Avrupa Sosyal Forumu Malmö’de “Başka Bir Dünya” Arayışını Sürdürdü
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

MLKP güçlerinin Malmö'deki ASF için temel şiarları ''Sosyalist bir Avrupa Mümkündür'' oldu. 

 01 Ekim 2008 /Enternasyonal Bülten / Sayı: 74

 

Floransa, Paris, Londra ve Atina'dan sonra bu yıl İsveç'in Malmö kentinde 5.si gerçekleştirilen ASF'de bir araya gelen binlerce insan, başka bir dünya arayışını sürdürdü. 17 Eylül'de açılışı yapılan ASF'de 21 Eylül'e kadar yüzlerce seminer, panel ve atölyenin yanı sıra, çok sayıda kültürel etkinlik ve biri büyük olmak üzere iki de yürüyüş gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerde antimilitarizmden işçi sınıfına saldırılara, çalışma yaşamı ve sendikal mücadeleye, kadın ve insan haklarından çevre sorununa, ırkçılığa karşı mücadeleden ulusal soruna kadar bir dizi konu işlendi. ASF'nin adeta doruk noktasını oluşturan ve 15 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüşte Avrupa'nın hemen her ülkesinden gelen insanların yanı sıra, Asya, Latin Amerika ve Afrika'dan İsveç ve Avrupa'da yaşayan göçmenler de katıldı.
Sendikalardan kitle örgütlerine, çevre örgütlerinden savaş karşıtlarına, tutsaklarla dayanışma örgütlerinden politik partilere kadar sosyal ve siyasal örgütlenmelerin foruma katılması, kadın-erkek, genç-yaşlı, yerli-göçmen her yaştan ve ulustan arayış içinde olan insanın bir araya gelmesi, mevcut sistemi tartışması elbette olumlu bir gelişmedir. Ancak önemli olan başka bir Avrupa veya dünya arayışı içinde olan işçi ve emekçilere alternatif olarak nelerin sunulduğudur.
Daha önceki sosyal forumlarda olduğu gibi bu ASF'de de iki farklı siyasal yaklaşım ve alternatif gündeme geldi. Bunlardan biri, başta ASF örgütlenmesini elinde tutan reformist ve pasifist kesimler başta olmak üzere, Avrupa'da büyük sendikalardan çeşitli NGO'lara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan, işsizlik, yoksulluk, çevre kirlenmesi, ırkçılık gibi sorunların kapitalist-emperyalist sistem içinde çözülebileceğini iddia eden ve böylece reforme edilmiş bir kapitalist sistemi işçi ve emekçilere alternatif olarak sunan anlayıştır. İşçi sınıfının ve emekçilerin sömürüsü üzerine kurulu, yoksulluğun, sefaletin ve savaşların kaynağı olan bu sistemi yıkmayı asla hedeflemeyen, tam tersine savunan bu anlayış, kapitalizme hizmet etmektedir ve kapitalist sistemi "başka bir Avrupa" arayışı içinde olanlara alternatif olarak sunmaktadır.
ASF'de bunun karşısında duran, başka bir Avrupa arayışına "Sosyalist bir Avrupa Mümkündür" sloganıyla yanıt veren, ASF'de tartışılan sorunların kaynağı olan kapitalist sistemi teşhir eden ve alternatif olarak sosyalizmi gösteren, partimizin de temsil ettiği siyasal duruştur. Partimiz, sosyal forumlarda bir araya gelen bu geniş yelpazedeki kitleye emperyalist kapitalist sistemin alternatifinin sosyalizm olduğunu haykırmakta, "Başka bir Avrupa" arayışı ve umuduyla farklı ülkelerden bir araya gelen kitlelerin, emperyalizme ve gericiliğe karşı, antiemperyalizm, devrim, ve sosyalizm temelinde mücadele yürütmeleri gerektiğini belirtmektedir.
MLKP güçlerinin Malmö'deki ASF için temel şiarları ''Sosyalist bir Avrupa Mümkündür'' oldu. Dağıttığımız özel sayıda, katılım sağladığımız panel ve toplantılarda, Malmö sokaklarını süsleyen afişlerimizde ve taşıdığımız pankartta başka bir dünya ve başka bir Avrupa'nın sosyalist bir dünya ve sosyalist bir Avrupa olacağına vurgu yapıldı.
Malmö'deki ASF'de dikkat çeken sorunlardan biri, forum alanının dağınık olması ve katılımcıların zamanının önemli bir kesimini forum alanları arasında geçirmeleriydi. Daha önce Paris'te yapılan ASF'de de yaşanan ve katılımcılar tarafından o zaman da eleştirilen böylesi bir organizasyonun tekrar edilmesi ve organizasyon bozuklukları gelecek ASF'lerde ders çıkarılması gereken yanlar. 20 Eylül'de yapılan ve tüm katılımcıları bir araya getiren yürüyüş, gerek beklenen katılımın belli oranda gerçekleşmesi, gerekse de farklı ülke ve uluslardan katılımcıları bir araya getirmesiyle kitleye coşku ve moral verdi. 2006 Atina sosyal forumunda oluşturulan ve birçok ülkeden komünist ve devrimci güçleri kapsayan Antiemperyalist Alan ise Malmö'de bir bildiri dağıtarak kendini ifade etti, ama alanı aktif olarak oluşturamaması önemli bir eksiklik olarak kaldı.
2010 yılında İstanbul'da yapılacak olan 6. ASF'nin, reformist/pasifist içerikten kurtarılarak devrimci bir atmosfer ve içerikte geçmesi için parti güçlerimiz ellerinden geleni yapacaklardır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Avrupa Sosyal Forumu Malmö’de “Başka Bir Dünya” Arayışını Sürdürdü
fc Share on Twitter
 

MLKP güçlerinin Malmö'deki ASF için temel şiarları ''Sosyalist bir Avrupa Mümkündür'' oldu. 

