TÜRKİYE'DE SAVAŞ KARŞITI GÖSTERİLER
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Köklü antiemperyalist mücadele geleneğine sahip Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın çeşitli merkezlerinde ABD'nin Ortadoğu ve Irak'a yönelik savaş saldırganlığı ve tehdidi farklı eylem biçimleriyle protesto ediliyor. Aralık ayının başından bu yana Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da devrimci, ilerici ve antifaşist partiler, sendikalar, kitle örgütleri, dernekler, gençlik ve kadın örgütleri, çeşitli kentlerde savaş karşıtı platformlar oluşturmakta ve bunlar giderek merkezileşme sürecindedir. İşçi ve emekçi yığınların tekil ve parçalı eylemleri, savaşı protesto gösterileri her geçen gün büyümektedir. Hemen her şehirde emperyalist savaş karşıtı gösteri ve mitingler yapılmakta veya hazırlıkları yürütülmektedir. "ABD askeri olmayacağız", "emperyalist savaşa hayır" şiarları kitlelerde eylemle tepki verme biçiminde bir karşılık bulmaktadır. Dünyanın bütün emperyalizm ve savaş karşıtı platform ve eylemleri, Ortadoğu halklarının direnişi ile birleşerek ABD, İngiltere haydutları başta olmak üzere emperyalistlere hak ettikleri dersi vereceklerdir.

1 Aralık'ta komünistinden sosyalistine, işçisinden emekçi memuruna, eşcinselinden feministine kadar binlerce savaş karşıtı Abide-i Hürriyet Meydanı'nda (İstanbul) buluşarak ABD askeri olmayacaklarını haykırdı. Yaklaşık 140 kurum tarafından düzenlenen "Irak'ta savaşa hayır" mitingi, Perpa ve Şişli kollarından yapılan yürüyüşlerle başladı.

Perpa, hem kalabalık hem de rengarenkti: Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı mitingin en kalabalık ve kalabalık olduğu kadar da en renkli kortejleri, Perpa kolundan alana girdiler. Bu koldaki katılımcıların çoğunluğunu devrimci-sosyalist parti, grup, dergi ve örgütler oluşturuyordu. Alanın en kalabalık kortejlerini TAYAD, Halkevleri ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu oluşturdu. Platformun bileşeni EKB'li emekçi kadınlar, korteje, döviz ve kızıl bayraklarıyla renk ve coşku kattılar ve sürekli "Kürt, Arap, Filistinli kadınlar özgürlük istiyor", "Biji Aşiti", "Irak/Filistin halkı yalnız değildir", "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son" sloganlarını attılar.

ESP korteji göz doldurdu: "Özgürlük, adalet, halklara eşitlik/ESP" ve "Ezilenlerin Sosyalist Platformu" pankartı arkasında yürüyen bine yakın kitle, görselliği ve coşkusuyla göz doldurdu. ESP pankartlarının hemen arkasından "Emperyalist savaşa hayır" pankartıyla DMP, "Emperyalist savaşa karşı intifada, isyan, serhıldan" yazılı pankartla Özgür Gençlik ve "Savaşmak değil, okumak istiyoruz" pankartıyla İDLB'li öğrenciler de mitingde yer aldılar. Atılım yazılı kızıl bayraklar ile demokratik taleplerin yazılı olduğu dövizlerin de taşındığı kortejde savaş ve tecrit karşıtı sloganlar ön plana çıktı. Dinmeyen coşkusu ve "Yaşasın Sosyalizm" yazılı kızıl bayraklarıyla dikkatleri üzerine toplayan kortej, yürüyüş boyunca "ABD'nin bombası başında patlayacak", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Irak halkı yalnız değildir", "Parti Atılım Zafer", "Yaşasın devrim ve sosyalizm", "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Savaşa değil sağlığa/eğitime bütçe" sloganlarını attı. DMP pankartı arkasında yürüyen ölüm orucu gazileri ile TUYAB'lı tutsak yakınları attıkları sloganlarla F tipi cezaevlerinde süren tecrit saldırısına dikkat çektiler. Genç Kadın Komisyonu ve Kartal EHB'nin dövizleriyle katıldığı mitinge BEKSAV, bando takımı ve tiyatro grubuyla ayrı bir renk kattı.

Her tarafta tek ses: Bu savaşı istemiyoruz: 1 Aralık'tan sonra Ankara, Adana ve İzmir gibi merkezlerde düzenlenen miting ve basın açıklamalarında da binlerce insan, faşist diktatörlüğün, ABD'nin Irak'taki "petrol savaşı"na girmemesini bir kez daha talep etti, İncirlik'teki Amerikan üssünün kapatılmasını ve Türkiye'nin üsler ile topraklarının bu savaşta kullanılması için ABD'ye verilmemesini istedi.

