Enternasyonal Bülten’in 100. Sayısı yayınlarken
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

 Partimiz açısından geçmişin ve bugünün mücadelesinden öğrenmek, aynı zamanda partinin ve devrimin kavgada yitirdiklerinden öğrenmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Bültenimizin 100. sayısını devrim ve sosyalizm kavgasında yitirdiklerimize atfediyoruz.

 01 Aralık 2010 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 100

Partimizin Enternasyonal Bürosu, Eylül 2002 Yılından itibaren çeşitli dillerde Enternasyonal aylık Bülteni yayınlamaya başladı.
Bundan 8 yıl önce belirttiğimiz önemli hedeflerimiz, bugün de geçerlidir.
Bültenimizin temel hedefi uluslararası komünist harekete ülkemizdeki sınıf mücadelesini tanıtmaktır. Biz her zaman uluslararası devrimci ve komünist harekete Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki sınıf savaşımının çeşitli bölümlerini ve onun arka planını anlatmaya ve perspektifler sunmaya özen gösterdik. Aldığımız olumlu tepkiler, bu çalışmada başarılı olduğumuzu gösteriyor.
Dünya'nın birçok yerinde birçok grup, örgüt ve parti, Enternasyonal bültenimiz sayesinde ülkemizdeki politik gelişmeleri takip ettiklerini, kavga deneyimlerimiz üzerine önemli bilgiler edindiklerini ve partimizin duruşunu izlediklerini belirtiyorlar.
Arnavutluk, Azerbaycan, Almanya ve Meksika gibi dünya'nın değişik yerlerindeki devrimciler için aylık bültenimiz önemli ve düzenli bir bilgi kaynağı olmuştur.
Partimiz, 3. Kongresinden sonra uluslararası gelişmelere müdahale için ve taşıdığı uluslararası sorumluluk bilinciyle bültenimizi yayınlamaya başlamıştır.
Uluslararası çalışmamıza ilişkin 2002 de toplanan 3. Kongremizin ortaya koyduğu direktifler bugün de günceldir. Enternasyonal Bültenimiz bunun hayata geçirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.
„III. Kongremiz, uluslararası komünist hareketin karşı karşı ya bulunduğu teorik, siyasi ve örgütsel sorunları, tarihsel gelişme süreciyle birlikte ele alarak kapsamlı olarak tartışmıştır. Uluslararası komünist hareketin dağınık ve parçalı durumuna işaret etmiş; "ideolojik ve örgütsel bir kriz" yaşadığını belirlemiştir. Uluslararası komünist hareketin örgütsel birliğinin sağlanması mücadelesinin ertelenemez bir mücadele olduğu sonucundan hareketle komünist güçleri yeni bir enternasyonalin kurulması doğrultusunda
Mücadeleye çağırmıştır»
4. Kongremiz, uluslararası alan çalışmasının tarihsel ve enternasyonal görevlerine dikkat çekti. Uluslararası komünist hareketin örgütsel ve ideolojik krizinin ortadan kalkmadığını; dünya ekonomik krizi koşullarında komünist ve devrimci hareketin enternasyonal bir örgütlenmeden yoksunluğunun komünist hareketi etkisiz, edilgen ve kendiliğindenci kılan faktörlerden biri olduğunu söyledi.
