Bölgesel antiemperyalist mücadeleyi güçlendirmede bir adım daha: Balkan Konferansı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimiz, özellikle emperyalistler arasındaki çelişkilerin gittikçe keskinleştiği bölgelerde, bölgesel düzeyde antiemperyalist güçleri bir araya getirmenin, önümüzde duran görev olduğunu düşünmektedir. Bu birliktelik, pratik mücadele içinde, birlikte antiemperyalist mücadele yürütülerek sağlanabilir ve güçlendirilebilir.

01 Ocak 2008 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 65

Balkan ülkelerinden 6 parti ve örgüt 1-2 Aralık 2007'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Balkan Komünist ve İşçi Partileri 2. Konferansı'nı gerçekleştirdi. Konferansa katılma isteğini dile getiren 4 parti ve örgüt ise, farklı nedenlerden dolayı konferansa katılamadı.
Balkanlarda antiemperyalist mücadeleyi koordine etmenin ilk adımı olarak toplanan Balkan Komünist ve İşçi Partileri 1. Konferansı 2005 yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirilmişti. Konferansta farklı ülkelerden bir araya gelen parti ve örgütler, antiemperyalist mücadelede ortak çalışmayı kararlaştırmışlardı.
Konferansın açılışından sonra Koordinasyon yürütmesi adına sunulan faaliyet raporunda, Balkanlarda siyasal gelişmelere dair ortak açıklamalar, karşılıklı dayanışma faaliyetleri, web sayfası açmak, Atina'da 2006 yılında yapılan 4. Avrupa Sosyal Forumu'na ortak katılım gibi faaliyetlerine rağmen, konferansın henüz mücadelenin ihtiyaçlarına cevap olacak bir koordinasyon yaratamadığı ve siyasal mücadelede ortak bir pratik sergileyemediği tespit edildi. İki gün boyunca yapılan ve bir çok konuyu kapsayan canlı tartışmalar sonunda, konferansı aktifleştirmek ve bölgede antiemperyalist mücadeleyi güçlendirmek için kararlar alındı. Alınan kararlar arasında, değişik ülkelerde farklı konulara dair paneller düzenlenmesi de var. "Şovenizm, Irkçılık ve Antiemperyalist Mücadele" başlığıyla ilk panel, Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Ayrıca üç ayda bir elektronik bir bülten, 2008 yılı içinde kültürel bir festivalin örgütlenmesi ve güncel siyasal gelişmelere ilişkin açıklamalar yapılması da alınan kararlar arasında. Konferansa yeni katılımların sağlanması da gelecek dönem görevleri arasında yer aldı.
Konferansa katılan Bulgaristan'dan Bulgaristan İşçi Partisi - Komünist, 23 Eylül Direniş Hareketi, Sırbistan'dan Emek Partisi, Türkiye/Kuzey Kürdistan'dan Maoist Komünist Partisi ve Marksist Leninist Komünist Parti ve Yunanistan'dan Yunanistan Komünist Örgütü, tek tek ülkelerdeki siyasal durum ve mücadele üzerine sundukları raporların yanı sıra, bütün bölge için güncel önemi olan çok sayıda konuda da tartışmalar yürütüldü. Tartışılan önemli konular arasında yer alan "Kosova'nın bağımsızlığı ve takınılması gereken tutum" konusunda katılımcıların farklı anlayışlara sahip oldukları görüldü. Bölgede ABD üsleri, AB'nin bölgede rolü, Balkanlar'da oldukça yaygın olan ve emperyalistler tarafından sistemli olarak tırmandırılan şovenizm ve ırkçılık, tartışılan temel konular arasındaydı.
Konferans bazı konularda ortak açıklamalar yayınladı. Bunlar arasında, Türk faşist diktatörlüğünün Kürt halkına yönelik saldırısı ve Güney Kürdistan'a yönelik saldırganlığını protesto, Almanya'da tutuklanan ve Türkiye'ye iade edilmek istenen Kemal Kutan ile dayanışma, 10 Eylül tutsaklarıyla dayanışma açıklamaları da yer almaktadır.
İkinci Balkan konferansının gerek hazırlık çalışmasına gerekse de gerçekleştirilmesine aktif olarak katılan partimiz, bu platformu, bölgesel antiemperyalist mücadeleyi koordine ve güçlendirmede önemli bir adım olarak görmektedir. Partimiz, özellikle emperyalistler arasındaki çelişkilerin gittikçe keskinleştiği bölgelerde, bölgesel düzeyde antiemperyalist güçleri bir araya getirmenin, önümüzde duran görev olduğunu düşünmektedir. Bu birliktelik, pratik mücadele içinde, birlikte antiemperyalist mücadele yürütülerek sağlanabilir ve güçlendirilebilir.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Bölgesel antiemperyalist mücadeleyi güçlendirmede bir adım daha: Balkan Konferansı
fc Share on Twitter
 

Partimiz, özellikle emperyalistler arasındaki çelişkilerin gittikçe keskinleştiği bölgelerde, bölgesel düzeyde antiemperyalist güçleri bir araya getirmenin, önümüzde duran görev olduğunu düşünmektedir. Bu birliktelik, pratik mücadele içinde, birlikte antiemperyalist mücadele yürütülerek sağlanabilir ve güçlendirilebilir.

