Telekom ve Novamed grevlerinde işçiler kazandı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Novamed'de esas olarak kadınların katılımı ve öncülüğünde süren grev, 1. yılında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde bir kadın dayanışması ortaya çıkardı. Novamed Greviyle Dayanışma Kadın Platformu gibi platformların oluşturulması ve Novamed grevini sürdüren kadın işçilerle dayanışma eylemelerinin yapılması, hem direnen işçileri güçlendirdi, hem de sınıf dayanışmasının güzel örneklerini yarattı.

01 Ocak 2008 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 65

Neoliberal saldırıların bir parçası olarak, işçi sınıfına yönelik örgütsüzleştirme ve hak gaspları gibi saldırılar karşısında kimi işkollarında ortaya konan direnişler, işçi sınıfına umut, cesaret ve kararlılık vermektedir. Telekom ve Novamed direnişleri, bu türden direnişlere verilebilecek örneklerdir.

Telekom grevi 44 gün sürdü

Haber-İş sendikası ile Türk Telekom şirketi arasında yürütülen ve 23 bin 400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca, işçiler grev silahına başvurdular. Ekim ayının ortalarında başlayan grev, sendika önderliğinin Türkiye'de estirilen şovenist rüzgara kapılarak grevi zayıflatma çabasına rağmen işçilerin kararlı tutumu ile devam etti. 45 yıl sonra ilk defa greve çıkan Telekom işçisi, "5 gün sonra biter" söylemlerine, patronun sabotajlarına, rüşvetlerine ve taşeron işçi çalıştırmasına; burjuva medyanın kara çalmalarına, polis ve valilerin grev kırıcılığına rağmen, gözaltı ve tutuklama terörüne maruz kalarak dişe dişe bir mücadele yürüttü.
Telekom grevi, emekçi memurlardan üniversite gençliğine, diğer iş kollarında örgütlü işçilerden ilericilere, devrimcilere kadar herkesi etkisi altına aldı. 44 gün süren grev 29 Kasım 2007'de yapılan anlaşma ile kazanımla sonuçlandı. Varılan anlaşma ile ücretlerde ve sosyal haklarda iyileştirmeler sağlanırken, grevin esas kazanımı işçiler için bir okul olmasıydı. İşçiler, birlikte hakları için mücadele ederken, vali, polis, medya gibi devletin çeşitli kurumlarını karşısında gördü, sınıf düşmanını da daha yakından tanıdı.

Novamed'te 447 gün sonra grevci kadınlar kazandı

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oluşturulan serbest bölgeler, sermayenin önündeki engellerin kaldırıldığı ve sömürünün had safhada olduğu alanlar. Bu bölgelerde biri olan Antalya Serbest Bölgesi'nde bulunan Novamed İlaç Fabrikası'nda patronun sendika ile toplu sözleşme masasına oturmaması üzerine, işçiler Eylül 2006'da greve çıkmışlardı. Petrol-İş sendikasında örgütlü olan 80'i kadın 83 işçi, 447 gün boyunca direnişlerini kararlılık ve kadın dayanışmasının coşkusu ile sürdürdü.
Novamed'de esas olarak kadınların katılımı ve öncülüğünde süren grev, 1. yılında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde bir kadın dayanışması ortaya çıkardı. Novamed Greviyle Dayanışma Kadın Platformu gibi platformların oluşturulması ve Novamed grevini sürdüren kadın işçilerle dayanışma eylemelerinin yapılması, hem direnen işçileri güçlendirdi, hem de sınıf dayanışmasının güzel örneklerini yarattı.
17 Aralık'ta yapılan anlaşma ile sonuçlanan grev, kadınların erkek egemen sisteme, kapitalizme karşı bir kazanımı oldu; yol gösterdi.

Marksist Leninist Komünistler, her iki grevin de kararlılıkla devam etmesi ve kazanıma dönüştürülmesi için farklı kesimlerin dayanışmasını örgütlemeye çalıştılar. Grevlere yönelik patron-devlet-medya işbirliğindeki saldırıları boşa çıkarmak ve işçilerin mücadelesini büyütmek için propaganda ve ajitasyon çalışmasının yanı sıra eylemler de gerçekleştirdiler.


