ASF’de Antiemperyalist Ağ pratiği
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Berlin'de gerçekleşen hazırlık toplantısının en özgün ve önemli sonuçlarından biri ise Antiemperyalist Ağ'ın kurulmasıydı.

 

01 Mart 2010 /Enternasyonal Bülten / Sayı: 91  

6. Avrupa Sosyal Forumu bu yıl 1-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Reformist ve pasifist önderliğinin Avrupa çapında kendiliğinden kitle hareketince dahi çoktan aşılmış olması temelinde ciddi bir tıkanma yaşayan, son olarak 2008'de Malmö'de gerçekleşen 5. ASF ile bu gerçekliği gözler önüne serilen ASF'nin, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki devrimci siyasal atmosfer ve Türk burjuva devletinin baskılarından duyulan kaygıya rağmen İstanbul'da yapılmasının kabul görmesi, ASF'ye taze kan ve enerji taşıma ihtiyacının bir göstergesi. 6. ASF'nin İstanbul'da yapılması, sosyal forumlar gibi, başka bir dünya arayışı içindeki onbinlerce işçi ve emekçiyi buluşturan bir alana enternasyonalist devrimci müdahale için de ciddi olanaklar sunuyor. Partimiz MLKP, 6. ASF'ye bu perspektifle yaklaşıyor.
Son olarak 29-31 Ocak 2010‘da Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan ASF Hazırlık Toplantısı'nda değişik ülkelerden bir araya gelen çeşitli kurum temsilcileri ve bireyler 6. ASF'nin konuları ve örgütlenmesi hakkında üç gün boyunca tartışmalar yürüttüler.
Çevre ve İklim, Emek ve Küreselleşme, Göçmenlik, Baskıya Karşı Mücadele ve Antiemperyalist Mücadele gibi başlıklar altında çeşitli ağ toplantılarının yapıldığı Hazırlık Toplantısı'nda önemli tartışma konularından biri de ASF'ye çeşitli ülkelerden kitle katılımını yükseltmenin yollarıydı. Bu amaçla bir grup oluşturuldu. Yine Türkiye Sosyal Forumu'ndan temsilciler katılımcıları hazırlıklar bakımından bilgilendirdi. Programın ise Mayıs ayında Türkiye'de yapılacak olan hazırlık toplantısına netleştirilmesine karar verildi.
Berlin'de gerçekleşen hazırlık toplantısının en özgün ve önemli sonuçlarından biri ise Antiemperyalist Ağ'ın kurulmasıydı. Türkiye, Kürdistan, Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan devrimci ve antiemperyalist örgütlerin katılımıyla oluşturulan Antiemperyalist Ağ, 2006 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 4. ASF'de oluşturulan ve ASF'ye devrimci müdahalenin etkin bir aracına dönüştürülen "Antiemperyalist Alan"ın bir devamı niteliğini taşıyor. ASF bünyesinde antiemperyalist, antikapitalist ve antisömürgeci temelde mücadele edeceklerini belirten Antiemperyalist Ağ bileşenleri, ana mücadele hatları ve perspektiflerinin kaleme alındığı bir metin hazırlayarak genel toplantıya sundular.
Metinde ana mücadele hatları olarak belirlenen noktalar şunlar:
- Dünya çapında antiemperyalist ve antikapitalist direnişleri teşvik etmek (Ezilen halkların direnişleri, sınıf temelli ve halkçı direnişler) ve ASF süreci içinde bu gündemleri vurgulamak,
- Kapitalizmin dünya krizi koşullarında gelişen işçi sınıfı ve emekçi halk mücadelelerinin deneyimlerini ve devrimci alternatifleri tartışmak,
- Değişik ülkelerden hareketler arasında enternasyonalist bir antiemperyalist mücadele birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
- Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika, Latin Amerika ve diğer ülkelerden antiemperyalist hareketlerin İstanbul ASF'ye katılımını teşvik etmek,
- İstanbul ASF'nin parçası olarak bir Antiemperyalist Asamble toplayarak, bölgemizdeki ve dünyadaki antiemperyalist, antikapitalist, antifaşist ve antisömürgeci mücadelelerin öznelerini bir araya getirmek.
Antiemperyalist Ağ bileşenleri ortak mücadele perspektiflerinin yanı sıra dünyadaki güncel siyasal gelişmeler hakkında politik mesajlar vermeyi de unutmadı. Türkiye ve Kürdistan'da BDP'li siyasetçilerin tutuklanması, taş atan çocuklar olarak anılan Kürt çocuklarının yıllarca ceza alması, ilerici ve devrimcilere yönelik baskılar, linç saldırıları kınandı. TEKEL işçilerinin direnişi selamlandı. Hindistan hükümeti tarafından emekçi halkın direnişlerine karşı geliştirilen saldırılar kınandı. İtalya'da Berlusconi hükümetinin göçmenlere ve solculara yönelik ırkçı ve ayrımcı politikaları mahkum edildi. Antiemperyalist Ağ, bağımsızlıkları uğruna mücadele eden Bask, Batı Sahara, Tamil Eelam, Filistin, Irak ve Kürdistan halkının onurlu mücadelelerini selamlayıp halklar üzerindeki baskıları kınadı.
Yunanistan'da gerçekleşen 4. ASF'deki Antiemperyalist Alan örneği bu dönemde önemli bir etki ve antiemperyalist güçlerin ASF'ye ortak müdahalesinin önemini gözler önüne sermişti. Bu nedenle İstanbul ASF'ye Antiemperyalist Ağ çerçevesinde katılmak, bu güçler arasındaki birliği sağlamak için ciddi olanaklar yaratacak, birleşik mücadeleyi güçlendirecektir. Antiemperyalist Ağ'ın kuruluşu, Avrupa'daki ilerici, devrimci ve antiemperyalist güçler için İstanbul'da buluşacak onbinlerce işçi ve emekçiye devrim ve sosyalizm fikrini taşıma, emperyalist savaş ve işgallere karşı ortak mücadelenin sorunları tartışma, enternasyonal eylem birliğini güçlendirme açısından fırsat sunmaktadır.


