NATO Zirvesine Karşı Direniş Büyüyor
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

NATO, sömürü ve talan dünyasını, sosyalizme, oluşmakta olan sosyalist dünya sistemine karşı koruma amacıyla kurulmuş-tur. Kuruluşundan bu yana üyelerinin çıkarlarını koruma adı altında Amerikan emper-yalizminin çıkarlarına hizmet edecek şekilde örgütlenen ve konuşlandırılan NATO, Sovyetler Birliği ve Revizyonist Bloğun dağılmasından sonra, "soğuk savaş" döneminin bir askeri örgütlenmesi olarak işlev-sizleşmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak bu savaş örgütü, daha kapsamlı görevlerle donatıl-mış ve dünya çapında emperya-list çıkarların korunmasının, sosyalizm, özgürlük ve demok-rasi mücadelesini bastırmanın aracı olarak güçlendirilmiştir. Yeni üyeleriyle NATO, Amerikan emper-yalizminin dünya hakimiyeti mücadelesinde vazgeçilemez bir askeri kuruluş konumundadır.

Emperyalist devletlerin militarist savaş örgütü NATO, 28-29 Haziran'da İstanbul'da zirve yapmaya hazırlanıyor. Dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarını tehdit eden bu savaş örgütünün temsilcileri İstanbul'da bir araya gelerek, emperyalist hegemonya alanlarını nasıl genişletebileceklerini, dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarını devrim ve sosyalizm hedefinden vazgeçirebilmek için, onların mücadelelerini nasıl bastırıp köleleştireceklerini, işkence ve katliamlarını nasıl yaygınlaştıracaklarını tartışacaklar. İşçi sınıfının öncü ve örgütlü güçlerini yok etmeyi hedefleyen emperyalist savaş örgü-tü işkenceci NATO'nun bu zirvesinde, Amerikan emperyalizmi, "Büyük Ortadoğu Projesi"ni nasıl yaşama geçireceğini üye devletlere tartıştıracak ve bunun için gerekli siyasi ve askeri kararların alınmasını sağlamaya çalışacak.

Emperyalistlerin uşağı Türk devleti, zirve hazırlıkları çerçevesinde büyük bir terör estirmekte, operasyonlar düzenlemekte, NATO'yu protesto gösterilerine pervasızca saldır-makta, protestocuları gözaltına almakta ve işkencelerden geçir-mektedir.

Ancak, başta komünistler olmak üzere Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki tüm devrimci ve ilerici güçler, İstanbul'u NATO'ya dar etme kararlılığında ve hazır-lığında. '68'lerde 6. Filo askerlerinin denize atıldığı kentte, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençlik, her kesim kendi cephesinden NATO'yu durdurmak için mücadeleyi tutuş-turmuş bulunuyor. Her gün ülkemizin birçok kentinde gösteriler var.

MLKP, aylar öncesinden emperyalist savaş makinesi NATO ve onun yapmaya hazırlandığı zirve hakkında kitleleri antiemperyalist bilinçle aydınlatmayı ve harekete geçirmeyi tüm militanlarının önüne görev olarak koydu. NATO'ya İstanbul'u dar etmek için, tüm ilerici güçlerin, işçi örgütlerinin NATO'ya karşı bir araya gelmeleri ve NATO karşıtı bir eylem cephesi oluşturmaları perspektifiyle hareket etti.

NATO ve Bush Karşıtı Birlik Kuruldu

NATO zirvesine karşı birleşik bir karşı duruş sergilemek amacıyla bir araya gelen 112 sen-dika, gençlik ve kadın kuruluşları, komünist, devrimci ve demokrat örgütler, NATO ve Bush Karşıtı Birlik oluşturdular. Devrimci önderlerden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın faşist diktatörlük tarafından idam edildikleri 6 Mayıs'ın yıldönümünde Dolma-bahçe'de yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı eylemle kuruluşunu ilan eden ve çalışmasını afiş, bildiri, imza standları, miting ve daha değişik eylemlerle her alana yaymaya çalışan NATO ve Bush Karşıtı Birlik, "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın" ve "NATO'ya geçit yok" şiarlarıyla İstanbul'u NATO'ya dar edeceğini ilan etti.

EKB'den kampanya: "Kadınlar NATO'yu durdurabilir"

Emperyalist savaş ve işgal karşıtı mücadelede önemli bir yer tutan emekçi kadınlar da NATO'yu durdurmak amacıyla bir kampanya başlattılar. EKB'nin (Emekçi Kadınlar Birliği) "Kadınlar NATO'yu durdurabilir" şiarıyla başlattığı kampanyada, NATO'nun emperyalizmin silahlı örgütü olduğu ve kadınları köleleştirdiği vurgulanarak, "Köleliğe karşı çıkan, Iraklı kadınların yaşadığı acıların son bulmasını isteyen kadınlar ellerini uzatsınlar, birlikte kadın dayanışmasını örelim" diyerek, kadınları NATO zirvesine karşı harekete geçmeye çağırmaktadır.

