KGÖ 3. Kongresini gerçekleştirdi: 3. Kongreyle komünist kitle örgütüne
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

6 Kasımda Türkiye ve Kuzey Kürdistan sokaklarında gençlik enerjisiyle umudun, kararlılığın ve zafere inancın bayrağı açıldı. 6 Kasım Türkiye'de YÖK'ün kuruluş tarihidir. Bu tarih, ülkenin her yerinde öğrencilerin YÖK'ün lağvedilmesi için, eğitimin özelleşti-rilmesine, tecride, emperyalist savaşa ve işgale karşı sokaklara çıktıkları bir eylem günüdür. Bu yıl genç komünistler 6 Kasım'ı faşist Türk rejimine karşı devrim ve sosya-lizm güçlerinin gösterisine dönüştürdüler: Duvarlara asılan ve yazılan pankartlarla, sloganlarla, bildiriler ve kitle ajitasyonuyla genç komünistler, KGÖ'nün (Komünist Gençlik Örgütü) 20-27 Ekim 2003'te 3. Kongresini gerçekleştirdiğini ilan ettiler. Sokaklarda ve meydanlarda parlayan bir ışık yaktılar ve faşizmi biraz daha karanlığa ittiler.

KGÖ, emperyalizme, kapitalizme ve faşizme karşı MLKP'nin mücadelesini kararlı bir şekilde gençlik cephesinde yürütmektedir. KGÖ Türkiye'nin gençlik hareketinde önemli bir yere sahiptir, okullarda ve üniversitelerde YÖK ve YEK'e karşı, emperyalist savaşa ve işgale karşı kararlı ve militan bir çizgide yürümektedir, işçi sınıfının özelleştirmelere ve başka saldırılara karşı taleplerini ve eylemlerini desteklemektedir, kadının cinsel ve toplumsal baskı altına alınışına karşı mücadele etmektedir ve faşist sömürgeci diktatörlüğe karşı gençliğin mücadelesini örgütlemektedir. KGÖ, MLKP'nin gençlik örgütüdür, örgütsel olarak bağımsızdır, ideolojik ve siyasi olarak partinin kızıl bayrağı altındadır. KGÖ, gençliğin devrimci mücadele için siyasallaştırılması, eğitimi ve kazanılması için partinin bir aracıdır ve o görevini gerektiği gibi yerine getirmektedir. KGÖ 3. kongresiyle 10. mücadele yılına giriyor, geleceğin mücadeleleri ve zaferleri için silahlanıyor.

Sıkı illegalitenin zor koşulları altında canlı, öğretici tartışmalarla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ve önemli kararların alındığı 3. Kongre, Enternasyonalin söylenmesi ile açıldı ve sonuçlandırıldı. Perspektifleri ve kararlılığıyla 3. Kongre, sorunların ve çözümü potansiyelinin kavranmasında yeni bir aşamanın ifadesidir ve 9 yıllık siyasi ve örgütsel tecrübelerin, bilgi birikiminin en yüksek aşamasını teşkil etmektedir. 20 oturum boyunca, diğer konuların yanı sıra, son 3 senenin siyasi ve örgütsel faaliyetinin devrimci eleştiri ve özeleştiri temelinde bir değerlendirmesi yapıldı ve bütün olumlu ve olumsuz tecrübelerden kararlı ve cesaretli dersler çıkartıldı. KGÖ MK'nın siyasi raporunun tartışılması çerçevesinde, diğer konuların yanı sıra şu konular ayrıntılı olarak tartışıldı: "Uluslararası öğrenci hareketi", Öğrenci gençlik ve temel sorunları", "ilerici, antifaşist, devrimci gençlik hareketi". Bunun ötesinde orada bulunan KGÖ güçlerinin ilettikleri raporlara göre Kuzey Kürdistan'daki ve Avrupa'daki gençlik faaliyeti üzerine de tartışıldı. Bütün kongre, kolektif irade, kolektif disiplin ve eylem gücünün ifadesiydi. Sosyalist demokrasi pratiğinin, devrime, şehitlere, işçi sınıfına ve halka sürekli ve sarsılmaz bağlılığın canlı bir örneğiydi.

