Proleter Enternasyonalizminin Anlamı, Günümüzdeki Biçimleri ve Rojava Devrimi
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 


Proleter enternasyonalizmi bütün dünyada komünist partilerin temeli ve dayanak noktasıdır. Dünya burjuvazisine karşı bütün ülkelerin proleterlerinin en güçlü silahıdır; burada dünya çapında sınıfa karşı sınıf durmaktadır. “Kısaca ifade edilirse; Komünistler her tarafta mevcut toplumsal ve siyasi gelişmelere karşı her devrimci hareketi desteklerler”. Komünist Manifesto'da Karl Marks ve Friedrich Engels komünistlerin proleter enternasyonalizmi zeminindeki mücadelesini böyle tanımlıyorlar. “Bütün ülkelerin işçileri birleşin” şiarı, dayanışmanın ve mücadelenin ifadesi olarak işçi sınıfının mücadele günü -1 Mayıs, proleter mücadelede bu enternasyonal karakteri, bu ruh ve bilinci ifade etmektedir.

Komünist hareketin tarihinde proletaryanın bütün dünyada sınıf yoldaşlarıyla sınırsız dayanışmasının çok sayıda muzaffer örnekleri vardır. 20. yüzyılın ilk yarısında proletarya, Ekim Devriminin zaferi ve Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin inşasıyla bütün gücünün bilincine vardı. Güçlerini ve mücadelelerini birleştirmek ve koordine etmek için dünyanın komünist ve işçi partileri Komünist Enternasyonalde birleştiler.


Sayısız dayanışma eylemleri, grevler ve gösterilerin yanı sıra bugüne kadarki proleter enternasyonalizminin en büyük ve etkileyici eylemlerinden birisi de 1930'lu yıllarda İspanya iç savaşında enternasyonal tugayların oluşturulması ve mücadelesidir. On binler Komünist Enternasyonalin çağrısı takip ettiler ve İspanya Cumhuriyeti safında faşistlere karşı kahramanca ve sebatla acımasızca mücadele ettiler. Enternasyonal sınıf dayanışmasının bu devrimci eyleminde binlercesi faşist ordular tarafından katledildi. Bütün dünyadan komünistlerin ve devrimcilerin bu mücadelesi bize gelecek için örnek olmalıdır ve asla unutulmamalıdır.


Partimiz MLKP de proleter enternasyonalizmine bağlıdır ve komünist dünya hareketinin tarihsel tecrübeleriyle mücadele etmektedir, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da komünist dünya hareketinin bir bölüğüdür. Özü itibariyle sınıf mücadelesinin enternasyonal bir mücadele olduğunun ve emperyalizmin çelişkilerinin keskinleşmesinin günümüzde bölgesel devrimler ve dünya devrimi için maddi ve toplumsal koşulları geliştirmeye devam edeceğinin, yeni olanakları ve dinamikleri ortaya çıkartacağının bilincindeyiz.


Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da; çelişkilerin oldukça keskinleştiği ve emperyalistler arası hegemonya mücadelesinin sertleştiği Balkanlar-Kafkasya ve Ortadoğu üçgeni içinde kalan bölgede faaliyet sürdüren partimiz, bölgenin ilerici, devrimci ve komünist güçlerinin örgütsel eylem birliğinin oluşumuna büyük bir önem vermektedir. Şu bilinmelidir ki, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da sınıf mücadelesinin sorunları ve gereksinimleri bölgenin bütününden ve dünyadan ayrı olarak görülemez ve ele alınamaz.


Rojava'da gelişmekte olan devrimi de bu bağlamda görüyoruz. Rojava devrimini sadece dışarıdan bir güç olarak desteklemiyoruz; onu kendi devrimimiz olarak görüyoruz. Partimiz Rojava devrimin zaferi ve savunması için üstüne düşen görevi yerine getirmektedir. Yoldaşımız Serkan Tosun ve PYD eş başkanı Salih Müslimin oğlu Şervan Müslim, devrim saflarından yüzlerce savaşçı Rojava'da çatışma alanlarında ölümsüzleştiler. Onların anlayışıyla ve onları örnek alarak Rojava'nın özgürlüğü için enternasyonal mücadeleye devam ettireceğiz ve faşist katiller çetesi önünde geri adım atmayacağız. Bu mücadele sadece orada, Rojava'da sürdürülmemektedir. Proleter enternasyonalizmi ruhuyla Rojava ile uluslararası dayanışma sürekli yaygınlaşmaktadır. Partimiz tarafından öncülük edilen ICOR'un Rojava dayanışma kampanyası buna bir örnektir. Rojava devrimini uluslararası alanda tanıtmak ve destek almak için bu kampanyada biz ve ICOR'un diğer üye örgütleri çeşitli ülkelerde bilgilendirme faaliyeti sürdürdük, çok sayıda paneller düzenledik. Buna paralel olarak, ICOR'un delegasyonu tarafından bizzat iletilmek üzere Rojava halkını fiilen desteklemek için ilaç ve para toplandı.


