EMPERYALİST SAVAŞ VE KAPİTALİST BARBARLIĞA KARŞI 1 MAYIS'TA ALANLARA
Share on Facebook Share on Twitter
 
Diğer yazılar
 

Dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ta dünyanın "lanetlileri"nin siyasi öncüsü ve iradesinin bir parçası olarak birkez daha haykırıyor ve diyoruz ki; "Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. " Dünya ve insanlık, sosyalizmle kurtulacaktır!

Dünya işçi ve emekçileri,

2003 1 Mayıs'ında dünyamız, Irak ve Ortadoğu'ya "insan hakları" ve özgürlüğün değil, başını ABD'nin çektiği emperyalist haydutluk ve barbarlığın, yağma ve paylaşımın, militarizm ve sömürgeciliğin götürüldüğüne tanıklık etmektedir. Bağdat tarihte eşine az rastlanan bir bombardımanla yerle bir edildi. On binlerce masum insan katledildi, yüzbinlercesi yaralandı. Büyük bir emperyalist yağma ve talana girişildi. Irak halkının tarihsel, toplumsal ve kültürel değerleri yok edildi. Ortadoğu ve Irak'ta belki de onyıllara uzanacak ulusal ve etnik çatışmaların tohumları ekildi. Emperyalist zorbalık ve kural tanımazlıkla katliam ve imha olağan hale getirildi.

Kapitalist dünya kendi yaptığı uluslararası kural, kurum, kuruluş, anlaşma ve görüşmeleri; burjuva demokrasisinin biçimselliğini bir yana bıraktı. Çıplak ve kaba askeri zorla Ortadoğu ve dünyaya Amerikancı bir biçim verilmeye çalışılıyor.

Bilmeliyiz ki, Bağdat'a düşen her bomba emeğin ve ezilenlerin dünyasına düştü. Dün Bosna Hersek, Kosova ve Afganistan, bugün Irak ve Filistin yarın ise İran, Suriye, K.Kore ve Küba. Bu himayeci sömürgeciliktir, dünyanın zenginlik kaynaklarını yağmalamak ve el koymaktır. Emperyalizm karşıtı uluslara, halklara ve onların eylemine gözdağı ve tehdittir.

Emekçiler,

Dünyamız aynı zamanda emekçilerin ve ezilenlerin tarihsel ve enternasyonal eylemine, on milyonların emperyalist savaş karşıtı ısrarlı ve büyüyen mücadelesine; korkunç dengesiz veya eşitsiz güç ilişkileri koşullarında yürütülen, halklar ve ezilenler adına kahramanlık örnekleri gösteren Filistin ve Irak halkının yurtsever direnişine tanıklık etmektedir. Filistin halkı, işgalci İsrail'e karşı direndi, direnecek. Irak halkı, petrolüne el koyan ve paylaşan, kendilerini katleden emperyalist işgalciler için her an her yerde patlayacak mayınlı tarla olmaya devam edecektir.

Savaş ve sömürgecilik emperyalist tekellerin iradesi ve eylemi, on milyonların savaş karşıtı gösterileri ise emeğin ve ezilenlerin iradesi ve eylemidir, ilki çürüyen kapitalizm ve barbarlığı, ikincisi geleceğimiz sosyalizm, özgürlük ve insanlığın kurtuluşunu temsil eder.

2003 1 Mayıs'ını, üretenler ve yaratanlar olarak emperyalist sermayenin savaş makinası ve saldırganlığı karşısında kendi sınıf irademiz, gücümüz ve eylemimizin daha üst düzeyde ortaya çıktığı bir gün yapmalıyız.

Büyük tarihsel direniş örneği ve geleneklerine sahip Avrupa proletaryası ve gençliği, emperyalist savaş, ekonomik kriz ve neoliberal saldırıların ağır iktisadi, toplumsal ve siyasal sonuçlarını yaşamaktadır. İşsizlik büyüdü, örgütsüzlük ve apolitizm koşullarında sosyal haklar gaspedildi. Siyasi ve iktisadi baskılar devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar ve gençlerin savaş karşıtı eylemleri, aynı zamanda emperyalist küreselleşme saldırıları ve kapitalizme karşı mücadele motifleri taşımakta. İtalya, İngiltere, İspanya'da olduğu gibi hükümetlere korku yaşatmaktadır.

Emperyalist savaş kapitalizmin doğası ve iktisadi yasalarının bir ürünüdür. O halde, emperyalist savaş ve işgale karşı mücadele kapitalizme karşı mücadele ile birleştirilmelidir. Ancak o zaman işçi sınıfı ve emekçiler bağımsız sınıf çıkarı ve politikası çizgisinde, gerçek enternasyonal bir dayanışma ve eylemi gerçekleştirmiş; 1 Mayıs'ı devrimci içeriği ve anlamı doğrultusunda kutlamış, kendi kurtuluşları yolunda ilerlemiş olurlar.

