İşçi Sınıfı 1 Mayıs'ını Kutladı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs 2004'de dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler üretimi durdurup alanlara çıktı. Farklı kıtalarda, farklı dilleri konuşan işçiler, o gün her tarafta aynı duygularla, aynı yürek atışlarıyla aynı dili konuştular: Sömürü ve zulüm düzeni olan kapitalizme ve onun savaşlarına ve neoliberal saldırılarına karşı mücadele bayrağını yükselteceğiz!, "Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Sosyalizm" şiarlarıyla, 1 Mayıs'ın işçi sınıfı açısından özel bir mücadele günü olduğunu vurguladılar.

1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemiz Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da da, başta İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi büyük kentler olmak üzere, birçok kent ve kasabada coşkuyla kutlandı. Faşist diktatörlüğün kimi yerlerde bu yıl da yasaklarına takılan 1 Mayıs, Kürdistan'ın kalbi Amed'de olduğu gibi yasaklara, polis saldırılarına rağmen kutlandı.

Kutlamalar içinde en kitlesel olanı İstanbul'daydı. İstanbul'da devletin 1 Mayıs'ı son yıllarda hapsettiği Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'na bu yıl da hapsetmeye çalışma çabası mücadeleyle geri püskürtüldü. Bu mücadele, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını ve devrimci örgütlerin bölünerek iki ayrı 1 Mayıs kutlamaları yapmalarına da yol açtı. Komünistler, devrimciler ve emek güçleri 1 Mayıs'ı her zaman Taksim alanında kutlamak istemektedirler. Çünkü Taksim alanı, hem toplanma açısından daha elverişli, hem polis saldırılarına Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı kadar açık değil, hem de 1 Mayıs 1977'de 34 şehidin verildiği bir alan. Devlet yıllardır bu alanı işçilere yasaklamıştı. Bu alan geri alınmalıydı ve ancak mücadeleyle geri alınabilinirdi. Devletin bu yıl da yasaklamasına ve Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nı kutlama alanı olarak göstermesine rağmen, 1 Mayıs günü Taksim yakınındaki Saraçhane'de toplanan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile ESP, TKP, ÖDP, DEHAP, HÖC ve çok sayıda siyasi parti ve oluşum, 40 bin kişinin katıldığı coşkulu, umutlu ve kararlı bir kutlama yaptılar.

1 Mayıs'ın kutlanmasının Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı dışına taşınmasıyla, statüko kırılmış ve 1 Mayıs özgürleştirilmiştir.

Türk-İş, Hak-İş gibi sendika konfederasyonlarıyla, EMEP gibi reformist partiler ve kimi devrimci grupların statükoya boyun eğerek, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirdikleri kutlamaya ise 15 bin civarında işçi ve emekçi katıldı.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki 1 Mayıs kutlamalarında, kapitalizme, onun şu andaki iktidarı AKP hükümetine, sermayenin örgütü TÜSİAD'a, uluslararası sermayeye, ABD emperyalizmine ve NATO'ya karşı mücadele kararlılığı, Irak ve Filistin halkına destek dile getirildi.

Saraçhane'deki kutlamaya katılan Ezilenlerin Sosyalist Platformunun (ESP'nin), görselliği, disiplini, coşkusu ve kararlılığıyla dikkat çektiği yürüyüş ve mitingde, "NATO'ya geçit yok, kahrolsun emperyalizm" pankartı arkasında 1500 kişiyle yürüdü.

Partimizin "dünyayı sosyalizm kurtaracak/MLKP" pankartı, gençlik örgütümüzün de KGÖ pankartı açtığı yürüyüşte, partimizin 100 kişilik militanı özgür bir gösteri yaptı. Partimiz diğer şehirlerde de özgür gösteriler gerçekleştirdi.

