Sosyalizm Günceldir
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Kapitalizmin yaşamın her alanında insanlığa vereceği bir şey kalmamıştır. İnsanların arayış içinde olmaları ve kapitalizmin alternatifi sosyalizmdir giderek daha yoğun bir biçimde dillendirmeleri nedensiz değildir. Yaşamın bizzat kendisi artık sosyalizmin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

 

 01 Kasım 2010 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 99

Son 5-10 yıldan bu yana uluslararası alanda en çok dillendirilen sloganlardan birisi de „başka bir dünya mümkündür". Başka bir dünyadan kastedilen de sosyalizmdir. Bunun ötesinde yaşanmakta olan ekonomik kriz de insanları daha yoğun bir arayışa yönlendirmiştir. Dünya ekonomisini kasıp kavuran ekonomik kriz, kapitalizmin insanlığa vereceği hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha göstermiştir. Dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi yığınlar, işsizliğin, yoksulluğun kaynağının kapitalizm olduğunu görüyorlar; bir taraftan trilyonlarla ifade edilen varlıklar bir avuç uluslararası tekelde toplanırken, milyarlarca insan da günde 1-2 dolarla geçinmek zorunda bırakılmaktadır. Kapitalizm açlık ve yoksulluk demektir.
Ekonomik krizin etkisinin ötesinde gelişen teknoloji ve bu teknolojinin üretimde kullanılması dünya çapında milyonlarca işçinin sokağa atılmasına neden olmaktadır. Günümüzde kapitalizm kitlesel kronik işsizlik demektir.
Krizin üstesinden gelme bahanesiyle hazırlanan ekonomiyi teşvik paketleri ve bunun için harcanan trilyonlarca dolar sonuç vermemiş, ekonomi krizden çıkmamış, ama başta ABD olmak üzere birçok ülkede batan, iflas eden banklar ve fabrikalar devletleştirilerek kurtarılmış ve yükü de işçi sınıfı ve emekçi yığınların sırtına yüklenmiştir. Kapitalist devlet, sermayesini kurtarırken, borçları, harcamaları sosyalleştirmiştir.
Kriz koşulları, 15-20 seneden bu yana bahsedilen "küreselleşme demokrasidir, iştir, barıştır" söyleminin kaba bir demagoji olduğunu göstermiştir. Özellikle yaşanmakta olan ekonomik kriz emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerin ne denli derinleştiğini ve kapsamlaştığını göstermiştir. Dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi yığınlar, kapitalizmin barış değil savaş olduğunu; demokrasi değil gericilik olduğunu, işgal olduğunu görüyorlar.
Kapitalizmin yaşamın her alanında insanlığa vereceği bir şey kalmamıştır. İnsanların arayış içinde olmaları ve kapitalizmin alternatifi sosyalizmdir giderek daha yoğun bir biçimde dillendirmeleri nedensiz değildir. Yaşamın bizzat kendisi artık sosyalizmin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Tabii bundan kapitalizm kendiliğinden yıkılacak ve yerine de sosyalizm kendiliğinden kurulacak sonucu çıkartılmamalıdır.
Kapitalizm ancak ve ancak işçi sınıfı ve müttefiklerinin sınıf bilinçli eyleminin sonucu devrimle yıkılabilir ve yerine sosyalizm kurulabilir. Paris Komünü denemesi ve 1917'de Ekim Devrimi, sosyalizmi salt teorik bir düşünce olmadığını, bir hayal olmadığını pratikte uygulanır olduğunu göstermiştir. Nitekim Lenin ve Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin başarılı inşası bunun böyle olduğunun açık ifadesidir.
Sosyalizmi kapitalizmin alternatifi yapan nedir?
Her şeyden önce sosyalizm, üretim araçlarının özel mülkiyette oluşunun, sömürü ve talanın ifadesi olan kapitalizm karşısında tarihsel ilerleme bakımından bir üst gelişmedir; üretim araçlarının özel mülkiyette oluşuna son verilmesi ve toplumsal mülkiyete geçirilmesidir; sosyalist (toplumsal) mülkiyet, sömürüyü dışlar.
Sosyalizm, üretim araçlarının toplumsal (sosyalist) mülkiyeti ve üretilen ürünlerin toplumun refahı için paylaşılması demektir.
Kapitalizm, burjuvazinin diktatörlüğüdür; gericiliktir, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar üzerinde baskı, düşünce özgürlüğü önünde engel; demokratik hakların olmaması veya kullandırılmaması demektir. Kapitalizm en fazlasıyla burjuva sınıf için demokrasi demektir.
Sosyalizm, proletarya diktatörlüğüdür; en geniş halk sınıf ve tabakaları; işçi sınıfı ve emekçi yığınlar için demokrasi, iktidardan uzaklaştırılan burjuvazi, gericiler, karşı devrimciler için baskıdır.
Kapitalizm, iş gücünün sömürülmesi, alınıp satılması, karşılığının ödenmemesi demektir. Sosyalizmde iş gücü alınıp satılmaz, meta değildir ve karşılığı olduğu gibi ödenir. Sosyalizmde sömürü yoktur.
Kapitalizm, toplumu burjuva kültüre, bilgisizliğe mahkum etmektir; burjuvazi kendi sınıfsal çıkarı için gerekli olanı öğretir. Buna karşın sosyalizm toplumsal yaşamın her alanında süreklilik arz eden kültür ve bilgilendirme devrimidir; sosyalizm ancak ve ancak yeni insanla kurulabilir, bu bakımdan sosyalizm yeni insan yetiştiren toplumdur.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Sosyalizm Günceldir
fc Share on Twitter
 

