Enternasyonal Dayanışma Etkinlikleri
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Partimiz, gerek ülkemizde yürüttüğümüz devrim mücadelesinin, gerekse de diğer ülkelerde sürdürülen devrim ve sosyalizm kavgasının uluslararası alanda bilinmesi ve karşılıklı sahiplenilmesi için Kasım ve Aralık aylarında bir dizi enternasyonal etkinlik gerçekletirdi. Değişik parti ve örgütlerle yaptığı görüşmelerin yanı sıra, ülke içinde ve dışında da birçok eylem içinde yer aldı veya örgütledi. Bu etkinliklerle sadece enternasyonal dayanışma sözünü daha fazla pratiğe geçirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni yöntemlerle de başka ülkelerdeki devrim ve sosyalizm kavgasını ve onun neferlerini sahiplendi.

Tutsaklarla enternasyonal dayanışmayı büyütmek amacıyla oluşturduğu inisiyatifin bastırdığı binlerce kart, birçok ülkede dağıtıldı. Üzerinde İngilizce, Almanca, Türkçe ve İspanyolca dillerinde

" Politik Tutsaklara Selamlar

Özgürlük ve sosyalizm uğruna mücadele yürütenleri selamlıyoruz

Özgürlük savaşçılarını zindanlar-hücreler de yıldıramayacak

Zafer mutlaka bizim olacak!"

yazan ve değişik ülkelerden ulaşılabildiği kadarıyla tutsak adresleri de derlenerek kartlarla birlikte verildi. Böylece sadece kendi ülkemizdeki tutsakları değil, değişik ülkelerdeki tutsakları sahiplenme olanağı da yaratıldı. İnisiyatifin yayınladığı çağrıda "emperyalist-kapitalist sistemin, özgürlük ve sosyalizm kavgası veren işçi sınıfı ve onun örgütlü güçlerinin mücadelesini boğmak için sürekli yeni zindanlar inşa ettiği, böylece sömürü ve zulme karşı gelenleri mücadeleden koparmaya ve mücadeleyi zayıflatmaya çalıştığı, tutsakları tecrite tabi tutarak teslim almaya çalıştığı, ancak Türkiye, Kürdistan, İspanya, Rusya, Kolombiya, Ekvator, Peru, Filistin ve diğer birçok ülkede görüldüğü gibi devrimci tutsakların onurlu ve kararlıca mücadeleleriyle bu saldırıları etkisiz kılabildikleri, devrimci kimliği ve onuru korudukları" belirtilmekte ve tüm devrimci ve demokrat, ilerici ve antifaşistler tutsaklara kart göndermeye çağrılmaktadır.

Tutsaklara kart gönderme ve direniş içinde olan tutsakları sahiplenme çağrılarımız kısa zamanda yankısını buldu ve güzel dayanışma örnekleri sergilendi.

Türkiye'deki Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği - TUYAB'lı ailelerin 14 Aralık 2002'de Fransa zindanlarında Kasım ayında açlık grevi yapan İspanyol tutsakları ve yine açlık grevinde olan 3 bin Peru'lu tutsağı sahiplenmek amacıyla İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylem,

Komünist gençlerin 18 Aralıkta Ankara'da İspanyol tutsakları sahiplenen ve Fransız Büyükelçiliğine kartlar göndererek, İspanyol tutsakların serbest bırakılmalarını talep eden eylem,

25 Aralık günü ise Adana Çukurova Üniversitesinde okuyan komünist gençlerin ''İşçi Sınıfının Temsilcileri Yargılanamaz" pankartı açarak yaptıkları açıklamada İspanyol tutsakların yanında olduklarını haykırmaları ve eylemi İspanya İşçi Marşını söyleyerek bitirmeleri, Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyasından enternasyonal dayanışma örnekleriydi.

İspanya, Fransa, Almanya, Suriye, Amerika, Rusya, Türkiye ve Kürdistan zindanlarındaki tutsaklara Avrupa'nın değişik ülkelerinden de binlerce kart gönderildi.