Sosyalizm iddialı parti ve güçlerin yeni bir enternasyonalin kurulması yöneliminin özneleri olabileceğini; yeni sürecin yeni saflaşmalar, yeni yakınlaşma, aynılaşma ve birleşmeler getirebileceğini, geçmişteki ayrılık ve kümelenmelerden hareketle günümüzdeki akım ve güçlerin değerlendirilemeyeceğini ekledi.
Bültenimizin 86. Sayısında da dediğimiz gibi. Partimiz, dünyada devrimci parti ve örgütlerin değerlendirilmesinde, politik mücadeleyle bağların, genç ve yeni güçlerle ilişki düzeyleri, silahlı mücadeleye yaklaşım, ülke ve dünya politikasında tuttukları yerin önemli kriterler olması gerektiğini düşünmektedir. Enternasyonal alanda ulusal dar görüşlülükle, sınır ve toprak sorunlarını ideolojik mücadelenin önüne koymakla ideolojik mücadele görevini önemli sayar. Enternasyonal alanda eşit ve özgür kardeş partiler olarak yeni enternasyonal ilişkiler tarzının geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Enternasyonal Bültenimizin gelecekte de bu görevlere katkı sunacağına inanıyoruz ve bundan sonra da farklı dillerde aylık olarak yayınlamaya devam edeceğiz.
Sadece tek tek ülkelerdeki devrim koşulları değil, aynı zamanda bölgesel devrimlerin koşullarının da olgunlaştığı, Sosyalizm için mücadelenin güncel olduğu, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ve insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kaldırılması gerektiği fikrinin her zamankinden daha güncel olduğu bir zamanda, Proletarya Enternasyonalizminin teoride ve pratikte güçlendirilmesi, komünistlerin erteleyemeyeceği önemli bir görevidir.
Partimiz sınıf savaşımı içerisinde pratik dayanışma ve uluslararası çalışmayı önemsediği gibi uluslararası düzeyde teorik çalışmaya da büyük bir önem veriyor. Bu çalışma içerisinde Tarihin bize yüklediği görevler ve sorumlukları yerine getirmekle hükümlüyüz.
Geçmişten sonuçlar çıkarabilmek ve sosyalizm için mücadeleyi, devrimi zafere taşımak için kapitalist restorasyon sorununu, emperyalizmin bugünkü gelişimini, komünist hareketin uluslararası birlikteliğinin tarihsel, güncel analizlerine ilişkin detaylı tartışmaların yapılması bir zorunluluktur.
Partimiz açısından geçmişin ve bugünün mücadelesinden öğrenmek, aynı zamanda partinin ve devrimin kavgada yitirdiklerinden öğrenmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Bültenimizin 100. sayısını devrim ve sosyalizm kavgasında yitirdiklerimize atfediyoruz.
Anıları mücadelemize ışık tutuyor.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Enternasyonal Bülten’in 100. Sayısı yayınlarken
fc Share on Twitter
 

