Rojava İle Enternasyonal Dayanışma Kampanyası Başarıyla Sonuçlandırıldı
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

01 Şubat 2014 /Enternasyonal Bülten / Sayı: 136

1 Eylül 2013'te başlayan ICOR'un (Devrimci Partilerin ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu) dayanışma kampanyası başarıyla sonuçlandı.

 

Partimiz MLKP'nin inisiyatifi üzerine kararlaştırılan ve gerçekleştirilen enternasyonal dayanışma kampanyası Avrupa'dan ICOR üyesi çok sayıda üye örgütlerin -Avrupa dışı örgütlerin de- ortak çağrısıyla, sayısız gösterilerde, ICOR'un ortak mücadele gününde, uluslararası savaş karşıtı gününde tanıtılan kampanyaya start verildi.


Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerde ICOR üyesi örgütlerin, partimizin ve Rojava'dan PYD temsilicilerinin katıldıkları çok sayıda bilgilendirme toplantıları ve paneller düzenlendi. Bu toplantılarda bir taraftan Avrupa'da çok sayıda insan Rojava'daki güncel durum üzerine bilgilendirilirken ve böylelikle emperyalist medyanın tek yanlı bilgilendirmesine karşı konurken, diğer taraftan da partimizin Rojava devrimi ve bunun bütün Ortadoğu'daki anlamı üzerine görüşleri yaygınlaştırıldı. Avrupa'da insanları emperyalist ambargo, İslami katil çetelerine ve gerici Esad rejimine karşı mücadeleler, destekçileri ve Rojava'da Kürt halkının barış ve özgürlük için çabası üzerine bilgilendirmek için partimiz ve başka örgütler sokakta bilgilendirme stantları açtılar ve bilgilendirme materyalleri dağıttılar.


Rojava için bu politik faaliyetin yanı sıra kampanya sürecinde mali ve tıbbi yardım da toplanmıştır. Sonuç itibariyle Kürt Kızılay'ı “Heyva Sor”a 15 bin Avro, 2630 İsviçre Frangı, 2100 Pfund ve ilaç ve tıbbi araçlardan oluşan 25 karton verilmiştir. Mütevazı da olsa bu bağışlar, Rojava'da halkın özgürlük mücadelesi ve emperyalist ambargonun enternasyonal dayanışmayla kırılması için bir katkıdır.


Kampanya sürecinde yoldaşımız Serkan Tosun 14 Eylül 2013'te İslami çetelerle çatışmada ölümsüzleşmiştir. Serkan, partimiz ve halklarımız adına Rojava devriminin askeri savunmasına katılmıştı. Onun şehit olması bütün dünyaya enternasyonal dayanışmanın pratik önemini göstermiş ve Avrupa'da dayanışma içinde bilinç sıçramasına yol açmıştır. Yoldaşın Avrupa'nın her tarafında çok şehirde yapılan anması, kampanyanın güçlenmesini ve yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir.


Kampanyanın seyrine ve sonuçlarına bakarsak şunları tespit edebiliriz:

Kampanya farklı yönleriyle farklı amaçları yerine getirdi. Öncelikle kampanya Avrupa'da halkı ve ilerici güçleri Rojava'daki durum üzerine aydınlatmak ve fiili destek sağlamak için bir atılımdı.


Ayrıca kampanya, Rojava'da devrimin, ihtiyaçlar göz önünde tutulduğunda mütevazı da olsa fiili ve maddi desteklenmesiydi.


Diğer taraftan kampanya, ICOR'un çağrısıyla devrimci parti ve örgütlerin ortak bir çalışmasıydı. Şüphesiz, kampanyanın bu yönü pek belirgin değildi ve ICOR örgütlerinin azı ortak kampanya çalışmasına yoğun olarak katılmıştı. Ama buna rağmen kampanya, çeşitli ülkelerin devrimci güçlerinin ortak çalışmasının gelecekte uluslararası alanda daha büyük kampanyalar ve eylemler örgütleyebilmemiz için bir tecrübeydi.


Uluslararası dayanışma devrimci ve komünist güçlerin burjuvaziye karşı en büyük silahıydı ve silahıdır. Emperyalistlerin uluslararası saldırılarına karşı proleter enternasyonalizmi temelinde işçilerin ve emekçilerin, ezilen ve sömürülen halkların, ilerici ve komünist güçlerin uluslararası dayanışmasıyla karşı koymalıyız.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Rojava İle Enternasyonal Dayanışma Kampanyası Başarıyla Sonuçlandırıldı
fc Share on Twitter
 

01 Şubat 2014 /Enternasyonal Bülten / Sayı: 136

1 Eylül 2013'te başlayan ICOR'un (Devrimci Partilerin ve Örgütlerin Enternasyonal Koordinasyonu) dayanışma kampanyası başarıyla sonuçlandı.

