TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLER
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

28 Mart 2004 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yerel seçimler yapılacak. Seçimlerin, hükümet partisi AKP ile muhalefetteki düzen partisi CHP arasında geçeceği bekleniyor. AKP, kendisini "muhafazakar demokrat" olarak nitelendirse de, aslında ABD işbirlikçisi, islamcı bir düzen ve savaş partisidir. CHP ise, klasik sosyal demokrat parti geçinen statükocu bir devlet partisidir.

Yerel seçimlere doğru faşist-gerici düzen partilerinin hazırlığı yanında, küçük burjuva reformist partilerin ittifak arayışları ve girişimleri de yoğunlaştı. Kürt yurtseverlerinin legal partisi DEHAP bu partilerin başında gelmektedir.

DEHAP, burjuva reformist partilerden SHP çatısı altında yerel seçimlere katılmayı kabul etti. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde "Emek, Barış ve Demokrasi Bloku" bileşeni EMEP, SDP gibi küçük burjuva reformist partileri bir yana bırakabildi. Oysa daha önce Kürt yurtseverleri seçimlerde ittifak yaptıkları SHP'yi hükümete taşıdılar. Ve SHP faşist DYP ile kurduğu savaş hükümetinin ortağı olarak Kürtlere karşı kirli ve karanlık bir savaşın yürütücüsü oldu. Bu savaşa "düşük yoğunluklu savaş" adı verildi. Sömürgeci Türk rejimi, DYP ve SHP hükümeti döneminde Kürt köylerini boşalttı, ormanları yaktı, Korucular ordusunu büyüttü. Bu dönemde Kontrgerilla faaliyetleri yoğunlaştı, katliamlar, faili meçhuller, gözaltı ve tutuklamalar çoğaldı. Türk şovenizmi şaha kaldırıldı. Kürt ulusal hareketi ciddi darbeler yedi.

Bugün, Kürt yurtseverlerinin burjuva düzen partilerinden beklentileri, onları bir kez daha, statükocu gördükleri SHP'nin aynı tuzağına itmiştir. Diğer küçük burjuva reformist partiler de yerel düzeyde bu ittifakın içinde yer alacaklarını açıkladılar. Kendilerini "sosyalist öncü"ler gören EMEP, SDP gibi partiler, yerel seçimlerde kirli savaşın ortağı SHP'yi "yeniden örgütleme" tuzağına düşen ittifak arayışı içinde yer almakta tereddüt etmediler.

Devrimci ve komünist parti, grup ve güçlerin, yerel seçimlere bir blok biçiminde katılma taktiği ve politikalarını geliştirecek durumları olmadı. Devrimci hareketin bileşeni parti ve gruplar, düşünsel ve pratik olarak buna hazır değildir. Dolayısıyla seçimler döneminde merkezi bir ittifak gerçekleştimenin asgari politik koşulları yoktur. Seçim pratiğinde karşılığını bulacak olan politika ve taktik, seçimlere katılacak olan devrimci gruplarla yerel ittifak olanakları ve koşullarını araştırmak ve mümkünse değerlendirebilmektir.

Türkiye'nin verili siyasal coğrafyası ve siyasal koşulları altında partimiz MLKP, yerel seçimlere bağımsız sosyalist çizgide kendi siyasal taktiği doğrultusunda katılmaktadır.

MLKP, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, ''kendi sınırlarını zorlayan, aşan düzeyde" politik ve örgütsel sonuçlar ve olanaklar ortaya çıkardı. Kitlelere, kitle çalışmasına yabancılaşmayı önemli ölçüde kırdı. Devrimci kendiliğindenciliği aştı, kendi güçlerini yeniden ciddi politik ve örgütsel bir faaliyete yönlendirdi.

Devrimci çizgide her türden burjuva ve küçük burjuva ideolojisi ve siyasetine karşı, işçi sınıfı ve emekçilerin gerçek kurtuluş yolu sosyalizmin propagandasını yaptı. Ezilenlere yönelik aydınlatma faaliyeti yürüttü. Halklarımıza siyasi gerçekleri açıkladı. Onları devrimci savaşıma çağırdı.

MLKP, bu siyasi ve örgütsel ilerleyişi zemininde politik bir odak olarak öne çıktı ve cisimleşti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde her şeyden önce önemli olan, bu "gelişim çizgisinin sürekliliğini güvencelemek ve ihtiyaçları" belirlemektir. Seçimlerde, politik atmosfer, örgütlülük düzeyini yükseltme ve genişletme, kitle çalışmasını ileriyi sıçratma, yeni mücadele araçları ve biçimlerini çoğaltma ve daha etkin ve işlevli kullanma olanaklarını elde edecektir.

MLKP, siyasal çağrı ve sloganlarıyla yerel seçimler sürecinde bağımsız adayları etrafında emperyalist saldırganlık ve işgale, sömürgeci faşist rejimin iktisadi ve siyasi baskılarına, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar politikalarına, gençliğe yönelik saldırılara karşı işçi sınıfı, emekçi yığınlar ve tüm ezilenleri birleşik savaşıma çağıracaktır.