Partimiz, Fransa zindanlarında tutuklu olan ve yargılanan İspanyol PCE (r)'li komünist tutsakların mahkemesini yakından takip etmekte, Fransız ve İspanyol burjuva devletlerinin komünistlere karşı birlikte geliştirdeki oyunları basınında teşhir etmekte ve tutsakların savunmalarına basınında geniş yer vermektedir.

9 Kasım 2002 de Almanya'nın Berlin şehrinde İngiliz komünistlerinden Bill Bland şahsında gerçekleştirdiği devrim şehitlerini anma etkinliği ise, devrim şehitlerini enternasyonal sahiplenmenin bir başka örneğiydi.

Amerika'nın yoğun baskı uygulayarak kendisine verilmesini istediği ve Hollanda'nın da bu baskıya boyun eğerek gözetim altında tuttuğu ILPS ve NDFP (Filipin Ulusal Demokratik Cephe) sözcüsü Prof. Sison'un sahiplenilmesi kampanyasını destekleme, El Fetih örgütüne bağlı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın lideri iddiasıyla tutuklanan, İsrail zindanlarında ve mahkemelerinde "Filistin Direnişi Kazanacak" şiarını yükselten Mervan Barguti ve yine İsrail tarafından tutuklanan FHKC (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi) Genel Sekreteri Ahmad Saadat'i sahiplenme ve özgürlüğünü savunma, enternasyonal alandaki mücadelemiz içindedir.

Partimizin, her alanda emperyalist savaşa karşı mücadele çağrıları, platformlar oluşturma girişimleri ve emperyalist savaş karşıtı eylemleri çerçevesinde, Şubat 2003 tarihinde İsviçre'de gerçekleştireceği "Emperyalist Savaş ve Enternasyonal Görevlerimiz" adlı panelde, sorunu başka uluslardan komünist ve devrimci parti temsilcileriyle de tartışacaktır.

Bu türden mücadele ve dayanışmalar gerçek enternasyonal birlik ve örgütlülüğe hizmet edeceğinden çoğaltılması gerekmektedir. Partimiz bu konudaki çalışmalarını büyütmek isteği ve kararlılığındadır.

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Enternasyonal Dayanışma Etkinlikleri
fc Share on Twitter
 

Partimiz, gerek ülkemizde yürüttüğümüz devrim mücadelesinin, gerekse de diğer ülkelerde sürdürülen devrim ve sosyalizm kavgasının uluslararası alanda bilinmesi ve karşılıklı sahiplenilmesi için Kasım ve Aralık aylarında bir dizi enternasyonal etkinlik gerçekletirdi. Değişik parti ve örgütlerle yaptığı görüşmelerin yanı sıra, ülke içinde ve dışında da birçok eylem içinde yer aldı veya örgütledi. Bu etkinliklerle sadece enternasyonal dayanışma sözünü daha fazla pratiğe geçirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni yöntemlerle de başka ülkelerdeki devrim ve sosyalizm kavgasını ve onun neferlerini sahiplendi.

Tutsaklarla enternasyonal dayanışmayı büyütmek amacıyla oluşturduğu inisiyatifin bastırdığı binlerce kart, birçok ülkede dağıtıldı. Üzerinde İngilizce, Almanca, Türkçe ve İspanyolca dillerinde

" Politik Tutsaklara Selamlar

Özgürlük ve sosyalizm uğruna mücadele yürütenleri selamlıyoruz

Özgürlük savaşçılarını zindanlar-hücreler de yıldıramayacak

Zafer mutlaka bizim olacak!"

yazan ve değişik ülkelerden ulaşılabildiği kadarıyla tutsak adresleri de derlenerek kartlarla birlikte verildi. Böylece sadece kendi ülkemizdeki tutsakları değil, değişik ülkelerdeki tutsakları sahiplenme olanağı da yaratıldı. İnisiyatifin yayınladığı çağrıda "emperyalist-kapitalist sistemin, özgürlük ve sosyalizm kavgası veren işçi sınıfı ve onun örgütlü güçlerinin mücadelesini boğmak için sürekli yeni zindanlar inşa ettiği, böylece sömürü ve zulme karşı gelenleri mücadeleden koparmaya ve mücadeleyi zayıflatmaya çalıştığı, tutsakları tecrite tabi tutarak teslim almaya çalıştığı, ancak Türkiye, Kürdistan, İspanya, Rusya, Kolombiya, Ekvator, Peru, Filistin ve diğer birçok ülkede görüldüğü gibi devrimci tutsakların onurlu ve kararlıca mücadeleleriyle bu saldırıları etkisiz kılabildikleri, devrimci kimliği ve onuru korudukları" belirtilmekte ve tüm devrimci ve demokrat, ilerici ve antifaşistler tutsaklara kart göndermeye çağrılmaktadır.

