Tunuslu Komünistlerin Birlik Kongresini Selamlıyoruz
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Tunuslu komünistler iki yıldan faza süren birlik mücadelesini başarıyla sonuçlandırdılar ve gruplar, örgütler dünyasını geride bırakarak partilerini kurdular. Yurtsever, Demokratik Sosyalist Parti'nin kuruluşu 27-28 Şubat 2016'da gerçekleştirilen birlik kongresinde açıklandı.


Tunus'ta birlik süreci aslında 2002/2003 döneminde Watad'ın partileşme süreciyle başlar. 2010 ayaklanmasından sonra birlik sürecinde yoğunlaşmış bir gelişme yaşanır. Beş örgüt (Yurtsever, Sosyalist, Devrimci Parti (WATAD), Emeğin Kurtuluşu Hareketi, Marksist-Leninist Yurtsever Demokratlar, Bolşevik Birlik ve Yurtsever Demokratlar) birlik sürecini yoğunlaştırarak ilerletmek için tespit edilen en önemli 10 noktayı öncelikle ele alan bir platform kurarlar. Maocularla, Troçkistlerle, Avro-komünistlerle, Sovyet modern revizyonizmi savunucusu örgütlerle birliğin olamayacağı kararını alırlar. Bunun ötesinde Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Komintern öğretisini; kısaca Marksizm-Leninizmi esas alırlar.


Tunus'ta devrimcilerin ve komünistlerin birliğinin ne derece önemli olduğunu şu anlayışlarından da anlamaktayız:

Birliğin üç aşaması:

1) Parti birliği; 2) Şayet parti birliği sağlanamazsa devrimci cephe birliği; 3) Devrimci cephe birliği de sağlanamazsa eylemde mücadelenin ortaklaştırılması.

Parti birliğinin ideolojik mücadele olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğinden hareket edilir. Birlik sürecine katılan örgütler kendilerini Marksist-Leninist olarak tanımladıkları için tartışmalarda büyük sorunlarla karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Ama örgütsel ve siyasi konularda bazı sorunları aşmak için mücadele edilir.


Yoğun bir birlik tartışması sürecine girilir. Birlik sürecine katılan beş örgüt ve başkaca çevreler, pratikte mücadeleyi ortaklaştırırlar. Pratikte mücadeleyi ortaklaştırmak onları daha da yakınlaştırır. Sonuçta birlik sürecini ilerletmek için koalisyon oluştururlar. Beş örgütten kadroların katıldığı legal ve illegal seminerler düzenlenir. Bu seminerlerin, tartışmaların sonucunda belli başlı beş doküman hazırlanır: 1) Tüzük; 2) Genel program; 3) Asgari program; 4) Strateji ve taktik ve 5) Devrim. Bu konularda görüş birliği sağlanır.


Parti öncesi yapılanmanın ifadesi olan Koalisyon, ülkenin 24 bölgesinden 18'inde örgütlenir. Geriye kalan 8 bölgede ise hücreler kurulur.

Birlik sürecini ilerletmek için şöyle bir yol izlenir: 1)İllegal tartışmalar; 2)İllegal ve legal seminerler; 3) Koalisyonun legal yayın organı olarak gazete ve 4) İç tartışma organları.


Kongrede her bölge iki, büyük bölgeler de üç delege tarafından temsil edilir. Kongrede gençlik, kadın örgütleri de temsil edilirler. Kongrede dünyanın siyasi durumu; Ortadoğu ve Arap uluslarını; emperyalizmin krizi ve dünya çapında saldırıları, çeşitli Arap ülkelerinin (Libya, Suriye, Yemen) ekonomik sorunları; Tunus'ta genel durum analiz edilir ve genel program, asgari program, strateji ve taktik, ulusal sorun, gençlik, kadın, kültür, çevre ve terörizm üzerine kararlar alınır.

Kongrede bunun ötesinde “ulusal yurtsever sorun”; emperyalist çağda devrim; güncel olarak Tunus'ta sınıf mücadelesinin karakteri üzerine bildirgeler de kabul edilir.

Birlik sürecine katılan ve birliği gerçekleştiren örgütler, kendilerini feshederek Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti'de birleşirler.


MKLP'nin oluşum sürecini incelediklerini ve bundan etkilendiklerini söyleyen Tunuslu komünistler, birlik ürünü partileriyle Tunus devriminde iddialarını büyüttüler.


Kongreye, birlik sürecine katılmayan örgütleri davet etmeleri ayrı bir ciddiyetin ifadesiyi. Bu örgütlerin temsilcileri kısa konuşmalarla gerçekleştirilen birliği selamladılar.


Kongre, katılımcıların kendi dillerinde (Arapça, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca) söyledikleri enternasyonalle sonlandı.


Kongre öncesinde, 26 Şubatta düzenlenen “Ayaklanmalar, Devrimler ve Komünistlerin Görevleri” enternasyonal semineri de farklı örgütlerin görüşlerini açıklamalar ve özellikle MLKP'nin varlığıyla Kürt sorununa, Ortadoğu'daki gelişmelere, Filistin sorununa ve bölgesel devrime dikkatin çekilmesi bakımından kayda değerdi.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Tunuslu Komünistlerin Birlik Kongresini Selamlıyoruz
fc Share on Twitter
 

Tunuslu komünistler iki yıldan faza süren birlik mücadelesini başarıyla sonuçlandırdılar ve gruplar, örgütler dünyasını geride bırakarak partilerini kurdular. Yurtsever, Demokratik Sosyalist Parti'nin kuruluşu 27-28 Şubat 2016'da gerçekleştirilen birlik kongresinde açıklandı.