Gençlik 68 ruhuyla NATO'yu durdurmaya kararlı

"NATO'ya geçit yok" şiarıyla '68 gençliğinin isyancı ruhunu ve kararlılığını kuşanan gençlik, NATO'ya karşı gençlik platformları, birlikleri vb. oluşturarak mücadeleyi büyütüyor. Komünist ve devrimci gençlik gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları platformlarda gençlik, birleşik mücadelenin gücüyle emperyalistlere gereken dersi vermeye hazırlanmaktadır. Devletin, üniversiteleri erkenden tatil ederek gençliği dağıtmaya yönelik planlarına karşı komünist gençlik, işkenceci ve işgalci, soygun ve talancı NATO'ya karşı tüm gençliği mücadeleye çağırmaktadır. Gençliğin birleşik mücadelesini örmek için SGD'lerde (Sosyalist Gençlik Derneği) örgütlenen ve gençlik mücadelesinde aktif rol oynayan komünist gençler, 22 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Balıkesir'de ve 13 Mart'ta Ankara'da yapılan eylemlerde olduğu gibi, NATO ve Bush'u karşılama eylemlerinde de siperlerin en önünde olacaklarını açıkladılar.

ESP, NATO'ya karşı emekçilere antiemperyalist bilinç taşıyor

1 Mayıs'ta devletin yasaklarını yıkan kararlılık ve coşkuyla daha da güçlenerek, 1 Mayıs akşamı yaptığı eylemlerle emekçileri NATO'ya karşı aydınlatmaya ve seferber etmeye başlayan ESP, eylemlerini aralıksız sürdürmektedir. ESP, işçi ve emekçilere antiemperyalist bilinci taşımak amacıyla geniş propaganda ve ajitasyon çalışması yürütmektedir. Her gün birçok şehirde sokak gösterileri de gerçekleştirerek, devletin baskılarını ve yaratmaya çalıştığı sindirme çabalarını boşa çıkarmaktadır. Bu eylemlerde defalarca saldırıya uğramasına ve birçok gözaltılar, tutuklamalar yaşamasına rağmen, kent kent, semt semt mücadelesini yayarak, emekçilerin kararlılığını ortaya çıkarıp NATO'ya karşı örgütlemeye çalışmaktadır.

İSTANBUL DİRENİŞ ŞEHRİDİR!

NATO'YA GEÇİT YOK!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

NATO Zirvesine Karşı Direniş Büyüyor
fc Share on Twitter
 

NATO, sömürü ve talan dünyasını, sosyalizme, oluşmakta olan sosyalist dünya sistemine karşı koruma amacıyla kurulmuş-tur. Kuruluşundan bu yana üyelerinin çıkarlarını koruma adı altında Amerikan emper-yalizminin çıkarlarına hizmet edecek şekilde örgütlenen ve konuşlandırılan NATO, Sovyetler Birliği ve Revizyonist Bloğun dağılmasından sonra, "soğuk savaş" döneminin bir askeri örgütlenmesi olarak işlev-sizleşmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak bu savaş örgütü, daha kapsamlı görevlerle donatıl-mış ve dünya çapında emperya-list çıkarların korunmasının, sosyalizm, özgürlük ve demok-rasi mücadelesini bastırmanın aracı olarak güçlendirilmiştir. Yeni üyeleriyle NATO, Amerikan emper-yalizminin dünya hakimiyeti mücadelesinde vazgeçilemez bir askeri kuruluş konumundadır.

Emperyalist devletlerin militarist savaş örgütü NATO, 28-29 Haziran'da İstanbul'da zirve yapmaya hazırlanıyor. Dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarını tehdit eden bu savaş örgütünün temsilcileri İstanbul'da bir araya gelerek, emperyalist hegemonya alanlarını nasıl genişletebileceklerini, dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarını devrim ve sosyalizm hedefinden vazgeçirebilmek için, onların mücadelelerini nasıl bastırıp köleleştireceklerini, işkence ve katliamlarını nasıl yaygınlaştıracaklarını tartışacaklar. İşçi sınıfının öncü ve örgütlü güçlerini yok etmeyi hedefleyen emperyalist savaş örgü-tü işkenceci NATO'nun bu zirvesinde, Amerikan emperyalizmi, "Büyük Ortadoğu Projesi"ni nasıl yaşama geçireceğini üye devletlere tartıştıracak ve bunun için gerekli siyasi ve askeri kararların alınmasını sağlamaya çalışacak.

Emperyalistlerin uşağı Türk devleti, zirve hazırlıkları çerçevesinde büyük bir terör estirmekte, operasyonlar düzenlemekte, NATO'yu protesto gösterilerine pervasızca saldır-makta, protestocuları gözaltına almakta ve işkencelerden geçir-mektedir.

