ALİ BUGÜN YOLDAŞIMIZ ÖLÜMSÜZDÜR!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimizin savaşçılarından Enternasyonal Büro'muzun çalışanı Ali Bugün yoldaşımız, arkasında devrime ve sosya-lizme adanmış kocaman bir yaşam bırakarak 13 Haziran 2004 günü şehitlerimizle buluştu.

1980 yılında Çorum ilinde sivil faşist güçlerle devlet güçlerinin el ele vererek, ilericilere, devrimcilere ve alevi inancına sahip insanlara karşı başlattıkları saldırı ve katliama karşı geliştirilen ve ''Çorum Direnişi" olarak bilinen direnişte Ali yoldaşımız en ön saflardadır. O, ilk barikat direniş komitesini kurar ve direnişte belirleyici rol oynar. Bu dönemde saflarında mücadele ettiği partisinde MK düzeyinde görevler alır ve aynı zamanda partisinin silahlı birimlerinin de yöneticiliğini yapar.

Ali yoldaşımız, 1981 yılında düşman tarafından esir edilir ve tutuklanır. Tutukluluğunun 18 ayını hücrelerde geçirir. Mart 1985'te tekrar düşmanın eline düşer ve 1987 yılına kadar Metris, Sağmalcılar, Bayrampaşa ve Çanakkale cezaevlerinde kalır. Tahliye olduktan 1 ay sonra tekrar aranır duruma düşünce, 1988 yılında partisinin kararıyla mücadelesini Ortadoğu'da sürdürdü. Orada siyasi eğitim, askeri eğitim ve daha birçok görevi yerine getirir.

1989/1990'da SB ve Doğu Avrupa'nın dağılmasının ardından partisi iç tartışma süreci geçirir. Tasfiyecilik ve mücadelen kaçışlar yaygınlaşır. Ancak Ali yoldaşımız, devrime ve sosyalizme olan derin inancıyla ayakta kalmasını bilenlerdendir. O, partisi dağıldıktan sonra yeni bir arayışa girer. Türkiye devrimci hareketini yakından takip eder. Kendi görüşlerine en yakın olan, 1994 Eylül'ünde komünist örgütlerin birleşerek kurduğu, geliştirdiği politikalar ve mücadele yöntemleriyle kendisine ve işçi sınıfına güven veren, savaşçı, dinamik partisi MLKP'yi bulur.

Ali yoldaşımızın partimizle buluşmasının üzerinden fazla zaman geçmeden 1996 Haziran'ında bu seferde Suriye tarafından tutsak edilir.

Uzun yıllar dışarıyla hiçbir bağının olmamasına rağmen, o, davaya olan bağlılığını, inancını hiç yitirmedi. İçerden partimizin mücadelesini ve bir bütün olarak kavgayı heyecanla izledi katkılar sunmak için çırpınıp durdu. Yabancı diller öğrendi. Ortadoğu zindanlarında kaldığı 7 yıllık sürede hep araştırdı, inceledi ve birçok eser ortaya çıkardı. Filistin halkının direnişinin yakından takipçisi ve destekçisi olarak, Filistin tarihini ve intifadayı inceleyerek vardığı sonuçları "İntifada Gerçeği" adıyla kitaplaştırdı. Türkçe olarak basılan kitap İntifada üzerine temel kaynaklardan biridir. Yine Filistin halkının mücadelesini anlatan "Kudüs Toprağı" romanını içerdeki bir başka yoldaşımızla birlikte Arapçadan Türkçeye çevirdi. Partimizin çizgisini, Filistin halkının, Irak halkının direnişini, Ortadoğu halklarının mücadelesini ve bir bütün olarak devrim ve sosyalizm davasını her yerde savundu.

Yaşamını içerde devrimci tarzda örgütledi, komünistlerin en zor koşullarda bile üretken olabileceklerinin parlak örneklerini sundu. Tutsak başka bir partili yoldaşımızın öncülüğünde birlikte geliştirdikleri eylemlerle, Suriye zindanlarında direniş geleneği geliştirdiler.

Ali Yoldaşımız, Ağustos 2003'te tahliye oldu. Tahliyesinden sonra onun mücadeledeki deneyim ve yeteneklerini göz önünde bulunduran partimiz, kendisini Enternasyonal çalışma alanında görevlendirdi. Partiyle, kavgayla dışarıda buluşmanın coşkusunu ve önemli hizmetler sunmanın heyecanını yaşarken, toplam 14 yıllık zindan yaşamının sonucu olarak yakalandığı hastalıktan kurtulamadı.

Ali yoldaşımız geriye çalışkanlığı, sadeliği, mütevaziliği, inancı ve kararlılığıyla, mücadeleyi her koşulda yürütebilen komünist iradesiyle ve son nefesine kadar devrim ve sosyalizm için örgütlü olarak savaşan örnek bir yaşam bıraktı. Partimiz onu Hollanda'nın Rotterdam kentinin alışık olmadığı görkemli bir törenle, marşlarımızla ve kavga sloganlarımızla uğurladı.

Sözümüz var Ali yoldaşımıza ve tüm şehitlerimize: Onların devrim ve sosyalizm ideallerini mutlaka gerçekleştireceğiz.

Ali Bugün Yoldaş Ölümsüzdür!

