ORTADOĞU ANTİEMPERYALİST MÜCADELE KOORDİNASYONU KURULDU
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Ortadoğu coğrafyasının ilerici, devrimci ve komünist partileri gerçekleştirdikleri bir konferansla Ortadoğu'da bölgesel antiemperyalist mücadele koordinasyonu kurdular. Başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin sürekli hegemonya ve rekabet alanı içerisinde olan Ortadoğu'da, emperyalist savaş ve işgale karşı bölgenin ilerici, devrimci ve komünist güçlerini antiemperyalist bir mücadele cephesinde biraraya getirmeyi, antiemperyalist güçlerin dağınıklığına ve zayıflığına son vermeyi hedefleyen bir adım olarak Ortadoğu Antiemperyalist Mücadele Konferansı, 11-12 Haziran günlerinde gerçekleştirildi.

MLKP'nin 2 yıllık çabası sonucu, Filistin'den FHKC ve FDKC ile birlikte çağrısı yapılan ve örgütlenen konferansta Türkiye/Kuzey Kürdistan'dan MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti), MKP (Maoist Komünist Parti), TKP-K (Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım), Filistin'den FHKC (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi), FDKC (Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi), İran'dan İran Emek Patisi (Toufan), Berlin Arap Platformu'ndan bir Iraklı katılımcı olurken, Türkiye'den TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist), Kurtuluş (Türkiye Kurtuluş Örgütü) ve Avusturya, Almanya, İtalya gibi ülkelerde örgütlü olan AIK da (Antiemperyalist Koordinasyon) gözlemci olarak yer aldı.

2005 yılında faşist Türk devletinin katlettiği konferans katılımcısı MKP'nin 17 şehidi devrimci yoldaşlar nezdinde bölge ve dünya devrim ve sosyalizm şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan konferansta, önce katılımcı parti ve örgütler kendilerini ve mücadele tarihlerini tanıttılar. Ardından hazırlanan gündem doğrultusunda, katılımcıların Ortadoğu'da antiemperyalist mücadeleye ilişkin görüşlerini içeren tebliğlerin sunulduğu ve tartışmaların yapıldığı bölüme geçildi.

Bölgemizin ilerici, devrimci ve komünist güçleri, işgalcileri Ortadoğu'dan kovmak için antiemperyalist mücadeleyi bölge çapında örgütlemek ve geliştirmek gerektiği noktasında hemfikir olduklarını açıkladılar. Konferans katılımcıları, tartışmalar sonucunda ortak bir deklarasyon hazırlayarak Ortadoğu Antiemperyalist Mücadele Koordinasyonu'nu kurduklarını ilan ettiler.

Kuruluş deklarasyonunda, "Dünya pazarları ve hammadde kaynakları üzerinde sürdürülen hegemonya mücadelesi, önde gelen emperyalist ülkeler arasındaki rekabetin, emperyalistler arası çelişkilerin belli bölgelerde keskinleşmiş olduğunu göstermektedir: Bu bölgeler Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya/Hazar Havzası ve Latin Amerika'dır" tespitinde bulunan konferans katılımcıları, emperyalist güçlerin jeopolitikalarında dünya hakimiyetinin bu bölgelerin işgalinden geçtiğinin yer aldığını ve bundan dolayı da bu bölgelerden vazgeçmeyeceklerini vurguladılar. Emperyalizmin ne kadar güçlü olursa olsun yenilmez olmadığı, ulusal kurtuluş mücadelelerinin öneminden ve haklılığından bir şey kaybetmediği, ezilen uluslar ve halkların, emperyalist işgale, savaşa, baskı ve talana karşı mücadelelerini sürdürdükleri, Filistin halkının Siyonizm'e ve emperyalizme, Irak halkının emperyalist işgale ve Kürt ulusunun ulusal boyunduruğa karşı mücadelesinin bütün ezilen uluslara ve halklara örnek teşkil ettiği görüşü de deklarasyonda yer aldı. Dün Vietnam'da ve bugün de Irak'ta, Filistin'de ve Nepal'da olduğu gibi ezilen ulusların ulusal kurtuluş, proletarya ve halkların sosyal kurtuluş mücadelelerinin emperyalist sömürgeci şiddet ve teröre karşı kaçınılmaz ve meşru olduğu da deklarasyonda yer aldı.

Gerçekleştirilen konferans ve kurulan koordinasyonla Ortadoğu'nun yurtsever, devrimci ve komünist güçleri antiemperyalist mücadelenin ilerletilmesi yolunda başarılı bir ilk adım attılar. Bundan sonraki görev, BOP alanı içine giren Türkiye, İran, Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Irak, Kürdistan, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Mısır gibi bütün ülkelerin bağımsızlıkçı, antiemperyalist, devrimci ve komünist güçlerini bu platformda bir araya getirmektir. Konferans bunu da önüne görev olarak koydu. Konferans, oluşturduğu koordinasyonun "Çalışma Kurallarını" ve yakın dönem siyasal görevlerini de belirleyerek çalışmalarını bitirdi.

