Enternasyonal Kitle Hareketi, Olanaklar ve Görevler
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimizin Enternasyonal Büro'su Şubat ayında üç ülkede "Enternasyonal Kitle Hareketi, Olanaklar ve Görevler" konulu paneller düzenledi. 19 Şubatta Almanya'da gerçekleştirilen ilk paneli, 26 Şubatta İngiltere ve 27 Şubatta da Fransa'da düzenlenenler takip etti.

Partimiz Enternasyonal Bürosu paneller için çıkardığı çağrılarda panellerin amacını şöyle ifade ediyordu: "Dünyamız 21. yy başlarında emperyalist küreselleşme saldırısına karşı işçi sınıfı, halklar ve ezilenlerin enternasyonal kitle hareketi ve mücadelesine tanık oluyor. İşçiler, işsizler, emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler iktisadi ve toplumsal yıkım ve tahribata tepki veriyor, sokaklarda eylemleriyle taleplerini dile getiriyorlar. Dünya'da gelişen enternasyonal kitle hareketi ilerici, antiemperyalist ve devrimci olanaklar, dinamikler ve koşullar ortaya çıkarmaktadır. Bu hareketin kendiliğinden karakteri, reformist ve pasifist güçlerin önderliği ve yönetiminde bulunması söz konusu olanak ve dinamikleri adeta çürümeye bırakıyor

Partimiz, Enternasyonal Kitle Hareketi'nin bileşimi, önderliği, gelişme eğilimi; ortaya çıkardığı olanak ve dinamikleri, durumun önümüze çıkardığı devrimci görevlerin neler olduğu üzerine düzenlediği toplantılara tüm komünist ve devrimci parti, örgüt ve bireyleri katılmaya davet etmektedir".

Almanya'da düzenlenen panele ana konuşmacı olarak partimizden ve MLPD'den (Almanya Marksist Leninist Partisi) birer temsilci katılırken, KPD/ML, aik, initiative e.V. temsilcileri ve İranlı devrimcilerde katılarak konuya ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Panelde MLPD adına yapılan konuşmada, Almanya'da işçi sınıfının mücadelesi ve 1996'dan bu yana gelişimi aktarıldı. Almanya'da artık gittikçe uyanan ve bilinçlenen bir işçi sınıfının olduğu belirtilerek, işçi sınıfının taarruzundan bahsetti. Hükümetin ve onunla işbirliği içinde olan sendikaların ve kimi örgütlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Pazartesi eylemlerinin devam ettiği ve başka ülkeleri de etkilediği vurgulanarak, MLPD'nin işçi eylemlerinin tüm Avrupa'ya yayılması için mücadele ettiği dile getirildi.

İngiltere'deki panele ana konuşmacılardan biri olarak katılan RCG (Devrimci Komünist Grup) temsilcisi ise, sorunu İngiltere'deki sınıf mücadelesi ve bu mücadeledeki konumları açısından ele aldı.

Panellerde partimiz, "küreselleşme"nin sermayenin uluslararasılaşmasından başka bir anlam taşımadığını, tarihsel olarak oluşum ve gelişmesini ele alarak neoliberal saldırılarla savaşa karşı mücadelenin bir bütünü oluşturduğunu; emperyalist küreselleşme diye tanımladığımız bu saldırı karşısında gelişen enternasyonal kitle hareketinin reformist ve pasifistlerin önderliğinde olduğunu, ama dünya çapında milyonlarca işçi ve emekçinin katılımıyla oluşan bu hareketin esas itibariyle antiemperyalist bir karakter taşıdığı ve bu harekette etkili olmak için katılımcı olmanın yetmediğini ve yetmeyeceğini, hareketi etkilemek ve yönlendirmek için hareket içinde yer alınması gerektiğini vurguladı. Bu mücadelede devrimci ve komünist güçlerin ortak hareket etmelerinin kaçınılmaz bir zorunlululuk olduğu anlayışında olan partimiz, uluslararası komünist hareketin uluslararası örgütsel birliğinin sağlanmamış olduğunu; uluslararası komünist hareketin ideolojik ve örgütsel bir kriz içinde olduğunu ve keza uluslararası antiemperyalist mücadelenin de uluslararası çapta bir örgütsel birlikten yoksun olduğunu ve bu sorunları aşarak enternasyonal kitle hareketine müdahale edilmesinin sonuçlar alıcı olacağı üzerinde durdu. Partimiz'in 3. Kongre'sinde "tek tek ülke devrimlerinin yanı sıra bölgesel ve dünya devrim olasılığının da güçlendiği" tespitinin vurgulandığı panellerde, emperyalistler arası çelişkilerin en çok keskinleşmiş olduğu alanlarda (Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu) bölgesel antiemperyalist koordinasyonların kurulmasının önemine değinildi ve bu bölgelerdeki bütün ilerici, antiemperyalist, devrimci ve komünist güçlerin, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelede birlikte hareket etmeleri için partimizin üzerine düşen görevi bundan sonra da sürdüreceği belirtildi.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Enternasyonal Kitle Hareketi, Olanaklar ve Görevler
fc Share on Twitter
 

Partimizin Enternasyonal Büro'su Şubat ayında üç ülkede "Enternasyonal Kitle Hareketi, Olanaklar ve Görevler" konulu paneller düzenledi. 19 Şubatta Almanya'da gerçekleştirilen ilk paneli, 26 Şubatta İngiltere ve 27 Şubatta da Fransa'da düzenlenenler takip etti.

