Avrupalı, Göçmen, Ortadoğulu Tüm Dünya Gençliği;
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Bu savaş, haksız ve emperyalist emeller için yapılan bir savaştır.

Bu savaş, dünya halklarına, devrimci harekete karşı gözdağı için yapılan bir savaştır.

Bu savaş, geleceğimizi tehdit eden bir savaştır.

Unutmayalım ki; emperyalist savaşın tüm yıkımlarının faturası her zaman olduğu gibi, Irak halkının yanısıra biz gençliğe ve ezilen, sömürülen insanlığa çıkarılacaktır. Bugünden eğitimin paralı hale getirilmesi silahlanmaya ayrılacak olan payın büyümesi demektir. Savaşa değil eğitime bütçe talebi için kavga her alanda büyütülmelidir. Faşist ırkçı hareketi savaş anında besleyecek olan emperyalistler, gençliğin uslanmaz direnişiyle durdurulmalıdır.

Gençler, savaş başladı. Savaşa karşı öfkeyi anti emperyalist kavga bilincine dönüştürün!

Anti emperyalist kavga barikatının en önüne geçin!

Gençler;

Marksist Leninist Komünist Parti - Türkiye / Kuzey Kürdistan Komünist Gençlik Örgütü sizleri; emperyalist savaş karşısında devrimci savaşı örgütlemeye çağırıyor.

Komünist Gençlik Örgütü sizleri; emperyalizme karşı güçlü devrimci örgütler kurmaya çağırıyor.

Komünist Gençlik Örgütü sizleri; emperyalist savaşa karşı okul boykotu, işgali ve direnişe çağırıyor.

Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm!

MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ

KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ-YURTDIŞI KOMİTESİ

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

Avrupalı, Göçmen, Ortadoğulu Tüm Dünya Gençliği;
fc Share on Twitter
 

Bu savaş, haksız ve emperyalist emeller için yapılan bir savaştır.

Bu savaş, dünya halklarına, devrimci harekete karşı gözdağı için yapılan bir savaştır.

Bu savaş, geleceğimizi tehdit eden bir savaştır.

Unutmayalım ki; emperyalist savaşın tüm yıkımlarının faturası her zaman olduğu gibi, Irak halkının yanısıra biz gençliğe ve ezilen, sömürülen insanlığa çıkarılacaktır. Bugünden eğitimin paralı hale getirilmesi silahlanmaya ayrılacak olan payın büyümesi demektir. Savaşa değil eğitime bütçe talebi için kavga her alanda büyütülmelidir. Faşist ırkçı hareketi savaş anında besleyecek olan emperyalistler, gençliğin uslanmaz direnişiyle durdurulmalıdır.

Gençler, savaş başladı. Savaşa karşı öfkeyi anti emperyalist kavga bilincine dönüştürün!

Anti emperyalist kavga barikatının en önüne geçin!

Gençler;

Marksist Leninist Komünist Parti - Türkiye / Kuzey Kürdistan Komünist Gençlik Örgütü sizleri; emperyalist savaş karşısında devrimci savaşı örgütlemeye çağırıyor.

Komünist Gençlik Örgütü sizleri; emperyalizme karşı güçlü devrimci örgütler kurmaya çağırıyor.

Komünist Gençlik Örgütü sizleri; emperyalist savaşa karşı okul boykotu, işgali ve direnişe çağırıyor.

Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm!

MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ

KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ-YURTDIŞI KOMİTESİ