Devrimin ve Kadın Komutanlaşmasının Simgeleri Yeliz Erbay (Berçem) ve Şirin Öter (Ekin)
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

22 Aralık 2015 günü, İstanbul'da MLKP'li iki komutan kadın yoldaş, Berçem ve Şirin yoldaşlar faşist polisin karşı devrimci imha saldırısı ve şiddetine devrimci irade ve şiddetin diliyle yanıt verdiler. Kaldıkları parti üssünü canfeda bir direnişle savundular. Böylece devrim ve sosyalizm savaşımında ölümsüzleşen partili yoldaşlar kervanına katıldılar. Hem Kürt özgürlük savaşçıları ve Kürt halkının sömürgeci işgale karşı aylardır yürüttükleri özsavunmaya ve silahlı direnişe, Batı'dan yani Türkiye cephesinden silahlı direnişle destek verdiler, birleşik devrimci mücadeleyi büyütmenin, sömürgeci faşist diktatörlüğü yıkmanın yolunu gösterdiler. Hem de kadın iradeleşmesi ve özgürleşmesinin devrimci savaş pratiğiyle, kadın komutanlaşmasıyla kazanılacağının mesajını verdiler.


İki yoldaşın direnişi, faşist AKP ve T. Erdoğan rejiminin devrimci harekete, Kürt özgürlük hareketi ve ezilenlere yönelik yürüttüğü zulüm ve vahşete karşı devrimci öncü bir müdahaledir. Bir işaret fişeğidir. Sömürgeci zor ve kuşatmaya karşı devrimci zor ve iradeyle donanmış devrimci militanların faşist ablukayı yarma hamlesidir.


Şüphesiz ki, gerçekleşen devrimci direniş, içinde geçilen siyasal gelişmeler, faşist diktatörlüğün içte ve dışta yürütüğü kirli ve gerici savaştan kopuk değildir. Aksine tam da, günün devrimci görevidir. Partimiz MLKP'nin program, strateji ve siyasal taktiklerinin pratikleşmesidir. Partimizin son yıllarda Türkiye, Kürdistan, Rojava ve Ortadoğu'da yürüttüğü devrimci savaşımının bir parçasıdır.


Bu savaşımın FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) cephesindeki pratikleşmesidir. FESK'in tarihi,siyasal mücadelenin başka araçlarla yürütülmesinin örneklerine tanıktır. Devrimci örgütlenme ve çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması, halklar ve devrimci militanların özsavunma hazırlığı, adalet ve hesap sorma taleplerinin karşılanması FESK'in eyleminin muhtevasıdır. Karşı devrimci siyasal zor ve savaşa karşı işçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci siyasal zoru ve savaşma gücünün hazırlanması, örgütlenmesi ve açığa çıkarılması, devrimci öncülerin böylesi direnişi ve mücadelesiyle büyüyecek ve gelişecektir.


MLKP, Türkiye ve Kürdistan'ın devrimci savaş partisidir. Ortadoğu'da bölgesel devrimin partisidir. Aynı zamanda kadın özgürleşmesi mücadelesi yürüten kadın partisidir. Devrimci savaşımın örgütlerine, deneyimlerine, birikimlerine, taktiklerine ve ana çizgilerine sahiptir. Silahlı mücadele içinde onlarca partili şehidi vardır. Yüzlerce devrimci tutsağı olmuş ve olmaya devam ediyor. Binlerce üyesi, aktivisti, taraftarı gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmiş ve geçirilmeye devam ediyor.

 

MLKP, sınıf savaşımında, siyasal mücadelenin ihtiyaç duyduğu her türden mücadele araç ve biçimlerine başvurmuştur. Kuruluşu ve oluşumu, illegal ve legal, silahlı ve silahsız, parlamenter ve barışçıl, barikat ve sokak direnişleri, sendika ve demokratik kurumları, kültürel ve sportif faaliyetleri, grev ve boykotları, grupsal ve kitlesel şiddeti vd. türlü mücadele araç ve biçimlerini 20 yıllık mücadele tarihine sığdırmıştır.

MLKP üyeleri, tüzük ve programda öngörüldüğü gibi, devrimin savaşçıları ve militanları olarak eğitilirler. Parti ve sınıf mücadelesinin ihtiyaç duyduğu çalışmaları ve görevleri yerine getirirler.

Yeliz ve Şirin yoldaşlar da, partileri MLKP'nin istediği gibi, yaşamlarını ve eylemlerini örgütlediler.

Yeliz (Berçem) yoldaş, “sınıf intiharı” yaşayarak devrim ve sosyalizm kavgasının en önünde yer alır. Kapitalist sistemle köprüleri yıkar. Burjuva dünya yaşamıyla her geçen gün her türden açık ve gizli ilişkilerini koparır.

