EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR! YA BARBARLIK YA SOSYALİZM!
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

"Spartaküs, ateş ve ruh demektir, yürek ve can demektir. Proletarya devriminin iradesi ve eylemi demektir' Spartaküs, sosyalizm ve dünya devrimi demektir'

Sesi gelen ekonomik çöküntünün sarsıntısı altında proleterlerin henüz uyuyan kümeleri kıyamet gününün duyurulduğu gibi uyanacaklar ve katledilen savaşçıların cesetleri yeniden dirilecekler ve lanetlenenlerden hesap soracaklar. Volkanın homurtusu bugün henüz yeraltında, ama yarın o patlayacak ve onların hepsini kor halindeki lav akıntısına

gömecektir" (Her şeye Rağmen)

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht 84 yıl önce, 15 Ocak 1919'da Alman tekelci sermayesinin siyasi temsilcileri tarafından katledildiler. Dünya proletaryasının bu iki seçkin önderi, yaşamlarını sosyalizm mücadelesine adamış ve emperyalist savaşa karşı koşulsuz mücadele etmişlerdi. Onların mücadelesi ve Alman proletaryası ve emekçi yığınlarını sosyalist devrim ve savaşa karşı mücadele için örgütlemeleri, Alman gericiliğini korkutmuştu. Alman gericiliği iktidarlarını kurtarmak için cani eylemlerini gerçekleştirdiler.

Rosa ve Karl'ı, bugün, olası emperyalist savaş, ekonomik kriz, kronik kitlesel işsizlik, ama aynı zamanda emperyalist savaşa karşı mücadelenin geliştiği, dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi yığınların kapitalist sömürüye karşı mücadelelerini yükselttikleri, milyonlarca insanın "küreselleşme"yi protesto ettikleri koşullarda anıyoruz.

Revizyonist Bloğun ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, emperyalistler dünyayı kan gölüne dönüştürdüler. NATO'nun yeni stratejisi ilk defa Balkanlar'da denendi. Arkasından Afganistan'ın işgali geldi. Şimdi sıra Ortadoğu'da. Amerikan emperyalizmi, 21. yüzyıl hakimiyeti için Ortadoğu'yu mutlaka kendi kontrolü altına almayı amaçlıyor. Orada petrol ve doğalgaz var. Irak'a karşı savaşın esas nedeni de bu.

Irak'a karşı olası savaşın da gösterdiği gibi, kapitalizm/emperyalizm gericilik demektir, savaş demektir. Tekelci sermayenin çıkarları, insanlığı barbarlığa sürüklüyor. İnsanlığa dayatılan teslimiyettir, açlıktır, sefalettir. Ya buna boyun eğeceğiz ya da buna karşı mücadele edeceğiz. Bu nedenle ya barbarlıktan yana, ya da sosyalizmden yana tavır koyacağız.

Rosa ve Karl, barbarlığa karşı mücadelenin, sosyalizm için mücadelenin simgesidirler.

Kapitalist küreselleşme, savaş demektir, sosyal hakların makaslanması, demokratik hakların rafa kaldırılması, kronik kitlesel işsizlik, geleceksizlik demektir.

Rosa ve Karl'ı anmak, gericiliği, baskıları, gelişen faşist hareketi protesto etmek demektir. Rosa ve Karl'ı anmak, aynen onlar gibi sosyalizm için mücadeleyi yükseltmek demektir. Rosa ve Karl'ı anmak, aynen onlar gibi, emperyalist savaşa karşı koşulsuz mücadele etmek demektir.

Rosa ve Karl, II. Enternasyonal oportünizmini, onun şovenizmini mahkum etmişler ve her zaman dünya proletaryasının örgütsel birliğini savunmuşlardır. Rosa ve Karl, uluslararası oportünizmin, "anavatan savunuculuğu"nun simgesi olan II. Enternasyonal'e karşı Bolşeviklerin yanında yer almışlardır.

Bugün Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anmak, her alanda oportünizme, revizyonizme, savaş kışkırtıcılığına ve militarizme karşı mücadele demektir. Devrimci ve komünist partiler açısından onları anmak, komünist ve işçi hareketinin, antiemperyalist güçlerin uluslararası örgütsel birliğini sağlamak için mücadele demektir. Onlar bizden bu tarihi misyonumuzu yerine getirmemizi talep ediyorlar.

ROSA LUXEMBURG VE KARL LIEBKNECHT ÖLÜMSÜZDÜR!

EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR!

YA BARBARLIK YA SOSYALİZM!

YAŞASIN PROLETER ENTERNASYONALİZM!

*Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anmasında dağıtılan

MLKP YDK bildirisi.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR! YA BARBARLIK YA SOSYALİZM!
fc Share on Twitter
 

"Spartaküs, ateş ve ruh demektir, yürek ve can demektir. Proletarya devriminin iradesi ve eylemi demektir' Spartaküs, sosyalizm ve dünya devrimi demektir'

Sesi gelen ekonomik çöküntünün sarsıntısı altında proleterlerin henüz uyuyan kümeleri kıyamet gününün duyurulduğu gibi uyanacaklar ve katledilen savaşçıların cesetleri yeniden dirilecekler ve lanetlenenlerden hesap soracaklar. Volkanın homurtusu bugün henüz yeraltında, ama yarın o patlayacak ve onların hepsini kor halindeki lav akıntısına

gömecektir" (Her şeye Rağmen)

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht 84 yıl önce, 15 Ocak 1919'da Alman tekelci sermayesinin siyasi temsilcileri tarafından katledildiler. Dünya proletaryasının bu iki seçkin önderi, yaşamlarını sosyalizm mücadelesine adamış ve emperyalist savaşa karşı koşulsuz mücadele etmişlerdi. Onların mücadelesi ve Alman proletaryası ve emekçi yığınlarını sosyalist devrim ve savaşa karşı mücadele için örgütlemeleri, Alman gericiliğini korkutmuştu. Alman gericiliği iktidarlarını kurtarmak için cani eylemlerini gerçekleştirdiler.

Rosa ve Karl'ı, bugün, olası emperyalist savaş, ekonomik kriz, kronik kitlesel işsizlik, ama aynı zamanda emperyalist savaşa karşı mücadelenin geliştiği, dünya çapında işçi sınıfı ve emekçi yığınların kapitalist sömürüye karşı mücadelelerini yükselttikleri, milyonlarca insanın "küreselleşme"yi protesto ettikleri koşullarda anıyoruz.

Revizyonist Bloğun ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, emperyalistler dünyayı kan gölüne dönüştürdüler. NATO'nun yeni stratejisi ilk defa Balkanlar'da denendi. Arkasından Afganistan'ın işgali geldi. Şimdi sıra Ortadoğu'da. Amerikan emperyalizmi, 21. yüzyıl hakimiyeti için Ortadoğu'yu mutlaka kendi kontrolü altına almayı amaçlıyor. Orada petrol ve doğalgaz var. Irak'a karşı savaşın esas nedeni de bu.

Irak'a karşı olası savaşın da gösterdiği gibi, kapitalizm/emperyalizm gericilik demektir, savaş demektir. Tekelci sermayenin çıkarları, insanlığı barbarlığa sürüklüyor. İnsanlığa dayatılan teslimiyettir, açlıktır, sefalettir. Ya buna boyun eğeceğiz ya da buna karşı mücadele edeceğiz. Bu nedenle ya barbarlıktan yana, ya da sosyalizmden yana tavır koyacağız.

Rosa ve Karl, barbarlığa karşı mücadelenin, sosyalizm için mücadelenin simgesidirler.

Kapitalist küreselleşme, savaş demektir, sosyal hakların makaslanması, demokratik hakların rafa kaldırılması, kronik kitlesel işsizlik, geleceksizlik demektir.

Rosa ve Karl'ı anmak, gericiliği, baskıları, gelişen faşist hareketi protesto etmek demektir. Rosa ve Karl'ı anmak, aynen onlar gibi sosyalizm için mücadeleyi yükseltmek demektir. Rosa ve Karl'ı anmak, aynen onlar gibi, emperyalist savaşa karşı koşulsuz mücadele etmek demektir.

Rosa ve Karl, II. Enternasyonal oportünizmini, onun şovenizmini mahkum etmişler ve her zaman dünya proletaryasının örgütsel birliğini savunmuşlardır. Rosa ve Karl, uluslararası oportünizmin, "anavatan savunuculuğu"nun simgesi olan II. Enternasyonal'e karşı Bolşeviklerin yanında yer almışlardır.

Bugün Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anmak, her alanda oportünizme, revizyonizme, savaş kışkırtıcılığına ve militarizme karşı mücadele demektir. Devrimci ve komünist partiler açısından onları anmak, komünist ve işçi hareketinin, antiemperyalist güçlerin uluslararası örgütsel birliğini sağlamak için mücadele demektir. Onlar bizden bu tarihi misyonumuzu yerine getirmemizi talep ediyorlar.

ROSA LUXEMBURG VE KARL LIEBKNECHT ÖLÜMSÜZDÜR!

EMPERYALİST SAVAŞA HAYIR!

YA BARBARLIK YA SOSYALİZM!

YAŞASIN PROLETER ENTERNASYONALİZM!

*Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anmasında dağıtılan

MLKP YDK bildirisi.