Devrim ve Sosyalizm Şehitleri Mücadelemizde Yaşıyor
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Kasım ayı, partimizin "Şehitler Ayı" olarak kutladığı aydır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da parti öncellerimizin yürüttüğü birlik mücadelesinin başarıyla sonuçlanması, 10 Eylül 1994'de partimiz MLKP'yi ortaya çıkardı. Birlik Devrimi olarak adlandırdığımız bu tarihsel gelişmeyi işçi ve emekçilere duyurmak için komünistler her alanda seferber oldular. Parti, kuruluşunun üzerinden henüz 2 ay bile geçmemişti ki, tanıtım mücadelesinde genç bir komünist militanını, Erdal Balcı yoldaşı şehit verdi. Erdal Balcı yoldaş, 4 Kasım 1994'de bir köprüye pankart asarken, faşist diktatörlüğün kolluk güçleri tarafından katledildi. Erdal yoldaşımız, kolektif irade ve cüretin, fedakârlık ve kararlılığın, birliğin sembolü olarak ölümsüzleşirken, partimiz, ilk şehidi verdiğimiz Kasım ayını "Şehitler Ayı" ilan etti.

Şehitlerimiz, devrimci inanç ve davaya bağlılığın göstergesi oldular. Devrime olan inançları ve kararlılıklarıyla ölüme meydan okuyuşları, bizlere gidilecek yolu göstermektedir. Onlar, yaşamlarıyla öğrettiler, eylemleriyle ölümsüzleştiler. Kimisi bir köprübaşında, kimisi işkence hanelerde, beyaz ölümlerde ser verip sır vermeden, kimisi sokakta afiş asarken, kimisi zindan siperlerinde öne fırlayarak, kimisi askeri bir eylem yaparken katledildi. Her toprağa düşenimiz, bayrağı bizlere devrederken, öfkemizi biledi, kararlılığımızı perçinledi. Ektikleri tohumlardan yeni filizler yeşerdi. Ne onların aramızdan fiziksel olarak alınması, ne zindanlar ve işkenceler kavgamızı durdurabildi. Partimiz, şehitlerin açtığı yoldan yürüyüşünü bugün daha güçlü yürütmektedir.

Komünistler, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kasım şehitler ayı vesilesiyle semtlerde düzenlenen anma toplantıları, duvar yazılamaları, sokak gösterileri, mezar ziyaretleri, şehitlerin ailelerinin ziyaret edilmesi gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Şehitlerimizin yaşamlarını işçi sınıfına ve emekçilere anlatmak, onların kurtuluşu için canlarını feda ettiklerini göstermek, anma etkinlerinin hedefleri arasındaydı. Partimiz, sadece parti şehitlerini değil, tüm devrim ve sosyalizm şehitlerini sahiplenmekte ve anmaktadır.

Partimizin MK'sı, Şehitler Ayı dolayısıyla bir bildiri yayınladı. Bildiride, ‘'Onlardan öğrenmek, onları, sınıf mücadelesinin önümüze çıkardığı güncel, dönemsel, siyasal ve örgütsel faaliyetimizin sorunlarının çözümü ve aşılmasının güç ve ilham kaynağı yapabilmektir" denildi. Merkez komitemiz, işçi ve emekçileri şovenizme karşı mücadeleye çağırırken, sömürgeci faşist rejimin sınır ötesi yayılmacı ve işgalci planlarına karşı Kürt halkının yanında olmalarını istedi.

Şehitlerimize verilmiş devrim sözümüz var. Onları anmak, onlardan öğrenmek, onların düşüncelerini, kararlılıklarını, kitleleri kazanma mücadelesine katmakla olur.


 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Devrim ve Sosyalizm Şehitleri Mücadelemizde Yaşıyor
fc Share on Twitter
 

Kasım ayı, partimizin "Şehitler Ayı" olarak kutladığı aydır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da parti öncellerimizin yürüttüğü birlik mücadelesinin başarıyla sonuçlanması, 10 Eylül 1994'de partimiz MLKP'yi ortaya çıkardı. Birlik Devrimi olarak adlandırdığımız bu tarihsel gelişmeyi işçi ve emekçilere duyurmak için komünistler her alanda seferber oldular. Parti, kuruluşunun üzerinden henüz 2 ay bile geçmemişti ki, tanıtım mücadelesinde genç bir komünist militanını, Erdal Balcı yoldaşı şehit verdi. Erdal Balcı yoldaş, 4 Kasım 1994'de bir köprüye pankart asarken, faşist diktatörlüğün kolluk güçleri tarafından katledildi. Erdal yoldaşımız, kolektif irade ve cüretin, fedakârlık ve kararlılığın, birliğin sembolü olarak ölümsüzleşirken, partimiz, ilk şehidi verdiğimiz Kasım ayını "Şehitler Ayı" ilan etti.

Şehitlerimiz, devrimci inanç ve davaya bağlılığın göstergesi oldular. Devrime olan inançları ve kararlılıklarıyla ölüme meydan okuyuşları, bizlere gidilecek yolu göstermektedir. Onlar, yaşamlarıyla öğrettiler, eylemleriyle ölümsüzleştiler. Kimisi bir köprübaşında, kimisi işkence hanelerde, beyaz ölümlerde ser verip sır vermeden, kimisi sokakta afiş asarken, kimisi zindan siperlerinde öne fırlayarak, kimisi askeri bir eylem yaparken katledildi. Her toprağa düşenimiz, bayrağı bizlere devrederken, öfkemizi biledi, kararlılığımızı perçinledi. Ektikleri tohumlardan yeni filizler yeşerdi. Ne onların aramızdan fiziksel olarak alınması, ne zindanlar ve işkenceler kavgamızı durdurabildi. Partimiz, şehitlerin açtığı yoldan yürüyüşünü bugün daha güçlü yürütmektedir.

Komünistler, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kasım şehitler ayı vesilesiyle semtlerde düzenlenen anma toplantıları, duvar yazılamaları, sokak gösterileri, mezar ziyaretleri, şehitlerin ailelerinin ziyaret edilmesi gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. Şehitlerimizin yaşamlarını işçi sınıfına ve emekçilere anlatmak, onların kurtuluşu için canlarını feda ettiklerini göstermek, anma etkinlerinin hedefleri arasındaydı. Partimiz, sadece parti şehitlerini değil, tüm devrim ve sosyalizm şehitlerini sahiplenmekte ve anmaktadır.

Partimizin MK'sı, Şehitler Ayı dolayısıyla bir bildiri yayınladı. Bildiride, ‘'Onlardan öğrenmek, onları, sınıf mücadelesinin önümüze çıkardığı güncel, dönemsel, siyasal ve örgütsel faaliyetimizin sorunlarının çözümü ve aşılmasının güç ve ilham kaynağı yapabilmektir" denildi. Merkez komitemiz, işçi ve emekçileri şovenizme karşı mücadeleye çağırırken, sömürgeci faşist rejimin sınır ötesi yayılmacı ve işgalci planlarına karşı Kürt halkının yanında olmalarını istedi.

Şehitlerimize verilmiş devrim sözümüz var. Onları anmak, onlardan öğrenmek, onların düşüncelerini, kararlılıklarını, kitleleri kazanma mücadelesine katmakla olur.