Komünist ve devrimci parti ve örgütlere
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Değerli yoldaşlar, Sevgili dostlar

Dünya işçi sınıfının ve ezilenlerinin sınıf mücadelesi açısından acılarla, ama aynı zamanda direnişlerle ve gurur dolu bir yılı geride bıraktık.

Dünyanın her tarafından işçi sınıfı ve emekçi yığınlar, ezilen halklar, emperyalist savaşa, işgale ve neoliberal saldırılara boyun eğmeyeceğini sürdürmekte oldukları mücadele ile göstermişlerdir.

2004 yılının, emperyalist burjuvaziye ve işbirlikçilerine karşı antiemperyalist, devrimci mücadelenin, sosyalizm için mücadelenin uluslararası çapta örgütlenmesinin gerçekleş- tirilmesi için atılan adımların yılı olmasını diliyoruz.

Yeni yıla girerken, devrim ve sosyalizm için mücadelede ve komünizmin yüce bayrağını yükseklerde dalgalandırma yolunda adımlar atacağımıza olan inancımızı belirtir, sizleri devrimci coşkuyla selamlıyor ve mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Yaşasın proleter enternasyonalizmi!

MLKP Enternasyonal Büro

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Komünist ve devrimci parti ve örgütlere
fc Share on Twitter
 

Değerli yoldaşlar, Sevgili dostlar

Dünya işçi sınıfının ve ezilenlerinin sınıf mücadelesi açısından acılarla, ama aynı zamanda direnişlerle ve gurur dolu bir yılı geride bıraktık.

Dünyanın her tarafından işçi sınıfı ve emekçi yığınlar, ezilen halklar, emperyalist savaşa, işgale ve neoliberal saldırılara boyun eğmeyeceğini sürdürmekte oldukları mücadele ile göstermişlerdir.

2004 yılının, emperyalist burjuvaziye ve işbirlikçilerine karşı antiemperyalist, devrimci mücadelenin, sosyalizm için mücadelenin uluslararası çapta örgütlenmesinin gerçekleş- tirilmesi için atılan adımların yılı olmasını diliyoruz.

Yeni yıla girerken, devrim ve sosyalizm için mücadelede ve komünizmin yüce bayrağını yükseklerde dalgalandırma yolunda adımlar atacağımıza olan inancımızı belirtir, sizleri devrimci coşkuyla selamlıyor ve mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Yaşasın proleter enternasyonalizmi!

MLKP Enternasyonal Büro