1 Mayıs: Şovenizme Karşı Halkların Kardeşliği, Kapitalizme Karşı Sosyalizm
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Chicago'lu işçilerin 1886 yılında yaktıkları mücadele ateşi, 119. yılında Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın onlarca il ve ilçesinde yüz binlerce işçi ve emekçinin coşkulu katılımı ile kutlandı. Enternasyonal proletaryanın birlik, dayanışma ve mücadele günü öncesi yürüttükleri yoğun kitle çalışmasıyla işçi ve emekçileri alanlara çağıran Marksist Leninist Komünistler, miting alanlarında ve gösterilerde de meşru mücadele hattında yürüyerek kitlesel katılım, disiplin, görsellik ve coşkularıyla dikkatleri çektiler.

Bu yıl 1 Mayıs günü sabahına kadar süren 1 Mayıs çalışmaları içerisinde merkezi ve yerel propaganda ve ajitasyon materyalinin yanısıra Komünist Kadınlar'ın bazı kentlerde ayrıca bildiriler çıkararak, evleri gezerek, işçi ve emekçi kadınları parti saflarına çağırmaları da dikkat çekti. İstanbul'da 29 ve 30 Nisan'da MLKP Komünist Kadınlar'ın dağıttığı bildiride şu çağrıya yer verildi.

"İşçi, emekçi, öğrenci kadınlar!

Bu 1 Mayıs'ta işsizliğe, özelleştirmelere ve adaletsizliğe karşı zulmün cenderesinde kıvranan kadın ve erkek kardeşlerinle beraber Irak'ta katledilen, tecavüze uğrayan ve hamile bırakılan Kadınların acılarını ve öfkelerini birlikte haykırmak için, Filistin'de taş generaller yetiştiren annelerimizin direngenliğiyle buluşmak için, serhildanların yaratıcısı Kürt kadınlarının yurtseverliğiyle kardeşleşmek için, cezaevlerinde yakılan, katledilen ama teslim alınamayan iradelerini kuşanmak için.... Kendimiz için, geleceğimiz için, onurumuz için, devrim ve sosyalizm özlemimizi hep birlikte haykırmak için komünist kadınlarla alanlara çıkın. Ellerinizi yüreğinizi özlemlerinizi Marksist Leninist Komünist Parti'nin bayrağı altında örgütleyin."

Coğrafyamızda kutlanan 1 Mayıs gösterilerinin en kitleseli 100 binden fazla işçi ve emekçinin katılımı ile emeğin merkezi İstanbul'da gerçekleştirildi. 1996'nın devrimci 1 Mayıs etkinlikleri sonrası, devlet yasağından dolayı uzun yıllar gösterilerini kent insanından izole Abide-i Hürriyet Meydanı'nda yapmak zorunda bırakılan işçi ve emekçiler, bu statükonun geçen yıl Saraçhane ile kırılmasının ardından bu yılki kutlamaları Kadıköy meydanında gerçekleştirdiler. En kitlesel katılımı sağlayanlar arasında DEHAP, ESP, EMEP ve HÖC'ün bulunduğu kutlamada açılan pankart ve atılan sloganlarda kitleler, faşist diktatörlük tarafından yeniden yükseltilen şovenist histeriye, hükümetin gerçekleştirdiği neoliberal saldırılara ve Irak'ta devam eden emperyalist işgale karşı öfkelerini dile getirdiler.

Kitleselliği ve görselliği ile dikkat çeken ESP kortejindeki pankartlarda "İşsizliğe, adaletsizliğe, özelleştirmeye karşı mücadeleyi yükselt", "Tek yol devrim", "1 Mayıs resmi tatil ve ücretli izin günü ilan edilsin", "Hücre tecrit terörüne son" gibi birçok talep ve slogan bulunurken, ayrıca devrim ve sosyalizm kavgasında yaşamlarını yitiren devrim şehitlerinin resimleri de taşındı.

Faşist rejim tarafından yasadışı olarak görülen partimiz MLKP, pankart ve bayraklarıyla kendisini Kadıköy Meydanı'nda ifade etti. Yüzlerini fularlarla kapatan MLKP militanlarının açtıkları pankart ve bayraklar etrafında toplanan binlerce işçi, emekçi, genç ise "Devrimin Zaferi için Yaşasın MLKP", "İşçiler Partiye, MLKP'ye" ve "Şehitler Yaşıyor, MLKP Savaşıyor" gibi sloganlar haykırdı. MLKP militanları meydanda yaptıkları ajitasyon ve konuşmalarda kitleleri kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmeye ve MLKP saflarına katılmaya çağırdı.

İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 50 bini aşkın emekçinin katıldığı kutlamalarda ise polisin DEHAP'lılara kurduğu barikat Kürt emekçileri tarafından aşılırken, polisle kısa süreli taşlı sopalı çatışma yaşandı. Ezilenlerin Sosyalist Platformu, mitinge, KESK'in bulunduğu Konak Sümerbank'taki yürüyüş kolunda katıldı. Coşkusuyla dikkat çeken ESP kortejinin en önünde işkenceyle katledilen işçi önderi Süleyman Yeter'in resmi ve "İşsizliğe, özelleştirmeye, adaletsizliğe karşı tek yol devrim" pankartı taşındı. Miting alanında "Özgürlük, adalet, halklara eşitlik" yazılı bir pankart açan MLKP militanları, daha sonra alanda sloganlar eşliğinde 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştirdi. MLKP militanları, geçtikleri yerlerde emekçiler tarafından alkışlandılar.

