Dayanışma Eylemlerinden...
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Türkiye ve Kürdistan'dan Venezuela Halkına selam!

Marksist Leninist Komünistler, devrim ve sosyalizm kavgasını Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanına yayarken, enternasyonal duruş ve görevlerinin gereklerini de aksatmadan yerine getirmektedirler.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika ve onun Venezuela'daki işbirlikçilerinin, Amerikan karşıtı bir politika izleyen Devlet Başkanı Hugo Chavez'i devirmek amacıyla dayattıkları referandum öncesinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da ESP (Ezilenlerin Sosyalist Platformu) tarafından ABD büyükelçiliği önünde 14 Ağustos'ta bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde, Venezuela halkının ABD emperyalizmine karşı onurlu duruşu selamlandı ve ESP'nin Venezuela halkının yanında olduğu belirtildi.

"Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Direnen Venezuela halkına bin selam", "Yaşasın halkların dayanışması", "Venezuela halkı değil ABD yenilecektir" dövizleri ve bayraklar taşıyan ESP'liler, "Yaşasın Venezuela halkının direnişi", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Gün gelecek, devran dönecek ABD halklara hesap verecek" sloganlarının atıldığı eylemde şu açıklamaya yer verildi: "Venezuela'da Cumhurbaşkanlığı referandumu, aynı zamanda emperya-list haydut ABD ile Venezuela halkının kendi özgür iradesi arasında yapılan bir seçim olacaktır. Chavez'in devlet başkanlığının devamının oylanacağı seçimin, dünyayı kana bulayan Amerikan canavarı ile ona karşı onurunu korumaya çalışan halkların direnişi arasında bir seçim olacaktır. Kana doymayan ABD'nin, Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya ve Asya'ya uzanan bütün topraklarda tezgahladığı onlarca işgal, darbe, katliam; Guetamala, Şili, Nikaragua, Arjantin'de yaptığı darbeler hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Haydut ABD'nin bugün de Venezuela'yı hedef tahtasına yatırmıştır. Amerikan haydutları 'arka bahçe'si olarak ilan ettikleri Latin Amerika topraklarını kendileri için dikensiz gül bahçesi haline getirmek istemektedirler ABD, Venezuela'da kukla bir iktidar kurmak için darbeler tezgahlamakta, ayaklanmalar örgütlemeye çalışmakta, yaptırımlar ve fiili baskı ve tehditlerle halkın iradesini kırmak, teslim almak istemektedir. Ama her defasında sert kayaya çarptılar. Latin Amerika'nın asi, direnen topraklarında bir kez daha Venezuela halkının iradesi karşısında yenildiler. Biz Ezilenlerin Sosyalist Platformu olarak Venezuela halkının boyun eğmez tutumunu selamlıyor, onların yanında olduğumuzu haykırıyoruz". ABD'nin Venezuela halkı karşısında bir kez daha yenileceğine inanıldığı belirtilerek eylem bitirildi.

15 Ağustos'ta yapılan referandumda, Amerikan emperyalizminin doğrudan desteğiyle hareket eden işbirlikçi sermayenin oluşturduğu cephe bir kez daha yenilgiye uğrarken, Chavez'i destekleyen, ezilen ve sömürülenlerin desteklediği kesim oyların % 58.8'ini alarak, işbirlikçi tekelci sermaye ve emperyalistler karşısında bir kez daha zafer kazandı.

İsrail siyonizmi tarafından tutsak edilmiş olan Filistinli tutsakların, İsrail zindanlarındaki insanlık dışı koşulları protesto etmek için 14 Ağustos'ta başlattıkları kitlesel süresiz açlık grevi direnişi, Türkiye'nin Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki devrimci tutsaklar tarafından selamlandı, kamuoyu ve işçi sınıfına Filistin halkı ve tutsaklarıyla dayanışmak için çağrıda bulunuldu. İzmir İnfaz Yasa Tasarısı Karşıtı Birlik, 28 Ağustos'ta eylem yaparak açlık grevindeki Filistinli tutsaklara destek verdi. Aralarında İHD, ÇHD, TAYD-DER, SDP, SGD, EKB ve ESP'nin de bulunduğu Birlik bileşenleri, yaptıkları basın açıklamasında "İsrail'in zulmüne karşı direnen Filistin halkının ve Filistinli tutukluların yanındayız" dediler. ''Filistinli tutsaklar yalnız değildir" sloganlarının atıldığı eylemin ardından postaneye yürünerek tutsaklara kart gönderildi.

