Demokratik özerklik adımlarını büyütelim! Faşizme karşı omuz omuza!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

7 Haziran'da başkanlık ve AKP'ye 400 milletvekili istekleri reddedilen Tayyip Erdoğan ve hükümetten düşürülen AKP, halklarımızı büyük bir felakete sürüklüyor. Kürt ulusuna karşı başlatılan inkarcı sömürgeci savaş en hayvani yöntemlerle sürdürülüyor. Çocuklar katlediliyor, kadın gerillanın cansız bedeni çıplak vaziyette sürükleniyor, yaralılar kurşuna diziliyor, ormanlar yakılıyor, evler kurşun ve bombalarla harabeye çevriliyor, ölü bedenler kızgın güneş altında günlerce bekletiliyor. Bu kirli savaşla Türk halkının ulusal onuru bir kez daha ayaklar altına alınıyor.

18 bin lira ödeyemedikleri için asker elbisesi giydirilen çocuklarınız, kendileri gibi işçi, köylü, yoksul çocuğu ve işçi, emekçi olan gençleri öldürsünler ya da ölsünler diye savaşa sürülüyor

Peki ne uğruna?

Kürt halkının, ulusal kimliğinin tanınması, anadilde eğitim ve demokratik özerklik talebini ezmek için! Kürt ulusunun köleci barışı kabul etmesi, en doğal ulusal demokratik haklarından vazgeçmesi, susması, boyun eğmesi için.


TÜRK HALKI BU SENİN SAVAŞIN DEĞİL


Bu savaş faşist Türk sermaye devletinin, Türklük ve Müslümanlık adına her türlü alçaklık ve rezaleti yürüten Tayyip Erdoğan ve AKP'nin, insanın insana kulluk etmesini isteyen Türk faşistlerinin, Türk sömürücülerinin savaşıdır.

Türk halkının ellerinde yükselmesi gereken bayrak, Türk halkının yüz akı olan Mahirlerin, İbrahimlerin, Denizlerin yükselttikleri özgürlük, adalet, halklara eşitlik bayrağıdır. O bayrak Haziran ayaklanması ölümsüzlerinin, Suruç'ta katledilen gencecik sosyalist evlatlarının sana emanetidir. O emanete sahip çıkarak Türk halkının ulusal onurunu yükselt. Alnına sürülen lekeyi temizle!


TÜRK HALKI, KÜRT HALKININ DİRENİŞİ SENİN DE DİRENİŞİNDİR


Kürt halkı boyun eğmiyor, faşist diktatörlüğe, inkarcı sömürgeciliğe yeni bir öncü çıkışla cevap veriyor. Çeşitli yerleşim birimlerinde 'özyönetim' ilan ediyor. Yalnızca kendine değil, Türk, Arap, Çerkez, Ermeni, Süryani, Rum, Pomak, Laz, Gürcü, Roman, Alevi, Ezidi tüm emekçiler ve ezilenler için demokratik haklar ve özgürlük isteğini faşist yasaklarla, faşist zulümle bastırmak isteyenlere yiğitlikle direniyor. Kuzey Kürdistan'da ezenle-ezilen arasındaki mücadelede, ezilenlerin büyüttüğü direniş sizin de direnişinizdir. Onların umudu sizin de umudunuzdur. Onların zaferi sizin de zaferiniz olacaktır. Faşist sömürgeci saldırıların durdurulması, Kürt halkıyla adil, demokratik, onurlu bir ulusal barış yapılması için sesinizi yükseltin, meydanları zapt edin. Çocuklarınızı askere göndermeyin. Zorunlu askerlik nedeniyle yollandığı savaşta hayatını kaybeden evlatlarınızı toprağa verirken, çocuklarının elleri sıcak sudan soğuk suya değmeyen Tayyip Erdoğan'a, AKP'ye, savaş kışkırtıcısı faşistlere ve sermayenin hizmetinde, bin odalı sarayın ve AKP'nin emrinde savaş yürüten burjuva ordunun temsilcilerine öfkenizi haykırın!


BİRLEŞİK DEMOKRATİK CEPHEYİ GÜÇLENDİRELİM


Kürt halkının kendini yönetme tavır ve iradesini sahiplenmek, Türkiye cephesinde mücadeleyi yükselterek, onunla omuz omuza durmak günün temel politik görevidir. ilerici, devrimci, antifaşist grup ve partileri bu sorumlulukla hareket etmeye, birleşik demokratik cepheyi güçlendirmeye çağırıyoruz.

