Her yerden dayanışma
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Tüm dünyadan devrimciler, 4. Kongresini başarıyla toplayan ve güçlerini kararlı bir şekilde 15. kuruluş yıldönümünde yeni atılımlar için örgütleyen partimiz MLKP'nin faşist Türk rejimine karşı zaferini selam ve mesajlarla kutladılar. 

01 Ekim 2009 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 86  

Partimiz MLKP'nin Türkiye/ Kuzey Kürdistan'da başarılı bir şekilde 4. Kongresini gerçekleştirme coşkusunun yanı sıra, partimiz militanları tarafından 15. kuruluş yılıyla ilgili sayısız kutlama gerçekleştirildi. Uluslararası devrimci hareket de bu devrimci mutluluğu bizimle paylaştı. Tüm dünyadan devrimciler, 4. Kongresini başarıyla toplayan ve güçlerini kararlı bir şekilde 15. kuruluş yıldönümünde yeni atılımlar için örgütleyen partimiz MLKP'nin faşist Türk rejimine karşı zaferini selam ve mesajlarla kutladılar. Uluslar arası alanda dostlarımız, Hırvatistan'ın Zagreb kentindeki Türk konsolosluğunun duvarına partimizin ismini yazmak gibi değişik eylemler örgütlediler. Şimdiye kadar İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Uruguay, Rusya, Katalonya, Romanya, Peru, Lübnan, Kanada, İspanya, Hırvatistan, Azerbaycan, Avusturya, Almanya, Arnavut, Arjantin, Fransa ve Filistin'den siper yoldaşlarımızdan gelen mesajlarda, partimizin sınıf düşmanının sayısız saldırısına karşı sıkı ve kararlı duruşu, devrim ve sosyalizme ilerlemedeki kırılmaz iradesine dikkat çekildi. Tüm dünyadan devrimciler, Eylül 2006'da da faşist rejimin partimize karşı saldırılarında ve daha sonra da Türkiye / Kuzey Kürdistan'ın işçi sınıfının öncüsünün yalnız olmadığını gösterdiler. Partimiz, bütün bu saldırılara karşı proleter enternasyonalizmin desteği ile mücadelesini sürdürdü.
Bunun ötesinde, partimizin anti komünist saldırılarla dolu olan bir süreçte, 1994'deki kuruluşunun uluslararası komünist hareket için oynadığı özel rol, birlik sürecinde ve 15 yıllık devrimci mücadelesinde elde edilen zengin tecrübeler Bulgaristan'dan 23 Eylül Direniş Hareketi ve Azerbaycan Komünist Parti Yeni Nesil tarafından ön plana çıkarıldı ve Kızıl Eylem (Hırvatistan) tarafından şöyle formüle edildi: "Bu zor dönemde, 1994'te MLKP doğdu ve 15 yıllık tarihinde faşist rejimin vahşi saldırılarına rağmen, dünyadaki en önemli devrimci hareketlerden biri oldu. MLKP, gerçekten kendi ülkelerinde devrimci proleter hareketini yeniden yaratmayı deneyenler için gerçek bir komünist partinin parlayan bir örneğidir."
Hindistan Sosyalist Birlik Merkezi (SUCI)‘den Hintli siper yoldaşlarımız da gönderdikleri mesajda emperyalizme karşı uluslararası birliğe özel değer biçtiklerini şöyle belirttiler: "Sizinle yan yana emperyalist katliama karşı mücadele için değişik ülkelerde geniş tabanlı cepheler ihtiyacının altını çizebilir ve emperyalizme karşı dünya çapında güçlü bir hareketin ortaya çıkması için bu hareketlerin dünya çapında koordinasyonu için çaba gösterebiliriz. Umuyoruz ki uluslararası komünist hareket açısından büyük önem taşıyan bu konular partinizin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde de gündemde olacaktır. Arnavutluk'tan partimiz ve şehitlerimiz "Parti tarafından yönetilen, geniş kitlelerin bağrından yükselen ve halkın davası uğruna sınıf mücadelesinde yaşamlarını feda eden şehitlere saygılarını ifade ediyor" denerek eski partizan ve Arnavut komünisti Necmiye Hoca ve Arnavutluk Emek Partisi (yeniden kuruluş) tarafından selamlandı.
Arjantin Devrimci Komünist Partisi (PCR) partimizin 15. kuruluşuyla ilgili mesajında, burjuvazinin işçi kitlelerine ekonomik krizin faturasını ödetmeye çalışıp ve sorunun emperyalist kapitalist sistemin ta kendisi olduğunu ön plana çıkararak sıcak ve kardeşçe selamlarını şu sözlerle iletti: "Bu yıldönümünüzde size mücadelenizde büyük başarılar diliyoruz ve devrim ve halklarımızın özgürlüğü yolunda birlikte ilerlemeye devam etmeyi umut ediyoruz."
Yunanistan Komünist Örgütü (KOE) 4. Kongremizi kardeşçe selamlayarak şöyle dedi: "Ancak MLKP bu darbelere sadece ifade edilemez cesaret ve fedakarlıkla değil, aynı zamanda somut koşulları doğru ve somut tahlil etme, kendisini ona göre ayarlama ve mücadelenin ve direnişin yeni alanlarını yaratma yeteneği ile karşı koydu. MLKP, bu yolda bölgemizde ve daha uzaklarda mücadele eden bütün devrimcilerin önemli bir dostu oldu ve kararlı bir biçimde Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve daha geniş bölgelerdeki halkçı mücadelelerin gerekli koordinasyonuna katkıda bulunuyor. Bu ilişkiler tüm devrimci hareket ve bütün halklarımız için faydalıdır. Bundan dolayı Yunanistan Komünist Örgütü MLKP ile aynı kampta mücadele etmekten gurur duyuyor ve güçlerimiz arasındaki kardeşçe ilişkileri daha da geliştirmeye söz veriyoruz."