Devletin bayrak provokasyonuna sahne olan Mersin'de ve linçe sahne olan Trabzon'da 1 Mayıs mitingleri halkların kardeşliği mesajı verdi.

ESP, emperyalist savaşı, Ekvador ve Latin Amerika halklarının yükselen mücadelesini, devrimci tutsakların direnişini ve sınıfa yönelik saldırılara karşı SEKA ve TEKEL işçilerinin direnişini 1 Mayıs'ta alanlara taşıdı.

Devrimci hareketin ve emek hareketinin giderek güçlendiğine işaret eden 2005 1 Mayıs'ı K. Kürdistan'da da başta Amed, Dersim, Antep, Sivas, Malatya olmak üzere birçok ilde kutlandı. Bütün bu alanlarda şovenizme karşı halkların kardeşliği temasını öne çıkaran ESP, polisin izin vermemesine rağmen 3500 kişinin fiili olarak kutladığı Amed'deki 1 Mayıs kutlamalarına "Özgürlük, adalet, halklara eşitlik" pankartı ile katıldı. ESP güçleri alana girişte polis engeliyle karşılaştılar. Kararlı duruşlarıyla polisin bu keyfi engellemesini boşa çıkartan ESP güçleri disiplinli duruşları ve yoğun coşkularıyla alanda hissedilen bir güç oldular. Attıkları "Kürdistan Faşizme Mezar Olacak" gibi kimi sloganlarına tüm kitle katıldı.

1 Mayıs kutlamalarının ilk elden 2005 Newrozu sonrası faşist diktatörlük tarafından Kürt halkına yönelik geliştirilen gerici-faşist saldırılara karşı işçi ve emekçi cephesinden verilen bir yanıt olması gerektiği düşüncesinden hareket eden partimiz MLKP, yine SEKA ve TEKEL işçileri tarafından özelleştirmeye karşı verilen büyük direnişi, işbirlikçi AKP hükümetinin uyguladığı IMF patentli ekonomi politikaları, Filistin'deki Siyonist işgalle birlikte Irak'taki emperyalist işgali de işçi ve emekçilerin gündemine taşıma gayreti ve eylemi içerisinde oldu.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

1 Mayıs: Şovenizme Karşı Halkların Kardeşliği, Kapitalizme Karşı Sosyalizm
fc Share on Twitter
 

Chicago'lu işçilerin 1886 yılında yaktıkları mücadele ateşi, 119. yılında Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın onlarca il ve ilçesinde yüz binlerce işçi ve emekçinin coşkulu katılımı ile kutlandı. Enternasyonal proletaryanın birlik, dayanışma ve mücadele günü öncesi yürüttükleri yoğun kitle çalışmasıyla işçi ve emekçileri alanlara çağıran Marksist Leninist Komünistler, miting alanlarında ve gösterilerde de meşru mücadele hattında yürüyerek kitlesel katılım, disiplin, görsellik ve coşkularıyla dikkatleri çektiler.

Bu yıl 1 Mayıs günü sabahına kadar süren 1 Mayıs çalışmaları içerisinde merkezi ve yerel propaganda ve ajitasyon materyalinin yanısıra Komünist Kadınlar'ın bazı kentlerde ayrıca bildiriler çıkararak, evleri gezerek, işçi ve emekçi kadınları parti saflarına çağırmaları da dikkat çekti. İstanbul'da 29 ve 30 Nisan'da MLKP Komünist Kadınlar'ın dağıttığı bildiride şu çağrıya yer verildi.

"İşçi, emekçi, öğrenci kadınlar!

Bu 1 Mayıs'ta işsizliğe, özelleştirmelere ve adaletsizliğe karşı zulmün cenderesinde kıvranan kadın ve erkek kardeşlerinle beraber Irak'ta katledilen, tecavüze uğrayan ve hamile bırakılan Kadınların acılarını ve öfkelerini birlikte haykırmak için, Filistin'de taş generaller yetiştiren annelerimizin direngenliğiyle buluşmak için, serhildanların yaratıcısı Kürt kadınlarının yurtseverliğiyle kardeşleşmek için, cezaevlerinde yakılan, katledilen ama teslim alınamayan iradelerini kuşanmak için.... Kendimiz için, geleceğimiz için, onurumuz için, devrim ve sosyalizm özlemimizi hep birlikte haykırmak için komünist kadınlarla alanlara çıkın. Ellerinizi yüreğinizi özlemlerinizi Marksist Leninist Komünist Parti'nin bayrağı altında örgütleyin."