Yaşasın Devrim, Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın Partimiz MLKP!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

ALİ BUGÜN YOLDAŞIMIZ ÖLÜMSÜZDÜR!
fc Share on Twitter
 

Partimizin savaşçılarından Enternasyonal Büro'muzun çalışanı Ali Bugün yoldaşımız, arkasında devrime ve sosya-lizme adanmış kocaman bir yaşam bırakarak 13 Haziran 2004 günü şehitlerimizle buluştu.

1980 yılında Çorum ilinde sivil faşist güçlerle devlet güçlerinin el ele vererek, ilericilere, devrimcilere ve alevi inancına sahip insanlara karşı başlattıkları saldırı ve katliama karşı geliştirilen ve ''Çorum Direnişi" olarak bilinen direnişte Ali yoldaşımız en ön saflardadır. O, ilk barikat direniş komitesini kurar ve direnişte belirleyici rol oynar. Bu dönemde saflarında mücadele ettiği partisinde MK düzeyinde görevler alır ve aynı zamanda partisinin silahlı birimlerinin de yöneticiliğini yapar.

Ali yoldaşımız, 1981 yılında düşman tarafından esir edilir ve tutuklanır. Tutukluluğunun 18 ayını hücrelerde geçirir. Mart 1985'te tekrar düşmanın eline düşer ve 1987 yılına kadar Metris, Sağmalcılar, Bayrampaşa ve Çanakkale cezaevlerinde kalır. Tahliye olduktan 1 ay sonra tekrar aranır duruma düşünce, 1988 yılında partisinin kararıyla mücadelesini Ortadoğu'da sürdürdü. Orada siyasi eğitim, askeri eğitim ve daha birçok görevi yerine getirir.

1989/1990'da SB ve Doğu Avrupa'nın dağılmasının ardından partisi iç tartışma süreci geçirir. Tasfiyecilik ve mücadelen kaçışlar yaygınlaşır. Ancak Ali yoldaşımız, devrime ve sosyalizme olan derin inancıyla ayakta kalmasını bilenlerdendir. O, partisi dağıldıktan sonra yeni bir arayışa girer. Türkiye devrimci hareketini yakından takip eder. Kendi görüşlerine en yakın olan, 1994 Eylül'ünde komünist örgütlerin birleşerek kurduğu, geliştirdiği politikalar ve mücadele yöntemleriyle kendisine ve işçi sınıfına güven veren, savaşçı, dinamik partisi MLKP'yi bulur.

Ali yoldaşımızın partimizle buluşmasının üzerinden fazla zaman geçmeden 1996 Haziran'ında bu seferde Suriye tarafından tutsak edilir.

Uzun yıllar dışarıyla hiçbir bağının olmamasına rağmen, o, davaya olan bağlılığını, inancını hiç yitirmedi. İçerden partimizin mücadelesini ve bir bütün olarak kavgayı heyecanla izledi katkılar sunmak için çırpınıp durdu. Yabancı diller öğrendi. Ortadoğu zindanlarında kaldığı 7 yıllık sürede hep araştırdı, inceledi ve birçok eser ortaya çıkardı. Filistin halkının direnişinin yakından takipçisi ve destekçisi olarak, Filistin tarihini ve intifadayı inceleyerek vardığı sonuçları "İntifada Gerçeği" adıyla kitaplaştırdı. Türkçe olarak basılan kitap İntifada üzerine temel kaynaklardan biridir. Yine Filistin halkının mücadelesini anlatan "Kudüs Toprağı" romanını içerdeki bir başka yoldaşımızla birlikte Arapçadan Türkçeye çevirdi. Partimizin çizgisini, Filistin halkının, Irak halkının direnişini, Ortadoğu halklarının mücadelesini ve bir bütün olarak devrim ve sosyalizm davasını her yerde savundu.

Yaşamını içerde devrimci tarzda örgütledi, komünistlerin en zor koşullarda bile üretken olabileceklerinin parlak örneklerini sundu. Tutsak başka bir partili yoldaşımızın öncülüğünde birlikte geliştirdikleri eylemlerle, Suriye zindanlarında direniş geleneği geliştirdiler.

Ali Yoldaşımız, Ağustos 2003'te tahliye oldu. Tahliyesinden sonra onun mücadeledeki deneyim ve yeteneklerini göz önünde bulunduran partimiz, kendisini Enternasyonal çalışma alanında görevlendirdi. Partiyle, kavgayla dışarıda buluşmanın coşkusunu ve önemli hizmetler sunmanın heyecanını yaşarken, toplam 14 yıllık zindan yaşamının sonucu olarak yakalandığı hastalıktan kurtulamadı.

Ali yoldaşımız geriye çalışkanlığı, sadeliği, mütevaziliği, inancı ve kararlılığıyla, mücadeleyi her koşulda yürütebilen komünist iradesiyle ve son nefesine kadar devrim ve sosyalizm için örgütlü olarak savaşan örnek bir yaşam bıraktı. Partimiz onu Hollanda'nın Rotterdam kentinin alışık olmadığı görkemli bir törenle, marşlarımızla ve kavga sloganlarımızla uğurladı.

Sözümüz var Ali yoldaşımıza ve tüm şehitlerimize: Onların devrim ve sosyalizm ideallerini mutlaka gerçekleştireceğiz.

Ali Bugün Yoldaş Ölümsüzdür!

Yaşasın Devrim, Yaşasın Sosyalizm!

Yaşasın Partimiz MLKP!