Kadınlar MLKP'ye MLKP Komünist Kadın Örgütü'ne!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

01 Haziran 2015 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 151


İşçi, Öğrenci, Emekçi, Köylü, Ev Emekçisi, Aydın Ve Sanatçı Kadınlar!


MLKP 1. Komünist Kadın Konferansı, Işık Kutlu, Şengül Boran, Yasemin Çiftçi ve Sibel Bulut yoldaşlar şahsında ölümsüzleşen kadın yoldaşlarımızın öncü mirasının ışığında 3-7 Ocak 2015'te başarıyla gerçekleştirildi.

 

1. Komünist Kadın Konferansımız, delegelerinin etkin ve yoldaşça tartışmaları, eleştiri, öneri, karşılıklı etkileşim ve çözüm gücüyle, komünist kadınların kolektif iradeleşmesinin, kolektif özneleşmesinin, bu yoldan kadın özgürlük mücadelesi içinde öncü bir odak olarak gelişiminin yeni ve en ileri eşiği, kadın yoldaşlaşmasının üstün bir örneği oldu.

 

1. Komünist Kadın Konferansımız, partimiz MLKP'nin kongre ve konferanslarında cisimleşen sosyalist demokrasi ve kolektivizm geleneğinin kadın cephesindeki etkin bir uygulamasıdır. Parti aklını ve iradesini seferber ederek eleştiri-özeleştiri temelinde yenilenme, gelişim sorunlarını kolektif akla dayanarak çözme pratiğinin bu cephedeki somut ifadesidir. Partimizin 20 yıllık mücadele tarihinde kadın özgürlük cephesinde daha yüksek bir özneleşme düzeyi için sergilediği iradenin ürünüdür.

 

Geride bıraktığımız dönemin eleştirel devrimci değerlendirmesi temelinde kadın devriminin 21. yüzyıl stratejisini, örgütlenme modelini, kadın özgürlük mücadelesinin ve öncü komünist kadınların örgütsel, siyasal, ideolojik ve teorik gelişim sorunlarını ele alan konferansımız, 4. Kongremizde "kadın şafağı"yla aydınlattığımız kolektif kadın özneleşmesi düzeyimizi, Komünist Kadın Örgütü'nün kurulması kararıyla yeni bir düzeye taşıdı.

 

1. Komünist Kadın Konferansımız, dikkatini, kadın kitleleriyle buluşma sorununa yoğunlaştırarak, 4. Kongre kararları temelinde elde ettiğimiz ideolojik birikimi ve parti tarihimizin bu cephedeki siyasi, örgütsel deneyim ve kazanımlarını, kadın kitlelerini kadın devrimi fikriyle buluşturma yolunda bir siyasal atılıma dönüştürme görevini partimizin ve komünist kadınların önüne koydu.


 

Kadın İsyanı Kadın Örgütlülüğü Kadın Öncülüğü İçin İleri!


Kadına yönelik şiddetin, kıyım ve katliamın, taciz ve tecavüz işkencesinin, sermaye ve devlet eliyle sürdürülen bir savaş halini aldığı, kitlesel biçimde sürdürüldüğü, günlük yaşamın bir parçası olduğu,Kadının nasıl davrandığına, ne düşündüğüne, ne giydiğine, kiminle yaşayacağına, kaç çocuk edineceğine kendi başına karar verme hakkından yoksun bırakıldığı, fiziki ve psikolojik baskı ve tahakkümle erkek egemen kapitalist düzenin ölçülerine uymaya zorlandığı, ev içindeki sınırsız, ağır, yoğun emekçiliğinin hiçe sayıldığı, çalışma alanlarında aynı iş için daha düşük ücret aldığı, emperyalist küreselleşme saldırılarıyla beden sağlığını hiçe sayan çalışma koşullarına zorlandığı, kadın bedeninin kitlesel biçimde çocuk yaşlardan itibaren alınıp satıldığı, her ürünün pazarlanmasına eşlik eden genel bir meta halini aldığı, kadının kendi iradesiyle yaşamak için canını ortaya koymak zorunda kaldığı, ölümü göze alarak evlenebildiği, ölümü göze alarak boşanabildiği, taciz ve tecavüz işkencesini ve katledilmeyi göze alarak sokakta olma ve eğitim, çalışma ve toplumsal yaşamın bütününe eşit katılma hakkını kullanabildiği, dayak ve fiziksel işkenceyi göze alarak fikrini söyleyebildiği, itiraz edebildiği, kadın düşmanı devlet ve hükümet politikalarının, erkek şiddetini koruyup kollayan yasaların, cinsiyetçi söylem ve eylemlerin "kadın doğasıyla", "fıtratla" açıklandığı, tecavüzcülere, eşini, kızkardeşini katleden, doğrayan, biçenlere ceza indiriminin hak görüldüğü, bizzat devlet eliyle gözaltında taciz ve tecavüz işkencesinin uygulandığı, kadınların gözaltında kaybedildiği, Şengal'de, Rojava'da, Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi, savaşlarda en büyük acıların, köle pazarlarında satılmanın, taciz ve tecavüz işkencesinin kurbanı olduğu, erkek egemen kapitalist düzene, sömürgeci faşist rejime karşı, toplumsal cinsiyet ayrımlarını yok edecek bir kadın devrimi için mücadele, kadınların tek kurtuluş yoludur!