Kürt halkının cesur özyönetim adımını ve onu kararlılıkla savunma tavrını selamlıyoruz. Partimiz, Bakurê Kürdistan'daki güçleriyle bu öncü çıkışın içinde yer alır ve yaygınlaşması için çalışırken, Türkiye cephesinde özgürlük ve adil, onurlu, demokratik barış mücadelesinin geliştirilmesi, birleşik demokratik cephenin güçlendirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir.MLKP Merkez Komitesi'nin 2015/13 sayılı ve 19 Ağustos 2015 tarihli açıklaması

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Demokratik özerklik adımlarını büyütelim! Faşizme karşı omuz omuza!
fc Share on Twitter
 

7 Haziran'da başkanlık ve AKP'ye 400 milletvekili istekleri reddedilen Tayyip Erdoğan ve hükümetten düşürülen AKP, halklarımızı büyük bir felakete sürüklüyor. Kürt ulusuna karşı başlatılan inkarcı sömürgeci savaş en hayvani yöntemlerle sürdürülüyor. Çocuklar katlediliyor, kadın gerillanın cansız bedeni çıplak vaziyette sürükleniyor, yaralılar kurşuna diziliyor, ormanlar yakılıyor, evler kurşun ve bombalarla harabeye çevriliyor, ölü bedenler kızgın güneş altında günlerce bekletiliyor. Bu kirli savaşla Türk halkının ulusal onuru bir kez daha ayaklar altına alınıyor.

18 bin lira ödeyemedikleri için asker elbisesi giydirilen çocuklarınız, kendileri gibi işçi, köylü, yoksul çocuğu ve işçi, emekçi olan gençleri öldürsünler ya da ölsünler diye savaşa sürülüyor

Peki ne uğruna?

Kürt halkının, ulusal kimliğinin tanınması, anadilde eğitim ve demokratik özerklik talebini ezmek için! Kürt ulusunun köleci barışı kabul etmesi, en doğal ulusal demokratik haklarından vazgeçmesi, susması, boyun eğmesi için.


TÜRK HALKI BU SENİN SAVAŞIN DEĞİL


Bu savaş faşist Türk sermaye devletinin, Türklük ve Müslümanlık adına her türlü alçaklık ve rezaleti yürüten Tayyip Erdoğan ve AKP'nin, insanın insana kulluk etmesini isteyen Türk faşistlerinin, Türk sömürücülerinin savaşıdır.

Türk halkının ellerinde yükselmesi gereken bayrak, Türk halkının yüz akı olan Mahirlerin, İbrahimlerin, Denizlerin yükselttikleri özgürlük, adalet, halklara eşitlik bayrağıdır. O bayrak Haziran ayaklanması ölümsüzlerinin, Suruç'ta katledilen gencecik sosyalist evlatlarının sana emanetidir. O emanete sahip çıkarak Türk halkının ulusal onurunu yükselt. Alnına sürülen lekeyi temizle!


TÜRK HALKI, KÜRT HALKININ DİRENİŞİ SENİN DE DİRENİŞİNDİR


Kürt halkı boyun eğmiyor, faşist diktatörlüğe, inkarcı sömürgeciliğe yeni bir öncü çıkışla cevap veriyor. Çeşitli yerleşim birimlerinde 'özyönetim' ilan ediyor. Yalnızca kendine değil, Türk, Arap, Çerkez, Ermeni, Süryani, Rum, Pomak, Laz, Gürcü, Roman, Alevi, Ezidi tüm emekçiler ve ezilenler için demokratik haklar ve özgürlük isteğini faşist yasaklarla, faşist zulümle bastırmak isteyenlere yiğitlikle direniyor. Kuzey Kürdistan'da ezenle-ezilen arasındaki mücadelede, ezilenlerin büyüttüğü direniş sizin de direnişinizdir. Onların umudu sizin de umudunuzdur. Onların zaferi sizin de zaferiniz olacaktır. Faşist sömürgeci saldırıların durdurulması, Kürt halkıyla adil, demokratik, onurlu bir ulusal barış yapılması için sesinizi yükseltin, meydanları zapt edin. Çocuklarınızı askere göndermeyin. Zorunlu askerlik nedeniyle yollandığı savaşta hayatını kaybeden evlatlarınızı toprağa verirken, çocuklarının elleri sıcak sudan soğuk suya değmeyen Tayyip Erdoğan'a, AKP'ye, savaş kışkırtıcısı faşistlere ve sermayenin hizmetinde, bin odalı sarayın ve AKP'nin emrinde savaş yürüten burjuva ordunun temsilcilerine öfkenizi haykırın!


BİRLEŞİK DEMOKRATİK CEPHEYİ GÜÇLENDİRELİM


Kürt halkının kendini yönetme tavır ve iradesini sahiplenmek, Türkiye cephesinde mücadeleyi yükselterek, onunla omuz omuza durmak günün temel politik görevidir. ilerici, devrimci, antifaşist grup ve partileri bu sorumlulukla hareket etmeye, birleşik demokratik cepheyi güçlendirmeye çağırıyoruz.

Kürt halkının cesur özyönetim adımını ve onu kararlılıkla savunma tavrını selamlıyoruz. Partimiz, Bakurê Kürdistan'daki güçleriyle bu öncü çıkışın içinde yer alır ve yaygınlaşması için çalışırken, Türkiye cephesinde özgürlük ve adil, onurlu, demokratik barış mücadelesinin geliştirilmesi, birleşik demokratik cephenin güçlendirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir.MLKP Merkez Komitesi'nin 2015/13 sayılı ve 19 Ağustos 2015 tarihli açıklaması