ESP, Ağustos ayı boyunca da Kürt halkına yönelik yoğunlaşan saldırıları protesto ederek, Kürt halkının özgürlük talebini desteklemeye devam edeceğini belirtti. 28 Temmuz gecesi Amed'de HPG gerillalarıyla devlet güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından, bir yandan devlet tarafından Kürt halkına karşı operasyonlar geliştiri-lirken, diğer yandan da operasyonda şehit olan bir HPG gerillasının ailesini ziyaret eden Diyarbakır (Amed) Belediye Başkanı Osman Baydemir şahsında, Kürt halkı şovenist top-yekün bir saldırının hedefi haline getirilmişti. Burjuva basını ve medyasıyla Osman Baydemir şahsında siyasi bir linç kampanyasına girişen devletin saldırısını Adana, İstanbul, İzmir, Bursa vb kentlerde eylemlerle protesto eden ESP, Türk ve Arap halkına, Kürt halkını sahiplenme çağrısında bulundu. Kürt halkı üzerinden yürütülen şovenist propagandayla halkların birbirine düşman edilmeye çalışıldığını belirten ESP, Kürtlere siyasi lince izin verilmeyeceğini belirterek, Osman Baydemir'in yalnız olmadığını açıkla dı. Kürt halkına karşı tecrite, imhaya ve inkara karşı sessizliğin perdesini yırtmak için tüm devrimci ve demokratlarda Kürt halkının yanında olmaya çağrıldı.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Dayanışma Eylemlerinden...
fc Share on Twitter
 

Türkiye ve Kürdistan'dan Venezuela Halkına selam!

Marksist Leninist Komünistler, devrim ve sosyalizm kavgasını Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanına yayarken, enternasyonal duruş ve görevlerinin gereklerini de aksatmadan yerine getirmektedirler.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Amerika ve onun Venezuela'daki işbirlikçilerinin, Amerikan karşıtı bir politika izleyen Devlet Başkanı Hugo Chavez'i devirmek amacıyla dayattıkları referandum öncesinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da ESP (Ezilenlerin Sosyalist Platformu) tarafından ABD büyükelçiliği önünde 14 Ağustos'ta bir eylem gerçekleştirildi. Eylemde, Venezuela halkının ABD emperyalizmine karşı onurlu duruşu selamlandı ve ESP'nin Venezuela halkının yanında olduğu belirtildi.

"Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Direnen Venezuela halkına bin selam", "Yaşasın halkların dayanışması", "Venezuela halkı değil ABD yenilecektir" dövizleri ve bayraklar taşıyan ESP'liler, "Yaşasın Venezuela halkının direnişi", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Gün gelecek, devran dönecek ABD halklara hesap verecek" sloganlarının atıldığı eylemde şu açıklamaya yer verildi: "Venezuela'da Cumhurbaşkanlığı referandumu, aynı zamanda emperya-list haydut ABD ile Venezuela halkının kendi özgür iradesi arasında yapılan bir seçim olacaktır. Chavez'in devlet başkanlığının devamının oylanacağı seçimin, dünyayı kana bulayan Amerikan canavarı ile ona karşı onurunu korumaya çalışan halkların direnişi arasında bir seçim olacaktır. Kana doymayan ABD'nin, Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya ve Asya'ya uzanan bütün topraklarda tezgahladığı onlarca işgal, darbe, katliam; Guetamala, Şili, Nikaragua, Arjantin'de yaptığı darbeler hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Haydut ABD'nin bugün de Venezuela'yı hedef tahtasına yatırmıştır. Amerikan haydutları 'arka bahçe'si olarak ilan ettikleri Latin Amerika topraklarını kendileri için dikensiz gül bahçesi haline getirmek istemektedirler ABD, Venezuela'da kukla bir iktidar kurmak için darbeler tezgahlamakta, ayaklanmalar örgütlemeye çalışmakta, yaptırımlar ve fiili baskı ve tehditlerle halkın iradesini kırmak, teslim almak istemektedir. Ama her defasında sert kayaya çarptılar. Latin Amerika'nın asi, direnen topraklarında bir kez daha Venezuela halkının iradesi karşısında yenildiler. Biz Ezilenlerin Sosyalist Platformu olarak Venezuela halkının boyun eğmez tutumunu selamlıyor, onların yanında olduğumuzu haykırıyoruz". ABD'nin Venezuela halkı karşısında bir kez daha yenileceğine inanıldığı belirtilerek eylem bitirildi.

