Filistin'de intifada, Irak'ta direniş kazanacak
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Kasım ayı, Ortadoğu'da direniş merkezleri olan Irak ve Filistin'de önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Irak'ta kontrolü ele geçiremeyen ve direniş karşısında acizleşen ABD ve diğer emperyalistler, yanlarına işbirlikçi Irak güçlerini de alarak, 8 Kasım'da karadan ve havadan tüm vahşiliğiyle Felluce'ye saldırdı. Direnişçiler ise, sokak sokak, ev ev direndiler. ABD'li haydutların Ebu Garip'lerde ortaya çıkan işkenceci ve katliamcı yüzü, Felleuce'de yaralılara sıkılan kurşunlarda bir kez daha görüldü. Felluce'de emperyalist barbarlığa karşı gösterilen direniş, emperyalist haydutların ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ezilenlerin iradesini teslim alamayacaklarını ve işgalci barbarlığa karşı direnişin meşruluğu mesajını vermektedir. Direniş aynı zamanda tüm dünyayı işgal ve talanla ezmeye çalışan ABD haydutlarına karşı tüm ezilenlere bir direniş çağrısıdır.

ABD, Felluce'nin önemli bir kısmını yerle bir ederek, oraya girebildi, ancak Felluce'ye hakim olabilmiş değil. Ayrıca Felluce'yi işgal etmiş olsada, direniş Musul, Ramadi gibi başka kentlere sıçramış bulunuyor.

Irak ve Filistin direnişleriyle enternasyonal dayanışmayı güçlendirmeyi sürekli gündemlerinde tutan Marksist Leninist Komünistler, Kasım ayı boyunca birçok eylemle Felluce şahsında Irak direnişine sahip çıktılar. Marksist Leninist Komünistler, Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek için ise Kasım ayında özel kampanyalar yürüttüler. Filistin direnişinin soluğunun ülkemize taşınması, Filistin liderlerinden Yaser Arafat'ın ölümüyle, Filistin intifadasının biteceğini umut eden emperyalistlere, siyonistlere ve onlarla uzlaşmaya çalışanlara ülkemizden verilmiş güzel bir yanıt oldu. Eylemlerde, Yaser Arafat'la ve Filistin'le enternasyonal dayanışma yükseltildi.

Felluce'ye ABD saldırısını protesto etmek, Irak direnişiyle, Filistin direnişiyle ve Yaser Arafat'la dayanışmak amacıyla ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerden bazıları şunlar oldu:

ESP (Ezilenlerin Sosyalist Platformu) 10 Kasım günü İstanbul-Kadıköy'de, 11 Kasım günü İzmir ve İzmit'te, 12 kasım günü İstanbul-Kartal'da, 13 Kasım'da İstanbul-Gazi'de ve 16 Kasım günü ise İstanbul-Esenyurt'ta eylemler yaparak, saldırıyı protesto etti ve tüm ezilenleri Felluce'yle dayanışmaya çağırdı. Eylemde "Seninleyiz Felluce", "Direnişe devam, Felluce'ye bin selam", "katil ABD, katil Bush! Felluce'de direniş kazanacak" gibi pankartlar açıldı.

Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu 12 Kasım akşamı yaptığı bir eylemle Arafat şahsında Filistin halkını selamladı.

Malatya'da 20 Kasım günü bir basın açıklaması yapan ESP, Felluce katliamını protesto etti ve Yaser Arafat'ın ölümünden sonra Filistin intifadasını selamladı.

21 Kasım günü Kayseri ESP Filistin'le dayanışma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Filistin halkı ile dayanışma çağrısı yapıldı.

Malatya'da 23 Kasım günü İHD'nin çağrısıyla bir araya gelen parti, DKÖ ve sendikalar Felluce katliamını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 25 Kasım'da yaptıkları basın açıklamasıyla ABD'nin Felluce'deki saldırılarını kınadılar.

Genel-İş Sendikası'nda örgütlü Çayırova Belediyesi işçileri 26 Kasım günü Irak ve Filistin'e destek eylemi yaptılar.

BEKSAV, 26 Kasım günü İstanbul TMMOB'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Leyla Halid, Türkiye'ye gelişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BEKSAV'ın örgütlediği "Filistin'le Dayanışma Haftası"na Trabzonlu gençlerde 27 Kasım'da düzenledikleri bir panelle katıldılar.