 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Telekom ve Novamed grevlerinde işçiler kazandı
fc Share on Twitter
 

Novamed'de esas olarak kadınların katılımı ve öncülüğünde süren grev, 1. yılında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde bir kadın dayanışması ortaya çıkardı. Novamed Greviyle Dayanışma Kadın Platformu gibi platformların oluşturulması ve Novamed grevini sürdüren kadın işçilerle dayanışma eylemelerinin yapılması, hem direnen işçileri güçlendirdi, hem de sınıf dayanışmasının güzel örneklerini yarattı.

01 Ocak 2008 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 65

Neoliberal saldırıların bir parçası olarak, işçi sınıfına yönelik örgütsüzleştirme ve hak gaspları gibi saldırılar karşısında kimi işkollarında ortaya konan direnişler, işçi sınıfına umut, cesaret ve kararlılık vermektedir. Telekom ve Novamed direnişleri, bu türden direnişlere verilebilecek örneklerdir.

Telekom grevi 44 gün sürdü

Haber-İş sendikası ile Türk Telekom şirketi arasında yürütülen ve 23 bin 400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca, işçiler grev silahına başvurdular. Ekim ayının ortalarında başlayan grev, sendika önderliğinin Türkiye'de estirilen şovenist rüzgara kapılarak grevi zayıflatma çabasına rağmen işçilerin kararlı tutumu ile devam etti. 45 yıl sonra ilk defa greve çıkan Telekom işçisi, "5 gün sonra biter" söylemlerine, patronun sabotajlarına, rüşvetlerine ve taşeron işçi çalıştırmasına; burjuva medyanın kara çalmalarına, polis ve valilerin grev kırıcılığına rağmen, gözaltı ve tutuklama terörüne maruz kalarak dişe dişe bir mücadele yürüttü.
Telekom grevi, emekçi memurlardan üniversite gençliğine, diğer iş kollarında örgütlü işçilerden ilericilere, devrimcilere kadar herkesi etkisi altına aldı. 44 gün süren grev 29 Kasım 2007'de yapılan anlaşma ile kazanımla sonuçlandı. Varılan anlaşma ile ücretlerde ve sosyal haklarda iyileştirmeler sağlanırken, grevin esas kazanımı işçiler için bir okul olmasıydı. İşçiler, birlikte hakları için mücadele ederken, vali, polis, medya gibi devletin çeşitli kurumlarını karşısında gördü, sınıf düşmanını da daha yakından tanıdı.

Novamed'te 447 gün sonra grevci kadınlar kazandı

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oluşturulan serbest bölgeler, sermayenin önündeki engellerin kaldırıldığı ve sömürünün had safhada olduğu alanlar. Bu bölgelerde biri olan Antalya Serbest Bölgesi'nde bulunan Novamed İlaç Fabrikası'nda patronun sendika ile toplu sözleşme masasına oturmaması üzerine, işçiler Eylül 2006'da greve çıkmışlardı. Petrol-İş sendikasında örgütlü olan 80'i kadın 83 işçi, 447 gün boyunca direnişlerini kararlılık ve kadın dayanışmasının coşkusu ile sürdürdü.
Novamed'de esas olarak kadınların katılımı ve öncülüğünde süren grev, 1. yılında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde bir kadın dayanışması ortaya çıkardı. Novamed Greviyle Dayanışma Kadın Platformu gibi platformların oluşturulması ve Novamed grevini sürdüren kadın işçilerle dayanışma eylemelerinin yapılması, hem direnen işçileri güçlendirdi, hem de sınıf dayanışmasının güzel örneklerini yarattı.
17 Aralık'ta yapılan anlaşma ile sonuçlanan grev, kadınların erkek egemen sisteme, kapitalizme karşı bir kazanımı oldu; yol gösterdi.

Marksist Leninist Komünistler, her iki grevin de kararlılıkla devam etmesi ve kazanıma dönüştürülmesi için farklı kesimlerin dayanışmasını örgütlemeye çalıştılar. Grevlere yönelik patron-devlet-medya işbirliğindeki saldırıları boşa çıkarmak ve işçilerin mücadelesini büyütmek için propaganda ve ajitasyon çalışmasının yanı sıra eylemler de gerçekleştirdiler.