15 Ağustos'ta yapılan referandumda, Amerikan emperyalizminin doğrudan desteğiyle hareket eden işbirlikçi sermayenin oluşturduğu cephe bir kez daha yenilgiye uğrarken, Chavez'i destekleyen, ezilen ve sömürülenlerin desteklediği kesim oyların % 58.8'ini alarak, işbirlikçi tekelci sermaye ve emperyalistler karşısında bir kez daha zafer kazandı.

İsrail siyonizmi tarafından tutsak edilmiş olan Filistinli tutsakların, İsrail zindanlarındaki insanlık dışı koşulları protesto etmek için 14 Ağustos'ta başlattıkları kitlesel süresiz açlık grevi direnişi, Türkiye'nin Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki devrimci tutsaklar tarafından selamlandı, kamuoyu ve işçi sınıfına Filistin halkı ve tutsaklarıyla dayanışmak için çağrıda bulunuldu. İzmir İnfaz Yasa Tasarısı Karşıtı Birlik, 28 Ağustos'ta eylem yaparak açlık grevindeki Filistinli tutsaklara destek verdi. Aralarında İHD, ÇHD, TAYD-DER, SDP, SGD, EKB ve ESP'nin de bulunduğu Birlik bileşenleri, yaptıkları basın açıklamasında "İsrail'in zulmüne karşı direnen Filistin halkının ve Filistinli tutukluların yanındayız" dediler. ''Filistinli tutsaklar yalnız değildir" sloganlarının atıldığı eylemin ardından postaneye yürünerek tutsaklara kart gönderildi.

ESP, Ağustos ayı boyunca da Kürt halkına yönelik yoğunlaşan saldırıları protesto ederek, Kürt halkının özgürlük talebini desteklemeye devam edeceğini belirtti. 28 Temmuz gecesi Amed'de HPG gerillalarıyla devlet güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından, bir yandan devlet tarafından Kürt halkına karşı operasyonlar geliştiri-lirken, diğer yandan da operasyonda şehit olan bir HPG gerillasının ailesini ziyaret eden Diyarbakır (Amed) Belediye Başkanı Osman Baydemir şahsında, Kürt halkı şovenist top-yekün bir saldırının hedefi haline getirilmişti. Burjuva basını ve medyasıyla Osman Baydemir şahsında siyasi bir linç kampanyasına girişen devletin saldırısını Adana, İstanbul, İzmir, Bursa vb kentlerde eylemlerle protesto eden ESP, Türk ve Arap halkına, Kürt halkını sahiplenme çağrısında bulundu. Kürt halkı üzerinden yürütülen şovenist propagandayla halkların birbirine düşman edilmeye çalışıldığını belirten ESP, Kürtlere siyasi lince izin verilmeyeceğini belirterek, Osman Baydemir'in yalnız olmadığını açıkla dı. Kürt halkına karşı tecrite, imhaya ve inkara karşı sessizliğin perdesini yırtmak için tüm devrimci ve demokratlarda Kürt halkının yanında olmaya çağrıldı.