 

Partisinin verdiği her görevi tam bir görev bilinci, sorumluluk ve disipliniyle yerine getirir. Devrimciliğinin ilk yıllarında öğretmenlik yapar, sendikal çalışma yürütür. İllegal çalışma yürüten yoldaşların çalışmalarına destek sunar. 2006 yılında, partisi faşist rejimin saldırılarıyla ağır örgütsel darbeler alınca, daha farklı bir alanda, yani profesyonel devrimci olarak özgür alanda, yani illegal alanda çalışmasına ihtiyaç duyulur. En küçük bir tereddüt göstermeden öğretmenliği bırakır, yoldaşlarıyla birlikte yıllarca polis takipleri ve baskıları altında, en zor koşullarda illegal parti çalışmasında yer alır. 2010 yılından sonra ise, özgür alanlarda askeri eğitim çalışmalarına katılır. Bir süre komutanlık için uzmanlık eğitimi alır. Ve yüzlerce insanın askeri eğitimine katılır.

Berçem yoldaş, aynı zamanda teorik çalışma ve üretimde önemli bir donanım ve güç kazanır. Kadın sorunu ve cins bilinci üzerine yazılar yazar. Ve parti içinde erkek egemen anlayış ve düşüncelere karşı mücadele yürütür. Yoldaşlık ve adalet duygusu yoğun ve güçlü. İlişki kurmada zorluk çekmez. Yaratıcı, üretici ve girişken devrimci bir militan.

 

Şirin yoldaş, etnisite, mezhep, sınıf ve kadın olarak ezilen bir emekçi kadın. Geldiği toplum ve tarih, büyük direniş ve mücadelelerle dolu. İşçi kökenli bir yoldaş. Tekstil sektöründe çalışırken aynı zamanda bulunduğu semtteki milis çalışmalarına katılır. Emekçiliği ve disiplini ile mükemmel bir komünist kadın yoldaşımız. Askeri alandaki çalışmalara hep istekli olur ve eğitimlere katılır. Faşizm ve sermayeye karşı öfkeyle dolu. İşçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci sınıf kini ve şiddetiyle donanır ve savaşır. Berçem yoldaşıyla birlikte karşı devrimci odaklara devrimci eylemler gerçekleştirir. Kadın komutanlaşması, onu her geçen gün daha çok özgürleştirir.

Devrimci savaş iradesi ve direnişleri bize örnek oluyor!

Yeliz ve Şirin yoldaşları kavgamızda yaşatacağız.


 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Devrimin ve Kadın Komutanlaşmasının Simgeleri Yeliz Erbay (Berçem) ve Şirin Öter (Ekin)
fc Share on Twitter
 

22 Aralık 2015 günü, İstanbul'da MLKP'li iki komutan kadın yoldaş, Berçem ve Şirin yoldaşlar faşist polisin karşı devrimci imha saldırısı ve şiddetine devrimci irade ve şiddetin diliyle yanıt verdiler. Kaldıkları parti üssünü canfeda bir direnişle savundular. Böylece devrim ve sosyalizm savaşımında ölümsüzleşen partili yoldaşlar kervanına katıldılar. Hem Kürt özgürlük savaşçıları ve Kürt halkının sömürgeci işgale karşı aylardır yürüttükleri özsavunmaya ve silahlı direnişe, Batı'dan yani Türkiye cephesinden silahlı direnişle destek verdiler, birleşik devrimci mücadeleyi büyütmenin, sömürgeci faşist diktatörlüğü yıkmanın yolunu gösterdiler. Hem de kadın iradeleşmesi ve özgürleşmesinin devrimci savaş pratiğiyle, kadın komutanlaşmasıyla kazanılacağının mesajını verdiler.


İki yoldaşın direnişi, faşist AKP ve T. Erdoğan rejiminin devrimci harekete, Kürt özgürlük hareketi ve ezilenlere yönelik yürüttüğü zulüm ve vahşete karşı devrimci öncü bir müdahaledir. Bir işaret fişeğidir. Sömürgeci zor ve kuşatmaya karşı devrimci zor ve iradeyle donanmış devrimci militanların faşist ablukayı yarma hamlesidir.


Şüphesiz ki, gerçekleşen devrimci direniş, içinde geçilen siyasal gelişmeler, faşist diktatörlüğün içte ve dışta yürütüğü kirli ve gerici savaştan kopuk değildir. Aksine tam da, günün devrimci görevidir. Partimiz MLKP'nin program, strateji ve siyasal taktiklerinin pratikleşmesidir. Partimizin son yıllarda Türkiye, Kürdistan, Rojava ve Ortadoğu'da yürüttüğü devrimci savaşımının bir parçasıdır.