Uluslararası komünist hareketteki bugünkü parçalanmışlıktan, örgütsüzlükten ve kendiliğindencilikten dolayı uluslararası dayanışma Komünist Enternasyonal dönemindeki gibi güçlü olmasa da burjuvaziye karşı mücadelede önemli bir araçtır. Bugün bütün komünist örgütlerin ve partilerin görevi, yeni enternasyonal ve yoldaşça ilişkiler inşa etmektir ve bunu, soyut, genel ve teorik kalmaması için devrimci eylemler ve aktivitelerle pratiğe geçirmektir. Partimiz bunun bilincindedir ve burjuvazinin bölücülüne karşı sınıf dayanışmamızı, proleter enternasyonalizmini öne çıkartarak fiili katkısını sunmaktadır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Proleter Enternasyonalizminin Anlamı, Günümüzdeki Biçimleri ve Rojava Devrimi
fc Share on Twitter
 


Proleter enternasyonalizmi bütün dünyada komünist partilerin temeli ve dayanak noktasıdır. Dünya burjuvazisine karşı bütün ülkelerin proleterlerinin en güçlü silahıdır; burada dünya çapında sınıfa karşı sınıf durmaktadır. “Kısaca ifade edilirse; Komünistler her tarafta mevcut toplumsal ve siyasi gelişmelere karşı her devrimci hareketi desteklerler”. Komünist Manifesto'da Karl Marks ve Friedrich Engels komünistlerin proleter enternasyonalizmi zeminindeki mücadelesini böyle tanımlıyorlar. “Bütün ülkelerin işçileri birleşin” şiarı, dayanışmanın ve mücadelenin ifadesi olarak işçi sınıfının mücadele günü -1 Mayıs, proleter mücadelede bu enternasyonal karakteri, bu ruh ve bilinci ifade etmektedir.

Komünist hareketin tarihinde proletaryanın bütün dünyada sınıf yoldaşlarıyla sınırsız dayanışmasının çok sayıda muzaffer örnekleri vardır. 20. yüzyılın ilk yarısında proletarya, Ekim Devriminin zaferi ve Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin inşasıyla bütün gücünün bilincine vardı. Güçlerini ve mücadelelerini birleştirmek ve koordine etmek için dünyanın komünist ve işçi partileri Komünist Enternasyonalde birleştiler.


Sayısız dayanışma eylemleri, grevler ve gösterilerin yanı sıra bugüne kadarki proleter enternasyonalizminin en büyük ve etkileyici eylemlerinden birisi de 1930'lu yıllarda İspanya iç savaşında enternasyonal tugayların oluşturulması ve mücadelesidir. On binler Komünist Enternasyonalin çağrısı takip ettiler ve İspanya Cumhuriyeti safında faşistlere karşı kahramanca ve sebatla acımasızca mücadele ettiler. Enternasyonal sınıf dayanışmasının bu devrimci eyleminde binlercesi faşist ordular tarafından katledildi. Bütün dünyadan komünistlerin ve devrimcilerin bu mücadelesi bize gelecek için örnek olmalıdır ve asla unutulmamalıdır.


Partimiz MLKP de proleter enternasyonalizmine bağlıdır ve komünist dünya hareketinin tarihsel tecrübeleriyle mücadele etmektedir, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da komünist dünya hareketinin bir bölüğüdür. Özü itibariyle sınıf mücadelesinin enternasyonal bir mücadele olduğunun ve emperyalizmin çelişkilerinin keskinleşmesinin günümüzde bölgesel devrimler ve dünya devrimi için maddi ve toplumsal koşulları geliştirmeye devam edeceğinin, yeni olanakları ve dinamikleri ortaya çıkartacağının bilincindeyiz.


Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da; çelişkilerin oldukça keskinleştiği ve emperyalistler arası hegemonya mücadelesinin sertleştiği Balkanlar-Kafkasya ve Ortadoğu üçgeni içinde kalan bölgede faaliyet sürdüren partimiz, bölgenin ilerici, devrimci ve komünist güçlerinin örgütsel eylem birliğinin oluşumuna büyük bir önem vermektedir. Şu bilinmelidir ki, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da sınıf mücadelesinin sorunları ve gereksinimleri bölgenin bütününden ve dünyadan ayrı olarak görülemez ve ele alınamaz.


Rojava'da gelişmekte olan devrimi de bu bağlamda görüyoruz. Rojava devrimini sadece dışarıdan bir güç olarak desteklemiyoruz; onu kendi devrimimiz olarak görüyoruz. Partimiz Rojava devrimin zaferi ve savunması için üstüne düşen görevi yerine getirmektedir. Yoldaşımız Serkan Tosun ve PYD eş başkanı Salih Müslimin oğlu Şervan Müslim, devrim saflarından yüzlerce savaşçı Rojava'da çatışma alanlarında ölümsüzleştiler. Onların anlayışıyla ve onları örnek alarak Rojava'nın özgürlüğü için enternasyonal mücadeleye devam ettireceğiz ve faşist katiller çetesi önünde geri adım atmayacağız. Bu mücadele sadece orada, Rojava'da sürdürülmemektedir. Proleter enternasyonalizmi ruhuyla Rojava ile uluslararası dayanışma sürekli yaygınlaşmaktadır. Partimiz tarafından öncülük edilen ICOR'un Rojava dayanışma kampanyası buna bir örnektir. Rojava devrimini uluslararası alanda tanıtmak ve destek almak için bu kampanyada biz ve ICOR'un diğer üye örgütleri çeşitli ülkelerde bilgilendirme faaliyeti sürdürdük, çok sayıda paneller düzenledik. Buna paralel olarak, ICOR'un delegasyonu tarafından bizzat iletilmek üzere Rojava halkını fiilen desteklemek için ilaç ve para toplandı.


Uluslararası komünist hareketteki bugünkü parçalanmışlıktan, örgütsüzlükten ve kendiliğindencilikten dolayı uluslararası dayanışma Komünist Enternasyonal dönemindeki gibi güçlü olmasa da burjuvaziye karşı mücadelede önemli bir araçtır. Bugün bütün komünist örgütlerin ve partilerin görevi, yeni enternasyonal ve yoldaşça ilişkiler inşa etmektir ve bunu, soyut, genel ve teorik kalmaması için devrimci eylemler ve aktivitelerle pratiğe geçirmektir. Partimiz bunun bilincindedir ve burjuvazinin bölücülüne karşı sınıf dayanışmamızı, proleter enternasyonalizmini öne çıkartarak fiili katkısını sunmaktadır.