MLKP güçleri, 1 Mayıs'taki kazanımların ardından, 28-29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan NATO zirvesini güçlü protestolarla karşılama mücadelesi içindedir. Şimdi görev, 1 Mayıs'ta sıkça atılan "NATO'ya geçit vermeyeceğiz", "İstanbul'u NATO'ya dar edeceğiz", şiarlarının ete kemiğe büründürülmesidir.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

İşçi Sınıfı 1 Mayıs'ını Kutladı
fc Share on Twitter
 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs 2004'de dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler üretimi durdurup alanlara çıktı. Farklı kıtalarda, farklı dilleri konuşan işçiler, o gün her tarafta aynı duygularla, aynı yürek atışlarıyla aynı dili konuştular: Sömürü ve zulüm düzeni olan kapitalizme ve onun savaşlarına ve neoliberal saldırılarına karşı mücadele bayrağını yükselteceğiz!, "Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Sosyalizm" şiarlarıyla, 1 Mayıs'ın işçi sınıfı açısından özel bir mücadele günü olduğunu vurguladılar.

1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, ülkemiz Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da da, başta İstanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi büyük kentler olmak üzere, birçok kent ve kasabada coşkuyla kutlandı. Faşist diktatörlüğün kimi yerlerde bu yıl da yasaklarına takılan 1 Mayıs, Kürdistan'ın kalbi Amed'de olduğu gibi yasaklara, polis saldırılarına rağmen kutlandı.

Kutlamalar içinde en kitlesel olanı İstanbul'daydı. İstanbul'da devletin 1 Mayıs'ı son yıllarda hapsettiği Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'na bu yıl da hapsetmeye çalışma çabası mücadeleyle geri püskürtüldü. Bu mücadele, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını ve devrimci örgütlerin bölünerek iki ayrı 1 Mayıs kutlamaları yapmalarına da yol açtı. Komünistler, devrimciler ve emek güçleri 1 Mayıs'ı her zaman Taksim alanında kutlamak istemektedirler. Çünkü Taksim alanı, hem toplanma açısından daha elverişli, hem polis saldırılarına Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı kadar açık değil, hem de 1 Mayıs 1977'de 34 şehidin verildiği bir alan. Devlet yıllardır bu alanı işçilere yasaklamıştı. Bu alan geri alınmalıydı ve ancak mücadeleyle geri alınabilinirdi. Devletin bu yıl da yasaklamasına ve Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nı kutlama alanı olarak göstermesine rağmen, 1 Mayıs günü Taksim yakınındaki Saraçhane'de toplanan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile ESP, TKP, ÖDP, DEHAP, HÖC ve çok sayıda siyasi parti ve oluşum, 40 bin kişinin katıldığı coşkulu, umutlu ve kararlı bir kutlama yaptılar.

1 Mayıs'ın kutlanmasının Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı dışına taşınmasıyla, statüko kırılmış ve 1 Mayıs özgürleştirilmiştir.

Türk-İş, Hak-İş gibi sendika konfederasyonlarıyla, EMEP gibi reformist partiler ve kimi devrimci grupların statükoya boyun eğerek, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirdikleri kutlamaya ise 15 bin civarında işçi ve emekçi katıldı.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki 1 Mayıs kutlamalarında, kapitalizme, onun şu andaki iktidarı AKP hükümetine, sermayenin örgütü TÜSİAD'a, uluslararası sermayeye, ABD emperyalizmine ve NATO'ya karşı mücadele kararlılığı, Irak ve Filistin halkına destek dile getirildi.

Saraçhane'deki kutlamaya katılan Ezilenlerin Sosyalist Platformunun (ESP'nin), görselliği, disiplini, coşkusu ve kararlılığıyla dikkat çektiği yürüyüş ve mitingde, "NATO'ya geçit yok, kahrolsun emperyalizm" pankartı arkasında 1500 kişiyle yürüdü.

Partimizin "dünyayı sosyalizm kurtaracak/MLKP" pankartı, gençlik örgütümüzün de KGÖ pankartı açtığı yürüyüşte, partimizin 100 kişilik militanı özgür bir gösteri yaptı. Partimiz diğer şehirlerde de özgür gösteriler gerçekleştirdi.

MLKP güçleri, 1 Mayıs'taki kazanımların ardından, 28-29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan NATO zirvesini güçlü protestolarla karşılama mücadelesi içindedir. Şimdi görev, 1 Mayıs'ta sıkça atılan "NATO'ya geçit vermeyeceğiz", "İstanbul'u NATO'ya dar edeceğiz", şiarlarının ete kemiğe büründürülmesidir.