Tutsaklara kart gönderme ve direniş içinde olan tutsakları sahiplenme çağrılarımız kısa zamanda yankısını buldu ve güzel dayanışma örnekleri sergilendi.

Türkiye'deki Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği - TUYAB'lı ailelerin 14 Aralık 2002'de Fransa zindanlarında Kasım ayında açlık grevi yapan İspanyol tutsakları ve yine açlık grevinde olan 3 bin Peru'lu tutsağı sahiplenmek amacıyla İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylem,

Komünist gençlerin 18 Aralıkta Ankara'da İspanyol tutsakları sahiplenen ve Fransız Büyükelçiliğine kartlar göndererek, İspanyol tutsakların serbest bırakılmalarını talep eden eylem,

25 Aralık günü ise Adana Çukurova Üniversitesinde okuyan komünist gençlerin ''İşçi Sınıfının Temsilcileri Yargılanamaz" pankartı açarak yaptıkları açıklamada İspanyol tutsakların yanında olduklarını haykırmaları ve eylemi İspanya İşçi Marşını söyleyerek bitirmeleri, Türkiye ve Kuzey Kürdistan coğrafyasından enternasyonal dayanışma örnekleriydi.

İspanya, Fransa, Almanya, Suriye, Amerika, Rusya, Türkiye ve Kürdistan zindanlarındaki tutsaklara Avrupa'nın değişik ülkelerinden de binlerce kart gönderildi.

Partimiz, Fransa zindanlarında tutuklu olan ve yargılanan İspanyol PCE (r)'li komünist tutsakların mahkemesini yakından takip etmekte, Fransız ve İspanyol burjuva devletlerinin komünistlere karşı birlikte geliştirdeki oyunları basınında teşhir etmekte ve tutsakların savunmalarına basınında geniş yer vermektedir.

9 Kasım 2002 de Almanya'nın Berlin şehrinde İngiliz komünistlerinden Bill Bland şahsında gerçekleştirdiği devrim şehitlerini anma etkinliği ise, devrim şehitlerini enternasyonal sahiplenmenin bir başka örneğiydi.

Amerika'nın yoğun baskı uygulayarak kendisine verilmesini istediği ve Hollanda'nın da bu baskıya boyun eğerek gözetim altında tuttuğu ILPS ve NDFP (Filipin Ulusal Demokratik Cephe) sözcüsü Prof. Sison'un sahiplenilmesi kampanyasını destekleme, El Fetih örgütüne bağlı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın lideri iddiasıyla tutuklanan, İsrail zindanlarında ve mahkemelerinde "Filistin Direnişi Kazanacak" şiarını yükselten Mervan Barguti ve yine İsrail tarafından tutuklanan FHKC (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi) Genel Sekreteri Ahmad Saadat'i sahiplenme ve özgürlüğünü savunma, enternasyonal alandaki mücadelemiz içindedir.

Partimizin, her alanda emperyalist savaşa karşı mücadele çağrıları, platformlar oluşturma girişimleri ve emperyalist savaş karşıtı eylemleri çerçevesinde, Şubat 2003 tarihinde İsviçre'de gerçekleştireceği "Emperyalist Savaş ve Enternasyonal Görevlerimiz" adlı panelde, sorunu başka uluslardan komünist ve devrimci parti temsilcileriyle de tartışacaktır.

Bu türden mücadele ve dayanışmalar gerçek enternasyonal birlik ve örgütlülüğe hizmet edeceğinden çoğaltılması gerekmektedir. Partimiz bu konudaki çalışmalarını büyütmek isteği ve kararlılığındadır.