01 Ocak 2008 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 65

Balkan ülkelerinden 6 parti ve örgüt 1-2 Aralık 2007'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Balkan Komünist ve İşçi Partileri 2. Konferansı'nı gerçekleştirdi. Konferansa katılma isteğini dile getiren 4 parti ve örgüt ise, farklı nedenlerden dolayı konferansa katılamadı.
Balkanlarda antiemperyalist mücadeleyi koordine etmenin ilk adımı olarak toplanan Balkan Komünist ve İşçi Partileri 1. Konferansı 2005 yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirilmişti. Konferansta farklı ülkelerden bir araya gelen parti ve örgütler, antiemperyalist mücadelede ortak çalışmayı kararlaştırmışlardı.
Konferansın açılışından sonra Koordinasyon yürütmesi adına sunulan faaliyet raporunda, Balkanlarda siyasal gelişmelere dair ortak açıklamalar, karşılıklı dayanışma faaliyetleri, web sayfası açmak, Atina'da 2006 yılında yapılan 4. Avrupa Sosyal Forumu'na ortak katılım gibi faaliyetlerine rağmen, konferansın henüz mücadelenin ihtiyaçlarına cevap olacak bir koordinasyon yaratamadığı ve siyasal mücadelede ortak bir pratik sergileyemediği tespit edildi. İki gün boyunca yapılan ve bir çok konuyu kapsayan canlı tartışmalar sonunda, konferansı aktifleştirmek ve bölgede antiemperyalist mücadeleyi güçlendirmek için kararlar alındı. Alınan kararlar arasında, değişik ülkelerde farklı konulara dair paneller düzenlenmesi de var. "Şovenizm, Irkçılık ve Antiemperyalist Mücadele" başlığıyla ilk panel, Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Ayrıca üç ayda bir elektronik bir bülten, 2008 yılı içinde kültürel bir festivalin örgütlenmesi ve güncel siyasal gelişmelere ilişkin açıklamalar yapılması da alınan kararlar arasında. Konferansa yeni katılımların sağlanması da gelecek dönem görevleri arasında yer aldı.
Konferansa katılan Bulgaristan'dan Bulgaristan İşçi Partisi - Komünist, 23 Eylül Direniş Hareketi, Sırbistan'dan Emek Partisi, Türkiye/Kuzey Kürdistan'dan Maoist Komünist Partisi ve Marksist Leninist Komünist Parti ve Yunanistan'dan Yunanistan Komünist Örgütü, tek tek ülkelerdeki siyasal durum ve mücadele üzerine sundukları raporların yanı sıra, bütün bölge için güncel önemi olan çok sayıda konuda da tartışmalar yürütüldü. Tartışılan önemli konular arasında yer alan "Kosova'nın bağımsızlığı ve takınılması gereken tutum" konusunda katılımcıların farklı anlayışlara sahip oldukları görüldü. Bölgede ABD üsleri, AB'nin bölgede rolü, Balkanlar'da oldukça yaygın olan ve emperyalistler tarafından sistemli olarak tırmandırılan şovenizm ve ırkçılık, tartışılan temel konular arasındaydı.
Konferans bazı konularda ortak açıklamalar yayınladı. Bunlar arasında, Türk faşist diktatörlüğünün Kürt halkına yönelik saldırısı ve Güney Kürdistan'a yönelik saldırganlığını protesto, Almanya'da tutuklanan ve Türkiye'ye iade edilmek istenen Kemal Kutan ile dayanışma, 10 Eylül tutsaklarıyla dayanışma açıklamaları da yer almaktadır.
İkinci Balkan konferansının gerek hazırlık çalışmasına gerekse de gerçekleştirilmesine aktif olarak katılan partimiz, bu platformu, bölgesel antiemperyalist mücadeleyi koordine ve güçlendirmede önemli bir adım olarak görmektedir. Partimiz, özellikle emperyalistler arasındaki çelişkilerin gittikçe keskinleştiği bölgelerde, bölgesel düzeyde antiemperyalist güçleri bir araya getirmenin, önümüzde duran görev olduğunu düşünmektedir. Bu birliktelik, pratik mücadele içinde, birlikte antiemperyalist mücadele yürütülerek sağlanabilir ve güçlendirilebilir.