Baskı, zulüm, sömürü, işkence düzenine karşı, özgürlük ve sosyalizm için, MLKP Komünist Kadın Örgütü öncülüğünde mücadeleyi yükseltin!

 

Faşist saldırı ve yasalardan, polis katliamlarına, Kürt ulusuna yönelik sömürgeci saldırganlıktan, Soma'da yürekleri ayaklandıran iş cinayetlerine karşı mücadeleye, demokratik Alevi hareketi başta olmak üzere ezilen mezheplerin inanç özgürlüğü için savaşımına, işçilerin, emekçi memurların, gençlerin, ezilen halkların savaşımına omuz verin!

 

Kadını köle pazarlarında satan, tecavüz işkencesinden geçiren faşist DAİŞ sürülerine karşı mücadeleye, kadının kendisini, cinsini, toplumu ve özgürlük değerlerini savunmada öncü rol oynayabileceğini, kadının eşit hukuğa, eşit temsile, toplumsal yaşama eşit katılımına dayalı bir düzenin mümkün olduğunu gösteren Rojava Devrimi'ne elinizi uzatın!

 

Yaşamın her alanında etkin biçimde var olmak için, siyasetin her alanında var olun! Komünist Kadın Örgütü'müz, sizleri partimiz MLKP saflarında yerini almaya, desteklemeye, güç vermeye çağırıyor!

 

Komünist Kadın Örgütü'müz, kapitalist düzenin, sömürgeci faşist rejimin ve AKP'nin erkek egemenliğini tahkim politikalarına, erkek zulmüne, şiddete, kadın kıyımına karşı kadın isyanını kadın devrimine dönüştürme çağrısıdır!

 

Komünist Kadın Örgütü'müz, komünist kadınların kolektif, örgütlü bir özne olarak kadın özgürlük mücadelesi içinde öncü bir odak olarak gelişimini yeni ve daha büyük adımlarla sürdürme iradesidir!


İşçi, Emekçi, Genç Kadınlar!


Kendini kadın özgürlük mücadelesini büyütmeye ve kadın devrimine adayan 1. Komünist Kadın Konferansı'mız ve Komünist Kadın Örgütü'müz, eylem ve iradesini kararlılıkla ortaya koyacaktır!

 

Zindanlarda, dağlarda, Rojava'da, yeraltında, yerüstünde parti bayrağını dalgalandıran, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini büyüten, kadın devrimi çizgisini yükselten komünist kadınlara selam olsun!

 

Türkiye, Kürdistan ve tüm dünyada kadın özgürlük değerlerinin temsilcisi, kadın cinsinin ve tüm insanlığın onuru olan özgürlük savaşçısı kadınlara selam olsun!

 

Konferansımızı ve KKÖ'müzü, yarattıkları kadın özgürlük değerleri üzerinde yükselttiğimiz şehit kadın yoldaşlarımız şahsında, devrim şehitlerimizin yolumuzu aydınlatan anılarına selam olsun!


Şan Olsun MLKP 1. Komünist Kadın Konferansına!

Kahrolsun Erkek Egemen Kapitalist Sömürü Düzeni!

Kadın Katliamını Durduracağız! Yaşasın Kadın Özsavunması!

Yaşasın Kadın Devrimi!

Kadın Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP Komünist Kadın Örgütü!


