DEVRİM VE SOSYALİZM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Emperyalist kapitalist sisteme karşı savaşım yürüten Türkiye ve Kuzey Kürdistan proletaryasının öncü gücü MLKP, her zaman faşist diktatörlüğün saldırı hedefinde oldu. Sert sınıf mücadelesi koşulları altında her türlü bedeli ödeme pahasına devrim ve sosyalizm kavgasını ileriye taşıdı. Bu amansız kavgada en seçkin bazı yönetici, kadro ve aktivistlerini şehit verdi. MLKP, şehitlerin kavgadaki iradi ve bilinçli duruşunu, erdemlerini örnek aldı; mücadelesinde yaşattı.

MLKP, Kasım ayını şehitleri anma ayı olarak belirledi. Bir ay boyunca kadro ve aktivistlerin onlardan öğrenmesi, onların siyasal, örgütsel ve ideolojik mücadeledeki duruşlarını örnek alması için mücadele yürütür, etkinlikler örgütler.

Kasım ayı, MLKP militanlarından Erdal Balcı yoldaşın, partinin kuruluşunu ilan eden bir pankartı bir köprüye asarken şehit düştüğü ay olmasından hareketle belirlendi. MLKP öncelleri grupların her biri onlarca şehit verdi. Mahirler, Denizler, İbrahimlerle başlayan direniş geleneği, Adil Canlar, İrfan Çelikler, Münir Dışkayalar, Hayrabet Honcalar, Ali Ekber Bahadırlar ve Hüseyin Toramanlarla devam etti.

MLKP kurulduktan sonra da Erdal Balcı yoldaş ile başlayan ölümsüzlük kervanına, parti tarihimize "ilk ben olmalıyım" şiarını armağan eden ve en önde ölümün üzerine yürüyen MK üyemiz Hüseyin Demircioğlu, Hasan Ocak, Süleyman Yeter, Ali Haydar Göçer, Tuncay Yıldırım, Şengül Boran, Ali Karahan, Zeynel Yeşil, Erkut Direkçi, Abuzer Çat, Özgür Evrim Göçen, Aynur Karaman, Hasan Albayrak, Hüseyin Kayacı, Erol Ispir katıldı.

MLKP, enternasyonal yapısı ve mücadelesi gereği, şehitleri anarken tüm devrim ve sosyalizm şehitlerini de anmaktadır. Başta ML ustalar Marks, Engels, Lenin ve Stalin olmak üzere, TKP önderlerinden Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 yoldaşı, komünist önderler Dimitrov, Ernst Thelman, Enver Hoca, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anarken, diğer devrimci örgütlerin şehitlerini de sahiplenmekte ve anmaktadır.

Şehitlerimizi anmak, herşeyden önce onların kendilerini devrim ve sosyalizm davasına, komünizme adamalarına ve bu uğurda ölümsüzleşmelerine verdiği değerde yatmaktadır. Şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anmak, onların sahip oldukları komünist erdemlerle kuşanarak, onlardan öğrenerek, yaşamını feda ettikleri devrim ve sosyalizm davasını kesintisizce devam ettirmekle olanaklıdır. Şehitlerimizi anmak, onların kavgamızdaki bilinç ve kararlılıklarını, feda ruhlarını işçi ve emekçilere taşıyarak, genç nesillere taşımakla olur. Şehitlerimizi anmak, marksist leninist ideolojimizi, onların emekleriyle yaratılan partimizin proğramatik görüşlerini işçi ve emekçilere götürmek ve onları parti saflarında örgütlemekle olur.

Onları anmak, onları tanımak, onların yaşam ve mücadelelerini öğrenerek, herbirinin en iyi niteliklerini kendimizde toplayarak, onlar gibi hayatını tamamen devrim ve sosyalizme adamış birer yeni insan, komünist olmakla olur.

MLKP, şehitleri anma ayında, şehit mezarları ve aile ziyaretleri, toplantı ve panellerle tam bir siyasal gösteri ve etkinlikler mücadelesi içinde olur.

MLKP, şehitlerin bize devrettiği kızıl bayrağı her zaman daha yukarılara kaldırmaya, devrim ve sosyalizmi Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da mutlaka gerçekleştireceğine ant içmiştir.

Şehitler Yaşıyor, MLKP savaşıyor!

Şehitlerin Hesabını Sorduk, Soracağız!

Daima Bizimlesiniz, Daima Sizinleyiz!