3. Kongre, "komünist bir kitle örgütü olma ve geniş gençlik yığınlarının mücadelesine önderlik etme" güçlü ve kararlı perspektifini açıkladı. 3. Kongrenin ilanında KGÖ, öğrencileri, ilerici, antifaşist ve devrimci gençliği, kendi özgürlük ve onurunu güçlendirmeye ve KGÖ saflarında örgütlenmeye çağırıyor. Çağrı şu sloganlarla son buluyor:

3. Kongreyle komünist kitle örgütüne, yaşasın KGÖ!

Devrimin zaferi için yaşasın MLKP!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

KGÖ 3. Kongresini gerçekleştirdi: 3. Kongreyle komünist kitle örgütüne
fc Share on Twitter
 

6 Kasımda Türkiye ve Kuzey Kürdistan sokaklarında gençlik enerjisiyle umudun, kararlılığın ve zafere inancın bayrağı açıldı. 6 Kasım Türkiye'de YÖK'ün kuruluş tarihidir. Bu tarih, ülkenin her yerinde öğrencilerin YÖK'ün lağvedilmesi için, eğitimin özelleşti-rilmesine, tecride, emperyalist savaşa ve işgale karşı sokaklara çıktıkları bir eylem günüdür. Bu yıl genç komünistler 6 Kasım'ı faşist Türk rejimine karşı devrim ve sosya-lizm güçlerinin gösterisine dönüştürdüler: Duvarlara asılan ve yazılan pankartlarla, sloganlarla, bildiriler ve kitle ajitasyonuyla genç komünistler, KGÖ'nün (Komünist Gençlik Örgütü) 20-27 Ekim 2003'te 3. Kongresini gerçekleştirdiğini ilan ettiler. Sokaklarda ve meydanlarda parlayan bir ışık yaktılar ve faşizmi biraz daha karanlığa ittiler.

KGÖ, emperyalizme, kapitalizme ve faşizme karşı MLKP'nin mücadelesini kararlı bir şekilde gençlik cephesinde yürütmektedir. KGÖ Türkiye'nin gençlik hareketinde önemli bir yere sahiptir, okullarda ve üniversitelerde YÖK ve YEK'e karşı, emperyalist savaşa ve işgale karşı kararlı ve militan bir çizgide yürümektedir, işçi sınıfının özelleştirmelere ve başka saldırılara karşı taleplerini ve eylemlerini desteklemektedir, kadının cinsel ve toplumsal baskı altına alınışına karşı mücadele etmektedir ve faşist sömürgeci diktatörlüğe karşı gençliğin mücadelesini örgütlemektedir. KGÖ, MLKP'nin gençlik örgütüdür, örgütsel olarak bağımsızdır, ideolojik ve siyasi olarak partinin kızıl bayrağı altındadır. KGÖ, gençliğin devrimci mücadele için siyasallaştırılması, eğitimi ve kazanılması için partinin bir aracıdır ve o görevini gerektiği gibi yerine getirmektedir. KGÖ 3. kongresiyle 10. mücadele yılına giriyor, geleceğin mücadeleleri ve zaferleri için silahlanıyor.

Sıkı illegalitenin zor koşulları altında canlı, öğretici tartışmalarla başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ve önemli kararların alındığı 3. Kongre, Enternasyonalin söylenmesi ile açıldı ve sonuçlandırıldı. Perspektifleri ve kararlılığıyla 3. Kongre, sorunların ve çözümü potansiyelinin kavranmasında yeni bir aşamanın ifadesidir ve 9 yıllık siyasi ve örgütsel tecrübelerin, bilgi birikiminin en yüksek aşamasını teşkil etmektedir. 20 oturum boyunca, diğer konuların yanı sıra, son 3 senenin siyasi ve örgütsel faaliyetinin devrimci eleştiri ve özeleştiri temelinde bir değerlendirmesi yapıldı ve bütün olumlu ve olumsuz tecrübelerden kararlı ve cesaretli dersler çıkartıldı. KGÖ MK'nın siyasi raporunun tartışılması çerçevesinde, diğer konuların yanı sıra şu konular ayrıntılı olarak tartışıldı: "Uluslararası öğrenci hareketi", Öğrenci gençlik ve temel sorunları", "ilerici, antifaşist, devrimci gençlik hareketi". Bunun ötesinde orada bulunan KGÖ güçlerinin ilettikleri raporlara göre Kuzey Kürdistan'daki ve Avrupa'daki gençlik faaliyeti üzerine de tartışıldı. Bütün kongre, kolektif irade, kolektif disiplin ve eylem gücünün ifadesiydi. Sosyalist demokrasi pratiğinin, devrime, şehitlere, işçi sınıfına ve halka sürekli ve sarsılmaz bağlılığın canlı bir örneğiydi.

3. Kongre, "komünist bir kitle örgütü olma ve geniş gençlik yığınlarının mücadelesine önderlik etme" güçlü ve kararlı perspektifini açıkladı. 3. Kongrenin ilanında KGÖ, öğrencileri, ilerici, antifaşist ve devrimci gençliği, kendi özgürlük ve onurunu güçlendirmeye ve KGÖ saflarında örgütlenmeye çağırıyor. Çağrı şu sloganlarla son buluyor:

3. Kongreyle komünist kitle örgütüne, yaşasın KGÖ!

Devrimin zaferi için yaşasın MLKP!