28 Kasım'da ESP, Kurtuluş, BDSP, YDG, Partizan ve İdilcan Kültür Merkezi Ankara-Tuzluçayır'da Felluce'yle dayanışmak amacıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Hopa Sanat ve Hayat Temsilciliği 28 Kasım günü "Irak'tan Filistin'e büyük direniş" adlı bir panel düzenledi.

BEKSAV, Filistin'le Dayanışma Haftası düzenledi

BEKSAV (Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı), Filistin halkıyla enternasyonal destek ve dayanışmayı yeniden yükseltmek, intifadayı yaşatmak ve Ortadoğu halklarının direnişini Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının isyanıyla buluşturmak amacıyla 20-30 Kasım tarihleri arasında "Filistin'le Dayanışma Haftası" düzenledi. Dayanışma Haftasının ilk etkinliğini "Taş Duvara Karşı Taş Generaller" adlı bir sempozyumla başlatan BEKSAV, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, İskenderun, Trabzon ve Hopa gibi şehirlerde paneller, geceler, basın toplantıları gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Filistin direnişinde ön plana çıkmış olan kadın savaşçı Leyla Halid*, ve Al Awda Müzik Grubu'da etkinlikler boyunca BEKSAV'ın konuğu oldular ve Filistin'in direnişçi ruhunu etkinliklere taşıdılar. Etkinliklerde konuşan Leyla Halid, Arafat'ın ölümünden sonra da intifadanın devam edeceğini belirtirken, bir Filistinli olarak kendi özgürlüğü ve vatanının özgürlüğü için canını feda etmeye hazır olduğunu vurguladı. "Göç etmek zorunda bırakılan Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi, özgür bir devletin kurulması için gerekli koşulların oluşturulması, Kudüs'ün Filistin toprakları içinde yer alması" gibi Filistin halkının taleplerini de dile getiren Leyla Halid'in etkinliklerdeki konuşması ve Filistin direnişini işleyen Al Awda Müzik Grubu'nun müzik dinletileri dinleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. Al Awda Müzik Grubu, Marksist leninist komünistlerin Kasım şehitler ayının önemini bildiklerini belirterek, şarkılarını Filistin'de Türkiye ve Kürdistan'da şehit düşen devrimcilere adadı.

"İntifada'nın çocukları Türkiye'ye hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılanan Filistinliler, ezilenlerin devrimci şiddetinin meşruluğuna da dikkat çektiler. Etkinliklerde salonları birlikte süsleyen ESP ve Filistin bayrakları, halklarımız arasındaki kardeşlik ve dostluğu simgelemektedir. Filistin direnişini anlatan filmlerin de gösterildiği etkinliklerde BEKSAV adına yapılan konuşmalarda ise, Filistin halkının yarım asrı aşkındır meşru direnişinden vazgeçmediği ve 'İsyan, intifada, serhıldan'ın Mezopotamya sosyalistlerinin yazgısı olduğuna dikkat çekilerek, emperyalistlerin Irak, Afganistan, Filistin şahsında tüm ezilenlere gözdağı vermeye çalıştığı, emperyalist saldırganlığın ezilenlerin direnişi ile karşılaştığı ve bu direnişle yan yana olma çağrısı yapıldı. Konuşmalarda, Filistin bayrağında direnişin, ezilenlerin sosyalist bayrağında ise dünyanın görüldüğü ve Diyarbakır'dan Şam'a, İstanbul'dan Kudüs'e kadar sınırlar ortadan kalkana kadar özgürlük mücadelesinin süreceği vurgulandı. Filistinli El Awda Müzik Grubu ve BEKSAV Müzik Topluluğu etkinliklere katılanları coşturdular.

Enternasyonal dayanışmayı her zaman söylemden çıkarıp pratiğe döken MLKP, yaptığı açıklamalar ve yayınladığı bildirilerle, Filistin ve Irak direnişini selamladı ve direnişe desteğin büyütülmesini istedi. MLKP militanları 12 Kasım'da İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde yaptıkları kahve konuşmalarıyla halkı Felluce direnişine omuz vermeye çağırdı.