6 Mart 2015

MLKP Kadın Önderliği

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Kadınlar MLKP'ye MLKP Komünist Kadın Örgütü'ne!
fc Share on Twitter
 

01 Haziran 2015 / Enternasyonal Bülten / Sayı: 151


İşçi, Öğrenci, Emekçi, Köylü, Ev Emekçisi, Aydın Ve Sanatçı Kadınlar!


MLKP 1. Komünist Kadın Konferansı, Işık Kutlu, Şengül Boran, Yasemin Çiftçi ve Sibel Bulut yoldaşlar şahsında ölümsüzleşen kadın yoldaşlarımızın öncü mirasının ışığında 3-7 Ocak 2015'te başarıyla gerçekleştirildi.

 

1. Komünist Kadın Konferansımız, delegelerinin etkin ve yoldaşça tartışmaları, eleştiri, öneri, karşılıklı etkileşim ve çözüm gücüyle, komünist kadınların kolektif iradeleşmesinin, kolektif özneleşmesinin, bu yoldan kadın özgürlük mücadelesi içinde öncü bir odak olarak gelişiminin yeni ve en ileri eşiği, kadın yoldaşlaşmasının üstün bir örneği oldu.

 

1. Komünist Kadın Konferansımız, partimiz MLKP'nin kongre ve konferanslarında cisimleşen sosyalist demokrasi ve kolektivizm geleneğinin kadın cephesindeki etkin bir uygulamasıdır. Parti aklını ve iradesini seferber ederek eleştiri-özeleştiri temelinde yenilenme, gelişim sorunlarını kolektif akla dayanarak çözme pratiğinin bu cephedeki somut ifadesidir. Partimizin 20 yıllık mücadele tarihinde kadın özgürlük cephesinde daha yüksek bir özneleşme düzeyi için sergilediği iradenin ürünüdür.

 

Geride bıraktığımız dönemin eleştirel devrimci değerlendirmesi temelinde kadın devriminin 21. yüzyıl stratejisini, örgütlenme modelini, kadın özgürlük mücadelesinin ve öncü komünist kadınların örgütsel, siyasal, ideolojik ve teorik gelişim sorunlarını ele alan konferansımız, 4. Kongremizde "kadın şafağı"yla aydınlattığımız kolektif kadın özneleşmesi düzeyimizi, Komünist Kadın Örgütü'nün kurulması kararıyla yeni bir düzeye taşıdı.

 

1. Komünist Kadın Konferansımız, dikkatini, kadın kitleleriyle buluşma sorununa yoğunlaştırarak, 4. Kongre kararları temelinde elde ettiğimiz ideolojik birikimi ve parti tarihimizin bu cephedeki siyasi, örgütsel deneyim ve kazanımlarını, kadın kitlelerini kadın devrimi fikriyle buluşturma yolunda bir siyasal atılıma dönüştürme görevini partimizin ve komünist kadınların önüne koydu.


 

Kadın İsyanı Kadın Örgütlülüğü Kadın Öncülüğü İçin İleri!


Kadına yönelik şiddetin, kıyım ve katliamın, taciz ve tecavüz işkencesinin, sermaye ve devlet eliyle sürdürülen bir savaş halini aldığı, kitlesel biçimde sürdürüldüğü, günlük yaşamın bir parçası olduğu,Kadının nasıl davrandığına, ne düşündüğüne, ne giydiğine, kiminle yaşayacağına, kaç çocuk edineceğine kendi başına karar verme hakkından yoksun bırakıldığı, fiziki ve psikolojik baskı ve tahakkümle erkek egemen kapitalist düzenin ölçülerine uymaya zorlandığı, ev içindeki sınırsız, ağır, yoğun emekçiliğinin hiçe sayıldığı, çalışma alanlarında aynı iş için daha düşük ücret aldığı, emperyalist küreselleşme saldırılarıyla beden sağlığını hiçe sayan çalışma koşullarına zorlandığı, kadın bedeninin kitlesel biçimde çocuk yaşlardan itibaren alınıp satıldığı, her ürünün pazarlanmasına eşlik eden genel bir meta halini aldığı, kadının kendi iradesiyle yaşamak için canını ortaya koymak zorunda kaldığı, ölümü göze alarak evlenebildiği, ölümü göze alarak boşanabildiği, taciz ve tecavüz işkencesini ve katledilmeyi göze alarak sokakta olma ve eğitim, çalışma ve toplumsal yaşamın bütününe eşit katılma hakkını kullanabildiği, dayak ve fiziksel işkenceyi göze alarak fikrini söyleyebildiği, itiraz edebildiği, kadın düşmanı devlet ve hükümet politikalarının, erkek şiddetini koruyup kollayan yasaların, cinsiyetçi söylem ve eylemlerin "kadın doğasıyla", "fıtratla" açıklandığı, tecavüzcülere, eşini, kızkardeşini katleden, doğrayan, biçenlere ceza indiriminin hak görüldüğü, bizzat devlet eliyle gözaltında taciz ve tecavüz işkencesinin uygulandığı, kadınların gözaltında kaybedildiği, Şengal'de, Rojava'da, Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi, savaşlarda en büyük acıların, köle pazarlarında satılmanın, taciz ve tecavüz işkencesinin kurbanı olduğu, erkek egemen kapitalist düzene, sömürgeci faşist rejime karşı, toplumsal cinsiyet ayrımlarını yok edecek bir kadın devrimi için mücadele, kadınların tek kurtuluş yoludur!