Türkiyeli ve Kuzey Kürdistanlı göçmen emekçiler,

Faşist Türk rejimi, ABD'nin savaş arabasına bağlandı. AKP hükümeti tam bir iki-yüzlülük veya takkiyecilikle savaşın suç ortağıdır. Ulusal onursuzluk ve paralı taşeronlukla zor durumda kalan kardeş Irak halkına ihanet etti. Ortadoğu'da sömürgeci güçler tarafından dört parçaya bölünmüş mazlum Kürt ulusu, işbirlikçi ve geleneksel milliyetçi partilerin Kürt halkını emperyalizme yedekleme politikalarına nasıl alet ettiklerini birkez daha görüyor.

ABD, emperyalist hakimiyet ve petrol için Irak'tadır. Kürtlere ne petrol koklatır, ne de ulusal özgürlük bahşeder. Avrupa'da faşist hareketin başvurduğu ırkçılık ve yabancı düşmanlığı büyümekte. Göçmenler kronik işsizliğin, yoksulluğun ve ekonomik krizin nedeni olarak, muhtemel faşist saldırılara hedef gösterilmektedir. Bugünden bu ciddi tehlikeye karşı savaşım yürütülmezse yarın çok geç olabilir.

İşçiler, emekçiler, yoldaşlar,

İşçi sınıfı ve emekçilerin bayramı 1 Mayıs'ı, emperyalist savaş ve emperyalist küreselleşme saldırılarına karşı bir mücadele günü haline getirelim.

Tarihsel ve siyasal anlamı ve devrimci içeriğiyle kutlanması için MLKP'nin saflarında yerlerimizi alalım.

Kahrolsun Emperyalist Savaş !

Kahrolsun Kapitalist Barbarlık !

Yaşasın 1 Mayıs, Biji yek Gülan !

Yaşasın Sosyalizm, Biji sosyalizm !

MLKP YURTDIŞI KOMİTESİ

 

 

Arşiv

 

2019
Haziran Mayıs
Şubat
2018
Ekim
2016
Kasım Ekim
Eylül Ağustos
Temmuz Haziran
Mayıs Nisan

 

EMPERYALİST SAVAŞ VE KAPİTALİST BARBARLIĞA KARŞI 1 MAYIS'TA ALANLARA
fc Share on Twitter
 

Dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ta dünyanın "lanetlileri"nin siyasi öncüsü ve iradesinin bir parçası olarak birkez daha haykırıyor ve diyoruz ki; "Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. " Dünya ve insanlık, sosyalizmle kurtulacaktır!

Dünya işçi ve emekçileri,

2003 1 Mayıs'ında dünyamız, Irak ve Ortadoğu'ya "insan hakları" ve özgürlüğün değil, başını ABD'nin çektiği emperyalist haydutluk ve barbarlığın, yağma ve paylaşımın, militarizm ve sömürgeciliğin götürüldüğüne tanıklık etmektedir. Bağdat tarihte eşine az rastlanan bir bombardımanla yerle bir edildi. On binlerce masum insan katledildi, yüzbinlercesi yaralandı. Büyük bir emperyalist yağma ve talana girişildi. Irak halkının tarihsel, toplumsal ve kültürel değerleri yok edildi. Ortadoğu ve Irak'ta belki de onyıllara uzanacak ulusal ve etnik çatışmaların tohumları ekildi. Emperyalist zorbalık ve kural tanımazlıkla katliam ve imha olağan hale getirildi.

Kapitalist dünya kendi yaptığı uluslararası kural, kurum, kuruluş, anlaşma ve görüşmeleri; burjuva demokrasisinin biçimselliğini bir yana bıraktı. Çıplak ve kaba askeri zorla Ortadoğu ve dünyaya Amerikancı bir biçim verilmeye çalışılıyor.

Bilmeliyiz ki, Bağdat'a düşen her bomba emeğin ve ezilenlerin dünyasına düştü. Dün Bosna Hersek, Kosova ve Afganistan, bugün Irak ve Filistin yarın ise İran, Suriye, K.Kore ve Küba. Bu himayeci sömürgeciliktir, dünyanın zenginlik kaynaklarını yağmalamak ve el koymaktır. Emperyalizm karşıtı uluslara, halklara ve onların eylemine gözdağı ve tehdittir.