* Leyla Halid, Filistin'in sesini dünyaya duyurmak ve İsrail zindanlarındaki yoldaşlarını kurtarmak amacıyla 29 Ağustos 1969'da bir TWA uçağını kaçıran FHKC'nin efsanevi kadın militanı. Leyla Halid, uçak kaçırma eylemiyle, bir kadının askeri alanda da başarılı bir şekilde savaşabileceğini ve özgürleşebileceğini gösterdi.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Filistin'de intifada, Irak'ta direniş kazanacak
fc Share on Twitter
 

Kasım ayı, Ortadoğu'da direniş merkezleri olan Irak ve Filistin'de önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Irak'ta kontrolü ele geçiremeyen ve direniş karşısında acizleşen ABD ve diğer emperyalistler, yanlarına işbirlikçi Irak güçlerini de alarak, 8 Kasım'da karadan ve havadan tüm vahşiliğiyle Felluce'ye saldırdı. Direnişçiler ise, sokak sokak, ev ev direndiler. ABD'li haydutların Ebu Garip'lerde ortaya çıkan işkenceci ve katliamcı yüzü, Felleuce'de yaralılara sıkılan kurşunlarda bir kez daha görüldü. Felluce'de emperyalist barbarlığa karşı gösterilen direniş, emperyalist haydutların ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, ezilenlerin iradesini teslim alamayacaklarını ve işgalci barbarlığa karşı direnişin meşruluğu mesajını vermektedir. Direniş aynı zamanda tüm dünyayı işgal ve talanla ezmeye çalışan ABD haydutlarına karşı tüm ezilenlere bir direniş çağrısıdır.

ABD, Felluce'nin önemli bir kısmını yerle bir ederek, oraya girebildi, ancak Felluce'ye hakim olabilmiş değil. Ayrıca Felluce'yi işgal etmiş olsada, direniş Musul, Ramadi gibi başka kentlere sıçramış bulunuyor.

Irak ve Filistin direnişleriyle enternasyonal dayanışmayı güçlendirmeyi sürekli gündemlerinde tutan Marksist Leninist Komünistler, Kasım ayı boyunca birçok eylemle Felluce şahsında Irak direnişine sahip çıktılar. Marksist Leninist Komünistler, Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek için ise Kasım ayında özel kampanyalar yürüttüler. Filistin direnişinin soluğunun ülkemize taşınması, Filistin liderlerinden Yaser Arafat'ın ölümüyle, Filistin intifadasının biteceğini umut eden emperyalistlere, siyonistlere ve onlarla uzlaşmaya çalışanlara ülkemizden verilmiş güzel bir yanıt oldu. Eylemlerde, Yaser Arafat'la ve Filistin'le enternasyonal dayanışma yükseltildi.

Felluce'ye ABD saldırısını protesto etmek, Irak direnişiyle, Filistin direnişiyle ve Yaser Arafat'la dayanışmak amacıyla ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerden bazıları şunlar oldu:

ESP (Ezilenlerin Sosyalist Platformu) 10 Kasım günü İstanbul-Kadıköy'de, 11 Kasım günü İzmir ve İzmit'te, 12 kasım günü İstanbul-Kartal'da, 13 Kasım'da İstanbul-Gazi'de ve 16 Kasım günü ise İstanbul-Esenyurt'ta eylemler yaparak, saldırıyı protesto etti ve tüm ezilenleri Felluce'yle dayanışmaya çağırdı. Eylemde "Seninleyiz Felluce", "Direnişe devam, Felluce'ye bin selam", "katil ABD, katil Bush! Felluce'de direniş kazanacak" gibi pankartlar açıldı.

Irak'ta İşgale Hayır Koordinasyonu 12 Kasım akşamı yaptığı bir eylemle Arafat şahsında Filistin halkını selamladı.

Malatya'da 20 Kasım günü bir basın açıklaması yapan ESP, Felluce katliamını protesto etti ve Yaser Arafat'ın ölümünden sonra Filistin intifadasını selamladı.

21 Kasım günü Kayseri ESP Filistin'le dayanışma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Filistin halkı ile dayanışma çağrısı yapıldı.

Malatya'da 23 Kasım günü İHD'nin çağrısıyla bir araya gelen parti, DKÖ ve sendikalar Felluce katliamını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 25 Kasım'da yaptıkları basın açıklamasıyla ABD'nin Felluce'deki saldırılarını kınadılar.

Genel-İş Sendikası'nda örgütlü Çayırova Belediyesi işçileri 26 Kasım günü Irak ve Filistin'e destek eylemi yaptılar.

BEKSAV, 26 Kasım günü İstanbul TMMOB'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Leyla Halid, Türkiye'ye gelişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BEKSAV'ın örgütlediği "Filistin'le Dayanışma Haftası"na Trabzonlu gençlerde 27 Kasım'da düzenledikleri bir panelle katıldılar.