 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

ASF’de Antiemperyalist Ağ pratiği
fc Share on Twitter
 

Berlin'de gerçekleşen hazırlık toplantısının en özgün ve önemli sonuçlarından biri ise Antiemperyalist Ağ'ın kurulmasıydı.

 

01 Mart 2010 /Enternasyonal Bülten / Sayı: 91  

6. Avrupa Sosyal Forumu bu yıl 1-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Reformist ve pasifist önderliğinin Avrupa çapında kendiliğinden kitle hareketince dahi çoktan aşılmış olması temelinde ciddi bir tıkanma yaşayan, son olarak 2008'de Malmö'de gerçekleşen 5. ASF ile bu gerçekliği gözler önüne serilen ASF'nin, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki devrimci siyasal atmosfer ve Türk burjuva devletinin baskılarından duyulan kaygıya rağmen İstanbul'da yapılmasının kabul görmesi, ASF'ye taze kan ve enerji taşıma ihtiyacının bir göstergesi. 6. ASF'nin İstanbul'da yapılması, sosyal forumlar gibi, başka bir dünya arayışı içindeki onbinlerce işçi ve emekçiyi buluşturan bir alana enternasyonalist devrimci müdahale için de ciddi olanaklar sunuyor. Partimiz MLKP, 6. ASF'ye bu perspektifle yaklaşıyor.
Son olarak 29-31 Ocak 2010‘da Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan ASF Hazırlık Toplantısı'nda değişik ülkelerden bir araya gelen çeşitli kurum temsilcileri ve bireyler 6. ASF'nin konuları ve örgütlenmesi hakkında üç gün boyunca tartışmalar yürüttüler.
Çevre ve İklim, Emek ve Küreselleşme, Göçmenlik, Baskıya Karşı Mücadele ve Antiemperyalist Mücadele gibi başlıklar altında çeşitli ağ toplantılarının yapıldığı Hazırlık Toplantısı'nda önemli tartışma konularından biri de ASF'ye çeşitli ülkelerden kitle katılımını yükseltmenin yollarıydı. Bu amaçla bir grup oluşturuldu. Yine Türkiye Sosyal Forumu'ndan temsilciler katılımcıları hazırlıklar bakımından bilgilendirdi. Programın ise Mayıs ayında Türkiye'de yapılacak olan hazırlık toplantısına netleştirilmesine karar verildi.
Berlin'de gerçekleşen hazırlık toplantısının en özgün ve önemli sonuçlarından biri ise Antiemperyalist Ağ'ın kurulmasıydı. Türkiye, Kürdistan, Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan devrimci ve antiemperyalist örgütlerin katılımıyla oluşturulan Antiemperyalist Ağ, 2006 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 4. ASF'de oluşturulan ve ASF'ye devrimci müdahalenin etkin bir aracına dönüştürülen "Antiemperyalist Alan"ın bir devamı niteliğini taşıyor. ASF bünyesinde antiemperyalist, antikapitalist ve antisömürgeci temelde mücadele edeceklerini belirten Antiemperyalist Ağ bileşenleri, ana mücadele hatları ve perspektiflerinin kaleme alındığı bir metin hazırlayarak genel toplantıya sundular.
