dağıtımını yaptı. Katıldığı değişik toplantı ve forumlarda "AB'nin demokratikleştirilmesi"sini savunan reformist düşünce ve anlayışları teşhir ederek, sermayenin AB'sine karşı sosyalist Avrupa alternatifini savundu. AB'nin, işçi ve emekçilerin değil, tekellerin birliği olduğunu, tartışılan "Avrupa Anayasası"nın gerici ve neo-liberalizmin anayasası olduğu, hedefinin sömürü ve talanı güçlendirmek olduğunu belirten partimiz, AB'nin yıkılması gerektiğini ve alternatifinin de sosyalist Avrupa olduğunu belirtti.

Daha önce emperyalist savaşı protesto gösterilerinde de olduğu gibi, Selanik'te Avrupa Sosyal Forumu'nun toplantı ve konferanslarında da birkez daha görüldü ki, uluslararası gösteri ve protestoları emperyalist düzene yedekleme anlayış ve çabaları yoğunluğunu korumakta.

MLKP, kitle hareketini pasifize ederek kapitalist sömürü ve barbarlık düzenine yedekle-meye çalışan her türlü reformist ve pasifist anlayışlara karşı, uluslararası alanda mücadelesini geliştirmeye, devrim ve sosyalizmi kararlıca savunmaya devam edecektir.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

AB'NİN SELANİK ZİRVESİ VE PROTESTOLAR
fc Share on Twitter
 

Avrupa Birliği emperyalistleri 19-22 Haziran 2003'te Selanik'te bir kez daha bir araya geldiler. Emperyalist burjuvazinin temsilcileri dönem dönem bir araya gelerek, işçi ve emekçilerin alınterini, göznurunu nasıl daha fazla gasp edeceklerini, kendi saltanatlarını devam ettirebilmek için hangi ülkeleri nasıl yağmalayacaklarını ve halklarını nasıl köleleştireceklerinin hesabını yapmaktalar. Bu hedefleri doğrultusunda işçi sınıfı ve emekçi yığınların, gençliğin mücadelesini nasıl engelleyeceklerini tartışmakta, ortak politikalar belirlemekteler.

Haziran ayındaki zirvelerine de ''yasadışı göçlere karşı mücadele" gündemiyle, sermayenin tüm ülkelerde rahatça dolaşımı önünde hiçbir engel yokken, işçi ve emekçilerin bir ülkeden bir başka ülkeye geçmelerini nasıl engelleyebileceklerini tartışmayla başladılar. Ardından hazırladıkları AB Anayasası taslağıyla, başta ABD olmak üzere diğer emperyalist merkezlere karşı emperyalist birliğini pekiştirmeye çalıştılar. Bir nevi, Irak'a karşı emperya-list savaş ve öncesi sürecinde çatlayan ilişkileri ve ortaya çıkan iç çelişkilerinin üzerini tekrardan örtmeye ve birlik görünümü vermeye çalıştılar.

AB emperyalistlerinin yukarıda belirttiğimiz amaçlar için biraraya geldikleri 19-22 Haziranda, onlar Selanik'e yakın Porto Karas'ta hapis olurken, Selanik sokakları onbinlerce işçi ve emekçilerin gösterileriyle özgürdü. Selanik ve çevresi, emperyalist zirveye karşı düzenlenen sokak eylemleri, forumlar, paneller, çalışma grupları ve konserlerle dört gün boyunca emperyalizme karşı öfkeye tanıklık etti. Birbirinden bağımsızda olsa, çeşitli kollardan oluşan sokak gösterilerinde rengarenk pankartlarıyla, kızıl bayraklarıyla ve dinmeyen sloganlarıyla militan duruş ve söylem hakimdi. Kamu emekçilerinin bir günlük grev yaparak desteklediği, halkın sempatiyle karşıladığı ve katıldığı sokak gösterilerinde sadece bu zirve değil, NATO, AB ve ABD'de protesto edildi. AB ülkelerinde uygulanan neoliberal politika, Amerikan emperyalizminin uluslararası saldırganlığı ve NATO'nun bu politikayı desteklemesi, işsizlik, özelleştirme, sağlık ve eğitim alanlarının sermayenin talanına sunulması, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve emperyalist saldırganlık protesto edildi.

Partimiz MLKP, zirve boyunca düzenlenen sokak gösterilerine Yunanca yazılı "Dünyayı Sosyalizm Kurtaracak" pankartıyla ve bayraklarıyla katılarak, çıkardığı özel sayının genişçe dağıtımını yaptı. Katıldığı değişik toplantı ve forumlarda "AB'nin demokratikleştirilmesi"sini savunan reformist düşünce ve anlayışları teşhir ederek, sermayenin AB'sine karşı sosyalist Avrupa alternatifini savundu. AB'nin, işçi ve emekçilerin değil, tekellerin birliği olduğunu, tartışılan "Avrupa Anayasası"nın gerici ve neo-liberalizmin anayasası olduğu, hedefinin sömürü ve talanı güçlendirmek olduğunu belirten partimiz, AB'nin yıkılması gerektiğini ve alternatifinin de sosyalist Avrupa olduğunu belirtti.

Daha önce emperyalist savaşı protesto gösterilerinde de olduğu gibi, Selanik'te Avrupa Sosyal Forumu'nun toplantı ve konferanslarında da birkez daha görüldü ki, uluslararası gösteri ve protestoları emperyalist düzene yedekleme anlayış ve çabaları yoğunluğunu korumakta.

MLKP, kitle hareketini pasifize ederek kapitalist sömürü ve barbarlık düzenine yedekle-meye çalışan her türlü reformist ve pasifist anlayışlara karşı, uluslararası alanda mücadelesini geliştirmeye, devrim ve sosyalizmi kararlıca savunmaya devam edecektir.