NEWROZ
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Newroz, Ortadoğu'dan Orta Asya derinliklerine kadar halkların coşkuyla kutladığı bir gün. Newroz, özellikle Kürt halkı için zulme başkaldırıdır, umuttur, coşkudur, özgürlüktür.

Kürt halkı açısından Newroz'un ortaya çıkışı binlerce yıllık bir geçmişe dayanır. Efsanelere göre, tarihin birinde Kürt halkının yaşadığı coğrafyada Dehak adlı zalim bir kral vardır. Halkı zulüm altında inleten bu krala başkaldıran ve yoksul bir insan olan demirci Kawa, bir 21 Mart günü kralı öldürür ve dağa çıkarak büyük bir ateş yakar. Zalim bir kralın ortadan kaldırılması, kraldan kurtulan halk tarafından yeni bir gün, yeni bir yaşamın başlangıcı ve dolayısıyla da yeni bir yılın başlangıcı olarak coşkuyla kutlanır.

Newroz tüm Ortadoğu'dan Orta Asya derinliklerine kadar halklar tarafından yeni bir yaşam, baskı ve zulmün olmadığı özgür bir yaşam umudu ve isteğiyle kutlanmaktadır. Dağlarda ve kentlerde isyan ateşleri yakılır. Halkların ortak özlemlerini, umutlarını, coşkularını, duygularını yansıtması itibariyle enternasyonal bir gündür.

Kürt halkı için Newroz'un anlam ve önemi bir başkadır. 21 Mart günü, ülkeleri dörde parçalanmış Kürt halkı, Kürdistan'ın her bir parçasında aynı duyguları yaşar: Özgür bir Kürdistan. Sömürgecilerin ülkelerini terk etmesi ve Kürt halkının kendi kaderini kendisinin belirlemesi. Bunun için sokakları, alanları, meydanları doldurur, adeta sel olup akar Kürdistan'ın metropollerinde. Özgürlük ateşleri yanar dört bir yanda, dağlarda.

Newroz, Kürt halkı için ulusal bir bayramdır. Bir uyanış ve diriliş bayramıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik bayramıdır. Bundandır ki sömürgeci faşist Türk devleti tarafından hep yasaklanmış ve saldırılarla, katliamlarla karşılanmıştır. Ancak Kürt halkı o gün bedeller ödeyerek, özgürlüğe olan tutkusundan vazgeçmemiştir. İşçi, genç, yaşlı, kadın-erkek, milyonlarca Kürt emekçisi o gün bayrağının renkleri olan sarı-kırmızı-yeşil renkte giysileriyle alanlara çıkarak, sömürgeciliğe karşı öfkesini haykırır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da henüz yer yer devletin yasakları devam etse de, Newroz'da her yıl gerçekleştirilen fiili kutlamalarla yasaklar işlevsiz hale getiri-lerek devlete geri adım attırılmıştır.

Devlet, yasaklarla işlevsiz hale getiremediği Newroz'un adını değiştirerek, salonlarda resmi kutlamalar yaparak özünü boşaltmaya ve böylece işlevsiz kılmaya çalışmıştır. Ancak bu oyunlar da tutmamıştır. Kürt ve Türk halkı Newroz'u özüne uygun olarak, bir direniş günü olarak kutlamakta ısrarlı davranmıştır.

Geçen yılki Newroz kutlamalarında Kürt halkı, ulusal varlığına ve demokratik haklarına yönelik sömürgeci saldırılara karşı her zamanki coşkusuyla yerini alırken, kutlamalarda genel olarak emperyalizm ve özel olarak da ABD ve İngiliz emperyalistlerinin Irak'a saldırısı protesto edilerek, Irak halkının yalnız olmadığı mesajı verildi.

Bugün Newroz'u özüne uygun olarak kutlamak, demirci Kawa'nın yaktığı isyan ateşinin yakılması, halkların kardeşliği ve Özgür Kürdistan şiarının yükseltilmesi ve emperyalist işgal ve yayılmacılığa karşı mücadelenin büyütülmesiyle sağlanabilir. Newroz, bugün KONGRA-GEL önderliğinin yaptığı gibi, ABD emperyalizmine umut bağlanarak ve ona hayranlık geliştirilerek özüne uygun kutlanamayacağı gibi, kitlelerin özlediği ve dile getirdiği "barış" talebinin sömürgeci faşist diktatörlüğün yıkılması hedefine bağlanmadıkça da özüne uygun olarak kutlanamaz.

MLKP, Kürt, Türk ve çeşitli milliyetlerden halklarımıza, 2004 Newroz'unda özgürlük kavgasını daha da harlamaya, o günü aynı zamanda Ortadoğu'da emperyalist işgale karşı mücadele gününe dönüştürerek, Arap, Kürt, Fars, Türk ve diğer halkların dayanışma ve mücadele gününe dönüştürmeye çağırır.

MLKP, Newroz'un isyancı ve direnişçi yanını körelterek, kitleleri pasifize etmeye çalışan her türlü reformist eğilimlere karşı mücadele ederek, Özgür Kürdistan ve emperyalist işgale karşı mücadele şiarlarını yükseltecektir.