 

Partimiz MLKP'nin inisiyatifi üzerine kararlaştırılan ve gerçekleştirilen enternasyonal dayanışma kampanyası Avrupa'dan ICOR üyesi çok sayıda üye örgütlerin -Avrupa dışı örgütlerin de- ortak çağrısıyla, sayısız gösterilerde, ICOR'un ortak mücadele gününde, uluslararası savaş karşıtı gününde tanıtılan kampanyaya start verildi.


Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerde ICOR üyesi örgütlerin, partimizin ve Rojava'dan PYD temsilicilerinin katıldıkları çok sayıda bilgilendirme toplantıları ve paneller düzenlendi. Bu toplantılarda bir taraftan Avrupa'da çok sayıda insan Rojava'daki güncel durum üzerine bilgilendirilirken ve böylelikle emperyalist medyanın tek yanlı bilgilendirmesine karşı konurken, diğer taraftan da partimizin Rojava devrimi ve bunun bütün Ortadoğu'daki anlamı üzerine görüşleri yaygınlaştırıldı. Avrupa'da insanları emperyalist ambargo, İslami katil çetelerine ve gerici Esad rejimine karşı mücadeleler, destekçileri ve Rojava'da Kürt halkının barış ve özgürlük için çabası üzerine bilgilendirmek için partimiz ve başka örgütler sokakta bilgilendirme stantları açtılar ve bilgilendirme materyalleri dağıttılar.


Rojava için bu politik faaliyetin yanı sıra kampanya sürecinde mali ve tıbbi yardım da toplanmıştır. Sonuç itibariyle Kürt Kızılay'ı “Heyva Sor”a 15 bin Avro, 2630 İsviçre Frangı, 2100 Pfund ve ilaç ve tıbbi araçlardan oluşan 25 karton verilmiştir. Mütevazı da olsa bu bağışlar, Rojava'da halkın özgürlük mücadelesi ve emperyalist ambargonun enternasyonal dayanışmayla kırılması için bir katkıdır.


Kampanya sürecinde yoldaşımız Serkan Tosun 14 Eylül 2013'te İslami çetelerle çatışmada ölümsüzleşmiştir. Serkan, partimiz ve halklarımız adına Rojava devriminin askeri savunmasına katılmıştı. Onun şehit olması bütün dünyaya enternasyonal dayanışmanın pratik önemini göstermiş ve Avrupa'da dayanışma içinde bilinç sıçramasına yol açmıştır. Yoldaşın Avrupa'nın her tarafında çok şehirde yapılan anması, kampanyanın güçlenmesini ve yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir.


Kampanyanın seyrine ve sonuçlarına bakarsak şunları tespit edebiliriz:

Kampanya farklı yönleriyle farklı amaçları yerine getirdi. Öncelikle kampanya Avrupa'da halkı ve ilerici güçleri Rojava'daki durum üzerine aydınlatmak ve fiili destek sağlamak için bir atılımdı.


Ayrıca kampanya, Rojava'da devrimin, ihtiyaçlar göz önünde tutulduğunda mütevazı da olsa fiili ve maddi desteklenmesiydi.


Diğer taraftan kampanya, ICOR'un çağrısıyla devrimci parti ve örgütlerin ortak bir çalışmasıydı. Şüphesiz, kampanyanın bu yönü pek belirgin değildi ve ICOR örgütlerinin azı ortak kampanya çalışmasına yoğun olarak katılmıştı. Ama buna rağmen kampanya, çeşitli ülkelerin devrimci güçlerinin ortak çalışmasının gelecekte uluslararası alanda daha büyük kampanyalar ve eylemler örgütleyebilmemiz için bir tecrübeydi.


Uluslararası dayanışma devrimci ve komünist güçlerin burjuvaziye karşı en büyük silahıydı ve silahıdır. Emperyalistlerin uluslararası saldırılarına karşı proleter enternasyonalizmi temelinde işçilerin ve emekçilerin, ezilen ve sömürülen halkların, ilerici ve komünist güçlerin uluslararası dayanışmasıyla karşı koymalıyız.