Luxemburg, Liebknecht ve Lenin'e kızıl mücadele selamları
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Her yıl, Ocak ayının ikinci Pazar günü farklı uluslardan on binlerce komünist, devrimci, antifaşist ve demokrat Almanya'nın Berlin kentindeki Sosyalistler Anıtmezarlığı'na akın etmekte ve 15 Ocak 1919'da Alman gericiliği tarafından sosyal demokratların yardımıyla katledilen Alman proletaryasının büyük önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anmaktadırlar. Emekçi kitleler, bu yıl "Luxemburg, Liebknecht, Lenin, Hiçbiri unutulmadı, Ayağa kalk ve karşı koy" şiarıyla düzenlenen eylemle, aynı zamanda 21 Ocak 1924'de ölümsüzleşen enternasyonal proletaryanın büyük öğretmeni Lenin'i de anmaktadırlar.

Alman emekçilerinin, devrimci ve ilerici parti ve örgütlerinin yanı sıra, Danimarka, Irak, İran, Filistin Belçika ve Türkiye/Kuzey Kürdistan'dan da komünist, devrimci ve ilerici parti, ve örgütler de bu yılki eylemde yer almışlardı.

Diğer uluslardan proletaryanın komünist ve devrimci önderlerini sahiplenme ve yaşatma enternasyonal geleneğine sahip olan partimiz MLKP, iyi bir hazırlıkla bu yılda yürüyüşteki yerini aldı. "Alman Proletaryasının Komünist Önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Ölümüzdür", "Bir Başka Dünya Sosyalizmdir" pankartlarının ve değişik ülkelerden şehitlerin resimlerinin ve dövizlerin taşındığı MLKP korteji disiplin ve canlılığı ile dikkatleri çekti. Ağırlığını gençlerin oluşturduğu kortejde sık sık "Marks, Engels, Lenin, Stalin, viva, viva, viva", Yaşasın Marksizm-Leninizm", "Irak'ta İşgale Son", "Rosa ve Karl ile Savaşa ve Kapitalizme Karşı Savaş" sloganları Almanca ve Türkçe atıldı.

Anıtmezara her yıl bırakılan binlerce kızıl karanfil, taşınan yüzlerce kızıl bayrak ve atılan sloganlar, burjuvazinin "Sosyalizm öldü" propagandasına verilen bir cevap olduğundandır ki, burjuvazi bu eylemden büyük rahatsızlık duymakta. Alman polisi her yıl yürüyüşçülere karşı provokasyon ve saldırılara girişmekte. Bu yıl da MLKP korteji arkasında yürüyen antifaşistlerin kortejine saldırmaya çalıştı. Ancak hesaplamadığı bir şey vardı. Komünistler, antifaşistlere sahip çıkacak ve saldırıya karşı koyacaklardı. MLKP militanları, kendilerini antifaşist korteje kalkan yaparak, saldırılara karşı koydular. Polis saldırısını, çatışarak geri püskürttüler ve polisin daha fazla antifaşisti gözaltına almasını engellediler. Antifaşistler tarafından selamlanan partimizin bu pratik dayanış-ması, antifaşist ve antiemperyalist eylem birliklerinde izlenmesi gereken yolu göstermektedir.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Luxemburg, Liebknecht ve Lenin'e kızıl mücadele selamları
fc Share on Twitter
 

Her yıl, Ocak ayının ikinci Pazar günü farklı uluslardan on binlerce komünist, devrimci, antifaşist ve demokrat Almanya'nın Berlin kentindeki Sosyalistler Anıtmezarlığı'na akın etmekte ve 15 Ocak 1919'da Alman gericiliği tarafından sosyal demokratların yardımıyla katledilen Alman proletaryasının büyük önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anmaktadırlar. Emekçi kitleler, bu yıl "Luxemburg, Liebknecht, Lenin, Hiçbiri unutulmadı, Ayağa kalk ve karşı koy" şiarıyla düzenlenen eylemle, aynı zamanda 21 Ocak 1924'de ölümsüzleşen enternasyonal proletaryanın büyük öğretmeni Lenin'i de anmaktadırlar.

Alman emekçilerinin, devrimci ve ilerici parti ve örgütlerinin yanı sıra, Danimarka, Irak, İran, Filistin Belçika ve Türkiye/Kuzey Kürdistan'dan da komünist, devrimci ve ilerici parti, ve örgütler de bu yılki eylemde yer almışlardı.

Diğer uluslardan proletaryanın komünist ve devrimci önderlerini sahiplenme ve yaşatma enternasyonal geleneğine sahip olan partimiz MLKP, iyi bir hazırlıkla bu yılda yürüyüşteki yerini aldı. "Alman Proletaryasının Komünist Önderleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Ölümüzdür", "Bir Başka Dünya Sosyalizmdir" pankartlarının ve değişik ülkelerden şehitlerin resimlerinin ve dövizlerin taşındığı MLKP korteji disiplin ve canlılığı ile dikkatleri çekti. Ağırlığını gençlerin oluşturduğu kortejde sık sık "Marks, Engels, Lenin, Stalin, viva, viva, viva", Yaşasın Marksizm-Leninizm", "Irak'ta İşgale Son", "Rosa ve Karl ile Savaşa ve Kapitalizme Karşı Savaş" sloganları Almanca ve Türkçe atıldı.

Anıtmezara her yıl bırakılan binlerce kızıl karanfil, taşınan yüzlerce kızıl bayrak ve atılan sloganlar, burjuvazinin "Sosyalizm öldü" propagandasına verilen bir cevap olduğundandır ki, burjuvazi bu eylemden büyük rahatsızlık duymakta. Alman polisi her yıl yürüyüşçülere karşı provokasyon ve saldırılara girişmekte. Bu yıl da MLKP korteji arkasında yürüyen antifaşistlerin kortejine saldırmaya çalıştı. Ancak hesaplamadığı bir şey vardı. Komünistler, antifaşistlere sahip çıkacak ve saldırıya karşı koyacaklardı. MLKP militanları, kendilerini antifaşist korteje kalkan yaparak, saldırılara karşı koydular. Polis saldırısını, çatışarak geri püskürttüler ve polisin daha fazla antifaşisti gözaltına almasını engellediler. Antifaşistler tarafından selamlanan partimizin bu pratik dayanış-ması, antifaşist ve antiemperyalist eylem birliklerinde izlenmesi gereken yolu göstermektedir.