Ankara Savaşa Hayır Platformu, "Irak'ta Savaşa Hayır Mitingi" düzenledi. KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, meslek odaları, ÇHD ve İHD gibi kitle örgütlerinin Ankara şubesi üyeleriyle Yeni Atılım Gazetesi, Alınteri Gazetesi okurlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce insan toplandı. "ABD askeri olmayacağız", "Irak'ta savaşa hayır", "IM-F Tipi yaşam istemiyoruz", "Petrol savaşına hayır" yazılı pankartlar taşıyan kitle buradan sloganlar atarak Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü.

"İncirlik üssü kapatılsın": Adana'da Savaş Karşıtı Platform'un düzenlemek istediği "Irak'ta savaşa hayır" mitinginin Valilik tarafından yasaklanmasına rağmen, emperyalist savaş karşıtları Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1000 kişi, "Amerikan askeri olmayacağız", "İncirlik üssü kapatılsın", "Irak'ta savaşa hayır" şeklinde sloganlar atarak, ABD'yi protesto ederken, Türk devletinin de bu savaşta yer almamasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'na faks: Bu gösterinin ardından kitle sloganlar atarak dağılırken, Tertip Komitesi, PTT'ye giderek, İçişleri Bakanlığı'na faks çekti. Faksta, Türkiye'nin bu savaşta yer almaması ve savaş hazırlıklarının durdurulması talepleri yer aldı.

İzmir'de Bloktan açıklama: Emek, Barış ve Demokrasi Bloğu, AKP hükümetinin uygulamalarını, ABD'nin Irak'a yönelik saldırı hazırlıklarını ve 19 Aralık Operasyonu'nu protesto etti. DEHAP İl Binası önünde toplanan kitle, buradan "Savaşa Hayır" yazılı bir pankartla Konak-Sümerbank önüne doğru yürüyüşe geçti. Alanda sayıları 400'ü bulan kitle, savaş ve F tipi karşıtı sloganlar attı.

Savaş karşıtları Meclis'te: "Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu" CHP Grup Başkanı Haluk Hoşgör ile görüştü. Hoşgör, savaş karşıtlarına "her türlü denetim mekanizmasını kullanacakları" iddiasında bulundu.

İstanbul'da yeniden miting: AKP'ye oy veren kesimlerin de içinde yer aldığı Savaşa Hayır Koordinasyonu, ABD'nin Irak'a yönelik saldırı planlarını düzenleyeceği bir mitingle protesto etti. Mitingde Türkiye'nin savaşa hiçbir şekilde katılmaması talep edildi.

KESK eylemde, Ankara'da sendikalara grev çağrısı: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul'da iki ayrı yerde eylem gerçekleştirdi.

Ankara Savaşa Hayır Platformu, Yüksel Caddesi'nde bir açıklama yaparak, hükümetin savaş yanlısı politikalarını protesto etti. Platform üyeleri, sık sık "Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği", "Amerikan askeri olmayacağız" sloganlarını attı. Burada yapılan açıklamada, halkların savaş istemediği vurgulandı. Açıklamada, sendikalara da uyarı grevleri yapmaları için çağrı yapıldı.

İşçi savaş istemiyor: Belediye İş Sendikası, Irak'ta savaşın daha çok işsizlik, pahalılık ve açlık getireceğini belirterek, bu savaşı istemediklerini belirtti.

Türkiye'de emperyalist savaşa karşı gerçekleştirilen miting ve gösterilerle, çeşitli ulus ve milliyetlere mensup halklarımız, ABD için savaşmak istemediklerini, kardeş Irak halkıyla savaşmak istemediklerini güçlü bir şekilde dile getirmişlerdir. Önümüzdeki günlerde işçi sınıfı ve emekçi yığınların, devrimci ve komünist güçlerin, antifaşist ve antiemperyalist güçlerin sesleri daha gür çıkacak, tepkiler daha büyüyecektir.