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Her yerden dayanışma
fc Share on Twitter
 

Tüm dünyadan devrimciler, 4. Kongresini başarıyla toplayan ve güçlerini kararlı bir şekilde 15. kuruluş yıldönümünde yeni atılımlar için örgütleyen partimiz MLKP'nin faşist Türk rejimine karşı zaferini selam ve mesajlarla kutladılar. 

01 Ekim 2009 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 86  

Partimiz MLKP'nin Türkiye/ Kuzey Kürdistan'da başarılı bir şekilde 4. Kongresini gerçekleştirme coşkusunun yanı sıra, partimiz militanları tarafından 15. kuruluş yılıyla ilgili sayısız kutlama gerçekleştirildi. Uluslararası devrimci hareket de bu devrimci mutluluğu bizimle paylaştı. Tüm dünyadan devrimciler, 4. Kongresini başarıyla toplayan ve güçlerini kararlı bir şekilde 15. kuruluş yıldönümünde yeni atılımlar için örgütleyen partimiz MLKP'nin faşist Türk rejimine karşı zaferini selam ve mesajlarla kutladılar. Uluslar arası alanda dostlarımız, Hırvatistan'ın Zagreb kentindeki Türk konsolosluğunun duvarına partimizin ismini yazmak gibi değişik eylemler örgütlediler. Şimdiye kadar İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Uruguay, Rusya, Katalonya, Romanya, Peru, Lübnan, Kanada, İspanya, Hırvatistan, Azerbaycan, Avusturya, Almanya, Arnavut, Arjantin, Fransa ve Filistin'den siper yoldaşlarımızdan gelen mesajlarda, partimizin sınıf düşmanının sayısız saldırısına karşı sıkı ve kararlı duruşu, devrim ve sosyalizme ilerlemedeki kırılmaz iradesine dikkat çekildi. Tüm dünyadan devrimciler, Eylül 2006'da da faşist rejimin partimize karşı saldırılarında ve daha sonra da Türkiye / Kuzey Kürdistan'ın işçi sınıfının öncüsünün yalnız olmadığını gösterdiler. Partimiz, bütün bu saldırılara karşı proleter enternasyonalizmin desteği ile mücadelesini sürdürdü.
Bunun ötesinde, partimizin anti komünist saldırılarla dolu olan bir süreçte, 1994'deki kuruluşunun uluslararası komünist hareket için oynadığı özel rol, birlik sürecinde ve 15 yıllık devrimci mücadelesinde elde edilen zengin tecrübeler Bulgaristan'dan 23 Eylül Direniş Hareketi ve Azerbaycan Komünist Parti Yeni Nesil tarafından ön plana çıkarıldı ve Kızıl Eylem (Hırvatistan) tarafından şöyle formüle edildi: "Bu zor dönemde, 1994'te MLKP doğdu ve 15 yıllık tarihinde faşist rejimin vahşi saldırılarına rağmen, dünyadaki en önemli devrimci hareketlerden biri oldu. MLKP, gerçekten kendi ülkelerinde devrimci proleter hareketini yeniden yaratmayı deneyenler için gerçek bir komünist partinin parlayan bir örneğidir."