MLKP, siyasal özgürlük mücadelesi yanında, sosyalizm için mücadele perspektifi ve "önder partiye" hedefiyle devrimci savaşımı ileriye sıçratacaktır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLER
fc Share on Twitter
 

28 Mart 2004 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yerel seçimler yapılacak. Seçimlerin, hükümet partisi AKP ile muhalefetteki düzen partisi CHP arasında geçeceği bekleniyor. AKP, kendisini "muhafazakar demokrat" olarak nitelendirse de, aslında ABD işbirlikçisi, islamcı bir düzen ve savaş partisidir. CHP ise, klasik sosyal demokrat parti geçinen statükocu bir devlet partisidir.

Yerel seçimlere doğru faşist-gerici düzen partilerinin hazırlığı yanında, küçük burjuva reformist partilerin ittifak arayışları ve girişimleri de yoğunlaştı. Kürt yurtseverlerinin legal partisi DEHAP bu partilerin başında gelmektedir.

DEHAP, burjuva reformist partilerden SHP çatısı altında yerel seçimlere katılmayı kabul etti. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde "Emek, Barış ve Demokrasi Bloku" bileşeni EMEP, SDP gibi küçük burjuva reformist partileri bir yana bırakabildi. Oysa daha önce Kürt yurtseverleri seçimlerde ittifak yaptıkları SHP'yi hükümete taşıdılar. Ve SHP faşist DYP ile kurduğu savaş hükümetinin ortağı olarak Kürtlere karşı kirli ve karanlık bir savaşın yürütücüsü oldu. Bu savaşa "düşük yoğunluklu savaş" adı verildi. Sömürgeci Türk rejimi, DYP ve SHP hükümeti döneminde Kürt köylerini boşalttı, ormanları yaktı, Korucular ordusunu büyüttü. Bu dönemde Kontrgerilla faaliyetleri yoğunlaştı, katliamlar, faili meçhuller, gözaltı ve tutuklamalar çoğaldı. Türk şovenizmi şaha kaldırıldı. Kürt ulusal hareketi ciddi darbeler yedi.

Bugün, Kürt yurtseverlerinin burjuva düzen partilerinden beklentileri, onları bir kez daha, statükocu gördükleri SHP'nin aynı tuzağına itmiştir. Diğer küçük burjuva reformist partiler de yerel düzeyde bu ittifakın içinde yer alacaklarını açıkladılar. Kendilerini "sosyalist öncü"ler gören EMEP, SDP gibi partiler, yerel seçimlerde kirli savaşın ortağı SHP'yi "yeniden örgütleme" tuzağına düşen ittifak arayışı içinde yer almakta tereddüt etmediler.

Devrimci ve komünist parti, grup ve güçlerin, yerel seçimlere bir blok biçiminde katılma taktiği ve politikalarını geliştirecek durumları olmadı. Devrimci hareketin bileşeni parti ve gruplar, düşünsel ve pratik olarak buna hazır değildir. Dolayısıyla seçimler döneminde merkezi bir ittifak gerçekleştimenin asgari politik koşulları yoktur. Seçim pratiğinde karşılığını bulacak olan politika ve taktik, seçimlere katılacak olan devrimci gruplarla yerel ittifak olanakları ve koşullarını araştırmak ve mümkünse değerlendirebilmektir.

Türkiye'nin verili siyasal coğrafyası ve siyasal koşulları altında partimiz MLKP, yerel seçimlere bağımsız sosyalist çizgide kendi siyasal taktiği doğrultusunda katılmaktadır.

MLKP, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, ''kendi sınırlarını zorlayan, aşan düzeyde" politik ve örgütsel sonuçlar ve olanaklar ortaya çıkardı. Kitlelere, kitle çalışmasına yabancılaşmayı önemli ölçüde kırdı. Devrimci kendiliğindenciliği aştı, kendi güçlerini yeniden ciddi politik ve örgütsel bir faaliyete yönlendirdi.

Devrimci çizgide her türden burjuva ve küçük burjuva ideolojisi ve siyasetine karşı, işçi sınıfı ve emekçilerin gerçek kurtuluş yolu sosyalizmin propagandasını yaptı. Ezilenlere yönelik aydınlatma faaliyeti yürüttü. Halklarımıza siyasi gerçekleri açıkladı. Onları devrimci savaşıma çağırdı.

MLKP, bu siyasi ve örgütsel ilerleyişi zemininde politik bir odak olarak öne çıktı ve cisimleşti. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde her şeyden önce önemli olan, bu "gelişim çizgisinin sürekliliğini güvencelemek ve ihtiyaçları" belirlemektir. Seçimlerde, politik atmosfer, örgütlülük düzeyini yükseltme ve genişletme, kitle çalışmasını ileriyi sıçratma, yeni mücadele araçları ve biçimlerini çoğaltma ve daha etkin ve işlevli kullanma olanaklarını elde edecektir.

MLKP, siyasal çağrı ve sloganlarıyla yerel seçimler sürecinde bağımsız adayları etrafında emperyalist saldırganlık ve işgale, sömürgeci faşist rejimin iktisadi ve siyasi baskılarına, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar politikalarına, gençliğe yönelik saldırılara karşı işçi sınıfı, emekçi yığınlar ve tüm ezilenleri birleşik savaşıma çağıracaktır.

MLKP, siyasal özgürlük mücadelesi yanında, sosyalizm için mücadele perspektifi ve "önder partiye" hedefiyle devrimci savaşımı ileriye sıçratacaktır.