Kapitalizmin yaşamın her alanında insanlığa vereceği bir şey kalmamıştır. İnsanların arayış içinde olmaları ve kapitalizmin alternatifi sosyalizmdir giderek daha yoğun bir biçimde dillendirmeleri nedensiz değildir. Yaşamın bizzat kendisi artık sosyalizmin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

 

 01 Kasım 2010 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 99

Son 5-10 yıldan bu yana uluslararası alanda en çok dillendirilen sloganlardan birisi de „başka bir dünya mümkündür". Başka bir dünyadan kastedilen de sosyalizmdir. Bunun ötesinde yaşanmakta olan ekonomik kriz de insanları daha yoğun bir arayışa yönlendirmiştir. Dünya ekonomisini kasıp kavuran ekonomik kriz, kapitalizmin insanlığa vereceği hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha göstermiştir. Dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi yığınlar, işsizliğin, yoksulluğun kaynağının kapitalizm olduğunu görüyorlar; bir taraftan trilyonlarla ifade edilen varlıklar bir avuç uluslararası tekelde toplanırken, milyarlarca insan da günde 1-2 dolarla geçinmek zorunda bırakılmaktadır. Kapitalizm açlık ve yoksulluk demektir.
Ekonomik krizin etkisinin ötesinde gelişen teknoloji ve bu teknolojinin üretimde kullanılması dünya çapında milyonlarca işçinin sokağa atılmasına neden olmaktadır. Günümüzde kapitalizm kitlesel kronik işsizlik demektir.
Krizin üstesinden gelme bahanesiyle hazırlanan ekonomiyi teşvik paketleri ve bunun için harcanan trilyonlarca dolar sonuç vermemiş, ekonomi krizden çıkmamış, ama başta ABD olmak üzere birçok ülkede batan, iflas eden banklar ve fabrikalar devletleştirilerek kurtarılmış ve yükü de işçi sınıfı ve emekçi yığınların sırtına yüklenmiştir. Kapitalist devlet, sermayesini kurtarırken, borçları, harcamaları sosyalleştirmiştir.
Kriz koşulları, 15-20 seneden bu yana bahsedilen "küreselleşme demokrasidir, iştir, barıştır" söyleminin kaba bir demagoji olduğunu göstermiştir. Özellikle yaşanmakta olan ekonomik kriz emperyalist ülkeler arasındaki çelişkilerin ne denli derinleştiğini ve kapsamlaştığını göstermiştir. Dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi yığınlar, kapitalizmin barış değil savaş olduğunu; demokrasi değil gericilik olduğunu, işgal olduğunu görüyorlar.
Kapitalizmin yaşamın her alanında insanlığa vereceği bir şey kalmamıştır. İnsanların arayış içinde olmaları ve kapitalizmin alternatifi sosyalizmdir giderek daha yoğun bir biçimde dillendirmeleri nedensiz değildir. Yaşamın bizzat kendisi artık sosyalizmin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Tabii bundan kapitalizm kendiliğinden yıkılacak ve yerine de sosyalizm kendiliğinden kurulacak sonucu çıkartılmamalıdır.
Kapitalizm ancak ve ancak işçi sınıfı ve müttefiklerinin sınıf bilinçli eyleminin sonucu devrimle yıkılabilir ve yerine sosyalizm kurulabilir. Paris Komünü denemesi ve 1917'de Ekim Devrimi, sosyalizmi salt teorik bir düşünce olmadığını, bir hayal olmadığını pratikte uygulanır olduğunu göstermiştir. Nitekim Lenin ve Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin başarılı inşası bunun böyle olduğunun açık ifadesidir.
Sosyalizmi kapitalizmin alternatifi yapan nedir?
Her şeyden önce sosyalizm, üretim araçlarının özel mülkiyette oluşunun, sömürü ve talanın ifadesi olan kapitalizm karşısında tarihsel ilerleme bakımından bir üst gelişmedir; üretim araçlarının özel mülkiyette oluşuna son verilmesi ve toplumsal mülkiyete geçirilmesidir; sosyalist (toplumsal) mülkiyet, sömürüyü dışlar.
Sosyalizm, üretim araçlarının toplumsal (sosyalist) mülkiyeti ve üretilen ürünlerin toplumun refahı için paylaşılması demektir.
Kapitalizm, burjuvazinin diktatörlüğüdür; gericiliktir, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar üzerinde baskı, düşünce özgürlüğü önünde engel; demokratik hakların olmaması veya kullandırılmaması demektir. Kapitalizm en fazlasıyla burjuva sınıf için demokrasi demektir.
Sosyalizm, proletarya diktatörlüğüdür; en geniş halk sınıf ve tabakaları; işçi sınıfı ve emekçi yığınlar için demokrasi, iktidardan uzaklaştırılan burjuvazi, gericiler, karşı devrimciler için baskıdır.
Kapitalizm, iş gücünün sömürülmesi, alınıp satılması, karşılığının ödenmemesi demektir. Sosyalizmde iş gücü alınıp satılmaz, meta değildir ve karşılığı olduğu gibi ödenir. Sosyalizmde sömürü yoktur.
Kapitalizm, toplumu burjuva kültüre, bilgisizliğe mahkum etmektir; burjuvazi kendi sınıfsal çıkarı için gerekli olanı öğretir. Buna karşın sosyalizm toplumsal yaşamın her alanında süreklilik arz eden kültür ve bilgilendirme devrimidir; sosyalizm ancak ve ancak yeni insanla kurulabilir, bu bakımdan sosyalizm yeni insan yetiştiren toplumdur.