8 Mayıs 1945'in Güncel ve Tarihsel Anlamı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

''Söz konusu olan, Sovyet devletinin yaşamı veya ölümüdür; Sovyetler Birliği halklarının yaşamı veya ölümüdür; söz konusu olan, SSCB halklarının özgürlüğü veya köleleştirilmesidir" (Stalin; SB'nin Büyük Anavatan Savaşı Üzerine, Syf., 10, 1951 3 Temmuz 1941, Radyo konuşması).

"Bin Yıllık İmparatorluk", Hitler'in iktidara gelmesinden 12 yıl sonra 8 Mayıs'ta koşulsuz teslim oldu. Faşist Almanya'nın başlattığı II. Dünya Savaşı 55 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Ölenlerin 27 milyonu Sovyet insanıydı.

II. Dünya Savaşı, emperyalist savaş olarak başladı. Alman faşizminin Sovyet ülkesine saldırmasıyla SB açısından savaş, ülkeyi işgal edenlere karşı kurtuluş savaşına dönüştü.

8 Mayıs sadece tarihsel olarak değil güncel olarak da önemli mesaj vermektedir.

Tarihsel olarak baktığımızda 8 Mayıs'ın anlamı:

8 Mayıs aynı zamanda, Alman halkı da dahil Avrupa halklarının, faşizmden ve emperyalist savaştan kurtulmaları demektir. Kızıl Ordu, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin, Balkan ülkelerinin faşist boyunduruktan kurtulmasında belirleyici rol oynamıştır. Böylece Kızıl Ordu, emperyalistlerin Balkanları paylaşma planını boşa çıkartmıştır.

8 Mayıs 1945, Avrupa'da savaşın sona ermesi, Alman faşizminin ve emperyalizminin yenilmesi demektir. Ama 8 Mayıs 1945, sadece Alman faşizminin ve emperyalizminin yenilmesiyle sınırlı tutulacak bir gerçeklik değildir. 8 Mayıs 1945, sosyalizmin, Sovyet düzeninin genel olarak faşizm ve kapitalizm üzerine zaferidir.

Sosyalizmin faşizm üzerine zaferi, ulusal ve antisömürgeci kurtuluş hareketlerinin yükselmesine neden oldu. SB, dünya işçi sınıfı ve emekçi yığınları, ezilen halklar ve uluslar nezdinde devasa bir prestij kazandı. Sosyalist sisteme umutla bakıldı.

1956'dan sonra, XX. Kongrede Kruşçev revizyonistlerinin siyasi iktidarı gasp etmelerinden sonra proletarya diktatörlüğü ülkesinde sosyalizm yıkıldı. 1991'de de revizyonist SB dağıldı. Bu gelişmeler emperyalist burjuvaziyi gerçekleri çarpıtmada cesaretlendirdi. Savaş sonrasında düşünmeye dahi cesaret edemediklerini bugün, gerçekleri çarpıtmak için dile getiriyorlar; faşizm üzerine zaferde sosyalist SB'nin oynadığı belirleyici rol yok sayılıyor.

Sosyalist SB'ne ve Stalin'e saldırının amacı, sosyalizmin kapitalizme alternatif olduğu, sosyalizmin kapitalizmden ileri bir toplum formasyonu olduğu gerçeğini karartmaktır.

Stalin"e saldırı, proletarya diktatörlüğüne saldırıdır.

1956 gaspıyla yenilse de sosyalizm ve Stalin'in Sovyet ve insanlık tarihinde oynadığı rol, sosyalist sistemin O'nun önderliğinde faşizmi yerle bir etmesi bugünde antifaşist mücadelede, antiemperyalist mücadelede, işçi sınıfının sosyalizm için mücadelesinde bize yol göstermektedir. Faşizmi ve kapitalizmi yenmek isteyenler, Bolşevik Partiden, Sovyet halkından ve Stalin'den öğrenmelidir. Yegane alternatifin sosyalizm olduğu gerçeğini Alman faşizmini ve kapitalizmi yenen sosyalist SSCB daha o zaman göstermişti.

Sadece anmak yetmiyor. Anmayı, öğrenme olarak kavramalıyız ve bunu da pratikleştirmeliyiz. 21. yüzyılı, sosyalizmin zaferi yüzyılı yapmanın yegane yolu Sovyet tecrübesinden öğrenmekten geçer.

Bu tarih, bu zafer bizimdir. Ona sahip çıkmak, faşizme ve kapitalizme karşı o tarihi yapanlar gibi savaşmaktan geçer. Faşizme, kapitalizme ve emperya-lizme karşı zafer kazanmak isteyen onların yolunda yürümelidir.

YAŞASIN SOSYALİST SOVYETLER BİRLİĞİ!

YAŞASIN STALİN!

