RÜZGAR EKENLER FIRTINA BİÇİYORLAR
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

İşçiler, Ezilenler, Halklarımız!

İstanbul'a Irak ateşi düştü! Irak'ı tonlarca bomba yağdırarak işgal eden, kitle katliamlarına girişen, toplama kampları kuran, halklara açlığı ve zulmü dayatan emperyalist devletlerin politik ve mali karargahları bombalı saldırılarla yüz yüze geldi.

Bu şiddeti yaratan nedir?

Bu şiddeti emperyalist terör, faşist terör, siyonist terör yarattı. En gelişkin savaş araçlarıyla işçilere, ezilenlere, mazlum halklara dayatılan zulüm yarattı.

Uygulanma biçimi ve sonuçları (ve seçilen dinsel mekan) biz komünistlerin eylem çizgisine ve sosyalist anlayışına aykırı olsa da, Ortadoğu kasabı İsrail'e, Irak'ta kan ve ölüm kusan emperyalist devletlere ait politik, ekonomik ve mali hedeflere yönelik şiddetin meşru olduğu açıktır.

Emperyalistlerin ve işbirlikçi burjuvazinin terör üzerine sahte ve ikiyüzlü demagojileri, sahte gözyaşları özgürlük ve adalet üzerine yalanları bu gerçeği değiştiremez.

Bu saldırıların coğrafyamızda gerçekleşmesi işbirlikçi patronların, hükümetin, generallerin, polis şeflerinin ABD'ye köpekliğinin ürünüdür. Irak'ı işgal eden emperyalist devletlerle aynı safta olanlar, ABD elebaşılığındaki işgal koalisyonu içinde olduklarını açıklayan ve işgale her türlü desteği verenler, işgale fiilen katılmak için can atanlar feda eylemleri sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların gerçek sorumlularıdır.

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin terör demagojilerine kanmayın. Sömürü ve zulüm düzenini en kaba ve acımasız biçimde sürdürmek isteyenler, dünyayı kan ve ateşe boğanlar gerçek suçlulardır. Öfkenizi işgalci sömürgecilere, siyonistlere, emperyalizmin uşaklarına, faşistlere yöneltin.

AKP Hükümeti ve generaller feda eylemlerini gerekçe göstererek işçi sınıfı ve ezilenlere, onların öncü bölüklerine karşı devlet terörünü meşrulaştırmaya çalışıyor, buna kanmayın. Teröre karşı çıkmak adına sizi ABD ve İsrail'in, AKP hükümeti ve generallerin yedeğine çekmeye çalışan burjuva liberalleri elinizin tersiyle itin. Yüzünüzü gerçek sorumlulara çevirin, öfkenizi emperyalistlere, siyonistlere ve onların işbirlikçilerine yöneltin.

21 Kasım 2003

MLKP Merkez Komitesi

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

RÜZGAR EKENLER FIRTINA BİÇİYORLAR
fc Share on Twitter
 

İşçiler, Ezilenler, Halklarımız!

İstanbul'a Irak ateşi düştü! Irak'ı tonlarca bomba yağdırarak işgal eden, kitle katliamlarına girişen, toplama kampları kuran, halklara açlığı ve zulmü dayatan emperyalist devletlerin politik ve mali karargahları bombalı saldırılarla yüz yüze geldi.

Bu şiddeti yaratan nedir?

Bu şiddeti emperyalist terör, faşist terör, siyonist terör yarattı. En gelişkin savaş araçlarıyla işçilere, ezilenlere, mazlum halklara dayatılan zulüm yarattı.

Uygulanma biçimi ve sonuçları (ve seçilen dinsel mekan) biz komünistlerin eylem çizgisine ve sosyalist anlayışına aykırı olsa da, Ortadoğu kasabı İsrail'e, Irak'ta kan ve ölüm kusan emperyalist devletlere ait politik, ekonomik ve mali hedeflere yönelik şiddetin meşru olduğu açıktır.

Emperyalistlerin ve işbirlikçi burjuvazinin terör üzerine sahte ve ikiyüzlü demagojileri, sahte gözyaşları özgürlük ve adalet üzerine yalanları bu gerçeği değiştiremez.

Bu saldırıların coğrafyamızda gerçekleşmesi işbirlikçi patronların, hükümetin, generallerin, polis şeflerinin ABD'ye köpekliğinin ürünüdür. Irak'ı işgal eden emperyalist devletlerle aynı safta olanlar, ABD elebaşılığındaki işgal koalisyonu içinde olduklarını açıklayan ve işgale her türlü desteği verenler, işgale fiilen katılmak için can atanlar feda eylemleri sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların gerçek sorumlularıdır.

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin terör demagojilerine kanmayın. Sömürü ve zulüm düzenini en kaba ve acımasız biçimde sürdürmek isteyenler, dünyayı kan ve ateşe boğanlar gerçek suçlulardır. Öfkenizi işgalci sömürgecilere, siyonistlere, emperyalizmin uşaklarına, faşistlere yöneltin.

AKP Hükümeti ve generaller feda eylemlerini gerekçe göstererek işçi sınıfı ve ezilenlere, onların öncü bölüklerine karşı devlet terörünü meşrulaştırmaya çalışıyor, buna kanmayın. Teröre karşı çıkmak adına sizi ABD ve İsrail'in, AKP hükümeti ve generallerin yedeğine çekmeye çalışan burjuva liberalleri elinizin tersiyle itin. Yüzünüzü gerçek sorumlulara çevirin, öfkenizi emperyalistlere, siyonistlere ve onların işbirlikçilerine yöneltin.

21 Kasım 2003

MLKP Merkez Komitesi