 Partimiz açısından geçmişin ve bugünün mücadelesinden öğrenmek, aynı zamanda partinin ve devrimin kavgada yitirdiklerinden öğrenmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Bültenimizin 100. sayısını devrim ve sosyalizm kavgasında yitirdiklerimize atfediyoruz.

 01 Aralık 2010 /Enternasyonal Bülten/ Sayı: 100

Partimizin Enternasyonal Bürosu, Eylül 2002 Yılından itibaren çeşitli dillerde Enternasyonal aylık Bülteni yayınlamaya başladı.
Bundan 8 yıl önce belirttiğimiz önemli hedeflerimiz, bugün de geçerlidir.
Bültenimizin temel hedefi uluslararası komünist harekete ülkemizdeki sınıf mücadelesini tanıtmaktır. Biz her zaman uluslararası devrimci ve komünist harekete Türkiye ve Kuzey Kürdistan'daki sınıf savaşımının çeşitli bölümlerini ve onun arka planını anlatmaya ve perspektifler sunmaya özen gösterdik. Aldığımız olumlu tepkiler, bu çalışmada başarılı olduğumuzu gösteriyor.
Dünya'nın birçok yerinde birçok grup, örgüt ve parti, Enternasyonal bültenimiz sayesinde ülkemizdeki politik gelişmeleri takip ettiklerini, kavga deneyimlerimiz üzerine önemli bilgiler edindiklerini ve partimizin duruşunu izlediklerini belirtiyorlar.
Arnavutluk, Azerbaycan, Almanya ve Meksika gibi dünya'nın değişik yerlerindeki devrimciler için aylık bültenimiz önemli ve düzenli bir bilgi kaynağı olmuştur.
Partimiz, 3. Kongresinden sonra uluslararası gelişmelere müdahale için ve taşıdığı uluslararası sorumluluk bilinciyle bültenimizi yayınlamaya başlamıştır.
Uluslararası çalışmamıza ilişkin 2002 de toplanan 3. Kongremizin ortaya koyduğu direktifler bugün de günceldir. Enternasyonal Bültenimiz bunun hayata geçirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.
„III. Kongremiz, uluslararası komünist hareketin karşı karşı ya bulunduğu teorik, siyasi ve örgütsel sorunları, tarihsel gelişme süreciyle birlikte ele alarak kapsamlı olarak tartışmıştır. Uluslararası komünist hareketin dağınık ve parçalı durumuna işaret etmiş; "ideolojik ve örgütsel bir kriz" yaşadığını belirlemiştir. Uluslararası komünist hareketin örgütsel birliğinin sağlanması mücadelesinin ertelenemez bir mücadele olduğu sonucundan hareketle komünist güçleri yeni bir enternasyonalin kurulması doğrultusunda
Mücadeleye çağırmıştır»
4. Kongremiz, uluslararası alan çalışmasının tarihsel ve enternasyonal görevlerine dikkat çekti. Uluslararası komünist hareketin örgütsel ve ideolojik krizinin ortadan kalkmadığını; dünya ekonomik krizi koşullarında komünist ve devrimci hareketin enternasyonal bir örgütlenmeden yoksunluğunun komünist hareketi etkisiz, edilgen ve kendiliğindenci kılan faktörlerden biri olduğunu söyledi.
Sosyalizm iddialı parti ve güçlerin yeni bir enternasyonalin kurulması yöneliminin özneleri olabileceğini; yeni sürecin yeni saflaşmalar, yeni yakınlaşma, aynılaşma ve birleşmeler getirebileceğini, geçmişteki ayrılık ve kümelenmelerden hareketle günümüzdeki akım ve güçlerin değerlendirilemeyeceğini ekledi.
Bültenimizin 86. Sayısında da dediğimiz gibi. Partimiz, dünyada devrimci parti ve örgütlerin değerlendirilmesinde, politik mücadeleyle bağların, genç ve yeni güçlerle ilişki düzeyleri, silahlı mücadeleye yaklaşım, ülke ve dünya politikasında tuttukları yerin önemli kriterler olması gerektiğini düşünmektedir. Enternasyonal alanda ulusal dar görüşlülükle, sınır ve toprak sorunlarını ideolojik mücadelenin önüne koymakla ideolojik mücadele görevini önemli sayar. Enternasyonal alanda eşit ve özgür kardeş partiler olarak yeni enternasyonal ilişkiler tarzının geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Enternasyonal Bültenimizin gelecekte de bu görevlere katkı sunacağına inanıyoruz ve bundan sonra da farklı dillerde aylık olarak yayınlamaya devam edeceğiz.
Sadece tek tek ülkelerdeki devrim koşulları değil, aynı zamanda bölgesel devrimlerin koşullarının da olgunlaştığı, Sosyalizm için mücadelenin güncel olduğu, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin ve insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kaldırılması gerektiği fikrinin her zamankinden daha güncel olduğu bir zamanda, Proletarya Enternasyonalizminin teoride ve pratikte güçlendirilmesi, komünistlerin erteleyemeyeceği önemli bir görevidir.
Partimiz sınıf savaşımı içerisinde pratik dayanışma ve uluslararası çalışmayı önemsediği gibi uluslararası düzeyde teorik çalışmaya da büyük bir önem veriyor. Bu çalışma içerisinde Tarihin bize yüklediği görevler ve sorumlukları yerine getirmekle hükümlüyüz.
Geçmişten sonuçlar çıkarabilmek ve sosyalizm için mücadeleyi, devrimi zafere taşımak için kapitalist restorasyon sorununu, emperyalizmin bugünkü gelişimini, komünist hareketin uluslararası birlikteliğinin tarihsel, güncel analizlerine ilişkin detaylı tartışmaların yapılması bir zorunluluktur.
Partimiz açısından geçmişin ve bugünün mücadelesinden öğrenmek, aynı zamanda partinin ve devrimin kavgada yitirdiklerinden öğrenmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Bültenimizin 100. sayısını devrim ve sosyalizm kavgasında yitirdiklerimize atfediyoruz.
Anıları mücadelemize ışık tutuyor.