Bu savaşımın FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) cephesindeki pratikleşmesidir. FESK'in tarihi,siyasal mücadelenin başka araçlarla yürütülmesinin örneklerine tanıktır. Devrimci örgütlenme ve çalışmanın önündeki engellerin kaldırılması, halklar ve devrimci militanların özsavunma hazırlığı, adalet ve hesap sorma taleplerinin karşılanması FESK'in eyleminin muhtevasıdır. Karşı devrimci siyasal zor ve savaşa karşı işçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci siyasal zoru ve savaşma gücünün hazırlanması, örgütlenmesi ve açığa çıkarılması, devrimci öncülerin böylesi direnişi ve mücadelesiyle büyüyecek ve gelişecektir.


MLKP, Türkiye ve Kürdistan'ın devrimci savaş partisidir. Ortadoğu'da bölgesel devrimin partisidir. Aynı zamanda kadın özgürleşmesi mücadelesi yürüten kadın partisidir. Devrimci savaşımın örgütlerine, deneyimlerine, birikimlerine, taktiklerine ve ana çizgilerine sahiptir. Silahlı mücadele içinde onlarca partili şehidi vardır. Yüzlerce devrimci tutsağı olmuş ve olmaya devam ediyor. Binlerce üyesi, aktivisti, taraftarı gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmiş ve geçirilmeye devam ediyor.

 

MLKP, sınıf savaşımında, siyasal mücadelenin ihtiyaç duyduğu her türden mücadele araç ve biçimlerine başvurmuştur. Kuruluşu ve oluşumu, illegal ve legal, silahlı ve silahsız, parlamenter ve barışçıl, barikat ve sokak direnişleri, sendika ve demokratik kurumları, kültürel ve sportif faaliyetleri, grev ve boykotları, grupsal ve kitlesel şiddeti vd. türlü mücadele araç ve biçimlerini 20 yıllık mücadele tarihine sığdırmıştır.

MLKP üyeleri, tüzük ve programda öngörüldüğü gibi, devrimin savaşçıları ve militanları olarak eğitilirler. Parti ve sınıf mücadelesinin ihtiyaç duyduğu çalışmaları ve görevleri yerine getirirler.

Yeliz ve Şirin yoldaşlar da, partileri MLKP'nin istediği gibi, yaşamlarını ve eylemlerini örgütlediler.

Yeliz (Berçem) yoldaş, “sınıf intiharı” yaşayarak devrim ve sosyalizm kavgasının en önünde yer alır. Kapitalist sistemle köprüleri yıkar. Burjuva dünya yaşamıyla her geçen gün her türden açık ve gizli ilişkilerini koparır.

 

Partisinin verdiği her görevi tam bir görev bilinci, sorumluluk ve disipliniyle yerine getirir. Devrimciliğinin ilk yıllarında öğretmenlik yapar, sendikal çalışma yürütür. İllegal çalışma yürüten yoldaşların çalışmalarına destek sunar. 2006 yılında, partisi faşist rejimin saldırılarıyla ağır örgütsel darbeler alınca, daha farklı bir alanda, yani profesyonel devrimci olarak özgür alanda, yani illegal alanda çalışmasına ihtiyaç duyulur. En küçük bir tereddüt göstermeden öğretmenliği bırakır, yoldaşlarıyla birlikte yıllarca polis takipleri ve baskıları altında, en zor koşullarda illegal parti çalışmasında yer alır. 2010 yılından sonra ise, özgür alanlarda askeri eğitim çalışmalarına katılır. Bir süre komutanlık için uzmanlık eğitimi alır. Ve yüzlerce insanın askeri eğitimine katılır.

Berçem yoldaş, aynı zamanda teorik çalışma ve üretimde önemli bir donanım ve güç kazanır. Kadın sorunu ve cins bilinci üzerine yazılar yazar. Ve parti içinde erkek egemen anlayış ve düşüncelere karşı mücadele yürütür. Yoldaşlık ve adalet duygusu yoğun ve güçlü. İlişki kurmada zorluk çekmez. Yaratıcı, üretici ve girişken devrimci bir militan.

 

Şirin yoldaş, etnisite, mezhep, sınıf ve kadın olarak ezilen bir emekçi kadın. Geldiği toplum ve tarih, büyük direniş ve mücadelelerle dolu. İşçi kökenli bir yoldaş. Tekstil sektöründe çalışırken aynı zamanda bulunduğu semtteki milis çalışmalarına katılır. Emekçiliği ve disiplini ile mükemmel bir komünist kadın yoldaşımız. Askeri alandaki çalışmalara hep istekli olur ve eğitimlere katılır. Faşizm ve sermayeye karşı öfkeyle dolu. İşçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci sınıf kini ve şiddetiyle donanır ve savaşır. Berçem yoldaşıyla birlikte karşı devrimci odaklara devrimci eylemler gerçekleştirir. Kadın komutanlaşması, onu her geçen gün daha çok özgürleştirir.

Devrimci savaş iradesi ve direnişleri bize örnek oluyor!

Yeliz ve Şirin yoldaşları kavgamızda yaşatacağız.