MLKP, Ortadoğu'da antiemperyalist mücadelenin birleşik ve güçlü olarak yükseltilmesi için, koordinasyonda üzerine düşen görevleri yerine getirmekte ve koordinasyonu işlevli kılmakta kararlıdır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

ORTADOĞU ANTİEMPERYALİST MÜCADELE KOORDİNASYONU KURULDU
fc Share on Twitter
 

Ortadoğu coğrafyasının ilerici, devrimci ve komünist partileri gerçekleştirdikleri bir konferansla Ortadoğu'da bölgesel antiemperyalist mücadele koordinasyonu kurdular. Başta ABD olmak üzere emperyalist devletlerin sürekli hegemonya ve rekabet alanı içerisinde olan Ortadoğu'da, emperyalist savaş ve işgale karşı bölgenin ilerici, devrimci ve komünist güçlerini antiemperyalist bir mücadele cephesinde biraraya getirmeyi, antiemperyalist güçlerin dağınıklığına ve zayıflığına son vermeyi hedefleyen bir adım olarak Ortadoğu Antiemperyalist Mücadele Konferansı, 11-12 Haziran günlerinde gerçekleştirildi.

MLKP'nin 2 yıllık çabası sonucu, Filistin'den FHKC ve FDKC ile birlikte çağrısı yapılan ve örgütlenen konferansta Türkiye/Kuzey Kürdistan'dan MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti), MKP (Maoist Komünist Parti), TKP-K (Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım), Filistin'den FHKC (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi), FDKC (Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi), İran'dan İran Emek Patisi (Toufan), Berlin Arap Platformu'ndan bir Iraklı katılımcı olurken, Türkiye'den TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist), Kurtuluş (Türkiye Kurtuluş Örgütü) ve Avusturya, Almanya, İtalya gibi ülkelerde örgütlü olan AIK da (Antiemperyalist Koordinasyon) gözlemci olarak yer aldı.

2005 yılında faşist Türk devletinin katlettiği konferans katılımcısı MKP'nin 17 şehidi devrimci yoldaşlar nezdinde bölge ve dünya devrim ve sosyalizm şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan konferansta, önce katılımcı parti ve örgütler kendilerini ve mücadele tarihlerini tanıttılar. Ardından hazırlanan gündem doğrultusunda, katılımcıların Ortadoğu'da antiemperyalist mücadeleye ilişkin görüşlerini içeren tebliğlerin sunulduğu ve tartışmaların yapıldığı bölüme geçildi.

Bölgemizin ilerici, devrimci ve komünist güçleri, işgalcileri Ortadoğu'dan kovmak için antiemperyalist mücadeleyi bölge çapında örgütlemek ve geliştirmek gerektiği noktasında hemfikir olduklarını açıkladılar. Konferans katılımcıları, tartışmalar sonucunda ortak bir deklarasyon hazırlayarak Ortadoğu Antiemperyalist Mücadele Koordinasyonu'nu kurduklarını ilan ettiler.

Kuruluş deklarasyonunda, "Dünya pazarları ve hammadde kaynakları üzerinde sürdürülen hegemonya mücadelesi, önde gelen emperyalist ülkeler arasındaki rekabetin, emperyalistler arası çelişkilerin belli bölgelerde keskinleşmiş olduğunu göstermektedir: Bu bölgeler Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya/Hazar Havzası ve Latin Amerika'dır" tespitinde bulunan konferans katılımcıları, emperyalist güçlerin jeopolitikalarında dünya hakimiyetinin bu bölgelerin işgalinden geçtiğinin yer aldığını ve bundan dolayı da bu bölgelerden vazgeçmeyeceklerini vurguladılar. Emperyalizmin ne kadar güçlü olursa olsun yenilmez olmadığı, ulusal kurtuluş mücadelelerinin öneminden ve haklılığından bir şey kaybetmediği, ezilen uluslar ve halkların, emperyalist işgale, savaşa, baskı ve talana karşı mücadelelerini sürdürdükleri, Filistin halkının Siyonizm'e ve emperyalizme, Irak halkının emperyalist işgale ve Kürt ulusunun ulusal boyunduruğa karşı mücadelesinin bütün ezilen uluslara ve halklara örnek teşkil ettiği görüşü de deklarasyonda yer aldı. Dün Vietnam'da ve bugün de Irak'ta, Filistin'de ve Nepal'da olduğu gibi ezilen ulusların ulusal kurtuluş, proletarya ve halkların sosyal kurtuluş mücadelelerinin emperyalist sömürgeci şiddet ve teröre karşı kaçınılmaz ve meşru olduğu da deklarasyonda yer aldı.

Gerçekleştirilen konferans ve kurulan koordinasyonla Ortadoğu'nun yurtsever, devrimci ve komünist güçleri antiemperyalist mücadelenin ilerletilmesi yolunda başarılı bir ilk adım attılar. Bundan sonraki görev, BOP alanı içine giren Türkiye, İran, Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Irak, Kürdistan, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Mısır gibi bütün ülkelerin bağımsızlıkçı, antiemperyalist, devrimci ve komünist güçlerini bu platformda bir araya getirmektir. Konferans bunu da önüne görev olarak koydu. Konferans, oluşturduğu koordinasyonun "Çalışma Kurallarını" ve yakın dönem siyasal görevlerini de belirleyerek çalışmalarını bitirdi.

MLKP, Ortadoğu'da antiemperyalist mücadelenin birleşik ve güçlü olarak yükseltilmesi için, koordinasyonda üzerine düşen görevleri yerine getirmekte ve koordinasyonu işlevli kılmakta kararlıdır.