DÜNYAYI SOSYALİZM KURTARACAKTIR!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

8 Mayıs 1945'in Güncel ve Tarihsel Anlamı
fc Share on Twitter
 

''Söz konusu olan, Sovyet devletinin yaşamı veya ölümüdür; Sovyetler Birliği halklarının yaşamı veya ölümüdür; söz konusu olan, SSCB halklarının özgürlüğü veya köleleştirilmesidir" (Stalin; SB'nin Büyük Anavatan Savaşı Üzerine, Syf., 10, 1951 3 Temmuz 1941, Radyo konuşması).

"Bin Yıllık İmparatorluk", Hitler'in iktidara gelmesinden 12 yıl sonra 8 Mayıs'ta koşulsuz teslim oldu. Faşist Almanya'nın başlattığı II. Dünya Savaşı 55 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Ölenlerin 27 milyonu Sovyet insanıydı.

II. Dünya Savaşı, emperyalist savaş olarak başladı. Alman faşizminin Sovyet ülkesine saldırmasıyla SB açısından savaş, ülkeyi işgal edenlere karşı kurtuluş savaşına dönüştü.

8 Mayıs sadece tarihsel olarak değil güncel olarak da önemli mesaj vermektedir.

Tarihsel olarak baktığımızda 8 Mayıs'ın anlamı:

8 Mayıs aynı zamanda, Alman halkı da dahil Avrupa halklarının, faşizmden ve emperyalist savaştan kurtulmaları demektir. Kızıl Ordu, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin, Balkan ülkelerinin faşist boyunduruktan kurtulmasında belirleyici rol oynamıştır. Böylece Kızıl Ordu, emperyalistlerin Balkanları paylaşma planını boşa çıkartmıştır.

8 Mayıs 1945, Avrupa'da savaşın sona ermesi, Alman faşizminin ve emperyalizminin yenilmesi demektir. Ama 8 Mayıs 1945, sadece Alman faşizminin ve emperyalizminin yenilmesiyle sınırlı tutulacak bir gerçeklik değildir. 8 Mayıs 1945, sosyalizmin, Sovyet düzeninin genel olarak faşizm ve kapitalizm üzerine zaferidir.

Sosyalizmin faşizm üzerine zaferi, ulusal ve antisömürgeci kurtuluş hareketlerinin yükselmesine neden oldu. SB, dünya işçi sınıfı ve emekçi yığınları, ezilen halklar ve uluslar nezdinde devasa bir prestij kazandı. Sosyalist sisteme umutla bakıldı.

1956'dan sonra, XX. Kongrede Kruşçev revizyonistlerinin siyasi iktidarı gasp etmelerinden sonra proletarya diktatörlüğü ülkesinde sosyalizm yıkıldı. 1991'de de revizyonist SB dağıldı. Bu gelişmeler emperyalist burjuvaziyi gerçekleri çarpıtmada cesaretlendirdi. Savaş sonrasında düşünmeye dahi cesaret edemediklerini bugün, gerçekleri çarpıtmak için dile getiriyorlar; faşizm üzerine zaferde sosyalist SB'nin oynadığı belirleyici rol yok sayılıyor.

Sosyalist SB'ne ve Stalin'e saldırının amacı, sosyalizmin kapitalizme alternatif olduğu, sosyalizmin kapitalizmden ileri bir toplum formasyonu olduğu gerçeğini karartmaktır.

Stalin"e saldırı, proletarya diktatörlüğüne saldırıdır.

1956 gaspıyla yenilse de sosyalizm ve Stalin'in Sovyet ve insanlık tarihinde oynadığı rol, sosyalist sistemin O'nun önderliğinde faşizmi yerle bir etmesi bugünde antifaşist mücadelede, antiemperyalist mücadelede, işçi sınıfının sosyalizm için mücadelesinde bize yol göstermektedir. Faşizmi ve kapitalizmi yenmek isteyenler, Bolşevik Partiden, Sovyet halkından ve Stalin'den öğrenmelidir. Yegane alternatifin sosyalizm olduğu gerçeğini Alman faşizmini ve kapitalizmi yenen sosyalist SSCB daha o zaman göstermişti.

Sadece anmak yetmiyor. Anmayı, öğrenme olarak kavramalıyız ve bunu da pratikleştirmeliyiz. 21. yüzyılı, sosyalizmin zaferi yüzyılı yapmanın yegane yolu Sovyet tecrübesinden öğrenmekten geçer.

Bu tarih, bu zafer bizimdir. Ona sahip çıkmak, faşizme ve kapitalizme karşı o tarihi yapanlar gibi savaşmaktan geçer. Faşizme, kapitalizme ve emperya-lizme karşı zafer kazanmak isteyen onların yolunda yürümelidir.

YAŞASIN SOSYALİST SOVYETLER BİRLİĞİ!

YAŞASIN STALİN!

DÜNYAYI SOSYALİZM KURTARACAKTIR!