Coğrafyamızda kutlanan 1 Mayıs gösterilerinin en kitleseli 100 binden fazla işçi ve emekçinin katılımı ile emeğin merkezi İstanbul'da gerçekleştirildi. 1996'nın devrimci 1 Mayıs etkinlikleri sonrası, devlet yasağından dolayı uzun yıllar gösterilerini kent insanından izole Abide-i Hürriyet Meydanı'nda yapmak zorunda bırakılan işçi ve emekçiler, bu statükonun geçen yıl Saraçhane ile kırılmasının ardından bu yılki kutlamaları Kadıköy meydanında gerçekleştirdiler. En kitlesel katılımı sağlayanlar arasında DEHAP, ESP, EMEP ve HÖC'ün bulunduğu kutlamada açılan pankart ve atılan sloganlarda kitleler, faşist diktatörlük tarafından yeniden yükseltilen şovenist histeriye, hükümetin gerçekleştirdiği neoliberal saldırılara ve Irak'ta devam eden emperyalist işgale karşı öfkelerini dile getirdiler.

Kitleselliği ve görselliği ile dikkat çeken ESP kortejindeki pankartlarda "İşsizliğe, adaletsizliğe, özelleştirmeye karşı mücadeleyi yükselt", "Tek yol devrim", "1 Mayıs resmi tatil ve ücretli izin günü ilan edilsin", "Hücre tecrit terörüne son" gibi birçok talep ve slogan bulunurken, ayrıca devrim ve sosyalizm kavgasında yaşamlarını yitiren devrim şehitlerinin resimleri de taşındı.

Faşist rejim tarafından yasadışı olarak görülen partimiz MLKP, pankart ve bayraklarıyla kendisini Kadıköy Meydanı'nda ifade etti. Yüzlerini fularlarla kapatan MLKP militanlarının açtıkları pankart ve bayraklar etrafında toplanan binlerce işçi, emekçi, genç ise "Devrimin Zaferi için Yaşasın MLKP", "İşçiler Partiye, MLKP'ye" ve "Şehitler Yaşıyor, MLKP Savaşıyor" gibi sloganlar haykırdı. MLKP militanları meydanda yaptıkları ajitasyon ve konuşmalarda kitleleri kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmeye ve MLKP saflarına katılmaya çağırdı.

İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 50 bini aşkın emekçinin katıldığı kutlamalarda ise polisin DEHAP'lılara kurduğu barikat Kürt emekçileri tarafından aşılırken, polisle kısa süreli taşlı sopalı çatışma yaşandı. Ezilenlerin Sosyalist Platformu, mitinge, KESK'in bulunduğu Konak Sümerbank'taki yürüyüş kolunda katıldı. Coşkusuyla dikkat çeken ESP kortejinin en önünde işkenceyle katledilen işçi önderi Süleyman Yeter'in resmi ve "İşsizliğe, özelleştirmeye, adaletsizliğe karşı tek yol devrim" pankartı taşındı. Miting alanında "Özgürlük, adalet, halklara eşitlik" yazılı bir pankart açan MLKP militanları, daha sonra alanda sloganlar eşliğinde 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştirdi. MLKP militanları, geçtikleri yerlerde emekçiler tarafından alkışlandılar.

Devletin bayrak provokasyonuna sahne olan Mersin'de ve linçe sahne olan Trabzon'da 1 Mayıs mitingleri halkların kardeşliği mesajı verdi.

ESP, emperyalist savaşı, Ekvador ve Latin Amerika halklarının yükselen mücadelesini, devrimci tutsakların direnişini ve sınıfa yönelik saldırılara karşı SEKA ve TEKEL işçilerinin direnişini 1 Mayıs'ta alanlara taşıdı.

Devrimci hareketin ve emek hareketinin giderek güçlendiğine işaret eden 2005 1 Mayıs'ı K. Kürdistan'da da başta Amed, Dersim, Antep, Sivas, Malatya olmak üzere birçok ilde kutlandı. Bütün bu alanlarda şovenizme karşı halkların kardeşliği temasını öne çıkaran ESP, polisin izin vermemesine rağmen 3500 kişinin fiili olarak kutladığı Amed'deki 1 Mayıs kutlamalarına "Özgürlük, adalet, halklara eşitlik" pankartı ile katıldı. ESP güçleri alana girişte polis engeliyle karşılaştılar. Kararlı duruşlarıyla polisin bu keyfi engellemesini boşa çıkartan ESP güçleri disiplinli duruşları ve yoğun coşkularıyla alanda hissedilen bir güç oldular. Attıkları "Kürdistan Faşizme Mezar Olacak" gibi kimi sloganlarına tüm kitle katıldı.

1 Mayıs kutlamalarının ilk elden 2005 Newrozu sonrası faşist diktatörlük tarafından Kürt halkına yönelik geliştirilen gerici-faşist saldırılara karşı işçi ve emekçi cephesinden verilen bir yanıt olması gerektiği düşüncesinden hareket eden partimiz MLKP, yine SEKA ve TEKEL işçileri tarafından özelleştirmeye karşı verilen büyük direnişi, işbirlikçi AKP hükümetinin uyguladığı IMF patentli ekonomi politikaları, Filistin'deki Siyonist işgalle birlikte Irak'taki emperyalist işgali de işçi ve emekçilerin gündemine taşıma gayreti ve eylemi içerisinde oldu.