MLKP, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da, bölgede ve dünyada, kısacası bulunduğu her alanda, neoliberal saldırılara ve emperyalist savaşa karşı mücadelede siyasal çağrıları ve önderlik etme iradesi ve bilinciyle hareket edecek, tarihsel ve enternasyonalist sorumlulukla mücadele cephesinin en önünde yerini alacaktır. ABD emperyalizmi ve onun emperyalist savaşına suç ortağı olmaya hazırlanan faşist rejim, Ortadoğu'da bataklığa saplanacaktır, Ortadoğu halkları kazanacaktır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

TÜRKİYE'DE SAVAŞ KARŞITI GÖSTERİLER
fc Share on Twitter
 

Köklü antiemperyalist mücadele geleneğine sahip Türkiye ve Kuzey Kürdistan'ın çeşitli merkezlerinde ABD'nin Ortadoğu ve Irak'a yönelik savaş saldırganlığı ve tehdidi farklı eylem biçimleriyle protesto ediliyor. Aralık ayının başından bu yana Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da devrimci, ilerici ve antifaşist partiler, sendikalar, kitle örgütleri, dernekler, gençlik ve kadın örgütleri, çeşitli kentlerde savaş karşıtı platformlar oluşturmakta ve bunlar giderek merkezileşme sürecindedir. İşçi ve emekçi yığınların tekil ve parçalı eylemleri, savaşı protesto gösterileri her geçen gün büyümektedir. Hemen her şehirde emperyalist savaş karşıtı gösteri ve mitingler yapılmakta veya hazırlıkları yürütülmektedir. "ABD askeri olmayacağız", "emperyalist savaşa hayır" şiarları kitlelerde eylemle tepki verme biçiminde bir karşılık bulmaktadır. Dünyanın bütün emperyalizm ve savaş karşıtı platform ve eylemleri, Ortadoğu halklarının direnişi ile birleşerek ABD, İngiltere haydutları başta olmak üzere emperyalistlere hak ettikleri dersi vereceklerdir.

1 Aralık'ta komünistinden sosyalistine, işçisinden emekçi memuruna, eşcinselinden feministine kadar binlerce savaş karşıtı Abide-i Hürriyet Meydanı'nda (İstanbul) buluşarak ABD askeri olmayacaklarını haykırdı. Yaklaşık 140 kurum tarafından düzenlenen "Irak'ta savaşa hayır" mitingi, Perpa ve Şişli kollarından yapılan yürüyüşlerle başladı.

Perpa, hem kalabalık hem de rengarenkti: Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı mitingin en kalabalık ve kalabalık olduğu kadar da en renkli kortejleri, Perpa kolundan alana girdiler. Bu koldaki katılımcıların çoğunluğunu devrimci-sosyalist parti, grup, dergi ve örgütler oluşturuyordu. Alanın en kalabalık kortejlerini TAYAD, Halkevleri ve Ezilenlerin Sosyalist Platformu oluşturdu. Platformun bileşeni EKB'li emekçi kadınlar, korteje, döviz ve kızıl bayraklarıyla renk ve coşku kattılar ve sürekli "Kürt, Arap, Filistinli kadınlar özgürlük istiyor", "Biji Aşiti", "Irak/Filistin halkı yalnız değildir", "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son" sloganlarını attılar.

ESP korteji göz doldurdu: "Özgürlük, adalet, halklara eşitlik/ESP" ve "Ezilenlerin Sosyalist Platformu" pankartı arkasında yürüyen bine yakın kitle, görselliği ve coşkusuyla göz doldurdu. ESP pankartlarının hemen arkasından "Emperyalist savaşa hayır" pankartıyla DMP, "Emperyalist savaşa karşı intifada, isyan, serhıldan" yazılı pankartla Özgür Gençlik ve "Savaşmak değil, okumak istiyoruz" pankartıyla İDLB'li öğrenciler de mitingde yer aldılar. Atılım yazılı kızıl bayraklar ile demokratik taleplerin yazılı olduğu dövizlerin de taşındığı kortejde savaş ve tecrit karşıtı sloganlar ön plana çıktı. Dinmeyen coşkusu ve "Yaşasın Sosyalizm" yazılı kızıl bayraklarıyla dikkatleri üzerine toplayan kortej, yürüyüş boyunca "ABD'nin bombası başında patlayacak", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Irak halkı yalnız değildir", "Parti Atılım Zafer", "Yaşasın devrim ve sosyalizm", "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Savaşa değil sağlığa/eğitime bütçe" sloganlarını attı. DMP pankartı arkasında yürüyen ölüm orucu gazileri ile TUYAB'lı tutsak yakınları attıkları sloganlarla F tipi cezaevlerinde süren tecrit saldırısına dikkat çektiler. Genç Kadın Komisyonu ve Kartal EHB'nin dövizleriyle katıldığı mitinge BEKSAV, bando takımı ve tiyatro grubuyla ayrı bir renk kattı.

Her tarafta tek ses: Bu savaşı istemiyoruz: 1 Aralık'tan sonra Ankara, Adana ve İzmir gibi merkezlerde düzenlenen miting ve basın açıklamalarında da binlerce insan, faşist diktatörlüğün, ABD'nin Irak'taki "petrol savaşı"na girmemesini bir kez daha talep etti, İncirlik'teki Amerikan üssünün kapatılmasını ve Türkiye'nin üsler ile topraklarının bu savaşta kullanılması için ABD'ye verilmemesini istedi.