Hindistan Sosyalist Birlik Merkezi (SUCI)‘den Hintli siper yoldaşlarımız da gönderdikleri mesajda emperyalizme karşı uluslararası birliğe özel değer biçtiklerini şöyle belirttiler: "Sizinle yan yana emperyalist katliama karşı mücadele için değişik ülkelerde geniş tabanlı cepheler ihtiyacının altını çizebilir ve emperyalizme karşı dünya çapında güçlü bir hareketin ortaya çıkması için bu hareketlerin dünya çapında koordinasyonu için çaba gösterebiliriz. Umuyoruz ki uluslararası komünist hareket açısından büyük önem taşıyan bu konular partinizin kuruluş yıldönümü etkinliklerinde de gündemde olacaktır. Arnavutluk'tan partimiz ve şehitlerimiz "Parti tarafından yönetilen, geniş kitlelerin bağrından yükselen ve halkın davası uğruna sınıf mücadelesinde yaşamlarını feda eden şehitlere saygılarını ifade ediyor" denerek eski partizan ve Arnavut komünisti Necmiye Hoca ve Arnavutluk Emek Partisi (yeniden kuruluş) tarafından selamlandı.
Arjantin Devrimci Komünist Partisi (PCR) partimizin 15. kuruluşuyla ilgili mesajında, burjuvazinin işçi kitlelerine ekonomik krizin faturasını ödetmeye çalışıp ve sorunun emperyalist kapitalist sistemin ta kendisi olduğunu ön plana çıkararak sıcak ve kardeşçe selamlarını şu sözlerle iletti: "Bu yıldönümünüzde size mücadelenizde büyük başarılar diliyoruz ve devrim ve halklarımızın özgürlüğü yolunda birlikte ilerlemeye devam etmeyi umut ediyoruz."
Yunanistan Komünist Örgütü (KOE) 4. Kongremizi kardeşçe selamlayarak şöyle dedi: "Ancak MLKP bu darbelere sadece ifade edilemez cesaret ve fedakarlıkla değil, aynı zamanda somut koşulları doğru ve somut tahlil etme, kendisini ona göre ayarlama ve mücadelenin ve direnişin yeni alanlarını yaratma yeteneği ile karşı koydu. MLKP, bu yolda bölgemizde ve daha uzaklarda mücadele eden bütün devrimcilerin önemli bir dostu oldu ve kararlı bir biçimde Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve daha geniş bölgelerdeki halkçı mücadelelerin gerekli koordinasyonuna katkıda bulunuyor. Bu ilişkiler tüm devrimci hareket ve bütün halklarımız için faydalıdır. Bundan dolayı Yunanistan Komünist Örgütü MLKP ile aynı kampta mücadele etmekten gurur duyuyor ve güçlerimiz arasındaki kardeşçe ilişkileri daha da geliştirmeye söz veriyoruz."