Emekçiler,

Dünyamız aynı zamanda emekçilerin ve ezilenlerin tarihsel ve enternasyonal eylemine, on milyonların emperyalist savaş karşıtı ısrarlı ve büyüyen mücadelesine; korkunç dengesiz veya eşitsiz güç ilişkileri koşullarında yürütülen, halklar ve ezilenler adına kahramanlık örnekleri gösteren Filistin ve Irak halkının yurtsever direnişine tanıklık etmektedir. Filistin halkı, işgalci İsrail'e karşı direndi, direnecek. Irak halkı, petrolüne el koyan ve paylaşan, kendilerini katleden emperyalist işgalciler için her an her yerde patlayacak mayınlı tarla olmaya devam edecektir.

Savaş ve sömürgecilik emperyalist tekellerin iradesi ve eylemi, on milyonların savaş karşıtı gösterileri ise emeğin ve ezilenlerin iradesi ve eylemidir, ilki çürüyen kapitalizm ve barbarlığı, ikincisi geleceğimiz sosyalizm, özgürlük ve insanlığın kurtuluşunu temsil eder.

2003 1 Mayıs'ını, üretenler ve yaratanlar olarak emperyalist sermayenin savaş makinası ve saldırganlığı karşısında kendi sınıf irademiz, gücümüz ve eylemimizin daha üst düzeyde ortaya çıktığı bir gün yapmalıyız.

Büyük tarihsel direniş örneği ve geleneklerine sahip Avrupa proletaryası ve gençliği, emperyalist savaş, ekonomik kriz ve neoliberal saldırıların ağır iktisadi, toplumsal ve siyasal sonuçlarını yaşamaktadır. İşsizlik büyüdü, örgütsüzlük ve apolitizm koşullarında sosyal haklar gaspedildi. Siyasi ve iktisadi baskılar devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde işçi sınıfı, emekçiler, kadınlar ve gençlerin savaş karşıtı eylemleri, aynı zamanda emperyalist küreselleşme saldırıları ve kapitalizme karşı mücadele motifleri taşımakta. İtalya, İngiltere, İspanya'da olduğu gibi hükümetlere korku yaşatmaktadır.

Emperyalist savaş kapitalizmin doğası ve iktisadi yasalarının bir ürünüdür. O halde, emperyalist savaş ve işgale karşı mücadele kapitalizme karşı mücadele ile birleştirilmelidir. Ancak o zaman işçi sınıfı ve emekçiler bağımsız sınıf çıkarı ve politikası çizgisinde, gerçek enternasyonal bir dayanışma ve eylemi gerçekleştirmiş; 1 Mayıs'ı devrimci içeriği ve anlamı doğrultusunda kutlamış, kendi kurtuluşları yolunda ilerlemiş olurlar.

Türkiyeli ve Kuzey Kürdistanlı göçmen emekçiler,

Faşist Türk rejimi, ABD'nin savaş arabasına bağlandı. AKP hükümeti tam bir iki-yüzlülük veya takkiyecilikle savaşın suç ortağıdır. Ulusal onursuzluk ve paralı taşeronlukla zor durumda kalan kardeş Irak halkına ihanet etti. Ortadoğu'da sömürgeci güçler tarafından dört parçaya bölünmüş mazlum Kürt ulusu, işbirlikçi ve geleneksel milliyetçi partilerin Kürt halkını emperyalizme yedekleme politikalarına nasıl alet ettiklerini birkez daha görüyor.

ABD, emperyalist hakimiyet ve petrol için Irak'tadır. Kürtlere ne petrol koklatır, ne de ulusal özgürlük bahşeder. Avrupa'da faşist hareketin başvurduğu ırkçılık ve yabancı düşmanlığı büyümekte. Göçmenler kronik işsizliğin, yoksulluğun ve ekonomik krizin nedeni olarak, muhtemel faşist saldırılara hedef gösterilmektedir. Bugünden bu ciddi tehlikeye karşı savaşım yürütülmezse yarın çok geç olabilir.

İşçiler, emekçiler, yoldaşlar,

İşçi sınıfı ve emekçilerin bayramı 1 Mayıs'ı, emperyalist savaş ve emperyalist küreselleşme saldırılarına karşı bir mücadele günü haline getirelim.

Tarihsel ve siyasal anlamı ve devrimci içeriğiyle kutlanması için MLKP'nin saflarında yerlerimizi alalım.

Kahrolsun Emperyalist Savaş !

Kahrolsun Kapitalist Barbarlık !

Yaşasın 1 Mayıs, Biji yek Gülan !

Yaşasın Sosyalizm, Biji sosyalizm !

MLKP YURTDIŞI KOMİTESİ