Ankara Savaşa Hayır Platformu, "Irak'ta Savaşa Hayır Mitingi" düzenledi. KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, meslek odaları, ÇHD ve İHD gibi kitle örgütlerinin Ankara şubesi üyeleriyle Yeni Atılım Gazetesi, Alınteri Gazetesi okurlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce insan toplandı. "ABD askeri olmayacağız", "Irak'ta savaşa hayır", "IM-F Tipi yaşam istemiyoruz", "Petrol savaşına hayır" yazılı pankartlar taşıyan kitle buradan sloganlar atarak Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'na yürüdü.

"İncirlik üssü kapatılsın": Adana'da Savaş Karşıtı Platform'un düzenlemek istediği "Irak'ta savaşa hayır" mitinginin Valilik tarafından yasaklanmasına rağmen, emperyalist savaş karşıtları Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1000 kişi, "Amerikan askeri olmayacağız", "İncirlik üssü kapatılsın", "Irak'ta savaşa hayır" şeklinde sloganlar atarak, ABD'yi protesto ederken, Türk devletinin de bu savaşta yer almamasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'na faks: Bu gösterinin ardından kitle sloganlar atarak dağılırken, Tertip Komitesi, PTT'ye giderek, İçişleri Bakanlığı'na faks çekti. Faksta, Türkiye'nin bu savaşta yer almaması ve savaş hazırlıklarının durdurulması talepleri yer aldı.

İzmir'de Bloktan açıklama: Emek, Barış ve Demokrasi Bloğu, AKP hükümetinin uygulamalarını, ABD'nin Irak'a yönelik saldırı hazırlıklarını ve 19 Aralık Operasyonu'nu protesto etti. DEHAP İl Binası önünde toplanan kitle, buradan "Savaşa Hayır" yazılı bir pankartla Konak-Sümerbank önüne doğru yürüyüşe geçti. Alanda sayıları 400'ü bulan kitle, savaş ve F tipi karşıtı sloganlar attı.

Savaş karşıtları Meclis'te: "Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu" CHP Grup Başkanı Haluk Hoşgör ile görüştü. Hoşgör, savaş karşıtlarına "her türlü denetim mekanizmasını kullanacakları" iddiasında bulundu.

İstanbul'da yeniden miting: AKP'ye oy veren kesimlerin de içinde yer aldığı Savaşa Hayır Koordinasyonu, ABD'nin Irak'a yönelik saldırı planlarını düzenleyeceği bir mitingle protesto etti. Mitingde Türkiye'nin savaşa hiçbir şekilde katılmaması talep edildi.

KESK eylemde, Ankara'da sendikalara grev çağrısı: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul'da iki ayrı yerde eylem gerçekleştirdi.

Ankara Savaşa Hayır Platformu, Yüksel Caddesi'nde bir açıklama yaparak, hükümetin savaş yanlısı politikalarını protesto etti. Platform üyeleri, sık sık "Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği", "Amerikan askeri olmayacağız" sloganlarını attı. Burada yapılan açıklamada, halkların savaş istemediği vurgulandı. Açıklamada, sendikalara da uyarı grevleri yapmaları için çağrı yapıldı.

İşçi savaş istemiyor: Belediye İş Sendikası, Irak'ta savaşın daha çok işsizlik, pahalılık ve açlık getireceğini belirterek, bu savaşı istemediklerini belirtti.

Türkiye'de emperyalist savaşa karşı gerçekleştirilen miting ve gösterilerle, çeşitli ulus ve milliyetlere mensup halklarımız, ABD için savaşmak istemediklerini, kardeş Irak halkıyla savaşmak istemediklerini güçlü bir şekilde dile getirmişlerdir. Önümüzdeki günlerde işçi sınıfı ve emekçi yığınların, devrimci ve komünist güçlerin, antifaşist ve antiemperyalist güçlerin sesleri daha gür çıkacak, tepkiler daha büyüyecektir.

MLKP, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da, bölgede ve dünyada, kısacası bulunduğu her alanda, neoliberal saldırılara ve emperyalist savaşa karşı mücadelede siyasal çağrıları ve önderlik etme iradesi ve bilinciyle hareket edecek, tarihsel ve enternasyonalist sorumlulukla mücadele cephesinin en önünde yerini alacaktır. ABD emperyalizmi ve onun emperyalist savaşına suç ortağı olmaya hazırlanan faşist rejim, Ortadoğu'da bataklığa saplanacaktır, Ortadoğu halkları kazanacaktır.