Devrimin Zaferi Için Yaşasın MLKP!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

DEVRİM VE SOSYALİZM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!
fc Share on Twitter
 

Emperyalist kapitalist sisteme karşı savaşım yürüten Türkiye ve Kuzey Kürdistan proletaryasının öncü gücü MLKP, her zaman faşist diktatörlüğün saldırı hedefinde oldu. Sert sınıf mücadelesi koşulları altında her türlü bedeli ödeme pahasına devrim ve sosyalizm kavgasını ileriye taşıdı. Bu amansız kavgada en seçkin bazı yönetici, kadro ve aktivistlerini şehit verdi. MLKP, şehitlerin kavgadaki iradi ve bilinçli duruşunu, erdemlerini örnek aldı; mücadelesinde yaşattı.

MLKP, Kasım ayını şehitleri anma ayı olarak belirledi. Bir ay boyunca kadro ve aktivistlerin onlardan öğrenmesi, onların siyasal, örgütsel ve ideolojik mücadeledeki duruşlarını örnek alması için mücadele yürütür, etkinlikler örgütler.

Kasım ayı, MLKP militanlarından Erdal Balcı yoldaşın, partinin kuruluşunu ilan eden bir pankartı bir köprüye asarken şehit düştüğü ay olmasından hareketle belirlendi. MLKP öncelleri grupların her biri onlarca şehit verdi. Mahirler, Denizler, İbrahimlerle başlayan direniş geleneği, Adil Canlar, İrfan Çelikler, Münir Dışkayalar, Hayrabet Honcalar, Ali Ekber Bahadırlar ve Hüseyin Toramanlarla devam etti.

MLKP kurulduktan sonra da Erdal Balcı yoldaş ile başlayan ölümsüzlük kervanına, parti tarihimize "ilk ben olmalıyım" şiarını armağan eden ve en önde ölümün üzerine yürüyen MK üyemiz Hüseyin Demircioğlu, Hasan Ocak, Süleyman Yeter, Ali Haydar Göçer, Tuncay Yıldırım, Şengül Boran, Ali Karahan, Zeynel Yeşil, Erkut Direkçi, Abuzer Çat, Özgür Evrim Göçen, Aynur Karaman, Hasan Albayrak, Hüseyin Kayacı, Erol Ispir katıldı.

MLKP, enternasyonal yapısı ve mücadelesi gereği, şehitleri anarken tüm devrim ve sosyalizm şehitlerini de anmaktadır. Başta ML ustalar Marks, Engels, Lenin ve Stalin olmak üzere, TKP önderlerinden Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 yoldaşı, komünist önderler Dimitrov, Ernst Thelman, Enver Hoca, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anarken, diğer devrimci örgütlerin şehitlerini de sahiplenmekte ve anmaktadır.

Şehitlerimizi anmak, herşeyden önce onların kendilerini devrim ve sosyalizm davasına, komünizme adamalarına ve bu uğurda ölümsüzleşmelerine verdiği değerde yatmaktadır. Şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anmak, onların sahip oldukları komünist erdemlerle kuşanarak, onlardan öğrenerek, yaşamını feda ettikleri devrim ve sosyalizm davasını kesintisizce devam ettirmekle olanaklıdır. Şehitlerimizi anmak, onların kavgamızdaki bilinç ve kararlılıklarını, feda ruhlarını işçi ve emekçilere taşıyarak, genç nesillere taşımakla olur. Şehitlerimizi anmak, marksist leninist ideolojimizi, onların emekleriyle yaratılan partimizin proğramatik görüşlerini işçi ve emekçilere götürmek ve onları parti saflarında örgütlemekle olur.

Onları anmak, onları tanımak, onların yaşam ve mücadelelerini öğrenerek, herbirinin en iyi niteliklerini kendimizde toplayarak, onlar gibi hayatını tamamen devrim ve sosyalizme adamış birer yeni insan, komünist olmakla olur.

MLKP, şehitleri anma ayında, şehit mezarları ve aile ziyaretleri, toplantı ve panellerle tam bir siyasal gösteri ve etkinlikler mücadelesi içinde olur.

MLKP, şehitlerin bize devrettiği kızıl bayrağı her zaman daha yukarılara kaldırmaya, devrim ve sosyalizmi Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da mutlaka gerçekleştireceğine ant içmiştir.

Şehitler Yaşıyor, MLKP savaşıyor!

Şehitlerin Hesabını Sorduk, Soracağız!

Daima Bizimlesiniz, Daima Sizinleyiz!

Devrimin Zaferi Için Yaşasın MLKP!