Metinde ana mücadele hatları olarak belirlenen noktalar şunlar:
- Dünya çapında antiemperyalist ve antikapitalist direnişleri teşvik etmek (Ezilen halkların direnişleri, sınıf temelli ve halkçı direnişler) ve ASF süreci içinde bu gündemleri vurgulamak,
- Kapitalizmin dünya krizi koşullarında gelişen işçi sınıfı ve emekçi halk mücadelelerinin deneyimlerini ve devrimci alternatifleri tartışmak,
- Değişik ülkelerden hareketler arasında enternasyonalist bir antiemperyalist mücadele birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
- Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika, Latin Amerika ve diğer ülkelerden antiemperyalist hareketlerin İstanbul ASF'ye katılımını teşvik etmek,
- İstanbul ASF'nin parçası olarak bir Antiemperyalist Asamble toplayarak, bölgemizdeki ve dünyadaki antiemperyalist, antikapitalist, antifaşist ve antisömürgeci mücadelelerin öznelerini bir araya getirmek.
Antiemperyalist Ağ bileşenleri ortak mücadele perspektiflerinin yanı sıra dünyadaki güncel siyasal gelişmeler hakkında politik mesajlar vermeyi de unutmadı. Türkiye ve Kürdistan'da BDP'li siyasetçilerin tutuklanması, taş atan çocuklar olarak anılan Kürt çocuklarının yıllarca ceza alması, ilerici ve devrimcilere yönelik baskılar, linç saldırıları kınandı. TEKEL işçilerinin direnişi selamlandı. Hindistan hükümeti tarafından emekçi halkın direnişlerine karşı geliştirilen saldırılar kınandı. İtalya'da Berlusconi hükümetinin göçmenlere ve solculara yönelik ırkçı ve ayrımcı politikaları mahkum edildi. Antiemperyalist Ağ, bağımsızlıkları uğruna mücadele eden Bask, Batı Sahara, Tamil Eelam, Filistin, Irak ve Kürdistan halkının onurlu mücadelelerini selamlayıp halklar üzerindeki baskıları kınadı.
Yunanistan'da gerçekleşen 4. ASF'deki Antiemperyalist Alan örneği bu dönemde önemli bir etki ve antiemperyalist güçlerin ASF'ye ortak müdahalesinin önemini gözler önüne sermişti. Bu nedenle İstanbul ASF'ye Antiemperyalist Ağ çerçevesinde katılmak, bu güçler arasındaki birliği sağlamak için ciddi olanaklar yaratacak, birleşik mücadeleyi güçlendirecektir. Antiemperyalist Ağ'ın kuruluşu, Avrupa'daki ilerici, devrimci ve antiemperyalist güçler için İstanbul'da buluşacak onbinlerce işçi ve emekçiye devrim ve sosyalizm fikrini taşıma, emperyalist savaş ve işgallere karşı ortak mücadelenin sorunları tartışma, enternasyonal eylem birliğini güçlendirme açısından fırsat sunmaktadır.