Baskı, zulüm, sömürü, işkence düzenine karşı, özgürlük ve sosyalizm için, MLKP Komünist Kadın Örgütü öncülüğünde mücadeleyi yükseltin!

 

Faşist saldırı ve yasalardan, polis katliamlarına, Kürt ulusuna yönelik sömürgeci saldırganlıktan, Soma'da yürekleri ayaklandıran iş cinayetlerine karşı mücadeleye, demokratik Alevi hareketi başta olmak üzere ezilen mezheplerin inanç özgürlüğü için savaşımına, işçilerin, emekçi memurların, gençlerin, ezilen halkların savaşımına omuz verin!

 

Kadını köle pazarlarında satan, tecavüz işkencesinden geçiren faşist DAİŞ sürülerine karşı mücadeleye, kadının kendisini, cinsini, toplumu ve özgürlük değerlerini savunmada öncü rol oynayabileceğini, kadının eşit hukuğa, eşit temsile, toplumsal yaşama eşit katılımına dayalı bir düzenin mümkün olduğunu gösteren Rojava Devrimi'ne elinizi uzatın!

 

Yaşamın her alanında etkin biçimde var olmak için, siyasetin her alanında var olun! Komünist Kadın Örgütü'müz, sizleri partimiz MLKP saflarında yerini almaya, desteklemeye, güç vermeye çağırıyor!

 

Komünist Kadın Örgütü'müz, kapitalist düzenin, sömürgeci faşist rejimin ve AKP'nin erkek egemenliğini tahkim politikalarına, erkek zulmüne, şiddete, kadın kıyımına karşı kadın isyanını kadın devrimine dönüştürme çağrısıdır!

 

Komünist Kadın Örgütü'müz, komünist kadınların kolektif, örgütlü bir özne olarak kadın özgürlük mücadelesi içinde öncü bir odak olarak gelişimini yeni ve daha büyük adımlarla sürdürme iradesidir!


İşçi, Emekçi, Genç Kadınlar!


Kendini kadın özgürlük mücadelesini büyütmeye ve kadın devrimine adayan 1. Komünist Kadın Konferansı'mız ve Komünist Kadın Örgütü'müz, eylem ve iradesini kararlılıkla ortaya koyacaktır!

 

Zindanlarda, dağlarda, Rojava'da, yeraltında, yerüstünde parti bayrağını dalgalandıran, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini büyüten, kadın devrimi çizgisini yükselten komünist kadınlara selam olsun!

 

Türkiye, Kürdistan ve tüm dünyada kadın özgürlük değerlerinin temsilcisi, kadın cinsinin ve tüm insanlığın onuru olan özgürlük savaşçısı kadınlara selam olsun!

 

Konferansımızı ve KKÖ'müzü, yarattıkları kadın özgürlük değerleri üzerinde yükselttiğimiz şehit kadın yoldaşlarımız şahsında, devrim şehitlerimizin yolumuzu aydınlatan anılarına selam olsun!


Şan Olsun MLKP 1. Komünist Kadın Konferansına!

Kahrolsun Erkek Egemen Kapitalist Sömürü Düzeni!

Kadın Katliamını Durduracağız! Yaşasın Kadın Özsavunması!

Yaşasın Kadın Devrimi!

Kadın Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP Komünist Kadın Örgütü!


6 Mart 2015

MLKP Kadın Önderliği