28 Kasım'da ESP, Kurtuluş, BDSP, YDG, Partizan ve İdilcan Kültür Merkezi Ankara-Tuzluçayır'da Felluce'yle dayanışmak amacıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Hopa Sanat ve Hayat Temsilciliği 28 Kasım günü "Irak'tan Filistin'e büyük direniş" adlı bir panel düzenledi.

BEKSAV, Filistin'le Dayanışma Haftası düzenledi

BEKSAV (Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı), Filistin halkıyla enternasyonal destek ve dayanışmayı yeniden yükseltmek, intifadayı yaşatmak ve Ortadoğu halklarının direnişini Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının isyanıyla buluşturmak amacıyla 20-30 Kasım tarihleri arasında "Filistin'le Dayanışma Haftası" düzenledi. Dayanışma Haftasının ilk etkinliğini "Taş Duvara Karşı Taş Generaller" adlı bir sempozyumla başlatan BEKSAV, Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, İskenderun, Trabzon ve Hopa gibi şehirlerde paneller, geceler, basın toplantıları gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Filistin direnişinde ön plana çıkmış olan kadın savaşçı Leyla Halid*, ve Al Awda Müzik Grubu'da etkinlikler boyunca BEKSAV'ın konuğu oldular ve Filistin'in direnişçi ruhunu etkinliklere taşıdılar. Etkinliklerde konuşan Leyla Halid, Arafat'ın ölümünden sonra da intifadanın devam edeceğini belirtirken, bir Filistinli olarak kendi özgürlüğü ve vatanının özgürlüğü için canını feda etmeye hazır olduğunu vurguladı. "Göç etmek zorunda bırakılan Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi, özgür bir devletin kurulması için gerekli koşulların oluşturulması, Kudüs'ün Filistin toprakları içinde yer alması" gibi Filistin halkının taleplerini de dile getiren Leyla Halid'in etkinliklerdeki konuşması ve Filistin direnişini işleyen Al Awda Müzik Grubu'nun müzik dinletileri dinleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. Al Awda Müzik Grubu, Marksist leninist komünistlerin Kasım şehitler ayının önemini bildiklerini belirterek, şarkılarını Filistin'de Türkiye ve Kürdistan'da şehit düşen devrimcilere adadı.

"İntifada'nın çocukları Türkiye'ye hoş geldiniz" pankartlarıyla karşılanan Filistinliler, ezilenlerin devrimci şiddetinin meşruluğuna da dikkat çektiler. Etkinliklerde salonları birlikte süsleyen ESP ve Filistin bayrakları, halklarımız arasındaki kardeşlik ve dostluğu simgelemektedir. Filistin direnişini anlatan filmlerin de gösterildiği etkinliklerde BEKSAV adına yapılan konuşmalarda ise, Filistin halkının yarım asrı aşkındır meşru direnişinden vazgeçmediği ve 'İsyan, intifada, serhıldan'ın Mezopotamya sosyalistlerinin yazgısı olduğuna dikkat çekilerek, emperyalistlerin Irak, Afganistan, Filistin şahsında tüm ezilenlere gözdağı vermeye çalıştığı, emperyalist saldırganlığın ezilenlerin direnişi ile karşılaştığı ve bu direnişle yan yana olma çağrısı yapıldı. Konuşmalarda, Filistin bayrağında direnişin, ezilenlerin sosyalist bayrağında ise dünyanın görüldüğü ve Diyarbakır'dan Şam'a, İstanbul'dan Kudüs'e kadar sınırlar ortadan kalkana kadar özgürlük mücadelesinin süreceği vurgulandı. Filistinli El Awda Müzik Grubu ve BEKSAV Müzik Topluluğu etkinliklere katılanları coşturdular.

Enternasyonal dayanışmayı her zaman söylemden çıkarıp pratiğe döken MLKP, yaptığı açıklamalar ve yayınladığı bildirilerle, Filistin ve Irak direnişini selamladı ve direnişe desteğin büyütülmesini istedi. MLKP militanları 12 Kasım'da İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde yaptıkları kahve konuşmalarıyla halkı Felluce direnişine omuz vermeye çağırdı.

* Leyla Halid, Filistin'in sesini dünyaya duyurmak ve İsrail zindanlarındaki yoldaşlarını kurtarmak amacıyla 29 Ağustos 1969'da bir TWA uçağını kaçıran FHKC'nin efsanevi kadın militanı. Leyla Halid, uçak kaçırma eylemiyle, bir kadının askeri alanda da başarılı bir şekilde savaşabileceğini ve özgürleşebileceğini gösterdi.