BIJİ NEWROZ!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

NEWROZ
fc Share on Twitter
 

Newroz, Ortadoğu'dan Orta Asya derinliklerine kadar halkların coşkuyla kutladığı bir gün. Newroz, özellikle Kürt halkı için zulme başkaldırıdır, umuttur, coşkudur, özgürlüktür.

Kürt halkı açısından Newroz'un ortaya çıkışı binlerce yıllık bir geçmişe dayanır. Efsanelere göre, tarihin birinde Kürt halkının yaşadığı coğrafyada Dehak adlı zalim bir kral vardır. Halkı zulüm altında inleten bu krala başkaldıran ve yoksul bir insan olan demirci Kawa, bir 21 Mart günü kralı öldürür ve dağa çıkarak büyük bir ateş yakar. Zalim bir kralın ortadan kaldırılması, kraldan kurtulan halk tarafından yeni bir gün, yeni bir yaşamın başlangıcı ve dolayısıyla da yeni bir yılın başlangıcı olarak coşkuyla kutlanır.

Newroz tüm Ortadoğu'dan Orta Asya derinliklerine kadar halklar tarafından yeni bir yaşam, baskı ve zulmün olmadığı özgür bir yaşam umudu ve isteğiyle kutlanmaktadır. Dağlarda ve kentlerde isyan ateşleri yakılır. Halkların ortak özlemlerini, umutlarını, coşkularını, duygularını yansıtması itibariyle enternasyonal bir gündür.

Kürt halkı için Newroz'un anlam ve önemi bir başkadır. 21 Mart günü, ülkeleri dörde parçalanmış Kürt halkı, Kürdistan'ın her bir parçasında aynı duyguları yaşar: Özgür bir Kürdistan. Sömürgecilerin ülkelerini terk etmesi ve Kürt halkının kendi kaderini kendisinin belirlemesi. Bunun için sokakları, alanları, meydanları doldurur, adeta sel olup akar Kürdistan'ın metropollerinde. Özgürlük ateşleri yanar dört bir yanda, dağlarda.

Newroz, Kürt halkı için ulusal bir bayramdır. Bir uyanış ve diriliş bayramıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik bayramıdır. Bundandır ki sömürgeci faşist Türk devleti tarafından hep yasaklanmış ve saldırılarla, katliamlarla karşılanmıştır. Ancak Kürt halkı o gün bedeller ödeyerek, özgürlüğe olan tutkusundan vazgeçmemiştir. İşçi, genç, yaşlı, kadın-erkek, milyonlarca Kürt emekçisi o gün bayrağının renkleri olan sarı-kırmızı-yeşil renkte giysileriyle alanlara çıkarak, sömürgeciliğe karşı öfkesini haykırır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da henüz yer yer devletin yasakları devam etse de, Newroz'da her yıl gerçekleştirilen fiili kutlamalarla yasaklar işlevsiz hale getiri-lerek devlete geri adım attırılmıştır.

Devlet, yasaklarla işlevsiz hale getiremediği Newroz'un adını değiştirerek, salonlarda resmi kutlamalar yaparak özünü boşaltmaya ve böylece işlevsiz kılmaya çalışmıştır. Ancak bu oyunlar da tutmamıştır. Kürt ve Türk halkı Newroz'u özüne uygun olarak, bir direniş günü olarak kutlamakta ısrarlı davranmıştır.

Geçen yılki Newroz kutlamalarında Kürt halkı, ulusal varlığına ve demokratik haklarına yönelik sömürgeci saldırılara karşı her zamanki coşkusuyla yerini alırken, kutlamalarda genel olarak emperyalizm ve özel olarak da ABD ve İngiliz emperyalistlerinin Irak'a saldırısı protesto edilerek, Irak halkının yalnız olmadığı mesajı verildi.

Bugün Newroz'u özüne uygun olarak kutlamak, demirci Kawa'nın yaktığı isyan ateşinin yakılması, halkların kardeşliği ve Özgür Kürdistan şiarının yükseltilmesi ve emperyalist işgal ve yayılmacılığa karşı mücadelenin büyütülmesiyle sağlanabilir. Newroz, bugün KONGRA-GEL önderliğinin yaptığı gibi, ABD emperyalizmine umut bağlanarak ve ona hayranlık geliştirilerek özüne uygun kutlanamayacağı gibi, kitlelerin özlediği ve dile getirdiği "barış" talebinin sömürgeci faşist diktatörlüğün yıkılması hedefine bağlanmadıkça da özüne uygun olarak kutlanamaz.

MLKP, Kürt, Türk ve çeşitli milliyetlerden halklarımıza, 2004 Newroz'unda özgürlük kavgasını daha da harlamaya, o günü aynı zamanda Ortadoğu'da emperyalist işgale karşı mücadele gününe dönüştürerek, Arap, Kürt, Fars, Türk ve diğer halkların dayanışma ve mücadele gününe dönüştürmeye çağırır.

MLKP, Newroz'un isyancı ve direnişçi yanını körelterek, kitleleri pasifize etmeye çalışan her türlü reformist eğilimlere karşı mücadele ederek, Özgür Kürdistan ve emperyalist işgale karşı mücadele şiarlarını yükseltecektir.

BIJİ NEWROZ!