MLKP 1. Kürdistan Konferansı Yapıldı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimizin Kürdistan Seksiyonu 4-11 Kasım tarihinde 1. Kürdistan Konferansı'nı gerçekleştirdi. İşlevinin ve partimiz bakımından taşıdığı tarihi önemin bilincindeki Konferans, delegelerin, Kürdistan'daki parti çalışmasını güçlendirme, ulusal özgürlük ve toplumsal kurtuluş kavgasını büyütme istek, azim ve kararlılıklarını ortaya koydu. Parti tarihimiz bakımından bir ilk olan Kürdistan Konferansı, sosyalist yurtsever bir perspektifle ele alındı.

MLKP I. Kürdistan Konferansı, Kuzey parçasından başlayarak, Kürdistan'daki politik durumu, ulusal ve toplumsal gerçekleri; başta PKK olmak üzere farklı nitelikteki ulusal partilerin, grupların duruşlarını ve günümüzdeki misyonlarını; Kürdistan Örgütümüzün 3. Kongre'den günümüze, Kuzey Kürdistan'da yürüttüğü faaliyetleri ve gelecekteki görevlerini tartıştı. Bütün bu konularda bir dizi değerlendirmeler yapıp, kararlar aldı.

Konferansta Kürdistan işçi sınıfının Türkiye işçi sınıfıyla tek bir partide birliğinin ve aynı biçimde başta bölgemiz olmak üzere, tüm dünyada işçilerin ve halkların enternas-yonalist birliği görevinin tarihsel ve siyasal öneminin vurgulandı. Konferansta, diğer şeylerin yanı sıra, ulusal ve toplumsal köleliğin kaynağı olan Türk burjuvazisinin mevcut faşist ve sömürgeci rejiminin yıkılıp, halklar için eşitlik, gönüllü birlik ve ayrılık hakkı nitelikleriyle belirlenen bir İşçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birliği kurulması için, Kürdistan işçi sınıfı ve köylülüğünün, Türkiye proletaryası ve emekçilerinin, Süryani, Laz, Gürcü, Çerkes, Abhaz, Arap, Ermeni, Rum, Çingene ulusal topluluk-larından ezilen halkımızın kaderlerini sımsıkı birleştirmesi zorunluluğuna dikkat çekildi.

Konferans, bugün, sömürgeciliğin militarist güçlerine, yönetici bürokrasisine, iktisadi ve politik kurumlarına karşı, onları Kuzey Kürdistan'da barınamaz hale getir-meye ve söküp atmaya yönelik, askeri savaşım ve kitle şiddeti başta olmak üzere her türlü mücadelenin, ulusal varlığı inkar edilen ve sömürgeci boyunduruk altında tutulan halkımızın ulusal ve toplumsal hakkı ve görevi olduğunu; Kürdistan işçi sınıfının, topraksız ve yoksul köylülüğünün, ulusal özgürlük mücadelesiyle birlikte, kendi sınıfsal ve toplumsal talepleri uğruna mücadeleyi yükseltmesini, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin demokratik ve devrimci mücadelesine ilgisiz kalmamasını; Türkiye'deki Kürt işçi ve emekçilerinin ulusal mücadeleye destek kadar, oradaki sınıf mücadelesine var güçleriyle katılmasını; inkar ve sömürgeciliğin Türk halkında yarattığı zehirli şovenizm hastalığı için en etkili ilacın birleşik mücadele olduğunu vurguladı.

Konferans, MLKP Kürdistan Örgütü'nün, ortaya koyduğu perspektif ve hedefler doğrultusunda bugüne kadar yürüttüğü mücadeleyi daha yüksek azim ve kararlılıkla sürdüreceğini; bir devrimci durumun hüküm sürdüğü Kuzey Kürdistan'da, savaşımın ihtiyaçlarına uygun bir düzey elde etmek için güç ve yeteneklerini tam bir adanmışlık ve feda ruhuyla seferber edeceğini; faşist sömürgeciliğe ve inkara karşı halkımızın devrimci ve ulusal demokratik taleplerini savunan güçlerle eylem ve güç birliği içinde olacağını; ulusal özgürlük savaşımı sürecinde büyük acılar ve ağır bedeller pahasına kan ve canla yaratılmış değerlere saygı ve bağlılıkla hareket edeceğini bir kez daha ilan etti.

Konferans, işgal birlikleri, karakollar, vergi daireleri ve hapishanelerde somutlaşan siyasi ilhakla; yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi yağmalayan, ekonomik ilhak kurumlarıyla; inkar kültürü ve asimilasyon merkezleriyle faşist sömürgeciliğin Kuzey Kürdistan'dan kovulması; kent ve kır işçilerinin, topraksız köylülüğün, yoksulluk ve sefalet içindeki kır ve kent emekçilerinin özgür ve insani bir yaşama kavuşması için, Kürdistan işçi sınıfını, yoksul köylülüğünü, emekçi kadınları, Kuzey Kürdistan gençliğinin ve tüm halkının ulusal özgürlük ve toplumsal kurtuluş bayrağını yükseltmeye; bu uğurda mücadele yürüten MLKP ve Kürdistan Seksiyonu, MLKP Kürdistan Örgütüne kulak vermeye, onu güçlendirmeye ve saflarında sımsıkı kenetlenmeye çağırdı.

Kahrolsun Ulusal İnkar! Kahrolsun Faşist Sömürgecilik!

Bijî Kurdistan'a Azad, Bijî Sosyalîzm!

Yaşasın İşçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birliği!

Yaşasın Devrim!