Tunus'ta birlik süreci aslında 2002/2003 döneminde Watad'ın partileşme süreciyle başlar. 2010 ayaklanmasından sonra birlik sürecinde yoğunlaşmış bir gelişme yaşanır. Beş örgüt (Yurtsever, Sosyalist, Devrimci Parti (WATAD), Emeğin Kurtuluşu Hareketi, Marksist-Leninist Yurtsever Demokratlar, Bolşevik Birlik ve Yurtsever Demokratlar) birlik sürecini yoğunlaştırarak ilerletmek için tespit edilen en önemli 10 noktayı öncelikle ele alan bir platform kurarlar. Maocularla, Troçkistlerle, Avro-komünistlerle, Sovyet modern revizyonizmi savunucusu örgütlerle birliğin olamayacağı kararını alırlar. Bunun ötesinde Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Komintern öğretisini; kısaca Marksizm-Leninizmi esas alırlar.


Tunus'ta devrimcilerin ve komünistlerin birliğinin ne derece önemli olduğunu şu anlayışlarından da anlamaktayız:

Birliğin üç aşaması:

1) Parti birliği; 2) Şayet parti birliği sağlanamazsa devrimci cephe birliği; 3) Devrimci cephe birliği de sağlanamazsa eylemde mücadelenin ortaklaştırılması.

Parti birliğinin ideolojik mücadele olmaksızın gerçekleştirilemeyeceğinden hareket edilir. Birlik sürecine katılan örgütler kendilerini Marksist-Leninist olarak tanımladıkları için tartışmalarda büyük sorunlarla karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Ama örgütsel ve siyasi konularda bazı sorunları aşmak için mücadele edilir.


Yoğun bir birlik tartışması sürecine girilir. Birlik sürecine katılan beş örgüt ve başkaca çevreler, pratikte mücadeleyi ortaklaştırırlar. Pratikte mücadeleyi ortaklaştırmak onları daha da yakınlaştırır. Sonuçta birlik sürecini ilerletmek için koalisyon oluştururlar. Beş örgütten kadroların katıldığı legal ve illegal seminerler düzenlenir. Bu seminerlerin, tartışmaların sonucunda belli başlı beş doküman hazırlanır: 1) Tüzük; 2) Genel program; 3) Asgari program; 4) Strateji ve taktik ve 5) Devrim. Bu konularda görüş birliği sağlanır.


Parti öncesi yapılanmanın ifadesi olan Koalisyon, ülkenin 24 bölgesinden 18'inde örgütlenir. Geriye kalan 8 bölgede ise hücreler kurulur.

Birlik sürecini ilerletmek için şöyle bir yol izlenir: 1)İllegal tartışmalar; 2)İllegal ve legal seminerler; 3) Koalisyonun legal yayın organı olarak gazete ve 4) İç tartışma organları.


Kongrede her bölge iki, büyük bölgeler de üç delege tarafından temsil edilir. Kongrede gençlik, kadın örgütleri de temsil edilirler. Kongrede dünyanın siyasi durumu; Ortadoğu ve Arap uluslarını; emperyalizmin krizi ve dünya çapında saldırıları, çeşitli Arap ülkelerinin (Libya, Suriye, Yemen) ekonomik sorunları; Tunus'ta genel durum analiz edilir ve genel program, asgari program, strateji ve taktik, ulusal sorun, gençlik, kadın, kültür, çevre ve terörizm üzerine kararlar alınır.

Kongrede bunun ötesinde “ulusal yurtsever sorun”; emperyalist çağda devrim; güncel olarak Tunus'ta sınıf mücadelesinin karakteri üzerine bildirgeler de kabul edilir.

Birlik sürecine katılan ve birliği gerçekleştiren örgütler, kendilerini feshederek Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti'de birleşirler.


MKLP'nin oluşum sürecini incelediklerini ve bundan etkilendiklerini söyleyen Tunuslu komünistler, birlik ürünü partileriyle Tunus devriminde iddialarını büyüttüler.


Kongreye, birlik sürecine katılmayan örgütleri davet etmeleri ayrı bir ciddiyetin ifadesiyi. Bu örgütlerin temsilcileri kısa konuşmalarla gerçekleştirilen birliği selamladılar.


Kongre, katılımcıların kendi dillerinde (Arapça, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca) söyledikleri enternasyonalle sonlandı.


Kongre öncesinde, 26 Şubatta düzenlenen “Ayaklanmalar, Devrimler ve Komünistlerin Görevleri” enternasyonal semineri de farklı örgütlerin görüşlerini açıklamalar ve özellikle MLKP'nin varlığıyla Kürt sorununa, Ortadoğu'daki gelişmelere, Filistin sorununa ve bölgesel devrime dikkatin çekilmesi bakımından kayda değerdi.