Yoldaş Serkan Tosun ölümsüzdür!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Rojava'da devrim ve Ortadoğu halklarının umudu durmaksızın ilerliyor. Bitmez tükenmez bir güçle Rojava'da devrim ve kazanımları her şeyden önce Kürt halkının özyönetimi ve kendi geleceğini tayini YPG savaşçıları ve bütün halk tarafından savunuluyor ve inşa ediliyor. Bu gelişmenin durdurulması, kanda boğulması ve devrimci çizgisinden saptırılması için bütün taraflar çaba harcıyorlar. Bir taraftan batılı emperyalistler Katar'daki, S. Arabistan'daki gerici rejimlerle ve faşist AKP-rejimiyle, İslamcı katil sürüleri ÖSO/El Nusra ile ittifak içinde devrimi terör ve katliamlarla kanda boğmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan Rusya ve İran tarafından desteklenen yıllardır Rojava devriminin amaçlarına karşı mücadele eden sömürgeci Baath-rejimi duruyor. Bunun ötesinde Rojava halkının ihtiyaçlarını dramatik olarak zorlaştıran bütün yönleriyle ambargo uygulaması sürüyor.

 

Partimiz MLKP Rojava devrimini kendi devrimi olarak kavrıyor. Rojava'da ulusal ve demokratik devrimin ve inşa edilen halk iktidarının yanında yer alıyor. Bugün Rojava'da özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin bayrağını yükseklerde tutmak, oradaki devrime katkıda bulunmak ve onu bütün saldırılara karşı savunmak komünistlerin ve devrimcilerin görevidir. Rojava devrimi, özgürlük için örnek bir mücadeledir ve Ortadoğu halkları için yol göstericidir.

 

Bizim Serkan Tosun (Mazlum) bu görevi içselleştirdi ve Rojava'nın inşasına ve devrimin savunulmasına katkıda bulundu. Yoldaş Serkan Rojava'da toplumsal ve ekonomik inşaya ve halk sağlığı çalışmasına katıldı. Rojava'da 14 Eylülde faşist çeteler ve paralı askerlerle çatışmada devrimin savunucularının saflarından koparıldı ve şehit düştü.

 

KCK'nin bir açıklamasında Serkan'ın Rojava'daki faaliyeti üzerine şöyle deniyor:

“Rojava Devrimine saldırıların arttığı, devrimin boğulmak istendiği bir süreçte Serkan yoldaşın Rojava halkının yanında yer alması devrimci dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olmuştur. Ortadoğu'daki tüm halkların özgür ve demokratik yaşamının birbirine çok bağlı olduğu Rojava devrimi ve Serkan Tosun’un şahadeti ile bir daha görülmüştür. Rojava devrimiyle Kuzey Kürdistan devrimi, Kuzey Kürdistan devrimiyle Türkiye devrimi iç içe geçmiş bulunmaktadır”.

Aynı açıklamada devamla “Serkan Tosun Kürt Özgürlük Hareketi'nin mücadelesinde yaşayacak; Demokratik Türkiye, Özgür Kürdistan ve Demokratik Ortadoğu'yu yaratma mücadelesiyle onun özlemleri gerçekleştirilecektir” denir.

Serkan Tosun'un faaliyeti ve fedakarlık ruhu bize yaşanmış proleter enternasyonalizmi olarak örnek olmalıdır. Yılmaz Selçuk ve Yasemin Çiftçi'nin kanı gibi yoldaş Serkan Tosun'un da kanı devrim için, Ortadoğu'da halkların özgürlüğü için akmıştır. Onların ruhuyla savaşarak devrimin zaferi yolunda ilerleyelim.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Yoldaş Serkan Tosun ölümsüzdür!
fc Share on Twitter
 

Rojava'da devrim ve Ortadoğu halklarının umudu durmaksızın ilerliyor. Bitmez tükenmez bir güçle Rojava'da devrim ve kazanımları her şeyden önce Kürt halkının özyönetimi ve kendi geleceğini tayini YPG savaşçıları ve bütün halk tarafından savunuluyor ve inşa ediliyor. Bu gelişmenin durdurulması, kanda boğulması ve devrimci çizgisinden saptırılması için bütün taraflar çaba harcıyorlar. Bir taraftan batılı emperyalistler Katar'daki, S. Arabistan'daki gerici rejimlerle ve faşist AKP-rejimiyle, İslamcı katil sürüleri ÖSO/El Nusra ile ittifak içinde devrimi terör ve katliamlarla kanda boğmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan Rusya ve İran tarafından desteklenen yıllardır Rojava devriminin amaçlarına karşı mücadele eden sömürgeci Baath-rejimi duruyor. Bunun ötesinde Rojava halkının ihtiyaçlarını dramatik olarak zorlaştıran bütün yönleriyle ambargo uygulaması sürüyor.

 

Partimiz MLKP Rojava devrimini kendi devrimi olarak kavrıyor. Rojava'da ulusal ve demokratik devrimin ve inşa edilen halk iktidarının yanında yer alıyor. Bugün Rojava'da özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin bayrağını yükseklerde tutmak, oradaki devrime katkıda bulunmak ve onu bütün saldırılara karşı savunmak komünistlerin ve devrimcilerin görevidir. Rojava devrimi, özgürlük için örnek bir mücadeledir ve Ortadoğu halkları için yol göstericidir.

 

Bizim Serkan Tosun (Mazlum) bu görevi içselleştirdi ve Rojava'nın inşasına ve devrimin savunulmasına katkıda bulundu. Yoldaş Serkan Rojava'da toplumsal ve ekonomik inşaya ve halk sağlığı çalışmasına katıldı. Rojava'da 14 Eylülde faşist çeteler ve paralı askerlerle çatışmada devrimin savunucularının saflarından koparıldı ve şehit düştü.

 

KCK'nin bir açıklamasında Serkan'ın Rojava'daki faaliyeti üzerine şöyle deniyor:

“Rojava Devrimine saldırıların arttığı, devrimin boğulmak istendiği bir süreçte Serkan yoldaşın Rojava halkının yanında yer alması devrimci dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olmuştur. Ortadoğu'daki tüm halkların özgür ve demokratik yaşamının birbirine çok bağlı olduğu Rojava devrimi ve Serkan Tosun’un şahadeti ile bir daha görülmüştür. Rojava devrimiyle Kuzey Kürdistan devrimi, Kuzey Kürdistan devrimiyle Türkiye devrimi iç içe geçmiş bulunmaktadır”.

Aynı açıklamada devamla “Serkan Tosun Kürt Özgürlük Hareketi'nin mücadelesinde yaşayacak; Demokratik Türkiye, Özgür Kürdistan ve Demokratik Ortadoğu'yu yaratma mücadelesiyle onun özlemleri gerçekleştirilecektir” denir.

Serkan Tosun'un faaliyeti ve fedakarlık ruhu bize yaşanmış proleter enternasyonalizmi olarak örnek olmalıdır. Yılmaz Selçuk ve Yasemin Çiftçi'nin kanı gibi yoldaş Serkan Tosun'un da kanı devrim için, Ortadoğu'da halkların özgürlüğü için akmıştır. Onların ruhuyla savaşarak devrimin zaferi yolunda ilerleyelim.