Ancak, başta komünistler olmak üzere Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki tüm devrimci ve ilerici güçler, İstanbul'u NATO'ya dar etme kararlılığında ve hazır-lığında. '68'lerde 6. Filo askerlerinin denize atıldığı kentte, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençlik, her kesim kendi cephesinden NATO'yu durdurmak için mücadeleyi tutuş-turmuş bulunuyor. Her gün ülkemizin birçok kentinde gösteriler var.

MLKP, aylar öncesinden emperyalist savaş makinesi NATO ve onun yapmaya hazırlandığı zirve hakkında kitleleri antiemperyalist bilinçle aydınlatmayı ve harekete geçirmeyi tüm militanlarının önüne görev olarak koydu. NATO'ya İstanbul'u dar etmek için, tüm ilerici güçlerin, işçi örgütlerinin NATO'ya karşı bir araya gelmeleri ve NATO karşıtı bir eylem cephesi oluşturmaları perspektifiyle hareket etti.

NATO ve Bush Karşıtı Birlik Kuruldu

NATO zirvesine karşı birleşik bir karşı duruş sergilemek amacıyla bir araya gelen 112 sen-dika, gençlik ve kadın kuruluşları, komünist, devrimci ve demokrat örgütler, NATO ve Bush Karşıtı Birlik oluşturdular. Devrimci önderlerden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın faşist diktatörlük tarafından idam edildikleri 6 Mayıs'ın yıldönümünde Dolma-bahçe'de yapılan ve 2 bin kişinin katıldığı eylemle kuruluşunu ilan eden ve çalışmasını afiş, bildiri, imza standları, miting ve daha değişik eylemlerle her alana yaymaya çalışan NATO ve Bush Karşıtı Birlik, "Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo'yu unutmayın" ve "NATO'ya geçit yok" şiarlarıyla İstanbul'u NATO'ya dar edeceğini ilan etti.

EKB'den kampanya: "Kadınlar NATO'yu durdurabilir"

Emperyalist savaş ve işgal karşıtı mücadelede önemli bir yer tutan emekçi kadınlar da NATO'yu durdurmak amacıyla bir kampanya başlattılar. EKB'nin (Emekçi Kadınlar Birliği) "Kadınlar NATO'yu durdurabilir" şiarıyla başlattığı kampanyada, NATO'nun emperyalizmin silahlı örgütü olduğu ve kadınları köleleştirdiği vurgulanarak, "Köleliğe karşı çıkan, Iraklı kadınların yaşadığı acıların son bulmasını isteyen kadınlar ellerini uzatsınlar, birlikte kadın dayanışmasını örelim" diyerek, kadınları NATO zirvesine karşı harekete geçmeye çağırmaktadır.

Gençlik 68 ruhuyla NATO'yu durdurmaya kararlı

"NATO'ya geçit yok" şiarıyla '68 gençliğinin isyancı ruhunu ve kararlılığını kuşanan gençlik, NATO'ya karşı gençlik platformları, birlikleri vb. oluşturarak mücadeleyi büyütüyor. Komünist ve devrimci gençlik gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları platformlarda gençlik, birleşik mücadelenin gücüyle emperyalistlere gereken dersi vermeye hazırlanmaktadır. Devletin, üniversiteleri erkenden tatil ederek gençliği dağıtmaya yönelik planlarına karşı komünist gençlik, işkenceci ve işgalci, soygun ve talancı NATO'ya karşı tüm gençliği mücadeleye çağırmaktadır. Gençliğin birleşik mücadelesini örmek için SGD'lerde (Sosyalist Gençlik Derneği) örgütlenen ve gençlik mücadelesinde aktif rol oynayan komünist gençler, 22 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Balıkesir'de ve 13 Mart'ta Ankara'da yapılan eylemlerde olduğu gibi, NATO ve Bush'u karşılama eylemlerinde de siperlerin en önünde olacaklarını açıkladılar.

ESP, NATO'ya karşı emekçilere antiemperyalist bilinç taşıyor

1 Mayıs'ta devletin yasaklarını yıkan kararlılık ve coşkuyla daha da güçlenerek, 1 Mayıs akşamı yaptığı eylemlerle emekçileri NATO'ya karşı aydınlatmaya ve seferber etmeye başlayan ESP, eylemlerini aralıksız sürdürmektedir. ESP, işçi ve emekçilere antiemperyalist bilinci taşımak amacıyla geniş propaganda ve ajitasyon çalışması yürütmektedir. Her gün birçok şehirde sokak gösterileri de gerçekleştirerek, devletin baskılarını ve yaratmaya çalıştığı sindirme çabalarını boşa çıkarmaktadır. Bu eylemlerde defalarca saldırıya uğramasına ve birçok gözaltılar, tutuklamalar yaşamasına rağmen, kent kent, semt semt mücadelesini yayarak, emekçilerin kararlılığını ortaya çıkarıp NATO'ya karşı örgütlemeye çalışmaktadır.

İSTANBUL DİRENİŞ ŞEHRİDİR!

NATO'YA GEÇİT YOK!