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

MLKP 1. Kürdistan Konferansı Yapıldı
fc Share on Twitter
 

Partimizin Kürdistan Seksiyonu 4-11 Kasım tarihinde 1. Kürdistan Konferansı'nı gerçekleştirdi. İşlevinin ve partimiz bakımından taşıdığı tarihi önemin bilincindeki Konferans, delegelerin, Kürdistan'daki parti çalışmasını güçlendirme, ulusal özgürlük ve toplumsal kurtuluş kavgasını büyütme istek, azim ve kararlılıklarını ortaya koydu. Parti tarihimiz bakımından bir ilk olan Kürdistan Konferansı, sosyalist yurtsever bir perspektifle ele alındı.

MLKP I. Kürdistan Konferansı, Kuzey parçasından başlayarak, Kürdistan'daki politik durumu, ulusal ve toplumsal gerçekleri; başta PKK olmak üzere farklı nitelikteki ulusal partilerin, grupların duruşlarını ve günümüzdeki misyonlarını; Kürdistan Örgütümüzün 3. Kongre'den günümüze, Kuzey Kürdistan'da yürüttüğü faaliyetleri ve gelecekteki görevlerini tartıştı. Bütün bu konularda bir dizi değerlendirmeler yapıp, kararlar aldı.

Konferansta Kürdistan işçi sınıfının Türkiye işçi sınıfıyla tek bir partide birliğinin ve aynı biçimde başta bölgemiz olmak üzere, tüm dünyada işçilerin ve halkların enternas-yonalist birliği görevinin tarihsel ve siyasal öneminin vurgulandı. Konferansta, diğer şeylerin yanı sıra, ulusal ve toplumsal köleliğin kaynağı olan Türk burjuvazisinin mevcut faşist ve sömürgeci rejiminin yıkılıp, halklar için eşitlik, gönüllü birlik ve ayrılık hakkı nitelikleriyle belirlenen bir İşçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birliği kurulması için, Kürdistan işçi sınıfı ve köylülüğünün, Türkiye proletaryası ve emekçilerinin, Süryani, Laz, Gürcü, Çerkes, Abhaz, Arap, Ermeni, Rum, Çingene ulusal topluluk-larından ezilen halkımızın kaderlerini sımsıkı birleştirmesi zorunluluğuna dikkat çekildi.

Konferans, bugün, sömürgeciliğin militarist güçlerine, yönetici bürokrasisine, iktisadi ve politik kurumlarına karşı, onları Kuzey Kürdistan'da barınamaz hale getir-meye ve söküp atmaya yönelik, askeri savaşım ve kitle şiddeti başta olmak üzere her türlü mücadelenin, ulusal varlığı inkar edilen ve sömürgeci boyunduruk altında tutulan halkımızın ulusal ve toplumsal hakkı ve görevi olduğunu; Kürdistan işçi sınıfının, topraksız ve yoksul köylülüğünün, ulusal özgürlük mücadelesiyle birlikte, kendi sınıfsal ve toplumsal talepleri uğruna mücadeleyi yükseltmesini, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin demokratik ve devrimci mücadelesine ilgisiz kalmamasını; Türkiye'deki Kürt işçi ve emekçilerinin ulusal mücadeleye destek kadar, oradaki sınıf mücadelesine var güçleriyle katılmasını; inkar ve sömürgeciliğin Türk halkında yarattığı zehirli şovenizm hastalığı için en etkili ilacın birleşik mücadele olduğunu vurguladı.

Konferans, MLKP Kürdistan Örgütü'nün, ortaya koyduğu perspektif ve hedefler doğrultusunda bugüne kadar yürüttüğü mücadeleyi daha yüksek azim ve kararlılıkla sürdüreceğini; bir devrimci durumun hüküm sürdüğü Kuzey Kürdistan'da, savaşımın ihtiyaçlarına uygun bir düzey elde etmek için güç ve yeteneklerini tam bir adanmışlık ve feda ruhuyla seferber edeceğini; faşist sömürgeciliğe ve inkara karşı halkımızın devrimci ve ulusal demokratik taleplerini savunan güçlerle eylem ve güç birliği içinde olacağını; ulusal özgürlük savaşımı sürecinde büyük acılar ve ağır bedeller pahasına kan ve canla yaratılmış değerlere saygı ve bağlılıkla hareket edeceğini bir kez daha ilan etti.

Konferans, işgal birlikleri, karakollar, vergi daireleri ve hapishanelerde somutlaşan siyasi ilhakla; yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi yağmalayan, ekonomik ilhak kurumlarıyla; inkar kültürü ve asimilasyon merkezleriyle faşist sömürgeciliğin Kuzey Kürdistan'dan kovulması; kent ve kır işçilerinin, topraksız köylülüğün, yoksulluk ve sefalet içindeki kır ve kent emekçilerinin özgür ve insani bir yaşama kavuşması için, Kürdistan işçi sınıfını, yoksul köylülüğünü, emekçi kadınları, Kuzey Kürdistan gençliğinin ve tüm halkının ulusal özgürlük ve toplumsal kurtuluş bayrağını yükseltmeye; bu uğurda mücadele yürüten MLKP ve Kürdistan Seksiyonu, MLKP Kürdistan Örgütüne kulak vermeye, onu güçlendirmeye ve saflarında sımsıkı kenetlenmeye çağırdı.

Kahrolsun Ulusal İnkar! Kahrolsun Faşist Sömürgecilik!

Bijî Kurdistan'a Azad, Bijî Sosyalîzm!

Yaşasın İşçi-Emekçi Sovyet Cumhuriyetler Birliği!

Yaşasın Devrim!