Partimiz Enternasyonal Bürosu paneller için çıkardığı çağrılarda panellerin amacını şöyle ifade ediyordu: "Dünyamız 21. yy başlarında emperyalist küreselleşme saldırısına karşı işçi sınıfı, halklar ve ezilenlerin enternasyonal kitle hareketi ve mücadelesine tanık oluyor. İşçiler, işsizler, emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler iktisadi ve toplumsal yıkım ve tahribata tepki veriyor, sokaklarda eylemleriyle taleplerini dile getiriyorlar. Dünya'da gelişen enternasyonal kitle hareketi ilerici, antiemperyalist ve devrimci olanaklar, dinamikler ve koşullar ortaya çıkarmaktadır. Bu hareketin kendiliğinden karakteri, reformist ve pasifist güçlerin önderliği ve yönetiminde bulunması söz konusu olanak ve dinamikleri adeta çürümeye bırakıyor

Partimiz, Enternasyonal Kitle Hareketi'nin bileşimi, önderliği, gelişme eğilimi; ortaya çıkardığı olanak ve dinamikleri, durumun önümüze çıkardığı devrimci görevlerin neler olduğu üzerine düzenlediği toplantılara tüm komünist ve devrimci parti, örgüt ve bireyleri katılmaya davet etmektedir".

Almanya'da düzenlenen panele ana konuşmacı olarak partimizden ve MLPD'den (Almanya Marksist Leninist Partisi) birer temsilci katılırken, KPD/ML, aik, initiative e.V. temsilcileri ve İranlı devrimcilerde katılarak konuya ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Panelde MLPD adına yapılan konuşmada, Almanya'da işçi sınıfının mücadelesi ve 1996'dan bu yana gelişimi aktarıldı. Almanya'da artık gittikçe uyanan ve bilinçlenen bir işçi sınıfının olduğu belirtilerek, işçi sınıfının taarruzundan bahsetti. Hükümetin ve onunla işbirliği içinde olan sendikaların ve kimi örgütlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Pazartesi eylemlerinin devam ettiği ve başka ülkeleri de etkilediği vurgulanarak, MLPD'nin işçi eylemlerinin tüm Avrupa'ya yayılması için mücadele ettiği dile getirildi.

İngiltere'deki panele ana konuşmacılardan biri olarak katılan RCG (Devrimci Komünist Grup) temsilcisi ise, sorunu İngiltere'deki sınıf mücadelesi ve bu mücadeledeki konumları açısından ele aldı.

Panellerde partimiz, "küreselleşme"nin sermayenin uluslararasılaşmasından başka bir anlam taşımadığını, tarihsel olarak oluşum ve gelişmesini ele alarak neoliberal saldırılarla savaşa karşı mücadelenin bir bütünü oluşturduğunu; emperyalist küreselleşme diye tanımladığımız bu saldırı karşısında gelişen enternasyonal kitle hareketinin reformist ve pasifistlerin önderliğinde olduğunu, ama dünya çapında milyonlarca işçi ve emekçinin katılımıyla oluşan bu hareketin esas itibariyle antiemperyalist bir karakter taşıdığı ve bu harekette etkili olmak için katılımcı olmanın yetmediğini ve yetmeyeceğini, hareketi etkilemek ve yönlendirmek için hareket içinde yer alınması gerektiğini vurguladı. Bu mücadelede devrimci ve komünist güçlerin ortak hareket etmelerinin kaçınılmaz bir zorunlululuk olduğu anlayışında olan partimiz, uluslararası komünist hareketin uluslararası örgütsel birliğinin sağlanmamış olduğunu; uluslararası komünist hareketin ideolojik ve örgütsel bir kriz içinde olduğunu ve keza uluslararası antiemperyalist mücadelenin de uluslararası çapta bir örgütsel birlikten yoksun olduğunu ve bu sorunları aşarak enternasyonal kitle hareketine müdahale edilmesinin sonuçlar alıcı olacağı üzerinde durdu. Partimiz'in 3. Kongre'sinde "tek tek ülke devrimlerinin yanı sıra bölgesel ve dünya devrim olasılığının da güçlendiği" tespitinin vurgulandığı panellerde, emperyalistler arası çelişkilerin en çok keskinleşmiş olduğu alanlarda (Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu) bölgesel antiemperyalist koordinasyonların kurulmasının önemine değinildi ve bu bölgelerdeki bütün ilerici, antiemperyalist, devrimci ve komünist güçlerin, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadelede birlikte hareket etmeleri için partimizin üzerine düşen görevi bundan sonra da sürdüreceği belirtildi.