 01 Ekim 2008 /Enternasyonal Bülten / Sayı: 74

 

Floransa, Paris, Londra ve Atina'dan sonra bu yıl İsveç'in Malmö kentinde 5.si gerçekleştirilen ASF'de bir araya gelen binlerce insan, başka bir dünya arayışını sürdürdü. 17 Eylül'de açılışı yapılan ASF'de 21 Eylül'e kadar yüzlerce seminer, panel ve atölyenin yanı sıra, çok sayıda kültürel etkinlik ve biri büyük olmak üzere iki de yürüyüş gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerde antimilitarizmden işçi sınıfına saldırılara, çalışma yaşamı ve sendikal mücadeleye, kadın ve insan haklarından çevre sorununa, ırkçılığa karşı mücadeleden ulusal soruna kadar bir dizi konu işlendi. ASF'nin adeta doruk noktasını oluşturan ve 15 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüşte Avrupa'nın hemen her ülkesinden gelen insanların yanı sıra, Asya, Latin Amerika ve Afrika'dan İsveç ve Avrupa'da yaşayan göçmenler de katıldı.
Sendikalardan kitle örgütlerine, çevre örgütlerinden savaş karşıtlarına, tutsaklarla dayanışma örgütlerinden politik partilere kadar sosyal ve siyasal örgütlenmelerin foruma katılması, kadın-erkek, genç-yaşlı, yerli-göçmen her yaştan ve ulustan arayış içinde olan insanın bir araya gelmesi, mevcut sistemi tartışması elbette olumlu bir gelişmedir. Ancak önemli olan başka bir Avrupa veya dünya arayışı içinde olan işçi ve emekçilere alternatif olarak nelerin sunulduğudur.
Daha önceki sosyal forumlarda olduğu gibi bu ASF'de de iki farklı siyasal yaklaşım ve alternatif gündeme geldi. Bunlardan biri, başta ASF örgütlenmesini elinde tutan reformist ve pasifist kesimler başta olmak üzere, Avrupa'da büyük sendikalardan çeşitli NGO'lara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan, işsizlik, yoksulluk, çevre kirlenmesi, ırkçılık gibi sorunların kapitalist-emperyalist sistem içinde çözülebileceğini iddia eden ve böylece reforme edilmiş bir kapitalist sistemi işçi ve emekçilere alternatif olarak sunan anlayıştır. İşçi sınıfının ve emekçilerin sömürüsü üzerine kurulu, yoksulluğun, sefaletin ve savaşların kaynağı olan bu sistemi yıkmayı asla hedeflemeyen, tam tersine savunan bu anlayış, kapitalizme hizmet etmektedir ve kapitalist sistemi "başka bir Avrupa" arayışı içinde olanlara alternatif olarak sunmaktadır.
ASF'de bunun karşısında duran, başka bir Avrupa arayışına "Sosyalist bir Avrupa Mümkündür" sloganıyla yanıt veren, ASF'de tartışılan sorunların kaynağı olan kapitalist sistemi teşhir eden ve alternatif olarak sosyalizmi gösteren, partimizin de temsil ettiği siyasal duruştur. Partimiz, sosyal forumlarda bir araya gelen bu geniş yelpazedeki kitleye emperyalist kapitalist sistemin alternatifinin sosyalizm olduğunu haykırmakta, "Başka bir Avrupa" arayışı ve umuduyla farklı ülkelerden bir araya gelen kitlelerin, emperyalizme ve gericiliğe karşı, antiemperyalizm, devrim, ve sosyalizm temelinde mücadele yürütmeleri gerektiğini belirtmektedir.
MLKP güçlerinin Malmö'deki ASF için temel şiarları ''Sosyalist bir Avrupa Mümkündür'' oldu. Dağıttığımız özel sayıda, katılım sağladığımız panel ve toplantılarda, Malmö sokaklarını süsleyen afişlerimizde ve taşıdığımız pankartta başka bir dünya ve başka bir Avrupa'nın sosyalist bir dünya ve sosyalist bir Avrupa olacağına vurgu yapıldı.
Malmö'deki ASF'de dikkat çeken sorunlardan biri, forum alanının dağınık olması ve katılımcıların zamanının önemli bir kesimini forum alanları arasında geçirmeleriydi. Daha önce Paris'te yapılan ASF'de de yaşanan ve katılımcılar tarafından o zaman da eleştirilen böylesi bir organizasyonun tekrar edilmesi ve organizasyon bozuklukları gelecek ASF'lerde ders çıkarılması gereken yanlar. 20 Eylül'de yapılan ve tüm katılımcıları bir araya getiren yürüyüş, gerek beklenen katılımın belli oranda gerçekleşmesi, gerekse de farklı ülke ve uluslardan katılımcıları bir araya getirmesiyle kitleye coşku ve moral verdi. 2006 Atina sosyal forumunda oluşturulan ve birçok ülkeden komünist ve devrimci güçleri kapsayan Antiemperyalist Alan ise Malmö'de bir bildiri dağıtarak kendini ifade etti, ama alanı aktif olarak oluşturamaması önemli bir eksiklik olarak kaldı.
2010 yılında İstanbul'da yapılacak olan 6. ASF'nin, reformist/pasifist içerikten kurtarılarak devrimci bir atmosfer ve içerikte geçmesi için parti güçlerimiz ellerinden geleni yapacaklardır.